Існує розмежування сфер пізнання науки і етичних систем;Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Існує розмежування сфер пізнання науки і етичних систем;4) наука сьогодні виконує функцію релігії.

 

50.У чому полягає сутність правового аргументу, який забезпечує життєздатність основних наукових систем сучасності?

1) призначення права – комплексне, всеохоплююче регулювання суспільних відносин;

2) право як система юридичних норм забезпечує втілення ідеалів людської свободи та рівності;

Призначення права – забезпечення сфери громадського порядку та простору індивідуальної автономії індивіда, де він покликаний здійснити власний смисложиттєвий вибір;

4) правові та моральні норми – взаємодоповнюючі системи регулювання.

 

ВЧИТЕЛІ ЛЮДСТВА.

ВИДАТНІ ФІЛОСОФИ-МОРАЛІСТИ

 

 1. Хто з філософів вважається гедоністом?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Епікур;

5) Ісус Христос;

6) Сократ.

 

 1. Основним поняттям етики якого з перелічених філософів є любов?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Сократ;

6) Августин Блаженний.

 

 1. Хто з філософів-моралістів вбачав орієнтир для вчинків людини у любові до Бога?

1) Платон;

2) Арістотель;

3) Епікур;

4) Августин Блаженний;

5) Джон Стюарт Мілль;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Предметом етики якого з філософів є сфера людської практики?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Арістотель.

 

 1. Хто з перелічених філософів розрізняв діаноетичні й етичні чесноти?

1) Платон;

2) Арістотель;

3) Епікур;

4) Іммануїл Кант;

5) Джон Стюарт Мілль;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Що є благом для людини, на думку Арістотеля?

1) щастя;

2) задоволення;

3) насолода;

4) діяльність відповідно до вимог розуму;

5) справедливість;

6) розсудливість.

 

 1. Головною діаноетичною чеснотою Арістотель вважав:

1) щастя;

2) задоволення;

3) насолода;

4) діяльність відповідно до вимог розуму;

5) справедливість;

6) розсудливість.

 

 1. Головною діаноетичною чеснотою Арістотель вважав:

1) мудрість;

2) мужність;

3) стриманість;

4) справедливість;

5) усі відповіді правильні;

6) усі відповіді неправильні.

 1. Моральна поведінка за Арістотелем є наслідком поєднання:

1) розсудливості та справедливості;

2) розсудливості та мужності;

3) розсудливості й етичної чесноти;

4) щастя та насолоди;

5) задоволення та стриманості;

6) справедливості та мужності.

 

 1. Хто з філософів розглядав етичну чесноту як середину між хибними крайнощами?

1) Сократ;

2) Платон;

3) Арістотель;

4) Епікур;

5) Августин Блаженний;

6) Іммануїл Кант.

 

 1. Автором категоричного імперативу є

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Іммануїл Кант;

6) Сократ.

 

 1. „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом загального законодавства” – це

1) максима;

2) імператив;

3) імперативна максима;

4) категорія;

5) категорична максима;

6) категоричний імператив.

 

 1. „Чини так, щоб людство – яку твоїй особі, так і в особі кожного .іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом” – це

1) максима;

2) імператив;

3) імперативна максима;

4) категорія;

5) категорична максима;

6) категоричний імператив.

 

 1. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом загального законодавства”?

1) Арістотель;

2) Епікур;

3) Августин Блаженний;

4) Іммануїл Кант;

5) Джон Стюарт Мілль;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб людство — яку твоїй особі, так і в особі кожного іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом”?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Іммануїл Кант.

 

 1. Хто звинувачував християн у лицемірстві?

1) Платон;

2) Епікур;

3) Августин Блаженний;

4) Іммануїл Кант;

5) Джон Стюарт Мілль;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Хто є автором висловлювання „Бог помер! Він мертвий! І вбили його ми!”?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Фрідріх Ніцше;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон.

 

 1. Хто є автором концепції надлюдини?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Хто є автором концепції „волі до влади”?

1) Арістотель;

2) Епікур;

3) Августин Блаженний;

4) Іммануїл Кант;

5) Джон Стюарт Мілль;

6) Фрідріх Ніцше.

 

 1. Хто є автором Декалогу?

1) Будда;

2) Епікур;

3) Мойсей;

4) Іммануїл Кант;

5) Августин Блаженний;

6) Конфуцій.

 

 1. В яких книгах П’ятикнижжя Мойсея закріплено Десять заповідей Божих?

1) Буття;

2) Вихід;

3) Левіт;

4) Числа;

5) Второзаконня;

6) Тора.

 

 1. Хто з учителів людства проповідував віру в єдиного Бога?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон.

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Конфуцій;

12) Мухаммед.

 

 1. Хто є автором „етики ритуалу”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій.

