Метод зменшення залишкової вартості
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод зменшення залишкової вартостіРічна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Річна сума амортизації визначається за формулою:

АВ = ЗВ* На

Залишкова вартість об’єкта:

ЗВ = ПВ-Зн

Норма амортизації визначається так:

де ЗВ — залишкова вартість;

Зн — сума нарахованого зносу у попередніх періодах;

ПВ — первісна вартість;

АВ — річна сума амортизації;

На — норма амортизації;

Т— термін корисного використання об'єкта основних засобів;

ЛВ — ліквідаційна вартість.

Згідно з вищенаведеним прикладом протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів нарахована амортизація буде розподілятися так:

Суми нарахованої амортизації

 

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість на початок періоду, грн. Сума нарахованої амортизації, грн.
1-й 33,13 50 000 16 565
2-й 33,13 33 435 11 077
3-й 33,13 22 358 7 407
4-й 33,13 14 951 4 953
5-й 33,13 9 998
6-й 33,13 6 686
7-й 33,13 4 471 1 481
8-й 33,13 2 990
9-й X 2 000 48 000

На кінець 8-го року експлуатації ліквідаційна вартість становитиме 2 000 грн.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

 

АВ = ЗВ* На

 

 

де АВ — річна сума амортизації;

ЗВ — залишкова вартість;

На — норма амортизації;

Т— термін корисного використання об'єкта основних засобів.

 

 

Суми нарахованої амортизації розподілятимуться так:

 

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість на початок періоду, грн. Сума нарахованої амортизації, грн.
1-й 50 000 12 500
2-й 37 500 9 375
3-й 28 125 7 031
4-й 21 094 5 273
5-й 15 821 3 955
6-й 11 866 2 966
7-й 8 900 2 225
8-й 6 675 4 675
9-й X

Сума амортизації останнього року корисного використання об'єкта повинна бути такою, щоб його залишкова вартість на кінець останнього року експлуатації дорівнювала його ліквідаційній вартості.

4. Кумулятивний метод

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:

АВ = (ПВ-ЛВ)*К

 

де АВ — річна сума амортизаційних відрахувань; ПВ— первісна вартість;

ЛВ — ліквідаційна вартість;

К — кумулятивний коефіцієнт;

ТК — кількість років, що залишилися до кінця корисного використання

об'єкта;

ЕГ— сума числа років корисного використання об'єкта основних засобів. Для вищенаведеного прикладу ∑Т складатиме:

∑Т = 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.

ТК кожного року зменшуватиметься на 1. Суми нарахованої амортизації по роках становитимуть:

 

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість на початок періоду, грн. Сума нарахованої амортизації, грн.
1-й 8:36=0,222 10 656
2-й 7:36=0,194
3-й 6:36=0,167 8 016
4-й 5:36=0,139 6 672
5-й 4:36=0,111 5 328
6-й 3:36=0,083 3 984
7-й 2:36=0,056 2 688
8-й 1:36=0,028 1 344
 

5. Виробничий метод

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

АВМм * ВА,

де АВМ — місячна сума амортизаційних відрахувань;

Ом — місячний обсяг продукції (робіт, послуг);

Ва — виробнича ставка амортизації.

 

 


де О — загальний обсяг продукції (робіт, послуг); ПВ — первісна вартість;

ЛВ — ліквідаційна вартість.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)