ТОП 10:

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТРобота над контрольною повинна розпочинатися з ознайомлення з матеріалами до обраної теми, вказаних у списку рекомендованої літератури. На наступному етапі треба скласти план майбутньої роботи (простий чи складний – за бажанням і міркуванням автора контрольної), до якого повинні увійти: вступ, основна частина та висновки, список використаної літератури.

Так як контрольна робота являє собою елементарне наукове дослідження, до неї пред'являються певні вимоги, а саме:

- наявність титульного листа, плану;

- наявність вступу та не менше ніж двох розділів, причому у вступі та першому розділі обов'язково обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета та основні завдання дослідження, висвітлюється стан наукової розробки теми; у другому (наступних) розділах має бути викладений основний матеріал теми згідно з планом роботи;

- висновків, що містять власну оцінку студентом розглянутої у контрольній роботі проблеми;

- наявність списку використаних джерел та літератури, що оформлюється в алфавітному порядку згідно з прізвищем автора із урахуванням стандартних вимог до оформлення наукової літератури.

На рецензію можуть подаватися як рукописні, так і друковані праці, що є результатом самостійної творчої роботи авторів. Роботи, які повністю отримані з мережі Інтернет, не зараховуються. Проте, користуватися Інтернет-версіями енциклопедичних, довідкових та бібліографічних видань не тільки можно, але і бажано. Приблизний обсяг контрольної роботи – шкільний зошит (12 арк.), або – 10-15 друкованих аркушів.

 


ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Номери тем контрольних робіт збігаються із сумою двох останніх цифр номера залікової книжки студента. Якщо, наприклад, залікова книжка має номер 192538, то студент має писати одинадцяту тему.

 

Тема 0. Розквіт та занепад Єгипетської держави

План

 

Вступ

1. Народження староєгипетської держави.

2. Перетворення Єгипту у світову державу. Тутмас III.

3. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона).

4. Нове піднесення Єгипту. Рамзес II.

5. Політична історія Єгипту доби Пізнього царства.

6. Розвиток господарства та суспільства.

7. Культура Стародавнього Єгипту.

Висновки

Список використаної літератури

[4,5,12,14,22,30,34,40,60]

Тема 1. Александер Македонський – полководець і

Державний діяч

 

План

 

Вступ

1. Встановлення македонської гегемонії у Греції. Прихід Александра до влади.

2. Східний похід Александра Македонського.

3. Походи Александра Македонського в Середню Азію та Індію.

4. Створення імперії Александра Македонського та її розпад.

Висновки

Список використаної літератури

[4,5,12,34,49,83,91,98,100]

 

Тема 2. Великі географічні відкриття

 

План

 

Вступ

1. Причини та передумови Великих географічних відкриттів.

2. Відкриття Америки.

3. Початок завоювання Індії. Перша навколосвітня подорож (1519-1522 рр.).

4. Іспанська колонізація Карибського басейну. Завоювання Мексики та Перу.

5. Географічні відкриття в басейні Тихого океану.

6. Наслідки Великих географічних відкриттів.

Висновки

Список використаної літератури

[4,10,11,16,51,61]

 

Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.

(1640 – 1688 рр.)

 

План

 

Вступ

1. Соціально-економічні та політичні передумови англійської революції.

2. Особливості та основні етапи революції.

3. Суспільно-політична боротьба протягом революції. Суспільні погляди індепендентів, левелерів, дигерів.

4. Наслідки англійської революції.

Висновки

Список використаної літератури

[4,5,11,16,20,51,56,69,76]

 

Тема 4. Велика Французька революція кінця XVIII ст.

(1789 – 1799 рр.)

 

План

 

Вступ

1. Економічний розвиток та особливості політичного ладу Франції напередодні революції.

2. Основні етапи революції та їх загальна характеристика.

3. Франція в системі міжнародних відносин в період революції (1792-1799 рр.).

Висновки

Список використаної літератури

[1,4,5,11,16,19,20,23,31,51, 53,75,76]

 

Тема 5. Наполеон Бонапарт – видатний полководець та державний діяч

 

План

 

Вступ

1. Початок військової кар’єри Наполеона Бонапарта (Тулон, Вандем’єрський заколот).

2. Італійський та єгипетський походи генерала Бонапарта та їх наслідки.

3. Прихід Наполеона до влади. Внутрішня політика Наполеона Бонапарта в період Консульства та Першої імперії.

4. Зовнішня політика та боротьба Франції з європейськими коаліціями.

5. Історичні наслідки наполеонівських війн.

Висновки

Список використаної літератури

[1,4,5,16,19,20,31,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,62,65,75,8487,90,99]

 

Тема 6. Велика Британія в останній треті XIX – на початку ХХ ст.

 

План

 

Вступ

1. Економічний розвиток Англії (70 рр. XIX – початку XX ст.)

2. Демократизація політичної системи і політика англійських урядів в останній третині XIX ст.

3. Реформістська політика Ллойд-Джорджа.

4. Ірландська проблема у внутрішній політиці Великобританії.

