Завдання з бюджетної системи №8Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання з бюджетної системи №8 

Визначити середньомісячний сукупний доход сім’ї і з’ясувати чи має вона право для отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, якщо субсидія нараховується у разі, коли вартість ЖК послуг становить не менше ніж 15% від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Визначити розмір субсидії загальний і на кожний вид послуг.

 

  Січень Лютий Березень
Батько
Мати

 

 

Квартплата, грн. 60,45
Опалення, грн. 189,00
Гаряча вода, грн. 34,55
Газ, грн. 15,50
Холодна вода, грн. 35,40
Електроенергія, грн. 45,00
Разом 379,90

 

Розрахунок субсидії оформити у таблицю

 

  Вид послуг Місячний розмір плати в межах норм споживання Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн. Розмір призначеної субсидії, грн.
  %
квартплата 60,45 15,91 58,07 2,38
Опалення 189,00 49,75 181,59 7,41
Гаряча вода 34,55 9,09 33,18 1,37
Холодна вода 35,40 9,32 34,02 1,38
Газ 15,50 4,08 14,89 0,61
Електроенергія 45,00 11,85 43,25 1,75
Разом 379,90 365,00 14,90

 

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №9

 

Розрахувати видатки на харчування закладам охорони здоров’я, за такими даними

 

Показники Середньорічна кількість ліжок (для поліклінік - лікарських відвідувань) Число днів функціо­нування ліжок Денна норма видатків по харчуванню на 1 ліжко грн  
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:      
- дитячі загального типу 1,37
- дитячі нефрологічні 1,54
- для матерів з немовлятами 1,36
-терапевтичні 1,51
- реанімаційні 1,01
- тора кальні 1,66
- хірургічні 1,01
- кардіологічні 1,51
- інші 1,31
Число лікарських відвідувань у поліклініках, тис. од. - всього      
З них:      
- стоматологічні    
- інші    
Ліжка у туберкульозному санаторії для дітей у віці:      
- до 3 років 1,98
- від 3 до 7 років 2,22
Ліжка у санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 1,74
Ліжка в будинку дитини 1,50

 

Результати оформити в таблицю

Кошторис видатків на харчування закладів охорони здоров’я

Назва статті Код Лікарні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберк. Санаторій дитяч. загальний Будинок дитини Разом
Харчування 447368,10 - 648944,10

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №10

Розрахувати видатки на придбання медикаментів закладам охорони здоров’я за такими даними

 

Показники Середньорічна кількість ліжок (для поліклінік - лікарських відвідувань) Число днів функціо­нування ліжок Денна норма на придбання медикаментів на 1 ліжко (на 1 лік.відв.), грн
Із загальної кількості ліжок у лікарнях:      
- дитячі загального типу 1,70
- дитячі нефрологічні 1,42
- для матерів з немовлятами -
- терапевтичні 1,55
- реанімаційні 8,45
- торакальні 4,10
- хірургічні 2,30
- кардіологічні 1,65
- інші 1,96
Число лікарських відвідувань у поліклініках, тис. од. - всього      
З них:      
- стоматологічні   0,75
- інші   0,50
Ліжка у туберкульозному санаторії для дітей у віці:      
- до 3 років 0,91
- від 3 до 7 років 0,91
Ліжка у санаторії загального профілю для дітей у віці від 7 до 14 років 0,50
Ліжка в будинку дитини 0,30

 

Результати оформити в таблицю

кошторис видатків на придбання медикаментів закладам охорони здоров’я

Назва статті Код Лікарні Поліклініки і диспансери Санаторій дитячий туберк. Санаторій дитяч. загальний Будинок дитини Разом
медикаменти 1011,50 718498,5

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №11

Розрахувати кількість глядачів на спектаклях Сумського театру юного глядача, визначити дохід від продажу квитків і загальну суму доходів театру

Визначити загальну суму витрат театру, фінансовий результат (прибуток або збиток) за такими даними

 

