Вправа 5. Створення спецефектів за допомогою шарівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 5. Створення спецефектів за допомогою шарів1. Уведіть нове зображення. Розглянемо зображення квітки буслянки на білому тлі, яке відразу потрапляє в палітрі Layer у шар (Фон) з непрозори­ми пікселями. Перетворіть цей шар з фонового в звичайний, двічі клац­нувши на елементі Background (Фон) в палітрі Layers. Уведіть назву шару Buslanka і натисніть на ОК. Назва шару в палітрі Layers зміниться з Background на Buslanka.

2. Виберіть за основний колір (Foreground) небесно-голубий, а за фоновий (Background) – білий. Тепер створіть над шаром Buslanka новий шар і назвіть його Sky.

 

 

3. Заповніть шар основним кольором, натиснувши на комбінацію клавіш Alt+Delete (комбінація Ctrl+Delete заповнює кольором фону). Шар заповниться небесно-голубим кольором.

4. Застосуйте до цього шару ефект утворення хмар. Виконайте команду Filter\Render Clouds. Голубий колір, що покриває шар, перетвориться в біло-голубі хмарки (власне біло-голубі, бо основний колір голубий, а фоновий білий).

5. Після створення хмар, застосуйте до цього ж шару ще один ефект. Виконайте команду Filter\Distort\Glass. У вікні Glass є три повзунки, перетягайте почергово кожен і дослідіть їхній вплив на вигляд шару. Виберіть найвдалішу їхню композицію. Отримаєте щось середнє між нерівною водяною поверхнею та шкіркою апельсину.

 

 

6. Поміняйте в палітрі Layers шари місцями, клацніть на назві шару Sky і, не відпускаючи клавіші мишки, перетягніть його вниз. У палітрі Layers вони поміняються місцями. На робочому столі з’явиться зобра­ження квітки, а шар Sky сховається під ним.

7. Оскільки тепер шар Buslanka перестав бути фоновим, то можна зни­щи­ти біле тло, щоб залишилась лише квіточка. Вилучіть (витріть) усе біле тло (білі фрагменти зображення) за допомогою інструмента Eraser (Гумка), щоб став видимим шар Sky.

 

 

8. Щоб зробити зображення ще цікавішим, накладіть тінь. Для цього продублюйте шар Buslanka, виконавши команду Layers\Duplicate Layer, і надайте йому ім’я Shadow. На палітрі Layer з’явиться ще один шар із зображенням квіточки.

9. Зробимо з квіточки тінь. Виберіть за основний колір темно-сірий, який найбільше підходить для тіні. Тепер замалюйте квіточку і листочки цим кольором, однак стежте, щоб не зачепити прозорі фрагменти ша­ру. Для цього натисніть на кнопку Lock transparent pixels (За­бло­кувати прозорі пікселі). Виберіть інструмент Brush (Пензлик) і без остраху замальовуйте зображення, жоден прозорий піксель не буде замальований.

10. Пересуньте замальоване зображення трохи вгору і вліво. Поміняйте в палітрі Layer шари Buslanka і Shadow місцями, помістивши шар Shadowпід шар Buslanka.

 

Режими змішування

 

Розглянемо детальніше режими накладання. Їхній перелік є як у діалоговому вікні New Layer (Новий шар), так і в палітрі Layers. Нижче коротко описано кожен з режимів. Режими накладання – одне з базових понять у Photoshop, яке використовують у багатьох інструментах та командах. Саме математика, застосована в режимах накладання, зробила Photoshop найприйнятнішим для роботи з растровою графікою. Марема­тичні моделі змішування пікселів в Adobe Photoshop CS викорис­товують під час накладання шарів (Layer), роботи з інструментами заповнення градієнтом або кольором (Paint bucket tool, Gradient tool), накладання мазків пензликом (Brush tool) або олівцем (Pencil tool), роботи з інстру­ментами Blur, Dodge, Burn tools, гумка (Erazer tool); роботи з інстру­ментами редагування зображення (Healing brush tool) та клону­вання (Clone stamp, Pattern stamp tools), у всіх ефектах, які формують стиль шару (Layer Style), командах заповнення (Fill), заповнення ділянки кон­туру (Fill Path) та заповнення обведення (Stroke); виконання команд Fade та використання багатьох фільтрів. Змішування пікселів є одним з голов­них механізмів роботи.

 

Головні поняття

Режими накладання (змішування) дають змогу змішувати колір пікселя з кольором будь-якого пікселя, що розташований під ним. Отже, режим змішування визначає, як пікселі активного шару взаємо­діють з пікселями інших шарів, що розташовані під ним. Режими накла­дання розглянуті у випадку накладання шарів. Уведемо такі означення:

· Колір накладання (Blend Color) – значення кольору пікселя у верх­ньому шарі.

