У лабораторії з метою прискорення стерилізації вуглеводних середовищ плинною парою провели за один день: зранку, в обід та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було простерилізувати середовища? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У лабораторії з метою прискорення стерилізації вуглеводних середовищ плинною парою провели за один день: зранку, в обід та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було простерилізувати середовища?ЗАГАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ

 

У лабораторії з метою прискорення стерилізації вуглеводних середовищ плинною парою провели за один день: зранку, в обід та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було простерилізувати середовища?

А. Стерилізувати 15 хвилин

В. Стерилізувати 45 хвилин

*С. Стерилізувати тричі з інтервалом 24 години

D. Стерилізувати 1 годину

Е. Стерилізувати двічі на добу

При встановленні виду збудника, виділеного із організму хворого з підозрою на холеру, одним із етапів ідентифікації є виявлення його монотрихіальної рухливості. Який метод дослідження використовують для цього?

А. Метод забарвлення за Леффлером

В. Метод посіву уколом у желатину

*С. Метод «висячої» або «роздавленої» краплі

D. Метод посіву уколом у стовпчик агару

Е. Метод посіву в пептонову воду

3. Після закінчення роботи в лабораторії студент повинен навести порядок на своєму робочому місці, продезінфікувати стіл та інші предмети. Які хімічні речовини він повинен для цього використати?

А. Соляну кислоту

В. Формалін

С. Хлороформ

D. Ефір

*Е. Хлорамін

4. Мутації у бактерій виникають в результаті дії:

А. Конструктивних ферментів

В. Високого окисно-відновного потенціалу живильного середовища

*С. Азотових основ

D. Рекомбінантних вакцин

Е. Адаптивних ферментів

5. Процес, у якому ДНК, що виділена лізисом однієї бактерії, проникає в іншу бактерію, що призводить до зміни її фенотипу, називається:

А. Сексдукцією

*В. Трансформацією

С. Трансдукцією

D. Кон’югацією

Е. Трансфекцією

6. R – плазміди кодують синтез:

А. Статевих ворсинок для переносу генетичної інформації

В. Ферменту, який руйнує мембрани еритроцитів

С. Ентеротоксину

*D. Ферментів, що викликають інактивацію лікувальних препаратів і зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків

Е. Білкових речовин, що викликають загибель бактерій того самого виду

У лабораторії проводились дослідження з приводу діагностики правця. Який методом стерилізації треба знищити виділені культури правця?

*А. Автоклавування

В. Кип’ятінням

С. Тиндалізацією

D. Сухим жаром

Е. Пастеризацією

8. При фарбуванні за методом Грама обробка етиловим спиртом застосовується для:

*А. Диференціації бактерій

В. Фіксації препарату

С. Зневоднення препарату

D. Знешкодження бактерій

Е. Знебарвлення надмірно фарбованих препаратів

9. Для процесу кон’югації бактерій необхідна наявність:

*А. F-плазміди

В. Профагу

С. R-плазміди

D. Col-плазмди

Е. Токс-гену

10. Президентом Української академії наук був видатний вчений мікробіолог та епідеміолог:

А. Л.С. Ценковський

В. М.Ф. Гамалея

С. І.І. Мечников

D. В.В. Підвисоцький

*Е. Д.К. Заболотний

11. Із виділень чистої культури бактерій зі складної мікробної суміші краще робити первинний посів на таке живильне середовище, як:

А. Універсальне

*В. Диференційно – діагностичне

С. Спеціальне

D. Елективне

Е. Консервування

12. Антибіотики застосовують для :

А. Специфічної етіотропної терапії

В. Патогенетичної терапії

С. Симптоматичної терапії

*D. Неспецифічної етіотропної терапії

Е. Специфічної профілактики

Вам необхідно простерилізувати перев’язувальний матеріал (бинт, серветки, ватно-марлеві туруни та ін.) для операційної. Виберіть потрібний для спосіб стерилізації.

