ТОП 10:

W- кутовий розмір відблискового джерела,Jg- індекс позиції відблискового джерела відносно лінії зору,

29 - яскравість адаптації, кд/м2.

 

22 Режими праці та відпочинку при роботі з ПК при 8-годинній та 12-годинній денній робочій зміні. Методика оцінки категорії важкості праці оператора ПК.

При організації праці, пов'язаної з використанням ПК, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням І підтримки працездатності передбачаються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.Внутрішньозмінні режими праці й відпочинку містять додаткові нетривалі

перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак стомлення й зниження працездатності.

При виконанні робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ПК слід вважати таку, що займає не менше 50% робочого часу. Впродовж робочої зміни мають передбачатися:

-перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);

-перерви для відпочинку й особистих потреб (згідно із трудовими нормами);

-додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням

особливостей трудової діяльності.

За характером трудової діяльності розрізняють три професійні групи, згідно з діючимкласифікатором професій :

1)розробники програм інженери-програмісти) виконують роботу переважно

з відеотерміналом та документацією при необхідності інтенсивного обміну

Інформацією з ЕОМ і високою частотою прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі

діалогу з ПК у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах

дефіциту часу;

2)оператори електронно-обчислювальних машин виконують роботу, пов'язану з обліком інформації, одержаної із ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної

тривалості, пов'язана з виконанням іншої роботи й характеризується напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;

3) оператор комп'ютерного набору виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю. Робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документи),нервово-емоційним напруженням. Правилами встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ПК при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці:

-для розробників програм із застосуванням ПК слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ПК;

-для операторів із застосуванням ПК слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

-для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ПК. У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПК не повинна перевищувати 4 години.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин робота аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин. Для зниження нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які наведені у Державних санітарних правилах і нормах роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

25 ДСанПіН 3.3.2-007-98 «Положення про медичний огляд працівників певних категорій». Обґрунтуйте необхідність медичних оглядів. Медичні профілактичні заходи щодо збереження здоров’я.

Поряд з технічними, організаційними та іншими заходами і засобами щодо збереження здоров'я та підвищення працездатності користувачів вдт значна увага повинна приділятись медичним профілактичним заходам. До вказаних заходів, в основному, належать:

—медичні огляди (попередні та періодичні);

—раціональне і профілактичне харчування;

— спеціальні вправи самомасаж та психофізіологічне розвантаження.

7.1. Медичні огляди

Згідно з "положенням про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженим наказом моз україни від 31. 03. 94 № 45 працюючі з вдт еом і пеом підлягають обов'язковим медичним оглядам (попереднім та періодичним).

Попередній медичний огляд під час влаштування працівника на роботу. Основною метою такого огляду є встановлення початкового стану здоров'я

Претендента, та визначення його фізичної та психічної придатності до роботи за конкретно обраною професією. Під час проведення попереднього медичного огляду важливо виявити осіб, які за медичними показниками не можуть бути допущені до роботи в умовах дії несприятливих виробничих факторів, характерних для даної професії. Як правило, для таких осіб є властивим наявність певних паталогічних станів (процесів), які або знижують стійкість організму до дії несприятливих виробничих факторів, або самі можуть збільшуватись під впливом тих же факторів, або і те й інше разом взяте.

Основними критеріями оцінки придатності до роботи з вдт мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо. Нерідко саме приховані вади зору, які раніше не були виявлені, стали причиною багатьох гострих його порушень у користувачів вдт.

У дсанпін 3.3.2-007-98 визначені протипоказання з боку органів зору:

— Гострота зору з кореляцією не нижча ніж 0,5 на одному оці і 0,2 — на другому;

— Рефракція: міопія вище 6,0 д, гіперметропія вище 4,0 д, астигматизм (будь-

Якого виду) вище 3,0 д; —відсутність бінокулярного зору;

— Лагофтальм;

— Хронічні захворювання переднього відрізку очей;

— Захворювання зорового нерва і сітківки;

— Глаукома.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.004 с.)