COGІTO, ERGO SUM (МИСЛЮ, ОТЖЕ ІСНУЮ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

COGІTO, ERGO SUM (МИСЛЮ, ОТЖЕ ІСНУЮ) 

 

 
 

 


Дашко М.І.

 
 

 
 

 


Кунцеве — 2008 р.


 


Кунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

 

Дашко М.І.

З досвіду

Правовиховної роботи

Кунцеве — 2008 рік


Автор: Дашко Микола Іванович, директор школи, старший учитель, відмінник освіти України.

 

Рецензент: Дев’ятко Н.О., методист відділу освіти Новосанжарської райдержадміністрації.

 

 

У роботі узагальнено досвід роботи адміністрації сільської малокомплектної школи щодо організації правовиховної роботи на основі впровадження в практику нових підходів, спрямованих на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

Працюючи над проблемою «Застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій на основі вчительської психодіагностики», педагогічний колектив школи проводить виховну роботу з учнями на основі проектування розвитку особистості.

Може бути використана адміністраціями шкіл та вчителями, які прагнуть здійснювати на уроках та в позанавчальний час розвивальний підхід до учнів із метою їх особистісного розвитку, формування активної громадської позиції.

 

 

Робота схвалена радою районного методичного кабінету як перспективний педагогічний досвід.

 


Одним із головних завдань загальноосвітньої школи у відповідності до Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) є виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і естетичним ставленням до навколишнього життя і самої себе, формування в школярів ціннісних орієнтацій.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів упроваджує в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

Працюючи над проблемою «Застосування особистісно орієнтованого педагогічних технологій на основі вчительської психодіагностики», педагогічний колектив школи проводить виховну роботу з учнями на основі проектування розвитку особистості.

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили (Додаток 1). Класні керівники на початку навчального року узагальнюють одержану інформацію про кожного учня в щоденнику класного керівника, який має наступні розділи:

 

1. Діагностика ______ класу за соціальним станом

2. Характер особистості й громадянська сутність учнів ____ класу

3. Індивідуально-типові особливості учнів ____ класу

4. Стан і розвиток окремих психічних функцій учнів ____ класу

5. Характеристика рівня здоров’я і фізичного розвитку учнів ____ класу

6. Фізико-медичні особливості учнів ____ класу

7. Зайнятість учнів ______ класу у позаучбовий час

8. Система виявлення важковиховуваності учнів

9. Діагностика сімейного мікроклімату

10. Міжособистісні стосунки в класному колективі

11. План виховної роботи на ____ семестр

12. План індивідуальної роботи з учнями ___ класу

13. Психологічна картка-профіль ___ класу у __ семестрі

 

В основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі, зокрема, правовиховної роботи, покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.

Це – створення, в першу чергу, сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями в розвитку й поведінці. Увагу заслуговує робота класних керівників Пасько Г.М., Колодочки Ю.Я., які проводять діагностику, визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

У старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

У школі склалася своєрідна система профілактики відхилень у поведінці:


 

           
 
 
   
 
   

 


 


 

 


 

 


 
 

Комісія дисципліни й порядку

Шкільні гуртки та секції

Позашкільні гуртки

Охоплення учнів дорученнями

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.006 с.)