Кунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівКунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Новосанжарської районної ради Полтавської області

COGІTO, ERGO SUM (МИСЛЮ, ОТЖЕ ІСНУЮ)

 

 

 
 

 


Дашко М.І.

 
 

 
 

 


Кунцеве — 2008 р.


 


Кунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

 

Дашко М.І.

З досвіду

Правовиховної роботи

Кунцеве — 2008 рік


Автор: Дашко Микола Іванович, директор школи, старший учитель, відмінник освіти України.

 

Рецензент: Дев’ятко Н.О., методист відділу освіти Новосанжарської райдержадміністрації.

 

 

У роботі узагальнено досвід роботи адміністрації сільської малокомплектної школи щодо організації правовиховної роботи на основі впровадження в практику нових підходів, спрямованих на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

Працюючи над проблемою «Застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій на основі вчительської психодіагностики», педагогічний колектив школи проводить виховну роботу з учнями на основі проектування розвитку особистості.

Може бути використана адміністраціями шкіл та вчителями, які прагнуть здійснювати на уроках та в позанавчальний час розвивальний підхід до учнів із метою їх особистісного розвитку, формування активної громадської позиції.

 

 

Робота схвалена радою районного методичного кабінету як перспективний педагогічний досвід.

 


Одним із головних завдань загальноосвітньої школи у відповідності до Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) є виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і естетичним ставленням до навколишнього життя і самої себе, формування в школярів ціннісних орієнтацій.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів упроваджує в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

Працюючи над проблемою «Застосування особистісно орієнтованого педагогічних технологій на основі вчительської психодіагностики», педагогічний колектив школи проводить виховну роботу з учнями на основі проектування розвитку особистості.

Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили (Додаток 1). Класні керівники на початку навчального року узагальнюють одержану інформацію про кожного учня в щоденнику класного керівника, який має наступні розділи:

 

1. Діагностика ______ класу за соціальним станом

2. Характер особистості й громадянська сутність учнів ____ класу

3. Індивідуально-типові особливості учнів ____ класу

4. Стан і розвиток окремих психічних функцій учнів ____ класу

5. Характеристика рівня здоров’я і фізичного розвитку учнів ____ класу

6. Фізико-медичні особливості учнів ____ класу

7. Зайнятість учнів ______ класу у позаучбовий час

8. Система виявлення важковиховуваності учнів

9. Діагностика сімейного мікроклімату

10. Міжособистісні стосунки в класному колективі

11. План виховної роботи на ____ семестр

12. План індивідуальної роботи з учнями ___ класу

13. Психологічна картка-профіль ___ класу у __ семестрі

 

В основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі, зокрема, правовиховної роботи, покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.

Це – створення, в першу чергу, сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями в розвитку й поведінці. Увагу заслуговує робота класних керівників Пасько Г.М., Колодочки Ю.Я., які проводять діагностику, визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

У старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

У школі склалася своєрідна система профілактики відхилень у поведінці:


 

           
 
 
   
 
   

 


 


 

 


 

 


 
 

Комісія дисципліни й порядку

Шкільні гуртки та секції

Позашкільні гуртки

Охоплення учнів дорученнями

 

ЮІР, екологічна бригада

 

 

У ході первинної профілактики контроль за відвідуванням учнями занять ведеться вчителями й класними керівниками у класному журналі, а черговим учителем у спеціальному журналі відвідування занять.

Правила для учнів вивчаються учнями початкових класів на класних виховних годинах.

Вивчаємо права дитини

 

 

Колективне обговорення складних ситуацій у проявах поведінки, які виникають, чи можуть виникнути у шкільному та позашкільному середовищі сприяє виробленню в школярів певних позитивних стереотипів. У початкових класах учні привчаються до елементарних правил культури поведінки під час проведення спеціальних занять, моделювання ситуацій.

У старших класах ці навички «відпрацьовуються» на тематичних заходах, вечорах відпочинку тощо.

Важлива роль у первинній профілактиці належить правовій пропаганді (уроки правознавства, тижні правознавства, проведення бесід на правову тематику)

Чергування по школі

За кожною комісією наказом по школі закріплений учитель-консультант. Збори комісій проводяться щомісяця. 2 рази на місяць проводяться класні збори – колективний орган самоврядування в класі. Мета класних зборів – розвиток учнівського самоврядування, згуртування дитячого колективу, вироблення в школярів організаторського досвіду й навичок, формування громадянської позиції.

