Завдання з бюджетної системи №2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання з бюджетної системи №2Розрахувати оплату праці працівників установ охорони здоров’я міста за такими даними.

 

Показники Лікарні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберку­льозний Санаторій дитячий загальною профілю Будинок дитини
Кількість ліжок (місць) на початок планового року  
Планове введення ліжок у наступному році з:          
1 квітня 200* - - - -
1 липня - - - -
Середньорічна кількість штатних посад
Середньорічна ставка заробітної плати на 1 штатну посаду, грн.

* - з них 120 ліжок – терапевтичні, 80 – хірургічні

 

У районі функціонують санітарно-епідеміологічна станція і центр здоров'я. Відповідно до штатного розпису середньорічне число посад у санітарно-епідеміологічній станції - 90, в центрі здоров'я - 10. Середньорічна ставка заробітної плати на одну посаду становить відповідно 6510 і 6118 грн. Заклади охорони здоров'я району обслуговуються централізованою бухгалтерією, штат якої має 40 особи з середньою ставкою заробітної плати на одну особу в рік 6321 грн.

Результат розрахунку оформити в таблицю

 

Кошторис видатків на оплату праці закладів охорони здоров’я

Назва статті Код Лі- карні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберк. Санаторій дитяч. загальний Буди-нок дитини СЕС Центр здоров. Бухгалт. Разом
Оплата праці

 

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №3

Розрахувати видатки на харчування закладам охорони здоров’я, за такими даними

Показники Середньорічна кількість ліжок (для поліклінік - лікарських відвідувань) Число днів функціо­нування ліжок Денна норма видатків по харчуванню на 1 ліжко, грн  
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:      
- дитячі загального типу 2,37
- дитячі нефрологічні 2,54
- для матерів з немовлятами 2,36
-терапевтичні 2,51
- реанімаційні 2,01
- тора кальні 2,66
- хірургічні 2,01
- кардіологічні 2,51
- інші 2,31
Число лікарських відвідувань у поліклініках, тис. од. – всього      
З них:      
- стоматологічні    
- інші    
Ліжка у туберкульозному санаторії для дітей у віці:      
- до 3 років 2,98
- від 3 до 7 років 3,22
Ліжка у санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 2,74
Ліжка в будинку дитини 2,50

 

Результати оформити в таблицю

Кошторис видатків на харчування закладів охорони здоров’я

Назва статті Код Лікарні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберк. Санаторій дитяч. загальний Будинок дитини Разом
Харчування -

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №4

Розрахувати видатки на придбання медикаментів закладам охорони здоров’я за такими даними

 

Показники Середньорічна кількість ліжок (для поліклінік - лікарських відвідувань) Число днів функціо­нування ліжок Денна норма на придбання медикаментів на 1 ліжко (на 1 лік.відв.), грн
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:      
- дитячі загального типу 2,80
- дитячі нефрологічні 2,32
- для матерів з немовлятами -
- терапевтичні 2,65
- реанімаційні 9,35
- тора кальні 5,00
- хірургічні 3,20
- кардіологічні 2,50
- інші 2,97
Число лікарських відвідувань у поліклініках, тис. од. – всього      
З них:      
- стоматологічні   1,73
- інші   1,48
Ліжка у туберкульозному санаторії для дітей у віці:      
- до 3 років 1,90
- від 3 до 7 років 1,90
Ліжка у санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 1,40
Ліжка в будинку дитини 1,20

 

Результати оформити в таблицю

кошторис видатків на придбання медикаментів закладам охорони здоров’я

Назва статті Код Лікарні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберк. Санаторій дитяч. загальний Будинок дитини Разом
медикаменти 2856,84 1154381,84

 

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №5

Розрахувати кількість глядачів на спектаклях Сумського театру юного глядача, визначити дохід від продажу квитків і загальну суму доходів театру

Визначити загальну суму витрат театру, фінансовий результат (прибуток або збиток) за такими даними

 