*А. Парою під тиском

В. Тиндолізацією

С. Сухим жаром (гарячим повітрям)

D. Пастеризацією

Е. Кип’ятінням

14. Часто під час лікування хворих антибіотиками бактерій стають до них нечутливими. Резистентність не розвивається, якщо:

*А. Змінюється проникність клітинних мембран.

В. Антибіотик взаємодіє з мішенню і пригнічує її функції.

С. Блокуються неспецифічні мішені.

D. З’являються ферменти типу гідролаз.

Е. Змінюється структура мішені.

Під час мікроскопії мазка, виготовленого із досліджуваного матеріалу від хворої дитини з підозрою на дифтерію і пофарбованого за Нейссером, виявлені палички світло-коричневого кольору з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини виявлено в цьому випадку.

А. Ядерна субстанція

В. Капсула

С. Спора

D. Джгутики

*Е. Зерна валютину

16. Для проведення мікробіологічних досліджень у бактеріологічній лабораторії, запланованих на наступний день необхідно підготувати стерильні чашки Петрі, піпетки. Який спосіб стерилізації слід застосувати в даному випадку?

*А. Сухим жаром

В. Тиндалізацією

С. Пастеризацією

D. Кип’ятінням

Е. Текучим паром

Під час спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри був виділений стафілокок, який відрізняється від штама, виділеного від хворих, але має R-плазміду. Яку ознаку може отримати госпітальний штам у результаті кон’югації?

А. Синтез стафілоцинів

В. Утворення шорстких колоній

С. Фертильність

*D. Стійкість до антибіотиків

Е. Вироблення ентеротоксину

ІМУНОЛОГІЯ

Одержана аглютинуюча сироватка в результаті імунізації кролика бактеріями з антигенною структурою 1, 3, 4. Як з цієї сироватки отримати монорецепторну сироватку проти антигену 3?

*А. Методом адсорбції аглютинінів антигенами 1, 4

В. За допомогою реакції преципітації

С. За допомогою реакції нейтралізації

Д. За допомогою реакції іммобілізації

Е. За допомогою реакції опсонізації

Винайдено новий синтетичний матеріал для протезування серцевих клапанів. Як визначити, чи не є цей матеріал антигенним?

*А. Потрібно імунізувати лабораторних тварин

В. Поставити реакцію аглютинації

С. Поставити реакцію преципітації

D. Поставити реакцію зв’язування комплементу

Е. Поставити реакцію нейтралізації

3. При дисбактеріозах, що супроводжуються розвитком гнильної флори (протея, псевдонад) і підвищенням pH фекалій, необхідно призначити біологічні препарати, що закисляють середовище та проявляють антагоністичну дію. Які мікроорганізми до цього придатні?

*А. Біфідобактерії

В. Клебсієли

С. Азотобактерії

Д. Ентеробактерії

Е. Серації

4. Для прискорення загоювання слизової оболонки хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити у свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:

А. Комплемент

В. Інтерферон

*С. Лізоцим

Д. Інтерлейкін

Е. Іманін

5. За хімічною природою ендотоксин є:

А. Білком

В. Ліпідом

С. Пептидогліканом

Д. Цитоплазматичною структурою

*Е. Ліпополісахаридом

Які клітини виконують головну роль у клінічних проявах реакції гіперчутливості негайного типу?

*А. В-лімфоцити

В. Т-супресори

С. Т-хелпери

Д. ТГСТ

Е. Т-кілери

7. З яким класом імуноглобулінів пов‘язаний розвиток атопічних алергічних реакцій?

А. Ig G

В. Ig М

С. Ig А

*Д. Ig Е

Е. Ig D

8. За хімічною природою екзотоксин є:

А. Ліпополісахаридом

В. Ліпідом

*С. Білком

Д. Пептидогліканом

Е. Цитоплазматичною структурою

Який варіант відповіді характеризує штучно отриманий пасивний імунітет?

