ТОП 10:

Війна за незалежність північноамериканськихКолоній та утворення США

План

 

1. Особливості соціально-економічного розвитку та політичного устрою колоній Великобританії в Північній Америці на середину XVIІІ ст.

2. Проголошення незалежності та оформлення американської державності.

3. Особливості війни за незалежність як першої американської революції.

ЛІТЕРАТУРА [ 4,5,6,11,16,20,24,52,76]

Методичні рекомендації

Розглядаючи передумови Американської революції, потрібно звернути увагу на значне зростання економічного потенціалу північноамериканських колоній Великобританії, стрімке збільшення кількості населення, досвід власного самоврядування, підвищення культурного рівня, формування власної інтелігенції, яка ідеологічно обґрунтувала право і необхідність боротьби за незалежність. Після перемоги Великобританії у боротьбі з Францією за колонії й переходу французької Канади до Британської імперії, англійські колоністи вже не мали небезпечного ворога в Північній Америці й не потребували захисту метрополії. Понад з цим, зростало невдоволення обмеженнями на торгівлю з іншими країнами на штучне стримування розвитку місцевої промисловості. Особливо необхідно зупинитись на зміні політики Великобританії щодо вищезгаданих колоній з приходом до влади короля Георга ІІІ (1760 рік), який намагався поставити колонії під жорсткий контроль та розпочати оподаткування їх населення.

Готуючись до другого питання, доцільно проаналізувати умови, за яких відбулося проголошення незалежності, відслідкувати події та організаційні заходи, які мали наслідком консолідацію тринадцяти формально не пов’язаних між собою колоній.

Зокрема, слід звернути увагу на роботу Першого континентального конгресу (1774 р.), створення та діяльність Континентальної асоціації, скликання Другого континентального конгресу й, зрештою, розробку та прийняття Декларації незалежності. Характеризуючи цей документ, необхідно звернути увагу, що він не лише проголосив незалежність колишніх колоній, а й сформував основи демократичного устрою, вперше в світовій історії законодавчо закріпив принципи народного суверенітету як основу державного управління, які пізніше будуть розвинуті в Конституції та Біллі про права.

Розглядаючи третє питання, необхідно звернути увагу на те, що боротьба із зовнішнім ворогом йшла поряд із кардинальними внутрішніми перетвореннями. Характерною рисою амери­канської революції є відсутність терору. Боротьба американців за незалежність та проголошення республіки не викликало у феодальній Європі ворожості, як це було стосовно Французької революції кінця XVIII ст. Державний устрій США виключав можливість встановлення революційної диктатури на відміну від французького Конвенту. Континентальний конгрес не мав можливостей для узурпації влади.

Головнокомандувач Дж. Вашингтон не виявив бажання стати новим Цезарем чи Кромвелем. Після укладання миру з Великобританією добровольча армія була розпущена і в країні практично не залишилось збройних сил.


СЕМІНАР 2

Друга світова війна (1939-1945 рр.)

План

 

1. Початок Другої світової війни (1939-1941 рр.). Причини, характер, періодизація.

2. Перебіг військових та політичних подій у 1941-1942 рр. Створення антигітлерівської коаліції.

3. Нацистський “новий порядок“ у Європі. Рух Опору в окупованих країнах.

4. Бойові дії у 1943-1945 рр. Кінець Другої світової війни. Її підсумки та уроки.

 

ЛІТЕРАТУРА

[1,2,3,4,7,18,21,31,32,35,37,39,57,63,64,68,78,79,86,89,90,95,97]

Методичні рекомендації

 

Розглядаючи перше питання, перш за все необхідно з’ясувати причини Другої світової війни, коротко охарактеризувати міжнародні відносини у 30-і роки ХХ ст.

Наведіть періодизацію Другої світової війни та визначте її характер.

Висвітліть агресію Німеччини та СРСР проти Польщі – початок Другої світової війни. Розкажіть про перехід Німеччини до активних дій на Західному фронті – загарбання Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії та Франції. Проаналізуйте “битву за Англію”. Покажіть початок морської війни в Атлантичному океані та Середземному морі.

Прокоментуйте радянсько-фінську війну, анексію СРСР держав Прибалтики, Бессарабії та Північної Буковини. Простежте бойові дії в Африці та на Балканах (1940-1941 рр.).

Відповідаючи на друге питання, розкажіть про напад Німеччини на Радянський Союз, охарактеризуйте план “Барбаросса” та крах “блискавичної війни”.

Як розвивалися події на радянсько-німецькому фронті у 1941-1942 рр.? Висвітліть причини поразок радянських військ у 1941-1942 рр.

Яке значення мала героїчна оборона Києва, Одеси, Севастополя, Ленінграда та розгром німців під Москвою (грудень 1941 р.)?

Охарактеризуйте хід воєнних дій на Східному фронті у 1942 р.

Розкажіть про напад Японії на США, зокрема про операцію японського флоту проти Перл-Харбору (7 грудня 1941 р.) та початок бойових дій на Тихому океані і Південно-Східній Азії.

Охарактеризуйте розвиток подій на північно-африканському театрі війни (літо 1941 – початок травня 1942 р.). Розкажіть про боротьбу на морських комунікаціях (“битва за Атлантику”).