· Основний колір (Base Color) – значення кольору пікселя в шарі, що лежить нижче. Якщо таких шарів є декілька, то Photoshop вико­ристовує композитний колір, отриманий унаслідок послідовних накла­дань шарів, що лежать нижче, один на один.

· Вислідний колір (Result Color) – кінцеве значення кольору пік­селя, який буде видимий на екрані.

· Нейтральний колір – це колір, накладання якого ніяк не відобра­жа­ється на результаті. Цим кольором може бути або білий, або чорний, або 50% сірий.

· Параметр Непрозорість (Opacity) є найпростішим засобом змішу­вання шарів. Він змішує цільовий шар з шаром, що розташований під ним, у заданих пропорціях, змінюючись від 100% (пікселі верх­нього шару повністю замінені пікселями нижнього шару) до 0 (пікселі нижнього шару повністю замінені пікселями верхнього шару).

 

Характеристики режимів

Як зазначено, під час накладання одного зображення на інше накладаються різні пікселі. Режими накладання і параметр Opacity (Не­прозорість) стають доступними лише тоді, коли на екрані є рухома ділянка шару. Бажано, щоби розміри цих зображень збігались, тоді легше працювати. Річ у тому, що під час перетягання одного зображення в інше Photoshop не обрізає ділянки зображення, які виходять за межі вікна. Щоб підібрати потрібний розмір зображення, його спочатку треба вибрати, або, як ще кажуть, зробити активним. Для цього клацають мишкою в межах зображення, щоб заголовок рисунка став синього кольору. Далі виконують команди Image\Image Size (Зображення\Розмір зображення). У вікні Image Sizeє вся інформація про зображення: розміри в пікселях розміри в сантиметрах і роздільна здатність. Зміною розмірів у полях Width і Height можна змінювати розмір рисунка. Нижче наведено головні характеристики режимів накладання.

· Normal(Alt+Shift+N) (Нормальний). Малювання та редагування зображення відбувається в нормальному режимі. Якщо значення параметра Opacity менше 100%, то колір кожного пікселя в активному шарі усереднюваний композитним пікселем шарів.

· Dissolve(Alt+Shift+I) (Розчинення). У цьому режимі кольори в зобра­женні ніби розпадаються на пікселі. За допомогою повзунка Fill (Заповнення) можна керувати рівнем розчинення. Підсумковий колір отримують шляхом випадкової підстановки базового або кольору, що наклада­ється, залежно від ступеня непрозорості в кожній точці зображення. Найліпші результати отримують для значення Opacity шару до 100%.

· Darken(Alt+Shift+K) (Затемнення). У цьому режимі темніші пікселі цільо­вого шару замінюються світлішими пікселями з нижчого шару, а тем­ніші пікселі нижчого шару – світлішими цільового. По ка­налах вислідний образ складається з найменш яскравих значень піксе­лів в кожному каналі. Нейтральний колір – білий, у разі накла­дання чорно­го кольору отримують чорний колір. Режим Darken вдало виділяє зображення верхнього шару, який ніби розчиняється в нижньому.

· Multiply (Alt+Shift+M) (Перемноження). У цьому режимі відбува­єть­ся зчитування ін­формації кольорів у кожному каналі та перемно­жу­вання значень кольору, що накладається, на значення базового кольо­ру. Формула обчислення ре­жиму MultiplyZ=(X*Y)/255, де X – яскра­вість пікселя верхнього шару, Y – яскравість пікселя нижнього шару, Z – яскравість вислідного пікселя. Яскравість результату завжди менша від будь-якого з шарів, що взаємодіють. Цей ефект нагадує про­глядання на світлі накладених один на одний двох слайдів. Нейт­ральний колір – білий, накладання чорного кольору дає чорний. Цей режим корисний для створення різних тіней.

· Color Burn(Alt+Shift+B) (Затемнення основи). У цьому режимі зобра­ження затемнюється залежно від основного кольору. Режим ґрунту­ється на використанні інструмента Burn і кольорів цільо­вого шару для зменшення значень яскравості. Цей режим значно інтенсивніший у ділянках тіней, ніж Multiply. Унаслідок цього вислідне зображення стає насиченішим. Нейтраль­ний колір – білий, накладання чорного кольору дає чорний.

· Linear Burn(Alt+Shift+A) (Лінійне затемнення). У цьому режимі спочатку з’являється інформація про колір у кожному каналі, після чого затемнюється цільовий канал шляхом змішування з композитним кольором, зменшуючи яскравість зображення. Режим Linear Burn проти­лежний до режиму Linear Dodge. Нейтральний колір – білий, накладання чорного кольору дає чорний.