А. Імунізацією BCG

В. Імунізацією правцевим анатоксином

С. Плацентарне введення антитіл до плоду

Д. Виробленням антитіл протягом одужання від холери

*Е. Введенням протиправцевої сироватки

10. Хворому з великими опіками трансплантували шматок донорської шкіри. Через 4-5 днів шматок шкіри прижився, але на 8-му добу трансплантат набряк, колір його змінився, а на 11-ту добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

А. Еритроцити

В. Базофіли

С. Еозинофіли

*Д. Т-лімфоцити

Е. В-лімфоцити

11. Дитині 5 років для лікування пневмонії зробили ін‘єкцію пеніциліну. Через 40 хвилин на тілі дитини виникли кропивниця, з‘явився свербіж шкіри. Назвіть механізм алергії?

А. Цитотоксична реакція

В. Реакція Артюса

С. Клітинна імунна реакція

*Д. Анафілактична реакція

Е. –

На базарі громадянин А. продавав ковбасу з назвою ”свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). Завдяки якій реакції можна ідентифікувати продукт?

*А. Преципітації

В. РЗК

С. Аглютинації

Д. Імунофлуоресценції

Е. РНГА

Під час вивчення імунного статусу хворого на хронічну піодермію встановлено зниження поглинаючої та травної функцій фагоцитів, нейтрофілів та моноцитів. Який лікарський засіб потрібно призначити хворому для їх відновлення?

А. Лізоцим

В. Антибіотик

С. Глюкокортикоїди

*Д. Інтерферон

Е. Гормони тимусу

14. Штучний активний імунітет розвивається після введення:

А. Сироватки

*В. Вакцини

С. Анатоксину

Д. Антибіотиків

Е. Імуноглобуліну

15. Т-лімфоцит продукує:

А. Інтерлейкін -1

В. Імуноглобулін

С. Альфа-інтерферон

Д. Бета-інтерферон

*Е. Інтерлейкін-2

16. Резистентність до інфекції протягом 2 тижнів розвивається після:

А. Перенесення захворювання

В. Введення інактивованої вакцини

С. Введення гомологічної імунної сироватки

*Д. Введення гетерологічної імунної сироватки

Е. Введення атенуйованої вакцини

17. Рецидив це:

А. Повторне зараження тим же самим видом збудника після одужання

В. Приєднання інфекції, викликаної умовно патогенною флорою

*С. Захворювання, яке викликане збудником, що залишився в організмі

Д. Зараження декількома збудниками одночасно

Е. Захворювання, яке характерне для певної місцевості

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. Під час введення антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

А. Моноцитів.

В. Еозинофілів.

С. Базофілів.

Д. Т-лімфоцитів.

*Е. В-лімфоцитів

У бактеріологічній лабораторії із патологічного матеріалу виділено чисту культуру, яка частково ідентифікована за морфологічними, тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями. Для остаточної ідентифікації збудника відібрано адсорбовану аглютинуючу типоспецифічну сироватку. Яку реакцію аглютинації необхідно поставити?

*А. Реакцію аглютинації на склі

В. Реакцію гемаглютинації

С. Реакцію пасивної гемаглютинації

Д. Реакцію аглютинації (варіант Відаля)

Е. Реакцію аглютинації (варіант Грубера)

34. У молодої жінки через 24 години після фарбування вій водостійкою тушшю з додаванням урсолу по краю шкіри повік з‘явились гіперемія, набряк, свербіння. З анамнезу з‘ясовано, що вона протягом 2 років користувалась тільки такою тушшю. Лікар поставив діагноз ”алергічний контактний дерматит”. До якого типу реакцій належить патологія?

А. Гіперчутливості негайного типу

*В. Алергії сповільненого типу

С. Імунокомпетентної алергічної реакції

Д. Атопічної алергічної реакції

Е. Цитопатичної алергічної реакції

В більшості випадків новонароджені протягом 3-6 місяців несприйнятливі до ”дитячих” інфекцій (кору, кашлюку, скарлатини). Імуноглобуліни якого класу здатні проникати через плаценту і забезпечувати природний пасивний імунітет?

