прийняття викупної жертви Ісуса Христа, в результаті чого людина отримує прощення гріхів і запечатується Святим Духом обітниці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

прийняття викупної жертви Ісуса Христа, в результаті чого людина отримує прощення гріхів і запечатується Святим Духом обітниці. 

75.З наведеного переліку виберіть канонічні джерела мусульманства:

1) Коран;

2) Буддхачаріта;

3) Лаліта Вістара;

4) Хадис (Сунна);

5) Біблія;

6) Шаріат;

7) послання Папи Римського;

8) соціальна доктрина католицької церкви.

 

76.З наведеного переліку виберіть канонічні джерела буддизму:

1) Коран;

2) Буддхачаріта;

3) Лаліта Вістара;

4) Хадис (Сунна);

5) Біблія;

6) Шаріат;

7) послання Папи Римського;

8) соціальна доктрина католицької церкви;

9) Дао де дзін.

 

77.З наведеного переліку виберіть джерела конфуціанства:

1) Да Сює (Велике вчення);

2) Чжун-Юн (Трактат про вдосконалення людської природи через помірність);

3) Коран;

4) Буддхачаріта;

5) Лунь-юй (Бесіди);

6) Кунь-дунь;

7) Шаріат.

 

78.З наведеного переліку виберіть авторитетну основу християнства:

1) Катихизм христинської віри;

2) послання Папи Римського;

3) твори святих отців християнської церкви;

4) Біблія;

5) соціальна доктрина католицької церкви.

 

79.Етика самовдосконалення людини через освіченість - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам.

 

80.Етика самовдосконалення людини шляхом поринання у саму себе, самозаглиблення - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

Буддизм.

 

81.Етика вдосконалення людини через дотримування правил віри – це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

82.Етика вдосконалення природи людини через «народження згори» - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

83.Етика вдосконалення людини через усамітнення з природою - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

84.Сансара, карма – це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

Буддизм.

 

85.Лі, жень, цзюн-цзи – це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

86.Закят, хадж – це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

87.Дао - це центральне поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) християнство;

3) іслам;

4) буддизм;

Жодна з перелічених систем.

 

88.Іслам виник як протидія:

1) конфуціанству;

2) християнству;

3) буддизму;

4) даосизму.

 

89.Екуменізм – це

1) протистояння етичних систем;

2) незалежне співіснування етичних систем;

3) діалог етичних систем;

4) взаємовиключення етичних систем.

 

90.Порівняльний аналіз основних етичних систем сучасності підтверджує тезу про те, що усі вони навчають про існування єдиного абсолютного начала і про різні шляхи його досягнення людиною?

1) так;

Ні.

 

ЮРИДИЧНА ЕТИКА

 

1.Хто має право тлумачити Правила адвокатської етики?

1) Конституційний суд України;

2) Спілка адвокатів України;

3) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України;

4) Кабінет Міністрів України;

5) Вища атестаційна комісія України;

6) жодний з перелічених органів.

 

2.Передбачена угодою про надання правової допомоги винагорода за виконані адвокатом дії по наданню правової допомоги – це

1) заробітна плата адвоката;

2) премія;

3) гонорар;

4) клієнтський збір;

5) подяка;

6) хабар.

 

3.З ким адвокат повинен ділити отриманий гонорар?

1) судом;

2) прокурором;

3) клієнтом;

4) спадкоємцями померлого адвоката, чиє частково виконане доручення адвокат прийняв і за нього отримав гонорар;

5) головою спілки адвокатів України;

6) адвокатом, який раніше виконував доручення клієнта, від якого отримано гонорар;

4.Які поради Правила адвокатської етики забороняють адвокатам давати клієнтові?

1) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень клієнтом;

2) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень іншими особами;

3) щодо налагодження особистого життя клієнта після відбування ним покарання за вчинення правопорушень;

4) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень клієнтом;

5) щодо налагодження клієнтом контактів з іншими адвокатами, а також судом, прокуратурою тощо;

6) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень іншими особами.

 

5.Інтереси клієнта адвоката повинні переважати перед інтересами

1) колег адвоката;

2) держави;

3) самого адвоката;

4) суспільства;

5) партнерів адвоката;

6) правосуддя.

 

6.Хто не може бути клієнтом адвоката?

1) засуджений;

2) затриманий;

3) психічно хворий;

4) особа, інтереси якої суперечать інтересам іншого клієнта;

5) особа, яка має піклувальника;

6) юридична особа.

 

7.Дотримання принципу _____________________ є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Яке слово пропущене?

1) законності;

2) незалежності;

3) конфіденційності;

4) гласності;

5) відкритості;

6) компетентності.

 

8.Хто може відмінити конфіденційність інформації, отриманої адвокатом від клієнта?

1) прокурор;

2) суд;

3) особа, зацікавлена в дотриманні такої конфіденційності;

4) начальник райвідділу міліції;

5) правонаступники юридичної особи, зацікавленої в дотриманні такої конфіденційності;

6) ніхто.

 

9.В якій формі може бути відмінено конфіденційний статус інформації, отриманої адвокатом від клієнта?

