Характеристики міцності та деформативності арматури 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристики міцності та деформативності арматуриа) армування балки: поздовжнє робоче____________________________________

поперечне__________________________________________

б) середнє значення міцності на границі текучості та модуль пружності арматурної сталі: поздовжньої: fym = __________________, Es = __________________;

поперечної: fywm = __________________, Esw = _________________ .


 

Таблиця 2.2 – Геометричні розміри та армування балки
№ п/п Найменування величини Позн. Значення Од. виміру
Висота перерізу балки h    
Ширина перерізу балки bw    
Проліт балки leff    
Захисний шар в розтягнутій зоні cnom    
Діаметр робочої арматури Øs    
Робоча висота перерізу d    
Площа поперечного перерізу розтягнутої арматури As    
Діаметр поеречних хомутів Øsw    
Відстань між поперечними хомутами s    

 

 

Таблиця 2.3 – Показання приладів при випробуваннях
Ступені навантаження Навантаження 2F,кН Показання тензометрів на арматурі Характерні моменти випробування
повздовжній поперечній
Т-1 Т-2 Т3
1* 2*
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

1* – показання приладів відразу після навантаження;

2* – показання приладів після витримки під навантаженням.


 

Обробка даних випробувань

Таблиця 2.4 – Обробка показань тензометрів
Тензометри Навантаження 2F, кН Відлік по тензо-метру n Різниця відліків Dn = nі-n0 Абсолютні дефор- мації,мм Db=d´Dn Відносні деформації es= Db/bs Напру-ження, МПа ss=Es´es
Т-1            
             
d=            
           
             
bs=            
           
             
             
             
T-2            
             
d=            
           
bs=            
           
             
             
             
             
T-3            
             
d=            
           
             
bs=            
           
             
             
             
T-4            
             
d=            
           
             
bs=            
           
             
             
             

 

 


 

Рисунок 2.3 – Графік залежності між напруженнями

у поздовжній робочій арматурі та навантаженням

 

Рисунок 2.4 – Графік залежності між напруженнями в хомутах та навантаженням

Порівняння теоретичних значень з експериментальними даними

 

Рисунок 2.5 – Характер руйнування балки

Випадок руйнування _____________________________________________________

 

 

Рисунок 2.6 – Схема зусиль в похилому перерізі балки

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Теоретичне значення поперечної сили руйнування балки

 

VEm,calc = __________________________________________________________________

 

 

Значення поперечної сили руйнування за результатами випробувань

 

VEm,test = __________________________________________________________________

 

 

Відхилення теоретичного результату випробувань

Від значення за результатами випробувань

 

D = (VEm,test - VEm,calc)/VEm,test ´ 100% = _________________________________________

 

 

Висновок за результатами випробувань. ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Підпис студента, що виконав роботу_______

Керівник ______________________________

«______» _________________________ 20 р.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ВИПРОБУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОЛОНИ

НА ПОЗАЦЕНТРОВИЙ СТИСК

Мета роботи: дослідити напружено-деформований стан (НДС) колони при позацентровому стисканні (випадок розрахункових ексцентриситетів) на всіх стадіях її роботи під навантаженням.

 

Результати експериментальних випробувань

Випробування проведено _____________________________________________


Рисунок 3.1 – Схема випробування колони і розміщення тензометрів
Рисунок 3.2 – Схема армування колони

Прилади для вимiрювання

 

Таблиця 3.1 – Характеристика вимірювальних приладів, встановлених на колоні
Позн. Найменування приладу Ціна поділки d, мм База b, мм Розміщення приладу
Т-1        
Т-2        
Т-3        
         

Характеристики міцності бетону

а) середнє значення міцності бетону fcm, cube=____________, отримане за результатами випробування _________ бетонних кубиків розмірами ________________________

б) середнє значення призмової міцності бетону на стиск

fcm =(fcm, cube(0,8-0,001fcm, cube)) ³0,72fcm, cube=____________________________________

Характеристики міцності та деформативності арматури

а) армування колони: у стиснутій зоні_____________________________________ ;

у розтягнутій зоні__________________________________ .

б) середнє значення міцності на границі текучості арматурної сталі fуm = ____________

в) модуль пружності арматурної сталі Es= ______________________________________

 

Таблиця 3.2 – Геометричні розміри та армування колони
№ п/п Найменування величини Позн. Значення Од. виміру
Висота перерізу колони h    
Ширина перерізу колони b    
Висота колони H    
Захисний шар в розтягнутій зоні cnom    
Захисний шар в стиснутій зоні nom    
Діаметр робочої арматури в розтягнутій зоні Øs    
Діаметр робочої арматури в стиснутій зоні Ø´s    
Робоча висота перерізу d    
Площа поперечного перерізу розтягнутої арматури As    
Площа поперечного перерізу стиснутої арматури    
Відстань від сили до центру ваги перерізу е    
Відстань від сили до центру ваги розтягнутої арматури еs    
Відстань від сили до центру ваги стиснутої арматури    

Таблиця 3.3 – Показання приладів при випробуванні
Ступені наванта- ження Навантаження N, кН Тензометри Характерні моменти випробування
на арматурі на бетоні
Т-1 Т-2 Т-3
1* 2*
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

1* – показання приладiв вiдразу пiсля навантаження;

2* – показання приладiв пiсля витримки пiд навантаженням.

Обробка даних випробувань

Таблиця 3.4 – Обробка показань тензометрів
Тензометри Наванта- ження N, кН Відлік по тензометру n Різниця відліків Dn= nі-n0 Абсолютні деформації, мм Db=d´Dn Відносні деформації es=Db/bs (ec=Db/bc) Напру-ження, МПа ss=Es´es
Т-1   d=   bs=            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
T-2   d=   bs=            
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Продовження таблиці 3.4
T-3   d=   bc=            
           
           
           
           
           
           
           

 

Рисунок 3.3 – Графік залежності між напруженнями в арматурі та навантаженням

Рисунок 3.4 – Графік залежності між деформаціями стиску бетону та навантаженням

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.015 с.)