А. Ig M

*В. Ig G

С. Ig E

Д. Ig A

Е. Ig D

38. З яким білком-ферментом ВІЛ пов‘язано механізм зворотної транскрипції?

А. Протеазою

В. Інтерфазою

*С. Ревертазою

Д. Ендонуклеазою

Е. РНК-полімеразою

Хлопчик на другому році життя став частіше хворіти на респіраторні захворювання, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі ураження ускладнювались тривалим перебігом гнійних запалень. Імуноглобуліни всіх класів практично відсутні. Усі типи лейкоцитів та реакція ГСТ у межах норми. Спадкове зниження функційної активності якої клітинної популяції є причиною захворювання?

*А. В-лімфоцитів

В. Т-лімфоцитів

С. Нейтрофілів

Д. Ендотеліоцитів

Е. Макрофагів

У хворого навесні та влітку щороку спостерігаються приступи утрудненого дихання. Діагностовано сенсибілізацію до пилкових алергенів. Які субпопуляції Т лімфоцитів продукуються в надлишковій кількості.

*Т-h 2

Т-h 3

Т-h 0

Т-h 1,2

Т-h 1,2,3

У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії – короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

*Плазматичних клітин

Фагоцитів

Нейтрофілів

Макрофагів

Лімфоцитів

У хворого діагностовано порушення активації системи комплементу класичним шляхом на фоні достатньої кількості всіх компонентів системи. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

*Ig M, IgG

Ig A, Ig M

Ig D, Ig G

Ig E, Ig A

Ig M, Ig D

57. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностовано атопічну бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:

* Анафілактичні реакції

Цитотоксичні реакції

Імунокомплексні реакції

ГСТ (гіперчутливість сповільненого типу)

Нейтралізація бактерій

58. У хворої 28 років з періодичними нападами ядухи, які виникають при контакті з домашнім пилом та шерстю кішки, діагностовано атопічну бронхіальна астма. Роль алергена у даного хворого могли зіграти:

*Антиген

Гаптен

Люба неорганічна речовина

Напівгаптен

Антиген, люба неорганічна речовина

У немовляти віком 5 місяців в останній час почали часто виникати респіраторні інфекції, які повільно піддавалися лікуванню. При визначенні імунологічного статусу виявлена відсутність у крові дитини всіх класів імуноглобулінів. Який діагноз можна поставити цій дитині?

*Первинний імунодефіцит, агамаглобулінемія

Вторинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія

Первинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія

Вторинний імунодефіцит, агамаглобулінемія

Первинний імунодефіцит, недостатність Т-лімфоцитів

Дитині В. 1 рік. Вона часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які повільно піддаються лікуванню. При вивченні імунного статусу виявлена відсутність в крові лімфоцитів, які забезпечують клітинну імунну відповідь. Яка недостатність імунітету та по якій системі виявлено у дитини?

*Первинний імунодефіцит, по Т-системі

Вторинний імунодефіцит, по Т-системі

Первинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по макрофагальній-системі

Первинний імунодефіцит, по мікрофагам

У хворого А., 30 років, з хронічним неспецифічним запаленням легень при лабораторному дослідженні виявлено недостатність імунної системи. До якої групи дефектів і по якій системі частіше за все відноситься ця патологія?

*Вторинний імунодефіцит, по Т-системі

Первинний імунодефіцит, по Т-системі

Вторинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по макрофагальній системі

При дослідженні імунного статусу хворого Н. поставлено реакцію для визначення фагоцитарної активності нейтрофілів з золотистим стафілококом. Облік реакції показав, що при тривалому культивуванні кількість мікроорганізмів у фагоцитах не зменшується, вони зберігають життєздатність. Яке патологічне явище визначено у хворого?

