Результати експериментальних випробувань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результати експериментальних випробуваньВипробування проведено __________________________________________________

Рисунок 1.1 – Схема випробування балки та розміщення тензометрів

Рисунок 1.2 – Схема армування балки

 

Прилади для вимірювання

Таблиця 1.1 – Характеристика вимірювальних приладів встановлених на балці
Позн. Найменування приладу Ціна поділки d, мм База b, мм Розміщення приладу
Т-1        
Т-2      
Т-3        
П-1        

 

Характеристики міцності бетону

а) середнє значення міцності бетону fcm, cube=____________, отримане за результатами випробування _________ бетонних кубиків розмірами ________________________

б) середнє значення призмової міцності бетону на стиск

fcm =(fcm, cube(0,8-0,001fcm, cube)) ³0,72fcm, cube=____________________________________

Характеристики міцності та деформативності арматури

а) армування балки _____________________________________________________

б) середнє значення міцності на границі текучості арматурної сталі fуm =__________

в) модуль пружності арматурної сталі Es= __________________________________


 

Таблиця 1.2 – Геометричні розміри та армування балки
№ п/п Найменування величини Позн. Значення Од. виміру
Висота перерізу балки h    
Ширина перерізу балки b    
Проліт балки leff    
Захисний шар в розтягнутій зоні cnom    
Діаметр робочої арматури Øs    
Робоча висота перерізу d    
Площа поперечного перерізу розтягнутої арматури As    
Діаметр хомутів Øsw    
Відстань між хомутами s    
Процент армування rf    

 

Таблиця 1.3 – Показання приладів при випробуваннях
Ступені навантаження Навантаження 2F, кН Тензометри Прогиномір П-1 Характерні моменти випробування  
на арматурі на бетоні
Т-1 Т-2 Т-3
1* 2*  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       

 

1* – показання приладів відразу після навантаження;

2* – показання приладів після витримування під навантаженням.


Обробка даних випробувань

Таблиця 1.4 – Обробка показань тензометрів
Тензометри Наван-таження 2F, кН Відлік по тен- зометру n Різниця відліків Dn =nі-n0 Абсолютні дефор- мації, мм Db=d´Dn Відносні деформації es= Db/bs ( ec=Db/bc) Напру-ження, МПа ss=Es´es
Т-1            
           
d=            
           
           
bs=            
           
             
             
             
T-2            
           
d=            
           
           
bs=            
           
             
             
             
T-3            
         
d=          
         
         
bc=          
         
         
           
           

 

Рисунок 1.3 – Графік залежності між поздовжніми деформаціями арматури та навантаженням


Рисунок 1.4 – Графік залежності між напруженнями в арматурі та навантаженням

 

Рисунок 1.5 – Графік залежності між поздовжніми деформаціями бетону та навантаженням

Таблиця 1.5 – Обробка показань прогиноміра
Прогиномір Наванта- ження 2F, кН Відлік n Різниця відліків Dn=nі-n0 Абсолютне зачення прогину f=d´Dn,мм Відносний прогин f/leff
П-1          
           
           
           
d=          
         
           
           

Рисунок 1.6 – Графік залежності між прогином та навантаженням

 


Порівняння теоретичних значень з експериментальними даними

 

 

Рисунок 1.7 – Характер руйнування балки

Випадок руйнування ______________________________________________________

 

 

Рисунок 1.8 – Схема зусиль в нормальному перерізі балки

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Теоретичне значення моменту руйнування балки

 

MEm,calc = ______________________________________________________________

 

Значення моменту руйнування балки за результатами випробувань

 

MEm,test = ______________________________________________________________

 

Відхилення теоретичного значення руйнуючого моменту

Від значення за результатами випробувань

D = (MEm,test – MEm,calc)/MEm,test ´ 100% = ______________________________________

 

Висновок за результатами випробувань. ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Підпис студента, що виконав роботу_______

Керівник ______________________________

«______» _________________________ 20 р.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ

У ПОХИЛОМУ ПЕРЕРІЗІ НА ДІЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ

Мета роботи: дослідити зміну напружено-деформованого стану (НДС) та міцність балки в похилому перерізі на дію поперечної сили.

 

Результати експериментальних випробувань

Випробування проведено __________________________________________________

Рисунок 2.1 – Схема випробування балки і розміщення тензометрів

 

Рисунок 2.2 – Схема армування балки

 

Прилади для вимірювання

Таблиця 2.1 – Характеристика вимірювальних приладів, що встановлені на балці
Позн. Найменування приладу Ціна поділки d, мм База b, мм Розміщення приладу
Т-1        
Т-2      
Т-3      

Характеристики міцності бетону

а) середнє значення міцності бетону fcm, cube=____________, отримане за результатами випробування _________ бетонних кубиків розмірами ________________________

б) середнє значення призмової міцності бетону на стиск

fcm =(fcm, cube(0,8-0,001fcm, cube)) ³0,72fcm, cube=____________________________________

в) середнє значення міцності бетону на осьовий розтяг fctm = 0,23(fcm, cube)2/3 =_______

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.011 с.)