· Lighten(Alt+Shift+G) (Заміна світлим). Режим, протилежний за дією до режиму Darken. Відбувається аналіз інформації про колір у кожному каналі, і з двох кольорів (базового і верхнього) вибирається світліший у кожному каналі зокрема, він стає вислідним. Отже, якщо у цьому режимі пік­селі верхнього шару світліші від базових, то вони не змі­нюються, якщо темні­ші, – то замінюються на пікселі нижнього шару. У каналах вислідне зображення складається з найяскравіших зна­чень пікселів кожного ка­налу. Нейтральний колір – чорний, накла­дан­ня білого кольору дає білий.

· Screen (Alt+Shift+S) (Освітлення). Режим, протилежний до Multiply. Відбувається аналіз інформації про колір у кожному каналі і пере­множування інвертованих значень базового і верхнього кольорів. Формула обчислення режиму ScreenZ=255–(255–Х)*(255–Y)/255. Вислід­ний колір завжди світліший. Цей режим подібний до перегляду слайдів за допомо­гою слайдпроекторів, які скеровані на один екран. Нейтральний колір – чорний, накладання білого кольору дає білий колір. Використовують для створення різноманітних блисків.

· Color Dodge(Alt+Shift+D) (Освітлення основи). Дія режиму Color Dodge подібна до дії режиму Screen, але значно сильніша в світлих ділянках завдяки проявленню насиченіших і контрастних кольорів нижнього шару. Використовує інструмент Dodge. Нейтральний колір – чорний, накладання білого кольору дає білий. За допомогою цього режиму можна досягати ефекту яскравих спалахів, подібних до блис­кавки та вибухів.

· Linear Dodge (Alt+Shift+W) (Лінійне висвітлення). Відбувається аналіз інфор­ма­ції про колір у кожному каналі і висвітлення цільового шару шляхом змішування з композитним шаром, що збільшує яскра­вість зображення. Режим Linear Dodge протилежний до режи­му Linear Burn. Нейтральний колір – чорний, накладання білого дає білий.

· Overlay(Alt+Shift+O) (Перекриття). Формула обчислення вислідного кольору залежить від відмінності яскравості пікселів шарів, які накла­да­ються. Якщо яскравість пікселів нижнього шару вища ніж пікселя верхнього, то для цих пікселів увімкнеться режим Screen, якщо ж яскравість пікселів ни­жнього шару нижча, то увік­неться режим Multiply. Завдя­ки цьому режиму інтенсивність базових темних кольо­рів у вислідному зображенні збільшується, а базових світлих – змен­шу­ється. Базовий колір не замінюється, а змішується з кольо­ром, що накладається, передаючи йо­му яскравість або затінення. Нейтральний колір – 50% сірий. Використовують для підсилення малоконтрастних деталей зображення, підкреслення меж або гра­дацій сірого.

· Soft Light(Alt+Shift+F) (М’яке світло). Формула обчислення вислід­ного кольору залежить лише від яскравості пікселів шару, що накла­дається. Якщо яскравість пікселів понад 50% нейтрального сірого, то для цих пікселів імітується работа інструмента Dodge, якщо ж яскра­вість пікселів менша 50% нейтрального сірого, то імітується робота інструмента Burn. Як наслідок, нижній шар ніби підсвічуваний верх­нім. Він подібний до напівпрозорого Overlay, імітує освітлення зобра­жен­ня м’яким або розсіяним світлом. Нейтральний колір – 50% сірий. Малювання чистим білим або чис­тим чорним робить фрагменти зображення світлішими або темнішими, однак не дає змоги отримати чистий білий або чорний колір. Завдяки цьому режиму можна офор­мити задній план, коли треба делікатно помістити об’єкт у фон, не перебиваючи переднього плану.

· Hard Light(Alt+Shift+H) (Жорстке світло). Режим діє подібно до Soft Light, однак значно сильніше. Режими Overlay і Hard Light взаємно обернені один до одного. Ефект подібний до освітлення зображення пучком яскравого напрямленого світла. Нейтральний колір – 50% сірий. Накладання білого кольору дає білий, накладання чорного – чор­ний. Завдяки цьому режиму можна робити фон об’ємним та дода­вати тіні.

· Vivid Light(Alt+Shift+V) (Контрастне світло). Робота режиму ґрун­тується на освітленні або затемненні активного кольору шляхом збільшення або зменшення його контрастності залежно від композит­ного кольору. Якщо колір, що накладається, виявиться світлішим, ніж 50% сірий, то зображення буде висвітлюватись, пропорційно змен­шу­ючи контрастність. Якщо колір, що накладається, виявиться темні­шим, ніж 50% сірий, то зображення буде затемнюватись, про­порційно збільшуючи контрастність. Нейтральний колір – 50% сірий.