*Незавершений фагоцитоз

Завершений фагоцитоз

Зниження хемотаксису нейтрофілів

Підвищення хемотаксису нейтрофілів

Зниження адгезії нейтрофілів

Для вивчення властивостей інактивованої бактеріальної вакцини, її в оптимальній дозі парентерально було введено лабораторним тваринам.В крові тварин було визначено високий титр антитіл, однак тварини гинули від введення невеликої дози живої культури збудника того ж виду. Які властивості виявлено у вакцини, яку досліджували?

*Слабка імуногенність, сильна антигенність

Сильна імуногенність, сильна антигенність

Слабка імуногенність, слабка антигенність

Сильна імуногенність, слабка антигенність

Слабка імуногенність, сильна токсигенність

66. Інволюція одногоз органів людини та розвиток тяжких захворювань, у т.ч. пухлин, взаємопов‘язані, у зв‘язку з чим цей орган вважають ”біологічним годинником” імунної системи. Як він називається?

*Тимус

Кістковий мозок

Селезінка

Паращитоподібна залоза

Кров

Одним з тестів, який характеризує імунний статус людини є фагоцитарна активність, яка може підсилюватись антитілами і тоді фагоцитоз називають імунним. Які антитіла сприяють захопленню антигенів фагоцитами?

*Опсоніни

Преципітини

Аглютиніни

Лізини

Гемолізини

У групи курсантів військового училища через 24 години після занять у спортивному залі виник панікуліт на шкірі спини та рук. Були зроблені посіви з шкірних поразок для бактеріологічного дослідження. Яким був механізм передачі мікроорганізмів у цьому випадку?

* Перкутанний

Парентеральний

Травматичний

Статевий

Трансплантаційний

У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

*Зниження рівня Т-лімфоцитів

Зниження рівня В-лімфоцитів

Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)

Зниження рівня системи комплементу

Недостатність клітин - ефекторів гуморального імунітету

74. При обґрунтуванні плану забезпечення лабораторії діагностичними препаратами вказано на необхідність придбати моноклональні люмінесцентні антитіла проти специфічних рецепторів лімфоцитів (СD-4 та СD-8). Які дослідження будуть проводитися за допомогою цих препаратів?

*Дослідження імунного статусу

Визначення формули крові

Діагностику лімфолейкозів

Реакцію бласт-трансформації лімфоцитів

Реакцію Е-розеткоутворення

75. При постановці реакції зв’язування комплементу досліджувану сироватку хворого прогрівають при 560С Через недогляд цю процедуру не було виконано Який можливий наслідок такої помилки?

*Через присутність власного комплементу в сироватці можливий хибний негативний результат

Непрогріта сироватка становить небезпеку щодо зараження персоналу

У непрогрітій сироватці будуть неспецифічні інгібітори комплементу

Може бути одержано несправжній позитивний результат

Можливе інфікування вірусом гепатиту В, якщо лаборант працював без рукавичок

Природні кілери (NK) відіграють суттєву роль в протипухлинному та противірусному захисті організму. При взаємодії NK клітини з клітиною мішенню остання руйнується. Вкажіть, який механізм загибелі клітини-мішені.

*Апоптоз

Комплементзумовлений цитоліз

Фагоцитоз

Дія лімфотоксину

Дія фактору некрозу пухлин

У гуморальному імунітеті вирішальну роль відіграють імуноглобуліни. Виберіть із поданих нижче тверджень те, яке властиве імуноглобулінам класу A (IgA).

* За концентрацією поступається лише IgG

Концентрація найбільша з усіх імуноглобулінів

Молекула найбільша з усіх імуноглобулінів

Продукуються в низьких концентраціях у шлунково-кишковому тракті, дихальному і сечостатевому шляхах

У сироватці міститься незначна кількість

При потраплянні чужорідного агента в організм, синтез яких двох класів імуноглобулінів починається майже паралельно, хоча зростання кількості одного з них і зменшення його концентрації відбувається більш швидко?