Покажіть процес створення і остаточне оформлення антигітлерівської коаліції (1941-1942 рр.).

Розгляд третього питання рекомендуємо почати з встановлення німецького “нового порядку” в окупованих країнах Європи та виникнення антифашистського руху Опору. Розкажіть про антинацистську боротьбу в самій Німеччині.

При викладі четвертого питання необхідно зупинитися на всебічному висвітленні найбільш важливих подій 1942/43 рр., які спричинили корінний перелом в ході Другої світової війни – Сталінградська та Курська битви, розгром і капітуляція німецько- італійських військ у Північній Африці (жовтень 1942 р. – травень 1943 р.), поразка японського флоту біля атолу Мідуей (3 червня – 7 липня 1942 р.).

Охарактеризуйте значення висадки англо-американських військ на о. Сицилія, капітуляцію Італії.

Які питання були обговорені та вирішені на Тегеранській конференції глав держав СРСР, США та Великобританії у листопаді-грудні 1943 р.?

Розповідаючи про завершальний етап Другої світової війни, бажано зупинитися на наступі радянських військ у 1944 р., звільненні території СРСР від німецько-фашистських загарбників та перенесенні військових дій у Східну Європу.

Покажіть роль і місце Другого фронту у бойових діях 1944 р. та в завершальній поразці Німеччини. Охарактеризуйте звільнення Франції та інших західноєвропейських країн, окупованих фашистами, та кампанію 1945 р., яка привела до капітуляції Німеччини.

Далі необхідно висвітлити роботу Ялтинської (Кримської) конференції (лютий 1945 р.) глав держав – СРСР, США, Великобританії та підписання пакту про беззастережну капітуляцію Німеччини.

Проаналізуйте рішення Потсдамської (Берлінської) конференції (липень-серпень 1945 р.), яка заклала основи для післявоєнного розвитку не тільки країн Європи, а й усього світу.

Далі охарактеризуйте розгром Японії. Розкажіть про вступ СРСР у війну з Японією, про застосування США атомної зброї та капітуляцію Японії.

Коли закінчилась Друга світова війна? У чому полягають на Ваш погляд підсумки та уроки Другої світової війни?

 

СЕМІНАР 3

 

Провідні країни Західної Європи та США

У другій половині ХХ ст. – до сьогодення

 

План

 

1. “Тетчеризм” у внутрішній та зовнішній політиці Великої Британії. Феномен “нового лейборизму”.

2. Зовнішня і внутрішня політика Франції (початок 80-х років – до сьогодення).

3. Особливості розвитку ФРН на сучасному етапі.

4. США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.ст.

 

ЛІТЕРАТУРА

[1,4,6,8,9,14,20,21,24,26,27,35,38,52,68,70,71,72,73,74,78,79,80,81]

 

Методичні рекомендації

 

Відповідаючи на перше питання, проаналізуйте зовнішню на внутрішню політику М.Тетчер (1979-1990 рр.). Як Ви розумієте поняття “тетчеризм”? Дайте характеристику політики консерваторів після відставки М.Тетчер, діяльності другого кабінету Дж.Мейджора.

Покажіть еволюцію лейборизму та висвітліть зовнішню та внутрішню політику уряду Т.Блера.

При відповіді на друге питання необхідно дати характеристику зовнішній та внутрішній політиці Ф.Міттерана, показати роль Франції в закінченні “холодної війни”, об’єднанні Німеччини, в інтеграційних процесах Західної Європи.

Проаналізуйте процес формування у Франції пост­індустріального суспільства (90-ті роки ХХ ст.).

Розкажіть про президентські вибори 1995 р. Охарактеризуйте зовнішню та внутрішню політику Жака Ширака.

Висвітлюючи третє питання, необхідно розповісти про перші загально-німецькі вибори 1990 р. та їх результати. Покажіть заходи уряду щодо вирівнювання внутрішнього рівня розвитку східних і західних земель. Проаналізуйте нову розстановку політичних сил в об’єднаній Німеччині.

Охарактеризуйте вибори 1998 р. та перемогу соціал-демократів. Проаналізуйте внутрішньополітичний та зовнішньополітичний курс уряду Г. Шрьодера.

Дайте оцінку зовнішній та внутрішній політиці Німеччини на сучасному етапі.

Яку роль відіграє ФРН в Європейському Союзі, у вирішенні актуальних міжнародних проблем?

Відповідаючи на четверте питання, радимо розпочати з висвітлення виборчої кампанії у США 1992 р. та приходу до влади демократів.

Дайте характеристику зовнішній і внутрішній політиці адміністрації Б.Клінтона.

Які були результати виборів 1996 р.? Проаналізуйте партійно-політичну боротьбу у США у другій половині 90-х років ХХ ст.

Охарактеризуйте другий етап президентства Б.Клінтона.

Як проходила виборча компанія 2000 р.? Розкажіть про перемогу республіканців та їх лідера Дж.Буша (мол.). Дайте тлумачення гаслу Дж.Буша “співчуваючого консерватизму”. Охарактеризуйте зовнішню та внутрішню політику Дж.Буша (мол.). Як трагічні події 11 вересня 2001 р. вплинули на подальший розвиток США та політику її керівництва?

Дайте оцінку діям США у військових акціях проти Афганістану та Іраку (2001-2003 рр.).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.006 с.)