· Linear Light(Alt+Shift+J) (Яскраве світло). Робота режиму ґрунту­ється на ос­вітленні або затемненні активного кольору шляхом збіль­шення або змен­шення яскравості залежно від композитного кольору. Якщо колір, що накладається, виявиться світлішим, ніж 50% сірий, то зображення буде ви­світлюватись, пропорційно збільшуючи яскравість. Якщо колір, що накла­дається, виявиться темнішим, ніж 50% сірий, то зображення буде затемню­ватись, пропорційно зменшуючи яскравість. Нейтральний колір – 50% сірий.

· Pin Light (Alt+Shift+Z) (Точкове світло). Замінює колір пікселів цільо­вого шару залежно від їхньої яскравості (порівняно з 50% сірим) та кольору композитних пікселів. Нейтральний колір – 50% сірий. Режим змішування Pin Light є одним з найцікавіших для створення специфічних ефектів.

· Hard mix(Alt+Shift+L).Замінює колір пікселів цільового шару залеж­но від їхньої яскравості. Під час малювання яскравими пікселями на темному фоні цей режим подібним до режиму Lighten, хоча значно інтенсивніший і залишає канву фону по контуру мазка. У разі малю­вання темними пікселями подібний до режиму Color Burn.

· Difference(Alt+Shift+E) (Різниця). Режим зчитує інформацію про колір у кожному каналі і віднімає значення базового кольору від значення, яке накладається або навпаки, залежно від того, який колір має більшу яскравість. Тут використовується модуль значення. Фор­мула Difference: Z=׀(XY) .׀Нейтральний колір – чорний, накладання білого кольору дає інвертоване зображення базового шару. За допо­могою цього режиму можна отримати дуже цікаві ефекти, якщо шари, що накладаються, достатньо насичені і не занадто темні або занадто світлі.

· Exclusion(Alt+Shift+X) (Вилучення). Робота цього режиму дуже подіб­на до роботи Difference, однак для темних пікселів шару, що накладається, вислідний колір стає сірим. Якщо кольори, що наклада­ються, світлі, то ба­зовий колір інвертується. Як наслідок виникає ефект зниження контрастності. Отримують м’якший ефект, ніж у разі режиму Difference. Нейтральний колір – чорний, накладання білого кольору дає інвертоване зображення базового шару.

· Hue(Alt+Shift+U) (Тон). Цей режим використовують в моделі HSL для змішування кольорів активного шару з композитним кольором, він доступний тільки під час роботи з кольоровими зображеннями. Вислідний колір зберігає значення тону кольору (H, Hue) пікселів активного шару і бере значення насиченості та яскравості базових пікселів. Дуже зручно застосовувати цей режим для створення різно­манітних блисків на металевних предметах.

· Saturation(Alt+Shift+T) (Насиченість). Цей режим, як і попередній, використовують у моделі HSL для змішування кольорів активного шару з композитним кольором; доступний тільки під час роботи з кольоровими зображеннями. Вислідний колір зберігає значення наси­че­ності (S, Saturation) пікселів активного шару і бере значення тону та яскравості базових пікселів. Якщо накладати білий, сірий або чорний кольори, то відбувається перетворення кольорових пікселів базового шару в градації сірого.

· Color(Alt+Shift+C) (Колір). Як і два попередні, цей режим використо­вують у моделі HSL для змішування кольорів активного шару з композитним кольором; доступний тільки під час роботи з кольоро­вими зоб­раженнями. Вислідний колір зберігає значення тону і наси­ченості (H+S, Hue+Saturation) пікселів активного шару та бере значен­ня яскравості базових пікселів. Використання цього режиму дуже зручне під час замальову­вання фонового зображення у визначені кольори, розташовані на верх­ньому шарі.

· Luminosity(Alt+Shift+Y) (Яскравість). Також використовують у моделі HSL для змішування кольорів активного шару з композитним кольором; доступний тільки під час роботи з кольоровими зобра­женнями. Вислідний колір зберігає значення яскравості (L, Luminosity) пікселів активного шару і бере значення тону та насиченості базових пікселів. Накладання білого кольору дає білий, а накладання чорного – чорний. Використовують для комбінування різної якості яскравості і кольорових складових, для тонування активного шару фоном.

· Behind(Підкладка). Під час роботи цього режиму змінюються лише прозорі ділянки шарів, що накладаються, а не пікселі базового кольо­ру. Створює ефект малювання позаду зображення і є доступним лише для інструментів, але не для шарів. Використовують для додавання тіней.

· Clear(Чищення). Режим також недоступний до шарів. Його можна застосовувати лише для багатошарового зображення під час викорис­тання інструментів Paint, Bucket, Line, Stroke. Причому його не можна застосовувати до фону.

Зазначимо, що режими Exclusion, Color Dodge, Color Burn, Lighten, Darken і Difference не можна використовувати в зображеннях, які є у форматі Lab.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)