Показники Величина показника
Загальна кількість у глядацькій залі
Кількість спектаклів на рік, усього одиниць
  у т.ч: - ранкових
  - вечірніх
  - гастрольних
Заповнюваність глядачевої зали, % відвідування  
  - на ранкових спектаклях
  - на вечірніх спектаклях
Кількість глядачів, тис. осіб (визначити) 252,2
  - на ранкових спектаклях (визначити) 71,6
  - на вечірніх спектаклях (визначити) 173,4
  - на гастрольних 7,2
Середня вартість одного відвідування, грн -
  - на ранкових спектаклях 5,64
  - на вечірніх 8,86
  - на гастрольних 10,82
Дохід від продажу квитків, усього тис. грн (визначити) 2018,04
  у т.ч.: - на ранкових спектаклях 403,82
  - на вечірніх 1536,32
  - на гастрольних 77,90
Інші доходи, усього тис. грн
  у т.ч – від оренди помешкання 2,5
  - від реалізації програм 2,5
Усього доходів, тис. грн. (визначити) 2023,04
Витрати (тис. грн.):  
  - адміністративно-управлінські 41,5
  - експлуатаційні 514,2
  - на нові постановки (3 % від загальної суми доходів – визначити) 60,69
  Відрахування від зборів на охорону авторських прав 12,3
Усього витрат (визначити) 628,69
Фінансовий результат: прибуток (+) збиток (-) 1394,35

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №6

Фінансовий відділ, перевіривши розрахунки районного відділу освіти, одержав такі вихідні дані

 

Показники На початок планового року На кінець планового року Середньорічні показники (визначити)
Кількість дитячих садків 54,5
Кількість груп у дитячих садках
Кількість дітей у дитячих садках, усього
у т.ч. ясельного віку
Кількість дітей із загального числа:      
у 12-годинних групах
у 24 годинних групах
у санаторних групах
Штатний персонал у дитячих садках, одиниць

 

Загальний обсяг видатків по дитячих садках у розрахунку на 1 дитину становить 738 грн. на рік, при цьому 25,69 грн. на місяць забезпечується за рахунок плати батьків. Середня ставка зарплати на одну штатну одиницю в дитячому садку – 351, 22 грн. На доустаткування дитячих садків м’яким інвентарем (код 1134) передбачається в середньому 17,70 грн. на 1 дитину в рік.

Потрібно скласти кошторис окремих статей видатків на освіту району. Результат оформити в таблицю

 

Витяг зі зведеного кошторису видатків н освіту району, тис. грн

 

Назва статті Оплата праці Нарахування (36%) М’який інвентар Інші За рахунок бюджету За рахунок батьків
Код статті 1131…2130    
Дитячі садки 8117396,64          

 

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №7

Фінансовий відділ, перевіривши розрахунки районного відділу освіти, одержав такі вихідні дані

Показники На початок планового року На кінець планового року Середньорічні показники (визначити)
Кількість шкіл, усього 43,5
Кількість класів, усього
у т.ч. 1-4 класи
5-9 класи 538,5
10-11 класи 102,5
Кількість педагогічних ставок      
В 1-4 класах 463,3 540,5 501,9
В 5-9 класах 1079,9 1085,9 1082,9
В 10-11класах 221,6 256,6 239,1
Кількість груп продовженого дня 370,5
Кількість педагогічних ставок      
В 1-4 класах 463,3 540,5 501,9
В 5-9 класах 1079,9 1085,9 1082,9
В 10-11 класах 221,6 256,6 239,1
Штатні одиниці керівних працівників 956,5
Кількість ставок вихователів у групах подовженого дня

 

Середня ставка заробітної плати вчителя: по групі 1-4 класів – 479, 36 грн., 5-9 класів – 488,62 грн., 10-11 класів – 502, 17 грн. Середні витрати на перевірку зошитів у розрахунку на один клас: по групі 1-4 класів – 25 грн, 5-9 класів – 24,20 грн, 10-11 класів – 8, 74 грн.

Середня ставка зарплати на одну посаду керівного персоналу – 562, 54 грн. Середня ставка зарплати вихователів – 593, 79 грн.

Скласти розрахунок витрат на оплату праці працівників шкіл. Результат оформити у таблицю

  Вчителі Керівний персонал Вихователі Разом
Оплата праці 10701112,30 6456834,12 3170838,60 20328785,02
Нарахування        

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.015 с.)