 

 1. Хто є автором „етики любові”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон.

 

 1. Чиє вчення було викладене у книзі „Лунь юй” („Судження та бесіди”)?

1) Платон;

2) Будда;

3) Епікур;

4) Мойсей;

5) Іммануїл Кант;

6) Конфуцій.

 

 1. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „жень”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Конфуцій;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон.

 

27.У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „лі”?

1) Платон;

2) Будда;

3) Епікур;

4) Мойсей;

5) Арістотель;

6) Конфуцій.

 

28.У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „вень”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій.

 

29.„Вень” – це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

30.„Жень” – це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

31.„Лі” – це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

32.„Цзюнь-цзи” – це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

33.Людинолюбство у Конфуція – це

1) „вень”;

2) „жень”;

3) „лі”;

4) „цзюнь-цзи”;

5) „сяо жень”;

6) „сяо”.

 

34.Ритуал у Конфуція – це

1) „вень”;

2) „жень”;

3) „лі”;

4) „цзюнь-цзи”;

5) „сяо жень”;

6) „сяо”.

 

35.Вихованість у Конфуція – це

1) „вень”;

2) „жень”;

3) „лі”;

4) „цзюнь-цзи”;

5) „сяо жень”;

6) „сяо”.

 

36.Благородний муж у Конфуція – це

1) „вень”;

2) „жень”;

3) „лі”;

4) „цзюнь-цзи”;

5) „сяо жень”;

6) „сяо”.

 

37.Хто є автором „етики подолання бажань”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Будда.

 

38.Етика Сіддхартхи Гаутами – це

1) етика ритуалу;

2) евдемонізм;

3) етика любові;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

39.Етика Конфуція – це

1) етика любові;

2) евдемонізм;

3) етика ритуалу;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

40.Етика Ісуса Христа – це

1) етика ритуалу;

2) евдемонізм;

3) етика любові;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

41.Хто є автором „чотирьох благородних істин”?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Сіддхартха Гаутама;

5) Ісус Христос;

6) Сократ.

7) Конфуцій;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Будда;

12) Платон.

 

42.Хто є автором концепції „серединного шляху”?

1) Сократ;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Епікур;

5) Мойсей;

6) Іммануїл Кант.

7) Джон Стюарт Мілль;

8) Арістотель;

9) Платон;

10) Сіддхартха Гаутама;

11) Фрідріх Ніцше;

12) Мойсей.

 

43.Оберіть "чотири благородні істини".

1) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є причина того, що страждань нема;

2) Є страждання. Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є шлях від страждання до його наслідків;

3) Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є виникнення страждань. Є припинення страждань;

4) Є страждання. Є причина страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до його припинення;

5) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є наслідки страждань;

6) Є виникнення страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до його наслідків. Є шлях від страждання до його припинення.

 

44.Хто з наведених постатей вважав життя людини стражданням?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Сократ.

 

45.Серединний шлях – це

1) істинне зосередження;

2) шлях благородного мужа;

3) „золота середина” між двома крайнощами;

4) вісім ступенів духовного зростання;

5) істинні наміри та вчинки;

6) нірвана.

 

46.Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне народження;

2) істинні погляди (праведна віра);

3) істинне подолання бажань;

4) істинні наміри;

5) істинна синівська повага;

6) істинна мова.

 

47.Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне зосередження;

2) праведні думки;

3) істинне зусилля;

4) істинні наміри;

5) істинні вчинки;

6) істинна мова.

 

48.Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне народження;

2) істинне зосередження;

3) істинний ритуал;

4) праведні думки;

5) істинний спосіб життя;

6) істинне подолання бажань.

 

49.Визначіть обов’язки буддиста-мирянина:

1) утримуватися від золота та срібла;

2) не вбивати;

3) не одружуватися;

4) не красти;

5) утримуватися від прийому їжі у не відведений для цього час;

6) не розлучатися.

 

50.Що розуміє Ісус Христос під поняттям „Царство Небесне” („Царство Боже”)?

1) апокаліпсис, кінець світу;

2) рай;

3) царство духу;

4) життєвий вибір;

5) любов;

6) справедливість.

 

51.В якому фрагменті Євангелія міститься найбільш концентрований виклад етичного вчення Ісуса Христа?

1) десять заповідей Божих;

2) притча про таланти;

3) Нагірна проповідь;

4) притча про блудного сина;

5) Тайна вечеря;

6) Євангеліє від Луки.

 

52.Яка з монотеїстичних релігій є наймолодшою (виникла найпізніше)?

1) християнство;

2) буддизм;

3) іудаїзм;

4) конфуціанство;

5) іслам;

6) синтоїзм.

 

53.В якому році народився Мухаммед?

1) 7 до н.е.;

2) 240

3) ІІІ ст.;

4) 570;

5) 622;

6) 1024.

