ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ



ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕТИКА І ЕСТЕТИКА»


 

 

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА

НА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДИСЦИПЛІНИ

«ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА»

 

Відповідь на завдання №1

4. Проаналiзуйте як розвивалась естетична думка видатних фiлософiв Древньої Грецiї.

Відповідь:

Філософи стародавньої Греції Піфагор, Алкмеон, Теофраст, Платон, Сократ, Аристотель надавали значення почуттям, які осмислювалися через естетичні категорії Гармонія, Досконалість, Краса. Було відкрито правило «Золотого перетину». Кожна людина через вроджені можливості ока може відчути гармонію пропорції. Греки вважали гармонійною тільки пропорцію «Золотого перетину». У майбутньому довгий час саме за цією пропорцією вимушені були працювати всі митці архітектури, скульптури, живопису.

Піфагор в своїх роздумах надавав значення Космосу, який на його думку складався з чисел і музики, ввів поняття тетрактид. Вважав, якщо опанувати музично-числову структуру космосу, можна обрести безсмертя душі, довершеності. В Космосі він бачив Гармонію небесних тіл.

Алкмеон вважав, що людина існує осмисленням, що є вищою формою існування. Тварина і рослина існує рецепторами відчуття, рефлексами. Емпедокл теж надавав значення чуттям. Нижчий рівень – відчуття народжують почуття, які в свою чергу формують такі поняття як Любов і Ворожнечу, протилежності, які знаходяться в Гармонії. Теофраст довершив теорію почуттів у працях «Про відчуття», «Етичні характери», «Про благочестя».

Сократ спробував визначити «добро» і «зло». Він вважав, що Досконале і Гармонійне – це поєднання Прекрасного і Доброго, що визначив як поняття калокагатія. Це означає гармонію зовнішнього і внутрішнього, естетичного і етичного або морального. В різні історичні періоди відбувалося розмежування між естетикою і етикою, і тільки в мистецтві піднімалась проблема зв`язку естетичного і етичного. Так, Платон особливу увагу приділив мистецтву, яке відігравало активну роль в Афінах в V-IVст.до н.е. Музиканти і поети користувалися повагою серед аристократії. Платон вважав, що театр виховує людину, формує її моральний світ, вдосконалює внутрішньо і зовнішньо.

Аристотель – вершина античної естетики IVст.до н.е., захоплювався Космосом як носієм Гармонії, порядку, довершеності. Поясняв своє розуміння основних естетичних катекогорій Прекрасне, Трагічне, Комічне. Ввів поняття мімезис, що означає наслідування. Через мімезис іде процес одержання знань та навичок, усуваються помилки, це є прогрес у розвитку людства.

Античні філософи через почуття осмислення понять Гармонія, Досконалість, Краса відкрили правило або пропорцію «Золотого перетину». Кожна людина через вроджені можливості ока може відчути гармонію пропорцій. Греки вважали саме пропорцію «Золотого перетину» гармонійною. Це геометрично-математична пропорція, співвідношення величин, коли ціле так співвідноситься зі своєю більшою частиною, як більша з меншею. Зразок архітектури – грецький храм Парфенон. Довгий час митці були вимушені працювати саме за золотим правилом, а це є канонізацією в мистецтві, формалний підхід до категорії Краса. Митець мав дотримуватись обов`язкових правил при написанні твору, це відривало витвори від реального життя та його проблем і збіднювало мистецтво.

 

 

5. Дайте характеристику видiв архiтектурної композицiї.

Відповідь:

Створення композиції – результат професійного мистецтва, яке виникло в період розвитку європейської естетики – Ренесанс. Композиція – це все, що розробляється митцем, художником, архітектором, скульптором, дизайнером, професіоналом в мистецтві і має виразність, змістовність і образність. Архітектурна композиція –це розробка проекту та будівництво об`єкту архітектури, який є єдиним за зовнішнім і внутрішнім змістом. Під змістом розуміють стиль, форму, елементи архітектури і декору, колір, образ, тему. Зовнішній зміст – фасад будівлі, внутрішній – інтер`єр.

Архітектурні композиції бувають трьох видів: об`ємна, глибинна, фронтальна. Об`ємна архітектурна композиція має форму, яка розвивається по трьох напрямках. У зоровому сприйняті така композиція здається масивною – кубічною, колоподібною. Наприклад палац «Україна», торговельно-розважальний центр «Караван». Глибинна композиція розвивається в одному напрямку – горизонтально або вертикально; фронтальна композиція розвивається по двох напрямках. Сукупність архітектурних композицій і прилеглого середовища, які утворюють єдиний образ, символ, ідею, єдині за стилем, темою називаються ансамблем в архітектурі. Архітектурна композиція набуває виразності завдяки засобам виразності. А саме, геометричному виду, розміру форми, маси споруди у зоровому сприйняті, положенню у просторі відносно глядача, фактури і текстури матеріалу, світлотіні, кольору, симетрії, пропорціям архітектурних елементів, ритму елементів, використанню монументального, декоративно-прикладного мистецтва. В якості декору в архітектурних композиціях часто використовують живопис, декоративний розпис, фрески, мозаїчні панно, кольорові вітражі, скульптуру, малі архітектурні форми. Це називається синтезом мистецтва. Архітектурні елементи, які приймають участь у створенні образу архітектурної композиції – веранди, тераси, балкони, лоджії, мансарди, атріуми, арки, аркади, колони, вікна, еркери.