*IgM та IgG

Ig M та IgD

IgG та IgD

Ig A та IgD

IgA та IgG

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворіла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

*Рецидив

Реінфекція

Суперінфекція

Персистуюча інфекція

Вторинна інфекція

Дитина 2 років страждає хронічною часто рецидивуючою пневмонією та колітом з потужною діареєю. У неї виявлено значне зниження рівня імуноглобулінів всіх класів. Кількість лімфоцитів у периферичній крові менш 1000 у 1 мл. Відсутня туберкулінова реакція. На яке захворювання страждає пацієнт?

*Первинний імунодефіцит з дефектом Т та В лімфоцитів

Первинний імунодефіцит з дефектом В лімфоцитів

ВІЛ-інфекція

. –

У хворого, який отримав курс пеніциліну, в аналізі крові виявлено зниження кількості еритроцитів – анемія. Хворому поставлено діагноз – алергія на пеніцилін. Який тип алергічної реакції покладено в основу діагнозу?

*Комплемент залежний цитоліз

Реакція імунних комплексів

Атопія

Антителозалежний цитоліз

Гіперчутливість сповільненої дії

108. Оцінка функціонального стану лімфоцитів є необхідною умовою для визначення імунного статусу хворого. Який метод дасть можливість з‘ясувати стан імунітету?

*Усі перераховані методи

Реакція гальмування міграції лейкоцитів

Реакція бласної трансформації лімфоцитів

Реакція цитотоксичної дії лімфоцитів

Показник фагоцитарної активності

109. У гематологічне відділення доставлено пацієнта з клінічними ознаками імунодефіцитного стану за клітинним типом. Після обстеження поставлено діагноз – лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна). Які ознаки характеризують це захворювання?

*Порушення структури лімфовузлів з переважанням в них Т-лімфоцитів

Специфічні ранні ознаки

Інфекційні ускладнення не характерні

Генералізований початок

Велика кількість В-лімфоцитів у сироватці крові

Вам запропоновано такі препарати: 1. Бруцельозну вакцину (нашкірне введення).2. Лептоспірозну вакцину. 3. Вакцину BCG. 4. Адсорбовану кашлюково-дифтерійно-правцеву вакцину АКДП. 5. Адсорбований правцевий анатоксин. Який імунітет створюють ці препарати?

*Штучний активний

Нестерильний /інфекційний/

Антибактеріальний

Штучний пасивний

Антитоксичний

Для отримання екзотоксинів від деяких мікроорганізмів, їх сіють у рідке поживне середовище. Під час культивування мікроорганізми продукують екзотоксини. На певному етапі необхідно відділити токсини від мікроорганізмів. Який прилад необхідно для цього застосувати?

*Фільтр Зейтца

Піч Пастера

Апарат Кротова

Анаеростат

Термостат

Хворому з частими респіраторними опортуністичними захворюваннями призначено імунологічне обстеження. Дослідження змішаної слини показало дефект специфічної ланки місцевого імунітету. Дефіцит чого при цьому встановлено?

* Секреторних імуноглобулінів класу А

Лізоциму

Імуноглобулінів класу Е

Інтерферону γ

Комплементу

119. У новонародженої дитини при імунологічному обстеженні встановлено наступні результати: реакція спонтанного розеткоутворення негативна, відсоток розеток в реакції специфічного розеткоутворення 25%, реакція бласттрансформації з фітогемаглютиніном - 0%, з мітогеном лаконоса - 40%, концентрація імуноглобулінів в сироватці крові дещо знижена. Які органи імунної системи не функціонують?

*Тимус

Селезінка

Печінка

Кістковий мозок

Мигдалики

120. У крові пацієнта виявлено зниженя абсолютного та відносного рівнів циркулюючих CD4+-лімфоцитів. Яке дослідження було виконано з цією метою?