1) тільки у простій письмовій;

2) тільки у письмовій, нотаріально засвідченій;

3) тільки в електронній;

4) у будь-якій, крім електронної;

5) у будь-якій зафіксованій формі;

6) у жодній, оскільки відміна конфіденційності вказаної інформації забороняється.

 

10.В яких випадках адвокат не відповідає за порушення принципу конфіденційності?

1) у випадках притягнення його до кримінальної відповідальності;

2) у випадках притягнення його до адміністративної відповідальності;

3) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як обвинуваченого стосовно обставин, які складають адвокатську таємницю;

4) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка стосовно обставин, які виходять за межі предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним законодавством, хоча й охоплюється предметом конфіденційності інформації, передбаченим Правилами адвокатської етики;

5) у будь-якому, якщо адвокат з власної волі розкриває конфіденційну інформацію;

6) у жодному.

 

11.Які вимоги ставляться до особи, яка є адвокатом?

1) високий рівень професійної підготовки;

2) вік, який не має перевищувати встановлений у законодавстві вік, який діє право на отримання пенсії за віком;

3) фундаментальне знання чинного законодавства;

4) фундаментальне знання практики застосування законодавства;

5) опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності;

6) опанування ораторським мистецтвом.

 

12.Які вимоги ставляться до особи, яка є адвокатом?

1) високий рівень професійної підготовки;

2) діловий стиль одягу;

3) опанування прийомів адвокатської діяльності;

4) вік, який не має перевищувати встановлений у законодавстві вік, який діє право на отримання пенсії за віком;

5) вміння водити автомобіль;

6) опанування ораторським мистецтвом.

 

13.Що передбачає компетентність і добросовісність надання правової допомоги адвокатом?

1) знання відповідних норм права;

2) наявність необхідного досвіду застосування норм права;

3) доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта;

4) доскональність в урахуванні всіх можливих правових наслідків виконання доручення клієнта;

5) ретельну підготовку до належного виконання доручення клієнта;

6) не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу.

 

14.Що передбачає принцип чесності й порядності адвоката?

1) не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу;

2) не вдаватися до урахування всіх обставин, що стосуються доручення клієнта;

3) не вдаватися до використання особистих обставин інших осіб для досягнення своїх професійних цілей;

4) поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими адвокат спілкується;

5) наявність необхідного досвіду застосування норм права;

6) ретельну підготовку до належного виконання доручення клієнта.

 

15.Адвокат не має права:

1) пропонувати свої послуги конкретному клієнту через посередників;

2) рекламувати свою професійну діяльність;

3) на безкоштовну рекламу його професійної діяльності у газетах безкоштовних оголошень;

4) транслювати рекламні матеріали по радіо і телебаченню;

5) особисто пропонувати свої послуги конкретному клієнту;

6) виготовляти свої портрети та розповсюджувати їх серед клієнтів.

 

16.Рекламні матеріали щодо професійної діяльності адвоката не можуть містити:

1) відомості про те, в яких навчальних закладах адвокатом (членами адвокатського об'єднання) отримана освіта;

2) відгуків інших осіб про роботу адвоката;

3) порівнянь з іншими адвокатами і їх критики;

4) заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;

5) вказівок, які можуть скласти уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризується рисами і показниками, притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій.

6) номер телефону адвоката.

 

17.Підставами для надання адвокатом правової допомоги є:

1) угода з клієнтом про надання правової допомоги;

2) наказ голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів;

3) призначення особою, яка здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством України;

4) розпорядження керівника адвокатського об’єднання;

5) вказівка голови Спілки адвокатів України;

6) ордер.

 

18.Від кого адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги:

1) безпосередньо від клієнта;

2) від представника клієнта, уповноваженого на укладання угоди з адвокатом;

3) від законного представника неповнолітнього клієнта;

4) від законного представника недієздатного клієнта;

5) від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України;

6) від адвокатського об’єднання.

 

19.Від кого адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги:

1) від адвокатського об’єднання;

2) від батьків психічно хворого клієнта;

3) від законного представника повнолітнього клієнта;

4) від представника клієнта, неуповноваженого на укладання угоди з адвокатом;

5) від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України;

6) безпосередньо від сусідів клієнта, якщо той перебуває у слідчому ізоляторі.

 

20.Адвокату забороняється:

1) давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення;

2) повідомляти клієнту, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання його доручення;

3) прямо або опосередковано сприяти формуванню у клієнта необґрунтованих надій,

4) прямо або опосередковано сприяти формуванню у клієнта уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов'язків;

5) повідомляти клієнту, які правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт, може мати для суттєвих інтересів клієнта;

6) з'ясовувати відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її змісті.

 

21.Адвокату забороняється:

1) прийняти доручення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений він особисто або його близький родич;

2) прийняти доручення від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України;

3) прийняти доручення від законного представника недієздатного клієнта;

4) прийняти доручення від особи, яка перебуває у нетверезому стані;

5) прийняти доручення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений член технічного персоналу адвокатського об'єднання, до якого належить адвокат;

6) прийняти доручення від особи, яка вже отримувала адвокатську допомогу від іншого адвоката.

