ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація мереж за масштабом 

Мережі поділяють на декілька категорій, що враховують географічний район, який охоплює мережа, та меншою мірою розмір мережі:

1) Персональні мережі PAN (Personal Area Network) забезпечують безпровідний зв'язок користувачів за технологіями Bluetooth або InfraRed на невеликих відстанях (до 10 м);

2) Локальні мережі LAN (Local Area Network) дозволяють об'єднувати комп'ютери, розташовані в обмеженому просторі 50-100 м (рисунок 1.1). Для локальних мереж, як правило, прокладається спеціалізована кабельна система, і положення можливих точок підключення абонентів обмежене цією кабельною системою. Іноді в локальних мережах використовують і безпровідний зв'язок (wireless), але і за таких умов можливості переміщення абонентів є обмеженими;

3) Кампусні мережі CAN (CampusArea Network) є локальними мережами розташованих поблизу будівель і які можна об'єднувати у великомасштабні утворення – кампуснімережі, наприклад, локальні мережі студентських містечок;

Рисунок 1.1 – Локальна мережа, обмежена невеликою

Площею

4) Міські мережі MAN (Metropolitan Area Network) – мережа в масштабах міста;

5) Регіональні мережі WAN (Wide Area Network – широкомасштабна мережа), приклад використаннямережіWAN у складі корпоративної мережі показано на рисунку 1.2;

 

Рисунок 1.2 – Приклад використання WAN-мережі

В складі корпоративної мережі

 

6) Глобальні GAN (Global Area Network – глобальна мережа) (рисунок 1.3) є мережами країн, континентів. Мережею мереж називають глобальну мережу – Інтернет.

 

Рисунок 1.3 – Структура глобальної мережі, де ВК – вузол

комутації (за [5])

У глобальних мережах застосовуються інші технології, ніж у локальних: кожній технології відповідають свої типи обладнання або використовується інфраструктура існуючих публічних засобів зв'язку. В останньому випадку абоненти комп'ютерної мережі можуть підключатися до мережі в довільних пунктах, охоплених мережею телефонії, ISDN або кабельного телебачення. Глобальні мережі поділяють на розподілені та централізовані. У розподілених глобальних мереж (наприклад, Internet) немає центрального пункту керування. З іншого боку, централізована глобальна мережа має центральний сервер, або центральний вузол (зазвичай в центральному офісі компанії), до якого підключена решта мереж.

1.1.2 Класифікація мереж за способами адміністрування

 

Класифікація мереж за способами адміністрування залежить від того, хто і як в мережі керує розподіленими ресурсами. Комп'ютерна мережа може бути побудована такими способами:

· однорангова (peer-to-peer) робоча група, де всі комп’ютери мають рівні права, тобто один ранг. Тому кожний комп’ютер може виконувати функції як сервера (надавати власні ресурси у користування іншому компютерові), так і клієнта (використовувати надані йому ресурси). Кожний користувач самостійно керує ресурсами свого комп’ютера;

· мережа клієнт/сервер (client/server), у якій функції адміністрування має головний комп’ютер (сервер) із спеціальною мережною операційною системою, яка виконує автентифікацію користувачів, паролів та інші процедури реєстрації та доступу. Всі інші машини мережі названі клієнтами або робочими станціями (workstations).

Недоліком однорангових мереж є їх невелика продуктивність та низький рівень захисту даних. Це пояснюється тим, що мережеві ресурси зосереджені на робочих станціях, яким доводиться одночасно викону­вати функції клієнтів і серверів.

У серверних мережахздійснюється чіткий поділ функцій між комп'ютерами: одні з них постійно є клієнтами, а інші – серверами. Враховуючи різноманіття послуг, що надають комп'ютерні мережі, існує декілька типів серверів: сервер баз даних, файловий сервер, поштовий сервер, web-сервер тощо.

Файловий сервер – комп'ютер, основною функцією якого є збере­ження, управління і передача файлів даних. Він не опрацьовує і не змінює файли, які ним зберігаються і передаються. Сервер може "не знати", чи є файл текстовим документом, гра­фічним зображенням або електронною таблицею. Загалом на файловому сервері можуть бути відсутні клавіатура і монітор. Усі зміни у файлах даних здійснюються з клієнтських робочих станцій. Для цього клієнти зчитують файли даних з файлового сервера, здійснюють необхідні зміни даних і повертають їх знову на файловий сервер. Така організація є найбільш ефективною при роботі великої кількості користувачів із спільною базою даних. Потрібний рівень захисту даних забезпечує системний адміністратор. Вибір оптимального рішення залежить від конкретної ситуації.

 

Класифікація мереж

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.007 с.)