для проведення вхідного та вихідного контролю знань стажистів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

для проведення вхідного та вихідного контролю знань стажистів 

1. Яка стаття кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу?

2. Який термін надається ліцензіату для усунення порушень?

3. Хто здійснює нагляд в кримінальному судочинстві?

4. Розшифруйте поняття «Техногенна безпека».

5. Які органи становлять структуру єдиної системи цивільного захисту?

6. Керування якими установками може відбуватися за допомогою автоматичної пожежної сигналізації?

7. Яким документом затверджені порядок обліку пожеж та їх наслідків?

8. У разі яких порушень вимог пожежної безпеки дозвіл не видається?

9. Не пізніше якого строку орган дізнання повинен прийняти рішення?

10. Яким документом визначено порядок здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки?

11. На кого покладається забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках, квартирах приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також в дачних будинках, на садових ділянках?

12. В який термін орган ліцензування повинен прийняти рішення про анулювання ліцензії?

13. В який термін постанову в адміністративній справі може бути звернуто до виконання?

14. Яка стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвели до пожежі?

15. Хто визначається підозрюваним у вчиненні злочину?

16. Чи можуть автоматичні установки пожежогасіння виконувати функції автоматичної пожежної сигналізації?

17. З якою метою створюються функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту?

18. Документом, який засвідчує факт пожежі є... і в який термін він складається?

19. На кого покладається безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи цивільного захисту?

20. Яку мінімальну кількість сповіщувачів належить встановлювати в одному приміщенні?

21. Яким чином визначаються втрати внаслідок пожежі?

22. Чим відрізняється об'єкт підвищеної небезпеки від потенційно небезпечного об’єкта?

23. Ким являється керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту?

24. В який термін страхові організації усіх форм власності зобов'язані повідомляти органи ДПН про звернення до них юридичних та фізичних осіб із заявою про страховий випадок, спричинений пожежею?

25. Що (хто) визначається в Україні найвищою соціальною цінністю?

26. У який термін проводиться планова перевірка ліцензіата?

27. Якою статтею КУпАП визначається відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки?

28. У яких випадках особа визнається потерпілою від злочину?

29. Яким документом визначається організація, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту?

30. Яку відповідальність несуть посадові та фізичні особи, винні в порушенні правил пожежної безпеки?

31. Як повинна контролюватися кожна точка поверхні, якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними установками пожежогасіння?

32. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

33. За яких умов згідно ст. 35 КУпАП може бути обтяжена відповідальність за скоєння адміністративного правопорушення?

34. Який порядок обліку потенційно небезпечних об'єктів?

35. Де і ким затверджується перелік потенційно небезпечних об'єктів?

36. Начальником територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту за посадою є:

37. В який термін ліцензіат зобов'язаний подати до органу ліцензування (територіального органу ліцензування) повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії?

38. На кого покладено забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях (квартирах) житлових будинках державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів?

39. Розшифруйте термін НАПБ А.01.001-95, і що він визначає?

40. У яких випадках призначається експертиза у кримінальних справах?

41. Види режимів функціонування єдиної системи цивільного захисту.

42. З якою метою здійснюються заходи інженерного захисту території?

43. Яким документом затверджена Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в системі МНС України?

44. Через який час суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії у разі виявлення недостовірних даних у документах?

45. Які документи складаються за результатами перевірки, в ході якої виявлені порушення, що є підставою для анулювання ліцензії?

46. Як характеризується Кодекс України про адміністративні правопорушення і що він встановлює?

47. Що включає в себе екологічний захист?

48. За яких умов встановлюється режим повсякденного функціонування єдиної системи цивільного захисту?

49. За який рахунок відшкодовуються збитки потерпілим внаслідок правомірних дій посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільного захисту?

50. Розшифруйте поняття «Єдина державна система цивільною захисту».

51. Які рішення орган дізнання може прийняти під час розгляду заяви, повідомлення або іншої інформації про злочин?

52. Які органи здійснюють первинний облік пожеж?

53. Хто являється начальником Цивільної оборони України відповідно до Закону України «Про цивільну оборону України»?

54. Яким нормативним документом затверджена картка обліку пожеж?

55. За яких умов, згідно ст.34 КУпАП може бути пом’якшена відповідальність за скоєння адміністративного правопорушення?