Основне завдання класних зборів – обговорення й вирішення питань життєдіяльності учнівського колективу. Відповідальність за підготовку й ведення зборів несе староста. На класних зборах учні обирають старосту, рекомендують кандидатури до шкільного парламенту, заслуховують звіти про виконання доручень, підводять підсумки участі школярів у справах класу та школи, обговорюють поведінку учнів за місяць., семестр, стан організації й проведення чергування, виконання учнями Статуту школи.

 
 

ЮІР за роботою

Важливий принцип роботи шкільного парламенту: «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо».

Щопонеділка шкільний парламент підбиває підсумки загальношкільних заходів (при потребі проводить загальношкільну лінійку), чергування по школі, нагороджує переможців різноманітних конкурсів, вікторин, змагань тощо.

Приймаючи активну участь у шкільному самоврядуванні, учні школи не тільки активізують свою громадянську позицію, але й прагнуть проявити себе в організації бережливого ставлення до шкільного майна. З цією метою за участю господарської комісії шкільного парламенту були доопрацьовані шкільні положення про організацію учнівського самообслуговування. (Додаток 2)


СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Загальношкільні збори

 
 


Парламент

               
     
     
 
 
 

 

 


Комісія дисципліни і порядку Прес-центр Навчальна Комісія Комісія цікавих справ Господарська комісія Комісія роботи з молодшими школярами

Актив шкільного парламенту:

 
 


 

Вісич Вікторія, Паламар Тетяна,

Світлична Аліна, Мелащенко Марія, Світлична Аліна,

Мороз Оксана, Світлична Ольга, Левкович Олена,

Рукас Катерина, Щербина Сергій, Вісич Вікторія,

Кушнаренко Л-мила, Вісич Вікторія, Мелащенко Марія,

Божинська М-слава, Кушнаренко Л-мила, Світлична Ольга.

Коваль Тая. Арендаренко Анжела,

Банченко Сергій ,

Ганжа Богдан,

Світлична Аліна,

Левкович Олена, Кушнаренко Л-мила,

Свириденко Олександр, Рукас Катерина, Чайка Анжеліка,

Малимон Олександр, Солодовник Тетяна, Ляпкіна Маргарита,

Ситник Микола, Божинська М-слава, Тищенко Олена.

Александров Олександр. Коваленко Ілона.

Пащенко Світлана,

Рукас Катерина,

Малимон Олександр.

 

 

Учнівська комісія дисципліни й порядку при учнівському парламенті слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний час, на розгляд комісії виносяться питання, пов’язані з цими проблемами. Комісія готує питання на робочі лінійки. Система учнівського самоврядування сприяє отриманню учнями певних правових навичок у їхній громадській роботі.

 
 

На засіданні комісії дисципліни й порядку

 

План роботи комісії дисципліни й порядку

учнівського парламенту

на І семестр 2007/2008 н. р.

1. Провести засідання комісії, на якому розглянути організаційні питання. В комісію включити представників від кожного класу.

(до 10.09.2007 р., голова парламенту)

2. Розробити й затвердити графік чергування учнів по школі, їдальні та організувати постійний контроль за виконанням обов’язків черговими. Уточнити інструкцію чергування по школі.

(до 15.09.2007 р., голова комісії)

3. Установити дійовий контроль за поведінкою учнів на перервах та організувати для них культурний відпочинок.

(постійно, члени комісії)

4. Брати на облік учнів, які схильні до правопорушень.

(у кінці семестру, члени комісії)

5. Організувати із старшокласниками школи чергування в громадських місцях у вечірній час.

(протягом року, члени комісії)

6. Заслухати звіти відповідальних за зайнятість у гуртках та відповідальних за відвідування учнями школи у 7, 9 класах.

(жовтень 2007 р., голова комісії)

7. Перевірити відвідування занять гуртків, секцій учнями, схильними до правопорушень.

(жовтень, грудень, члени комісії)

8. Провести засідання комісії, на якому розглянути питання про відвідування учнями школи.

(листопад, члени комісії)

9. Підсумки роботи комісії за І семестр. Затвердження плану роботи на ІІ семестр.

(грудень, члени комісії)

 

Значне місце в системі роботи педколективу по формуванню в школярів навичок правосвідомості приділяється єдиним педагогічним вимогам до учнів. (Додаток 3)

У школі існує мережа гуртків, керівники яких залучають до їх роботи учнів, які схильні до правопорушень, та учнів із неблагополучних сімей.

