Під час обстеження хворого виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які клітини імунної системи виробляють імуноглобуліни?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Під час обстеження хворого виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які клітини імунної системи виробляють імуноглобуліни?А. Т-супресори

В. Плазмобласти

С. Т-хелпери

*Д. Плазмоцити

Е. Т-кілери

47. При імунодефіцитах у системі В-лімфоцитів виникають різні хвороби, а патогенезі яких головна роль належить:

*А. Порушенню синтезу антитіл

В. Зниженню уповільненої гіперчутливості

С. Порушенню імунологічних реакцій клітинного типу

Д. Зниженню протипухлинного імунітету

Е. Втраті здатності відторгнення трансплантату

48. У робітника хімічного комбінату (стаж роботи 15 років) виник контактний дерматит (гіперемія, висипання, пастозність) верхніх кінцівок, шиї та обличчя. До якої групи станів належить це захворювання?

А. Алергічна реакція негайного типу

В. Імунодефіцит за В-системою

*С.Алергічна реакція сповільненого типу

Д. Пізня гамма-глобулінемія

Е. Імунодефіцит за Т-системою

49. За нормою в крові людини містяться імуноглобуліни п‘яти класів. Один з них наявний у плазмі в найбільшій кількості – від 8 до 16 г/л. При недостатності синтезу цього імуноглобуліну виникають клінічні ознаки імунодефіциту. Який це імуноглобулін?

А. Ig D

В. Ig Е

С. Ig А

*Д. Ig G

Е. Ig М

50. У хворого після трансплантації нирки відбулось відторгнення трансплантату донора. Встановлено, що причиною відторгнення стала реакція специфічного імунітету. Що стало безпосереднім фактором відторгнення?

А. Т-лімфоцити-хелпери

*В. Т-лімфоцити-цитотоксичні

С. Моноцити

Д. В-лімфоцити

Е. Т-лімфоцити-супресори

Для створення активного імунітету у людини використовуються вакцинні препарати. Який препарат являє собою живі атенуйовані бактерії?

А. Вакцини ТАБ

В. Вакцина АКДП

С. Вакцина Солка

*Д. Вакцина BCG

Е. Вакцина проти гепатиту А

Хлопчик на другому році життя став частіше хворіти на респіраторні захворювання, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невеликі ураження ускладнювались тривалим перебігом гнійних запалень. Імуноглобуліни всіх класів практично відсутні. Усі типи лейкоцитів та реакція ГСТ у межах норми. Спадкове зниження функційної активності якої клітинної популяції є причиною захворювання?

*А. В-лімфоцитів

В. Т-лімфоцитів

С. Нейтрофілів

Д. Ендотеліоцитів

Е. Макрофагів

У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

*Макрофагів, моноцитів

Т-лімфоцитів

В-лімфоцитів

Фібробластів

0-лімфоцитів

У хворого навесні та влітку щороку спостерігаються приступи утрудненого дихання. Діагностовано сенсибілізацію до пилкових алергенів. Які субпопуляції Т лімфоцитів продукуються в надлишковій кількості.

*Т-h 2

Т-h 3

Т-h 0

Т-h 1,2

Т-h 1,2,3

У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії – короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

*Плазматичних клітин

Фагоцитів

Нейтрофілів

Макрофагів

Лімфоцитів

У хворого діагностовано порушення активації системи комплементу класичним шляхом на фоні достатньої кількості всіх компонентів системи. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

*Ig M, IgG

Ig A, Ig M

Ig D, Ig G

Ig E, Ig A

Ig M, Ig D

57. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностовано атопічну бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:

* Анафілактичні реакції

Цитотоксичні реакції

Імунокомплексні реакції

ГСТ (гіперчутливість сповільненого типу)

Нейтралізація бактерій

58. У хворої 28 років з періодичними нападами ядухи, які виникають при контакті з домашнім пилом та шерстю кішки, діагностовано атопічну бронхіальна астма. Роль алергена у даного хворого могли зіграти:

*Антиген

Гаптен

Люба неорганічна речовина

Напівгаптен

Антиген, люба неорганічна речовина

На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

* За допомогою реакції преципітації

За допомогою реакції імунофлуоресценції

За допомогою реакції зв’язування комплементу

За допомогою реакції аглютинації

За допомогою реакції нейтралізації

Із організму хворого з гострим гастроентеритом виділений збудник захворювання. Його слід ідентифікувати за антигенною будовою. Яку серологічну реакцію для цього потрібно використати?