56. Які органи входять до органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту?

57. У який термін розглядається скарга/протест на постанову про адміністративне правопорушення?

58. Які органи входять до складу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади і питань цивільного захисту?

59. Які дії проводить орган дізнання за наявністю ознак злочину, що не є тяжким?

60. Який термін дії постанови про застосування запобіжник заходів?

61. У яких випадках шкода, завдана у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується страховими компаніями в повному обсязі?

62. Хто здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту?

63. Залежно від чого встановлюють нормовану ступінь вогнестійкості буднику?

64. Що складає правову основу цивільного захисту?

65. Розшифруйте поняття «скарга»?

66. Де повинен розміщуватися нижній рівень атріуму?

67. Чим закінчується дізнання по пожежі?

68. Які нормативні акти включає в себе законодавство про звернення громадян, і на підставі чого вони видаються?

69. Розшифруйте поняття «заява (клопотання)».

70. Прямі збитки від пожежі - це:

71. Хто визначає порядок діловодства щодо звернення громадян?

72. Перерахуйте відмінності у параметрах при проектуванні установок водяного пожежогасіння і установками пожежогасіння зі змочувачем?

73. За яких умов здійснюється початок роботи новоутвореного підприємства, введення в експлуатації нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень?

74. Чи передбачається окремий вузол керування для двох секцій установок автоматичного спринклерного пожежогасіння?

75. Перерахуйте існуючі вибухонебезпечні зони.

76. Керування яким обладнанням допускається здійснювати за допомогою одного пожежного сповіщувача?

77. Хто не являється органом координування діяльності аварійно-рятувальних служб (Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.99 №1281-ХІV):

78. Хто розглядає пропозиції(зауваження), які надходять від Героїв Радянського Союзу (України), Героїв Соціалістичної праці, інвалідів ВОВ?

79. Хто підписує акт прийняття виконаних робіт по монтажу установок пожежної автоматики?

80. Що (хто) визначає зміст і спрямованість діяльності держави?

81. Які міри реагування вживаються до порушників ліцензійних умов?

82. В який термін примірник картки обліку пожежі направляється до ГУ (У) Держтехногенбезпеки?

83. Протягом якого часу повинен прибути обслуговуючий персонал організації, що здійснює технічне обслуговування систем пожежного спостереження на об'єкті, в разі спрацювання установки пожежної автоматики?

84. Через яких осіб (органи) можуть бути надані скарги громадян, скарги в інтересах неповнолітніх чи недієздатних?

85. Назвіть стадії технічного обслуговування вогнегасників?

86. Якою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення визначаються повноваження органів Держтехногенбезпеки щодо складання адміністративних протоколів.

87. Назвіть методи перевірки якості вогнезахисної обробки деревини і де вони проводяться?

88. У які терміни працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, мають проводити спеціальне навчання і перевірку з питань охорони праці?

89. У які терміни розглядаються і вирішуються звернення громадян?

90. Яким нормативним документом затверджений «Порядок видачі органами Держтехногенбезпеки дозволу на початок роботи та оренду приміщень»?

91. Що є підставою для видачі дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень?

92. Які документи повинен надати власник (орендар) до Держтехногенбезпеки для одержання дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень?

93. Протягом якого терміну, з дня подання заявником відповідних документів на отримання дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень, ГУ (У) Держтехногенбезпеки повинне прийняти відповідне рішення?

94. За наявності яких порушень відповідний ГУ (У) Держтехногенбезпеки не має права видавати дозвіл на початок роботи підприємства та оренду приміщень?

95. За яких умов видається тимчасовий дозвіл на початок роботи підприємства та оренду приміщень?

96. В якому випадку дозвіл на початок роботи підприємства не оформлюється?

97. За яких умов видається дозвіл на початок роботи та на оренду приміщень без обмеження терміну його дії?

98. На підставі якого нормативного документу на підприємствах повинна бути організована діяльність добровільних пожежних дружин (команд)?

99. На підставі якою нормативного документу на підприємствах повинна бути організована робота пожежно-технічних комісій?

100. Що таке припис?

101. Розкрийте зміст експертизи з питань пожежної безпеки.

102. З якою метою проводяться пожежно-технічні обстеження?

103. На протязі якого терміну у наглядовій справі зберігається припис?

104. Який порядок зберігання та видачі наглядових справ?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)