Яке рішення повинен винести районний суд?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке рішення повинен винести районний суд?Задача 4

ТОВ "Лія" пред'явило до і 111 "Сана" позов про стягнення неустой­ки за недопоставку продукції за договором поставки. ПП "Сана" не за­перечувало факту невиконання договору, але просило звільнити його від відповідальності, оскільки ПП "Сана", в свою чергу, не отримало необ­хідних комплектуючих виробів від свого партнера - ВАТ "Металоцентр", а тому його вина у невиконанні договору відсутня.

В ході розгляду справи господарський суд встановив, що ВАТ "Ме­талоцентр" було визнано банкрутом, воно припинило свою діяльність, внаслідок чого ПП "Сана" не отримало необхідні комплектуючи виро­би. З урахуванням цієї обставини господарський суд відмовив ТОВ "Лія" у позові.

Чи вірне рішення суду? Які умови необхідні для покладання відпо­відальності?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Договір в системі цивільного права України.

2. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору.

3. Поняття і свобода договору.

Самостійна робота:

1. Скласти проект договору довічного утримання (догляд).

2. Дайте визначення термінам: договір, правочин, акцепт, оферта, претензія, алеаторний договір, реальний договір, консенсуальний договір.

Семінарське заняття № 3. Найм (оренда) житла (2 години)

План семінарського заняття

Теоретична частина:

1. Поняття та зміст договору найму житла.

2. Договір піднайму житла.

3. Особливості укладення договору найму житла.

4. Відповідальність за порушення договору найму житла.

Рекомендована література: 9, 10, 13, 14, 16, 20, 42, 49, 50, 51.

 

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється оренда від купівлі-продажу?

2. Які правові наслідки покращення орендованого майна?

3. Що говориться в ЦК про строки договору оренди?

4. Перерахуйте види оренди?

5. В чому особливість правового регулювання прокату?

6. Які існують різновиди оренди транспортних засобів. В чому відмінність між ними?

7. Що являється предметом договору лізингу?

 

Практичні завдання:

Задача 1

Ш. уклав з банком договір позики під заставу нерухомого майна – житлового будинку, що належить заставодавцеві на праві приватної власності. При цьому банк запропонував Ш. укласти договір купівлі-продажу, враховуючи відносно просту процедуру його реєстрації порівняно з іпотекою.

Банк запевнив, що інтереси Ш. будуть належним чином дотримані, адже в договорі купівлі-продажу буде зазначена умова, згідно якої банк здійснить продаж житлового будинку лише якщо Ш. не виконає своєчасно свої зобов’язання.

Проаналізуйте правовідносини, що склалися між контрагентами. Чи можна порадити Ш. прийняти пропозицію банку?

Задача 2

Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу житлового будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов’язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов’язання не виконав, посилаючись на те, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.

Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз’яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.

Дайте правову оцінку консультації? Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?

 

Задача 3

Ярченко пред’явив позов про визнання права на житлову площу в квартирі, наймачем якої є свекруха, і вселення. Позовні вимоги обґрунтувала тим, що поселилась в спірну квартиру у зв’язку з укладенням шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу її стали перешкоджати користуватись житловою площею, тому вона просила задовольнити вимоги.

Заперечуючи проти позову свекруха посилається на те, що згоди на постійне проживання невістки в квартирі вона не давала, в квартирі вона у зв’язку з цим не була прописана і тому право на житлову площу в ній не була.

Вирішіть спір.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1.Найм (оренда) житла: проблеми, судова практика.

2.Правові проблеми надання послуг з паркування .

3.Сторони у договорі найму житла, їх права та обов’язки.

Самостійна робота:

1. У вигляді таблиці зробити порівняльну характеристику договору найму (оренди), ренти та лізингу.

2. Скласти проект договору найму (оренди) житла.

3. Дайте визначення термінам: власник, відчужувач майна, володіння, довірча власність, пролонгація, приміщення, житло, завдаток, застава.

 

Семінарське заняття № 4. Договір підряду (2 години)

План семінарського заняття

1. Договір підряду.

2. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно.

3. Ризик випадкового знищення матеріалів.

4. Строки виконання робіт.

5. Обов'язок замовника прийняти роботу виконану підрядником.

6. Розрахунки між сторонами у разі знищення предмета підряду або неможливості закінчення роботи.

7. Гарантія якості роботи.

8. Позовна давність за позовами про неналежну якість роботи.

Рекомендована література: 10, 18, 19, 20, 24, 49, 50.

 

Питання для самоконтролю

1. В чому відмінність між договорами підряду та договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт?

2. Які умови є суттєвими для всіх договорів підряду?

3. Поняття субпідряду та механізм його застосування?

4. Назвіть особливості будівельного підряду. При яких умовах підряд можна вважати будівельним?

5. В чому специфіка побутового підряду?

6. Як виконуються проектні та пошукові роботи?

7. В чому різниця між проведенням науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт?

8. Назвіть сторони та умови ліцензійного договору?

9. В чому специфіка ноу-хау?

 

Практичні завдання:

 

Задача 1

Катерина купила від Ольги будинок, але через 2 місяці звернулась до суду з позовом про розірвання договору, мотивуючи це тим, що продавець приховала від неї недоліки – прогнилі підлога, віконні рами, стропила. Ольга проти позову заперечувала, посилаючись на те, що до укладення договору Катерина проживала 6 місяців у цьому будинку як наймач за договором житлового найму і мала можливість його належним чином оглянути.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

 

Задача 2

За договором поставки Постачальник зобов’язувався передати Покупцеві товар, а Покупець оплатити його на умовах 100 % попередньої оплати. Покупець оплатив товар, але у зв’язку із істотною зміною цін на ринку Постачальник відмовився поставити товар і повернув Покупцю гроші. Покупець гроші прийняв. Після цього Покупець звернувся до Постачальника з вимогою про передачу товару. Останній відмовився, мотивуючи це тим, що Покупець прийняв повернуті гроші, а отже погодився припинити зобов’язання.

Вирішить справу.

Задача 3

Микола, який орендував автомобіль у Андрія, за дозволом останнього предав річ у піднайм Борису строком на 6 місяців. При цьому слід зауважити, що з моменту укладення договору піднайму до кінця строку дії договору найму залишилось всього 4 місяці. Після закінчення строку договору піднайму Борис відмовився повернути автомобіль Миколі, мотивуючи відмову тим, що той не є власником автомобіля. Борис відмовився також повернути автомобіль Андрію, оскільки з ним у правові відносини не вступав.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

 

Задача 4

Любов здала у ремонт велосипед, але через два дні їй довелося терміново виїхати у сусідню область. Повернулася вона аж через 3 місяці. Ідучи на другий день у велоремонтну майстерню, вона несподівано побачила, як Людмила їде на її велосипеді. Вона зупинила Людмилу і поставила умову про повернення речі, заявивши володільцю велосипеда, що може показати документи, які підтверджують її право власності. Людмила відмовилась, мотивуючи свою відмову тим, що вона велосипед купила на ринку.

Проаналізуйте ситуацію.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Зобов’язання з виконання робіт в Цивільному праві України.

2. Характеристика договорив на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських та технологічних робіт .

Самостійна робота:

1. Проаналізувати правила оптової і роздрібної торгівлі: продовольчими і непродовольчими товарами, тютюновими виробами і алкогольними напоями, аудіовізуальними творами, лікарськими засобами, плодоовочевої продукції, на ринках в роздрібній мережі і на підприємствах громадського харчування.

2. Дайте визначення термінам: робота, роялті, регрес, рекламація, форс-мажор, франшиза, титульний власник.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.016 с.)