З метою формування внутрішнього простору архітектурних композицій використовують схеми композиції інтер`єру: зальну, центричну, анфіладну, коридорну, секційну, змішану.

6. Визначте, якi кольори за характером сприйняття належать до теплих, холодних, нейтральних. Як вони гармоніюють?

Відповідь:

Кольори розподіляються на: холодні і теплі, заспокійливі і збуджуючі, відступаючі і виступаючі. Колір може викликати почуття легкості, весілля, бадьорості, концентрації уваги, смуток, втому, відпочинок. Теплі кольорові родини це – червона і жовта. Холодні кольорові родини це – зелена, синя. Серед нейтральної кольорової родини холодними вважаються білий і сірий, захистний, теплими – пісочний, коричневий. Найбільш гарячий – червоний колір, хвилює і збуджує, символ вогню, сигналу. Але при додаванні синього до червоного, виникає ліловий колір, який є прохолодним для червоної кольорової родини і, навпаки для синьої кольорової родини ліловий – теплий. Жовтий – сонце, радість, тепло, при додаванні зеленого виникає лимонний колір, який є прохолодним для жовтої родини і теплим для зеленої родини.

Дизайнери поєднують кольори за принципами: ритму, балансу, пропорції. Ритм означає повторення визначного відтінку через інтервал, баланс – яскраві відтінки урівноважують ненасиченими або приглушеними, темними. Пропорція – гармонійне сполучення відтінків колористичними схемами. Розрізняють такя схеми: монохроматична або домінанта кольору, аналогічна, контрастна, поліхромна або веселкова. Монохроматична на 80% складається з одного відтінку різної інтенсивності і 20% -підживлюючі відтінки, нюансні, контрасні. Аналогічна схема – поєднання в композиції родинних кольорів – блакитний, фіолетовий і блакитно фіолетовий, допускається додавання нейтрального, наприклад, сірого кольору. Контрасна схема – протистояння кольорів. Наприклад дуже привабливо виглядає товар на контрастному фоні інтер`єру. Поліхромна схема – веселкова, при цьому обирається домінуючий колір для інтер`єру, з яким сполучаються інші кольори в панелях, стелі, підлозі, товарах, меблях, перегородках, гардинах, елементах декору. При сполученні кольорів не можна забувати про асоціації. Наприклад червоний і чорний – колір траура.

Відповідь на тестові запитання:

№ 1 – 3 № 4 - 1

№ 2 – 2 № 5 – 2,4,5,6

№ 3 – 3 № 6 - 1

№ 7 – Піраміда Хеопса, храми Амона, колоси Рамсеса, Сфінкс, Маяк на острові Фарос.


Рекомендована література

Базова

Підручники та навчальні посібники

1. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. Посіб. / Р.І. Балашова – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 184 с.

2. Головко О.М. Організація готельного господарства: Навч.посібник //За ред.. О.М.Головко. – К.: Кондор, 2014. – 410с.

3. Круль Г.Я. Основи готельної справи: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368с

4. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник / М.П.Мальська, В.В. Худо, Ю.С.Занько. – К. : Знання, 2014. – 275с.

5. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры: Учеб . /Т.Л.Кильпе. –3-е изд., перераб.и доп. –М.: Высш.шк., 2012. –159с.:ил.

6. Круль Г.Я. Основи готельної справи: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368с.

7. Левчук Л.Т. Естетика: Підручник. /Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І.Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк.., 2012. - 431с Мовчан В.С. Естетика: Навч.посіб. – Е.: Знання, 2013. – 527с.

8. Петрушенко В.Л., Сурмай І.М. Етика та естетика: підручник.- Л.: «Новий світ-2000», 2014.- 308с.

9. Пузиренко Я.В. Декоративна флористика: навчальний посібник. – Кондор-Видавництво, 2013. – 232с.

10. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2013. – 391с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Додаткова

1. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей /Гейдова Д., Дурдик Л. и др. Прага: Артил., 2015. –496с.

2. Эндрю Клинч. Домоводство. Растения в интерьере. Перевод с английского Г.Лепилиной. ЗАО Компания «Махаон», Москва, 2013.

3. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. –К.: Будівельник, 2014.

4. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник: в 2ч. – Історія розвитку філософської думки. -2013.-464с

5. Лазарев А.Г. Справочник архітектора.-Изд.2-е., испр. – Ростов н/д: Фенікс, 2014. -377с

6. Миллер Джудит. Интерьер: цвет и стиль /Пер.с англ. –М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2014

7. Полная энциклопедия этикета /сост.А.Кривошей. – Донецк: ООО «Глория Трейд», 2015. -384с.

8. Сучасне українське мистецтво.- К.:„Мистецтво», 2012.

9. Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. Эссе/ Пер. с фр. Н. Кисловой. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. — 272 с.

Інформаційні ресурси

1. Електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:mta.ua

2. Дизайн, інтер'єр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.auping.ru, www.ua-dproekt

3. Ресторатор України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.restorator.com.ua

4. Міжнародний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.intour.com.ua

5. Музейний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.prostir.museum



Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.007 с.)