5. Зовнішня політика Англії наприкінці XIX ст. – 1914 р.

Висновки

Список використаної літератури

[4,16,17,18,19,31,47,51,68,94]

 

Тема 7. Перша світова війна

(1914-1918 рр.)

 

План

 

Вступ

1. Передумови, причини та початок Першої світової війни. Цілі та військово-стратегічні плани воюючих держав.

2. Воєнні кампанії 1914-1917 рр. Їх цілі та результати.

3. Боротьба воюючих коаліцій за союзників. Вступ у війну Туреччини, Італії, Болгарії, Румунії, США.

4. Хід бойових операцій на завершальному етапі війни. Закінчення та підсумки війни.

Висновки

Список використаної літератури

[4,5,16,17,18,19,21,31,47,48,51,64,68,79,88,94]

 

Тема 8. Італійський фашизм.

 

План

 

Вступ

1. Наслідки Першої світової війни для Італії.

2. Зародження фашистського руху в Італії: причини виникнення, програма, сутність та специфіка.

3. Прихід фашистів до влади і початковий період їх правління.

4. Встановлення тоталітарної фашистської диктатури в Італії та її особливості.

5. Світова економічна криза в Італії. Політика "етатизму" і "автаркії". Побудова фашистської корпоративної системи", її аналіз та сучасні оцінки.

6. Зовнішня політика уряду Муссоліні.

Висновки

Список використаної літератури

[2,4,7,18,28,29,31,37,39,68,78,92,95]

Тема 9. Франклін Делано Рузвельт і його “новий курс” в США.

 

План

 

Вступ

1. Передумови прийняття програми "нового курсу".

2. Реалізація "нового курсу" у внутрішній політиці адміністрації Ф. Рузвельта.

3. Відображення "нового курсу" у зовнішній політиці США.

4. Франклін Делано Рузвельт : людина і політик.

Висновки

Список використаної літератури

[2,4,6,7,18,24,39,52,58,59,68,78,81,95]

 

Тема 10. Зовнішня політика А. Гітлера (1933-1939 рр.)

 

План

Вступ

1. Прихід А.Гітлера до влади.

2. Курс на перегляд Версальського договору. Мілітаризація країни.

3. Аншлюс Австрії, Мюнхенська угода (1938 р.), анексія Чехословаччини (1939 р.).

4. Радянсько-німецький пакт про ненапад (1939 р.) та його наслідки.

Висновки

Список використаної літератури

[2,3,4,7,18,21,31,32,35,36,39,64,68,78,90,95,97]

Тема 11. Друга світова війна (1939-1945 рр.)

 

План

Вступ

1. Початок Другої світової війни (1939-1941 рр.). Причини , характер, періодизація.

2. Перебіг військових та політичних подій у 1941-1942 рр. Створення антигітлерівської коаліції.

3. Нацистський “новий порядок“ у Європі. Рух Опору в окупованих країнах.

4. Бойові дії у 1943-1945 рр. Кінець Другої світової війни. Її підсумки та уроки.

Висновки

Список використаної літератури

[1,2,3,4,7,18,31,32,35,37,39,57,63,64,68,78,79,86,89,90,95,97]

 

Тема 12. Початок “холодної війни” в міжнародних відносинах

 

План

Вступ

1. Причини та характер "холодної війни".

2. Створення та функціонування військово-політичних блоків.

3. Етапи "холодної війни": загальна характеристика.

Висновки

Список використаної літератури

[4,6,8,9,13,14,15,31,33,38,39,66,68,78,93]

 

Тема 13. Німецька проблема в міжнародних відносинах

По закінченні Другої світової війни

 

План

Вступ

1. Розкол Німеччини: утворення ФРН та НДР.

2. Берлінські кризи (1948-1949 рр.; 1958-1961 рр.).

3. Об’єднання Німеччини в 1989-1990 рр.

Висновки

Список використаної літератури

[4,8,9,13,14,21,27,31,35,38,39,66,68,78]

 

Тема 14. Сполучені Штати Америки у 1945-1974 рр.

 

План

 

Вступ

1. Зміцнення міжнародного статусу США внаслідок Другої світової війни.

2. Соціально-економічні досягнення і проблеми країни.

3. Особливості суспільно-політичного життя.

Висновки

Список використаної літератури

[4,6,8,9,20,24,52,68,81,82]

 

Тема 15. Канада в останній третині ХХ ст. – до сьогодення

План

 

Вступ

1. Адміністративно-територіальний устрій країни.

2. Соціально-економічний розвиток.

3. Особливості суспільно-політичного життя країни.

4. Зовнішня політика Канади.

Висновки

Список використаної літератури

[6,7,8,9,68,78,85]

 

Тема 16. Консерватизм у Великій Британії: тенденції і традиції

План

 

Вступ

1. Політична біографія Маргарет Тетчер: становлення "залізної леді".

2. "Тетчеризм" у внутрішній політиці Великої Британії.

3. Зовнішня політика уряду М. Тетчер.

Висновки

Список використаної літератури

[4,8,9,39,68,70,71,72,73,74,78]Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.01 с.)