* Реакцію аглютинації

Реакція зв’язування комплементу

Реакція нейтралізації

Реакція преципітації

Реакція опсонізації

У немовляти віком 5 місяців в останній час почали часто виникати респіраторні інфекції, які повільно піддавалися лікуванню. При визначенні імунологічного статусу виявлена відсутність у крові дитини всіх класів імуноглобулінів. Який діагноз можна поставити цій дитині?

*Первинний імунодефіцит, агамаглобулінемія

Вторинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія

Первинний імунодефіцит, гіпогамаглобулінемія

Вторинний імунодефіцит, агамаглобулінемія

Первинний імунодефіцит, недостатність Т-лімфоцитів

Дитині В. 1 рік. Вона часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які повільно піддаються лікуванню. При вивченні імунного статусу виявлена відсутність в крові лімфоцитів, які забезпечують клітинну імунну відповідь. Яка недостатність імунітету та по якій системі виявлено у дитини?

*Первинний імунодефіцит, по Т-системі

Вторинний імунодефіцит, по Т-системі

Первинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по макрофагальній-системі

Первинний імунодефіцит, по мікрофагам

У хворого А., 30 років, з хронічним неспецифічним запаленням легень при лабораторному дослідженні виявлено недостатність імунної системи. До якої групи дефектів і по якій системі частіше за все відноситься ця патологія?

*Вторинний імунодефіцит, по Т-системі

Первинний імунодефіцит, по Т-системі

Вторинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по В-системі

Первинний імунодефіцит, по макрофагальній системі

При дослідженні імунного статусу хворого Н. поставлено реакцію для визначення фагоцитарної активності нейтрофілів з золотистим стафілококом. Облік реакції показав, що при тривалому культивуванні кількість мікроорганізмів у фагоцитах не зменшується, вони зберігають життєздатність. Яке патологічне явище визначено у хворого?

*Незавершений фагоцитоз

Завершений фагоцитоз

Зниження хемотаксису нейтрофілів

Підвищення хемотаксису нейтрофілів

Зниження адгезії нейтрофілів

Для вивчення властивостей інактивованої бактеріальної вакцини, її в оптимальній дозі парентерально було введено лабораторним тваринам.В крові тварин було визначено високий титр антитіл, однак тварини гинули від введення невеликої дози живої культури збудника того ж виду. Які властивості виявлено у вакцини, яку досліджували?

*Слабка імуногенність, сильна антигенність

Сильна імуногенність, сильна антигенність

Слабка імуногенність, слабка антигенність

Сильна імуногенність, слабка антигенність

Слабка імуногенність, сильна токсигенність

66. Інволюція одногоз органів людини та розвиток тяжких захворювань, у т.ч. пухлин, взаємопов‘язані, у зв‘язку з чим цей орган вважають ”біологічним годинником” імунної системи. Як він називається?

*Тимус

Кістковий мозок

Селезінка

Паращитоподібна залоза

Кров

Індикаторна частина РЗК – реакція гемолізу - відбувається з участю комплементу, який разом з антитілами гемолізинами здійснює лізис еритроцитів. Як називається такий шлях активації комплементу?

*Класичний

Гемолітичний

Альтернативний

Ферментативний

Протеазний

68. Для вакцинації використовують токсин, який знезаражений формальдегідом (0,4%) при 37-40°С у продовж чотирьох тижнів. Вперше такий препарат Рамон застосував для профілактики дифтерії. Що це за препарат?

*Анатоксин

Імуноглобулін

Антитоксична сироватка

Ад‘ювант

Інактивована вакцинаПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.011 с.)