 

54.Які є обов’язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) молитва;

3) піст; 7777

4) священна війна;

5) милостиня;

6) паломництво.

55.Які є обов’язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) принцип відплати;

3) піст; 7777

4) священна війна;

5) милостиня;

6) хадж.

 

56.Які є обов’язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) молитва;

3) піст; 7777

4) священна війна;

5) хадж;

6) закат.

 

57.Хто встановив обов’язковий піст у мусульман?

1) Мойсей;

2) Авраам;

3) Ісус Христос;

4) Аллах;

5) Кааба;

6) Мухаммед.

 

58.В якому місяці встановлено обов’язковий піст у мусульман?

1) Ясріб;

2) Кааба;

3) Рамазан;

4) Закят;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

59.Які вимоги до посту у мусульман?

1) утримуватися від їжі у темну пору доби;

2) утримуватися від їжі у світлу пору доби;

3) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби;

4) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби;

5) утримуватися від молитви у світлу пору доби;

6) утримуватися від молитви у темну пору доби.

 

60.Які вимоги до посту у мусульман?

1) утримуватися від їжі у світлу пору доби;

2) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби;

3) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби;

4) утримуватися від куріння у світлу пору доби;

5) утримуватися від молитви у світлу пору доби

6) утримуватися від води у світлу пору доби.

 

61.Як називається обов’язкова милостиня у мусульман?

1) Ясріб;

2) Кааба;

3) Рамазан;

4) Закат;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

62.В ісламі „закат” – це

1) захід сонця;

2) піст;

3) паломництво;

4) молитва;

5) милостиня;

6) нірвана.

 

63.Регулярний, обов’язковий, суворо нормований і пропорційний доходу внесок, який кожний дієздатний і забезпечений мусульманин вносить в общину, – це

1) Сунна;

2) Кааба;

3) хадж;

4) закат;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

64.Хто запровадив обов’язок паломництва для мусульман?

1) Мойсей;

2) Авраам;

3) Ісус Христос;

4) Аллах;

5) Кааба;

6) Мухаммед.

 

65.Яка з наведених етик є етикою конкретних норм?

1) християнська;

2) буддистська;

3) іудейська;

4) конфуціанська;

5) мусульманська;

6) юридична.

 

66.Яка з нижчеперелічених світових релігій не визнає наявність людського первородного гріха мотивуючи тим, що Бог пробачив Адама?

1) християнство;

2) буддизм;

3) іудаїзм;

4) конфуціанство;

5) іслам;

6) синтоїзм.

 

67.Що є загальною рисою природи людини, яка виявляється у основних етичних системах:

1) природжена схильність людини робити добро;

2) моральна недосконалість людини і схильність людини чинити зло;

3) притаманність любові усім людям;

4) інстинкт до самозбереження.

 

68.Що є загальною рисою природи людини, яка виявляється у основних етичних системах:

 

1) інстинкт за виживання;

2) моральна недосконалість людини і схильність людини чинити зло;

3) прагнення до миру у всьому світі;

4) жабода до влади.

 

69.Що є причиною моральної недосконалості людини за християнством:

 

1) залежність (одержимість) людини від своїх бажань;

2) гріхопадіння людини, в результаті чого людина втратила духовний зв’язок із творцем;3)недотримання обрядів, традицій, які прийняті у певному суспільстві;

4) порушення шляху життя, визначеного небом (Дао).

 

70.Що є причиною моральної недосконалості людини за буддизмом:

1) жадоба до грошей та влади;

2) гріхопадіння людини, в результаті чого людина втратила духовний зв’язок із творцем;

3) залежність (одержимість) людини від своїх бажань;

4) небажання відвідувати буддистський храм.

 

71. Що лежить в основі виправлення гріховності людини за конфуціанством:

1) визнання своїх гріхів (покаяння);

2) дотримування ритуалів та шляху неба (Дао);

3) відмова від задоволення своїх бажань;

4) медитація і зайняття йогою.

 

72.Що лежить в основі виправлення гріховності людини за буддизмом:

1) відмова від задоволення бажань і досягнення стану нірвани (виконання ступеней духовного зростання);

2) дотримування постів;

3) ведення чесного життя;

4) читати багато духовної літератури.

 

73.Що лежить в основі виправлення гріховності людини за християнством:

1) виконання десяти заповідей Божих;

2) водне хрещення, яке позбавляє людину від перворідного гріха;

3) прийняття викупної жертви Ісуса Христа, в результаті чого людина отримує прощення гріхів і запечатується Святим Духом обітниці;

4) сповідування своїх гріхів.

 

74.Що лежить в основі виправлення гріховності людини за християнством:

1) відмова від людських бажань;

2) зайняття медитацією;

3) дотримування постів;Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)