ТОП 10:

З методики гігієнічної оцінки рухової активності дітей і підлітківКритеріями комплексної оцiнки рухової активностi дітей і підлітків є число локомоцiй, величина енерговитрат та тривалiсть динамiчного компонента як у добовому циклі, так і протягом певного проміжку часу, що досліджується, наприклад у навчальний або в позаурочний час

Число локомоцiй (у кроках) визначають за допомогою крокомiра ШМ – 6 “Зоря”, що закрiплюється до одягу дослiджуваного у вертикальному положеннi поблизу вiд центру важкостi його тiла.

Величина енерговитрат (у кДж або ккал) розраховують хронометражно–табличним методом з урахуванням того, що енерговитрати органiзму складаються з таких компонентiв, як основний обмiн; витрати енергiї на рiст, розвиток i вiдкладення тканинних речовин (15% вiд величини основного обміну); витрати енергiї, пов’язанi із специфiчно–динамiчною дiєю їжі (10% вiд величини основного обміну); витрати енергiї, що зумовлені виконанням певної діяльності та руховою активністю.

Для визначення енерговитрат, що пов’язанi з руховою активністю, час, який було витрачено на виконання окремого виду діяльності, помножують на енергетичну вартiсть цiєї дiяльностi та на масу тiла досліджуваного. Величину загальних енерговитрат розраховують за формулою:

Е = ,

де: Е — величина загальних енерговитрат;

ЕРА — величина енерговитрат, що зумовлені руховою активністю

Тривалiсть рухового динамiчного компонента (у хвилинах або у %) визначають на підставі даних хронометражних спостережень, анкетування або iнтерв’ювання учнiв.

Для iндивiдуальної оцiнки рухової активності в окремі проміжки часу ураховують наявність параболоподібної залежності фізіологічних реакцій організму від значень добової рухової активності та використовують стандартизовані шкали (мал. 41.3).

 

Мал. 41.3. Параболоподібна залежність фізіологічних реакцій організму від величини добової рухової активності

(1 – найбільший оздоровчий вплив; 2 – патологічний стан)

 

Зокрема, для оцінки рівня рухової активності підлітків 15–17 років слід використовувати нормативні значення рухової активності, що наведені у таблицях 2 та 3.

Таблиця 2

Показники добової рухової активності пiдлiткiв 15–17 рокiв

Стать Показники добової рухової активності
число локомоцій, кроки енерговитрати, кДж динамічний компонент, хв.
Дівчата 20000 – 25000 12500 - 14500 180 – 270
Юнаки 25000 – 30000 14500 - 16500 180 – 240

 

Таблиця 3

 

Показники рухової активності підлітків 15–17 років у вiльний час

 

Стать Показники рухової активності у вільний час
число локомоцій, кроки енерговитрати, кДж динамічний компонент, хв.
Дівчата 10000 - 17000 6000 - 8000 180 – 210
Юнаки 12000 - 20000 6550 - 8500 170 – 200

 

Додаток 3

 

НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З методики визначення фізичної працездатності дітей і підлітків

за допомогою степ–енергометрії (PWC170)

Для оцінки рівня фізичної працездатності дітей і підлітків найбільш доцільно використовувати методику степ–енергометрії(РWC170) з одним навантаженням. Сутність методики полягає у тому, що в ході дослідження учні впродовж 3–х хвилин піднімаються на сходинку висотою в 1/3 довжини ноги, і спускаються з неї приставним кроком у темпі 30 підйомів за 1 хвилину.

Визначення величин фізичної працездатності проводять на підставі реєстрації частоти серцевих скорочень у стані спокою і зразу після закінчення навантаження з наступним обчисленням за формулою:

ФП = N × ·

де ФП — рівень фізичної працездатності;

N — потужність навантаження, що дорівнює добутку маси тіла (у кг) на висоту сходинки (у м) і на число підйомів на сходинку за 1 хвилину;

ЧСС— частота серцевих скорочень.

Нормативні значення фізичної працездатності (РWC170) наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Показники фізичної працездатності (РWC170) дітей і підлітків різного віку

Вік, роки Рівень фізичної працездатності, Вт
дівчата хлопчики
62,91±12,99 70,44±12,45
71,67±15,62 73,35±9,25
78,86±17,24 99,18±31,91
84,40±18,25 106,36±23,66
93,82±24,80 124,17±33,42
101,23±21,52 136,60±35,05

 

Додаток 4

 

НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

з методики проведення лікарської професійної консультації та професійного відбору

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.159.8 (0.007 с.)