 

22.Адвокат, який виконував на попередньому слідстві захист клієнта на підставі укладеної угоди або за призначенням, не може відмовитись від прийняття доручення на захист цього клієнта

1) в суді першої інстанції;

2) в суді апеляційної інстанції;

3) в суді касаційної інстанції;

4) в органі конституційної юрисдикції;

5) в будь-яких органах державної влади, крім суду;

6) заборони адвокату відмовлятися від прийняття доручення немає.

 

23.В ході судового розгляду справи адвокат не повинен: ВСІ

1) намагатися вплинути на рішення (вирок) суду позапроцесуальними засобами;

2) робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи або давати їм свідомо неправильну правову оцінку;

3) подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати участь в їх формуванні;

4) посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо викривлені фактичні обставини, або обставини, що завідомо не стосуються предмета спору;

5) посилатися в суді на подані клієнтом докази, стосовно яких адвокату відомо, що вони є неправдивими;

6) посилатися в суді на особисту обізнаність з обставинами справи, свою суб'єктивну, не обґрунтовану поданими доказами думку щодо правдивості, порядності та інших особистих якостей учасників процесу, свідків, експертів.

 

24.В ході судового розгляду справи адвокат не повинен:

1) порушувати порядок у судовому засіданні;

2) мовчати;

3) припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу;

4) перемовлятись з клієнтом;

5) сидіти;

6) посилатися в суді на свою суб'єктивну, не обґрунтовану поданими доказами, думку щодо порядності учасників процесу.

 

25.У відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен:

1) бути стриманим і коректним;

2) бути ніжним і лагідним;

3) реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формі заяв, клопотань, скарг;

4) при допиті сторін у цивільному процесі бути одягненим у мантію;

5) не ставити запитань у підвищеному тоні;

6) не ставити запитань у брутальній, знущальній формі, або формі, що принижує їх честь та гідність.

 

26.Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах:

1) взаємної поваги представників суддівської професії;

2) гуманізму;

3) колегіальності;

4) демократизму;

5) дотримання професійних прав адвокатів;

6) слідування всім основним принципам адвокатської етики, передбаченим Правилами адвокатської етики.

27.Адвокат не повинен допускати щодо іншого адвоката:

1) нетактовних та принизливих висловів;

2) поширення відомостей про нього;

3) спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним угоди про надання правової допомоги;

4) спілкування з клієнтом іншого адвоката;

5) намагань схилити до укладення угоди про надання правової допомоги особу, що прийшла в адвокатське об'єднання до іншого адвоката;

6) введення іншого адвоката в оману стосовно місця і часу проведення судових засідань.

 

28.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

1) пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу,

2) пропагує зміну шляхом насильства конституційного ладу;

3) пропагує зміну територіальної цілісності України;

4) пропагує пацифізм;

5) пропагує фашизм та неофашизм;

6) пропагує релігійну терпимість і нерелігійні цінності.

 

29.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні…

1) дозволяються;

2) заохочуються;

3) забороняються;

4) прогнозуються;

5) забороняються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством;

6) дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

 

30.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” теле- і радіокомпаніям, які діють в Україні, створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, аудіо-, відеопродукцію, яка містить елементи порнографії, …

1) всі відповіді правильні;

2) дозволяється з позитивним висновком Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

3) забороняється у будь-якому випадку;

4) забороняється без позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

5) немає правильної відповіді;

6) забороняється без негативного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 

31.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” теле- і радіокомпаніям, які діють в Україні, забороняється створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, аудіо-, відеопродукцію, яка містить елементи…

1) сексуального характеру;

2) еротичного характеру;

3) порнографії;

4) суспільної моралі;

5) християнської моралі;

6) мусульманської моралі.

 

32.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” аудіо-, радіо-, кіно-, відеопродукція сексуального характеру, з елементами еротики, підлягає оцінці:

1) Національною радою з питань телебачення та радіомовлення;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі;

4) Громадською радою керівників провідних телеканалів України;

5) Всеукраїнською асоціацією захисників суспільної моралі;

6) Всеукраїнською організацією з питань захисту суспільної моралі.

 

33.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” кінотеатри, відеосалони, відеозали мають право публічної демонстрації кіно-, аудіо-, відеопродукції сексуального чи еротичного характеру лише за наявності ліцензії, …

1) негативного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством;

2) позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством;

3) позитивного висновку Всеукраїнської організації з питань захисту суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством;

4) негативного висновку Всеукраїнської організації з питань захисту суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством;

5) негативного висновку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством;

6) позитивного висновку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством.

 

34.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру…

1) прогнозуються;

2) дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством;

3) забороняються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством;

4) дозволяються;

5) забороняються;

6) заохочуються.

 

35.Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

1) пропагує добробут української нації;

2) принижує або ображає націю;

3) принижує або ображає особистість за національною ознакою;

4) пропагує неповагу до предків українців;

5) закликає до будівництва національних святинь;

6) пропагує „оранжеву революцію”.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.01 с.)