Показники Величина показника
Загальна кількість у глядачевій залі
Кількість спектаклів на рік, усього одиниць
  у т.ч: - ранкових
  - вечірніх
  - гастрольних
Заповнюваність глядачевої зали, % відвідування  
  - на ранкових спектаклях
  - на вечірніх спектаклях
Кількість глядачів, тис. осіб (визначити) 183,7
  - на ранкових спектаклях (визначити) 56,3
  - на вечірніх спектаклях (визначити) 119,2
  - на гастрольних 8,2
Середня вартість одного відвідування (визначити), грн -
  - на ранкових спектаклях 2,94
  - на вечірніх 5,86
  - на гастрольних 5,82
Дохід від продажу квитків, усього тис. грн (визначити) 909,70
  у т.ч.: - на ранкових спектаклях 164,64
  - на вечірніх 697,34
  - на гастрольних 47,72
Інші доходи, усього тис. грн.
  у т.ч – від оренди помешкання 2,5
  - від реалізації програм 2,5
Усього доходів,тис. грн. (визначити) 914,70
Витрати (тис. грн.):  
  - адміністративно-управлінські 41,5
  - експлуатаційні 514,2
  - на нові постановки (3 % від загальної суми доходів – визначити) 27,44
  Відрахування від зборів на охорону авторських прав 12,3
Усього витрат (визначити) 595,44
Фінансовий результат: прибуток (+) збиток (-) 319,26

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №12

Фінансовий відділ, перевіривши розрахунки районного відділу освіти, одержав такі вихідні дані

 

Показники На початок планового року На кінець планового року Середньорічні показники (визначити)
Кількість дитячих садків 54,5
Кількість груп у дитячих садках
Кількість дітей у дитячих садках, усього
у т.ч. ясельного віку
Кількість дітей із загального числа:      
у 12-годинних групах
у 24 годинних групах
у санаторних групах
Штатний персонал у дитячих садках, одиниць

 

Загальний обсяг видатків по дитячих садках у розрахунку на 1 дитину становить 538 грн. на рік, при цьому 19,69 грн. на місяць забезпечується за рахунок плати батьків. Середня ставка зарплати на одну штатну одиницю в дитячому садку – 331, 22 грн. На доустаткування дитячих садків м’яким інвентарем (код 1134) передбачається в середньому 12,70 грн. на 1 дитину в рік.

Потрібно скласти кошторис окремих статей видатків на освіту району. Результат оформити в таблицю

 

Витяг зі зведеного кошторису видатків н освіту району, тис. грн

 

Назва статті Оплата праці Нарахування (36%) М’який інвентар Інші За рахунок бюджету За рахунок батьків
Код статті 1131…2130    
Дитячі садки 7655156,64          

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”

Завдання з бюджетної системи №13

 

Розрахувати оплату праці працівників установ охорони здоров’я міста за такими даними.

Показники Лікарні Поліклі-ніки і диспан­сери Санаторій дитячий туберку­льозний Санаторій дитячий загальною профілю Будинок дитини
Кількість ліжок (місць) на початок планового року  
Планове введення ліжок у наступному році з:          
1 квітня 200* - - - -
1 липня - - - -
Середньорічна кількість штатних посад
Середньорічна ставка заробітної плати на 1 штатну посаду, грн.

* - з них 120 ліжок – терапевтичні, 80 – хірургічні

 

У районі функціонують санітарно-епідеміологічна станція і центр здоров'я. Відповідно до штатного розпису середньорічне число посад у санітарно-епідеміологічній станції - 89, в центрі здоров'я - 9. Середньорічна ставка заробітної плати на одну посаду становить відповідно 4705 і 4600 грн. Заклади охорони здоров'я району обслуговуються централізованою бухгалтерією, штат якої має 32 особи з середньою ставкою заробітної плати на одну особу в рік 4466 грн.

Результат розрахунку оформити в таблицю

 

Кошторис видатків на оплату праці закладів охорони здоров’я

Назва статті Лі-карні Поліклініки і диспансери Санато рій дитя- чий туберк. Санато-рій дитяч. загальний Будинок дитини СЕС Центр здо-ров’я Бух-галт. Разом
Оплата праці

 

 

Розглянуто на засіданні циклової методичної комісії обліково – фінансових дисциплін.

Протокол № ____ від ____________ 200 __ року.

Голова ЦМК В.Л.Гриценко


ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН

Спеціальність 5.050104 “Фінанси”Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 55; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)