* Реакцію з міченими моноклональними антитілами

Реакцію розеткоутворення з еритроцитами барана

Реакцію опсонізації

Реакцію бласттрансформації лімфоцитів з фітогемаглютиніном

Реакцію бласттрансформації лімфоцитів з ліпополісахаридом

У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?

* IgE

IgD

IgM

Сенсибілізовані Т-лімфоцити

IgG

До дерматолога звернулася жінка, яка працює медичною сестрою, із скаргами на почервоніння і припухлість шкіри рук, які виникають через 1-2 дні після потрапляння на неї розчину анальгіну під час виконання ін’єкцій. Патологічні зміни виникають лише в місцях контакту шкіри з ін’єкційним розчином. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

* Сенсибілізовані Т-лімфоцити

IgE

IgD

IgG

IgM

123. Пацієнту з хронічною нирковою недостатністю рекомендовано трансплантацію нирки. В даний час він очікує на донорський орган. За якими антигенами слід перевірити орган донора на сумісність?

*Антигенами системи HLА

Антигенами системи Rh

Антигенами HBs, HBc, HBe

Антигенами системи ABO

Антигенами О, Н, К

Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати з цією метою?

*Діагностикуми

Діагностичні сироватки

Мічені сироватки

Моноклональні антитіла

Адсорбовані монорецепторні сироватки

При проведенні дезінтоксикаційної терапії хворому неодноразово вводився препарат-кровозамінник. На 8-й день після останнього ведення у хворого з’явилися висипання на шкірі, підвищилася температура, в сечі з’явився білок. Який механізм лежить в основі розвитку таких симптомів?

*Утворення імунних комплексів

Алергічні реакції І-го типу

Цитотоксичні реакції

Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами

Атопічні реакції

127. Гаптени – це:

*Неповноцінні антигени

Молекули, які індукують синтез імуноглобулінів

Речовини, які викликають алергічну реакцію по типу ГСТ

Сполуки, що активують фагоцитоз

Клітини, що синтезують інтерферон

ЗАГАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ

 

У лабораторії з метою прискорення стерилізації вуглеводних середовищ плинною парою провели за один день: зранку, в обід та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було простерилізувати середовища?

А. Стерилізувати 15 хвилин

В. Стерилізувати 45 хвилин

*С. Стерилізувати тричі з інтервалом 24 години

D. Стерилізувати 1 годину

Е. Стерилізувати двічі на добу

При встановленні виду збудника, виділеного із організму хворого з підозрою на холеру, одним із етапів ідентифікації є виявлення його монотрихіальної рухливості. Який метод дослідження використовують для цього?

А. Метод забарвлення за Леффлером

В. Метод посіву уколом у желатину

*С. Метод «висячої» або «роздавленої» краплі

D. Метод посіву уколом у стовпчик агару

Е. Метод посіву в пептонову воду

3. Після закінчення роботи в лабораторії студент повинен навести порядок на своєму робочому місці, продезінфікувати стіл та інші предмети. Які хімічні речовини він повинен для цього використати?

А. Соляну кислоту

В. Формалін

С. Хлороформ

D. Ефір

*Е. Хлорамін

4. Мутації у бактерій виникають в результаті дії:

А. Конструктивних ферментів

В. Високого окисно-відновного потенціалу живильного середовища

*С. Азотових основ

D. Рекомбінантних вакцин

Е. Адаптивних ферментів

5. Процес, у якому ДНК, що виділена лізисом однієї бактерії, проникає в іншу бактерію, що призводить до зміни її фенотипу, називається:

А. Сексдукцією

*В. Трансформацією

С. Трансдукцією

D. Кон’югацією

Е. Трансфекцією

6. R – плазміди кодують синтез:

А. Статевих ворсинок для переносу генетичної інформації

В. Ферменту, який руйнує мембрани еритроцитів

С. Ентеротоксину

*D. Ферментів, що викликають інактивацію лікувальних препаратів і зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків

Е. Білкових речовин, що викликають загибель бактерій того самого виду

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.011 с.)