№ з/п Назва гуртка Прізвище керівна
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. танцювальний швейної справи драматичний «Юні екологи» «Програміст» «Пошук» «Декламатор» спортивний технічної творчості комп’ютерний Рукас Н.М. Лисенко К.Я. Колодочка Ю.Я. Коцегуб Т.М. Ганжа Т.В. Білоцерківець Т.А. Дашко В.М. Асауленко Л.М. Паламар О.М. Ганжа Т.В.

Певна частина учнів відвідують гуртки позашкільні. Зокрема, спортивну секцію з кікбоксінгу при Новосанжарському НВК, гурток юннатів при районному Будинку дитячої творчості, гурток художньої самодіяльності при сільському клубі, секцію з футболу, яку веде на громадських засадах Рудько Сергій – працівник ТОВ «Агрофірма «Перше травня». Окремі учні відвідують Новосанжарську музичну школу.

У школі ведеться облік зайнятості учнів у гуртках за наступною формою:

 

ОБЛІК

Зайнятості учнів у гуртках

Клас Кількість зайнятих учнів
Шкільні гуртки та секції Позашкільні гуртки та секції Музична школа Інші
І семестр
       
       
3…        

Стан гурткової роботи в школі знаходиться на постійному контролі з боку директора школи, заступника директора школи з виховної роботи. На основі внутрішкільного контролю видано наказ «Про стан гурткової роботи в школі».

Учні по класах охоплені постійними та тимчасовими дорученнями. Нерідко саме одержання й виконання учнем, схильним до правопорушень, відповідального доручення корінним чином змінює його поведінку. Так, наприклад, у минулому схильні до правопорушень учні мають доручення: Гергуль Андрій – староста класу, Щербина Сергій – старший черговий.

 

СПИСОК

ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ

Допомоги сім’ї

 
 


Чільне місце в плануванні всієї роботи з батьками належить створеному в школі Центру психолого-педагогічної допомоги сім’ї, який спільно з методоб’єднанням класних керівників працює над розробкою методичних рекомендацій щодо роботи з батьками. Запроваджувались нетрадиційні форми спілкування з батьками: Дні школи в населених пунктах мікрорайону, випуск друкованої газети для батьків «Наші діти», організація диспутів на батьківських зборах із питань сімейного виховання, розгляду складних сімейних ситуацій, обміну досвідом роботи.

У ході підготовки до загальношкільних батьківських зборів проводилось анкетування батьків із метою виявлення актуальних для них у даний час проблем сімейного виховання. Особлива увага приділялася створенню позитивного морально-психологічного клімату в сім’ях. Так, напередодні останніх таких зборів вивчалось питання «Чи люблять нас діти?». Батькам був запропонований наступний тест:

 

ТЕСТ ДЛЯ БАТЬКІВ

«Чи люблять Вас діти?»

1. Дитина не може впоратися з домашнім завданням і звертається до Вас за допомогою. Вам ніколи, Ви зайняті якоюсь справою. Як учините?

’ скажете, щоб вибачила, бо ви, мовляв, зайняті, пообіцяєте попрацювати над цим завданням разом, але пізніше, а поки що порадите робити інші завдання (0);

’ самі виконаєте завдання і дасте дитині переписати його (6);

’ прочитаєте завдання й скажете, що вже забули, як його треба виконувати (2).

Додаток 1

А Н К Е Т А

Хто з ким дружить?

Відповідь ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 3

Додаток 4

Пам'ятка

по підготовці до педради питання

«Про завдання педколективу

по формуванню в школярів правової свідомості»

 

1. Стан роботи по попередженню бездоглядності школярів у позаурочний та канікулярний час:

- організація педагогічних рейдів по виявленню бездоглядності підлітків;

- зв'язок з правоохоронними органами з питань виявлення й попередження бездоглядності, правопорушень.

2. Правова освіта в школі серед учнів:

- викладання правознавства, як засіб правової освіти учнів;

- проведення олімпіад, вікторин, змагань, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, диспутів, усних правових журналів і т.п.

- робота класних керівників по правовій освіті;

- залучення батьків до правової пропаганди;

Гурткова робота в школі як засіб відвернення, схильних до правопорушень підлітків, від сумнівних підліткових гуртів та прилучення їх до корисних занять. Приклади залучення таких учнів до участі у гуртках та позакласній роботі, а також приклади протилежного змісту.

4. Спільна робота з батьками:

- чи розглядалися питання правовиховного плану на батьківських зборах (загальношкільних, класних)? Результативність прийнятих рішень.

- індивідуальна робота класних керівників з учнями та батьками учнів, схильних до правопорушень. (Що конкретно робилося?).

Правова наочність у школі.

Кунцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Новосанжарської районної ради Полтавської області

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 324; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.013 с.)