Підвищення коефіцієнта автоматизації виробництва характеризує 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підвищення коефіцієнта автоматизації виробництва характеризуєНауково-технічний ефект.

Приведені до майбутнього періоду поточні затрати визначають за формулою:

Патент в інноваціях – це:

документ, що підтверджує авторство на винахід;

Патентний винахід діє протягом ?

20років

Промисловий зразок це:

Художньо-конструктивне вирішення виробу

 

Промислові зразки можуть бути:

усі відповіді правильні.

Право власності на промисловий зразок засвідчується:

патентом;

Події можуть бути:

Простими і складними

 

При проведені відкритих конкурсів оголошення публікують:

За 1-3 місяці до початку конкурсу

 

Прості події мають:

Лише одну вхідну і одну вихідну роботу

 

Призначення включає такі види технологій:

Утворюючі; руйнуючі; подвійного призначення

 

Перехід від адміністративно-командної системи управління науково-технічним прогресом до ринкового регулювання інноваційної діяльності потребує розроблення:

Нового інноваційного механізму

 

При проведенні яких конкурсів замовник попередньо відбирає майбутніх учасників і надсилає їм повідомлення з пропозицією взяти участь у конкурсі?

Закритих

При призначенні фахівця на посаду визначають :

Рівень його діяльності

Повне уявлення про трудовий досвід , освіту та інші ділові якості дає :

Резюме

 

Праця інноваційного менеджера носить високо творчий характер та:

Усі відповіді вірні

При прикладних дослідженнях ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційного циклу є:?

Слабким

 

При фундаментальних дослідженнях ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційного циклу є:?

ступінь впливу відсутній

 

«Пропонована стандартна практика для обстження й експериментальних розроблень» - це

«Рекомендаціях Фраскаті»

 

П. Н. Завліна класифікує інновації за інтенсивністю:

Бум", рівномірна, слабка, масова

 

Продовжіть твердження : « Глобальні інноваційні процеси ведуть до …»

Кардинального підвищення організаційно-технічного рівня виробництва

 

Процес створення системи нових знань; діяльність, спрямована на вивчення законів природи та суспільства – це :

Наука

Показники, які враховують у вартісному вираженні усі види результатів і витрат, зумовлені реалізацією інновацій характеризують:

Економічний ефект

 

Практична реалізація портфеля новацій та інновацій:

Основне завдання НДДКР

 

-=Р=-

Рівень автоматизації включає такі види технологій:

Ручні; механізовані; автоматизовані; автоматичні; без участі людей

 

Рівень новизни включає такі види технологій:

Оригінальні (піонерські) в світі, на основі винаходів; оригінальні для організації, на основі ноу-хау

 

Рівень дохідності конкретного інноваційного рішення визначає:

норма рентабельності;

 

Регулювання інноваційної політики не здійснюють:

Ефективним використанням ринкових механізмів для сприяння інноваційної діяльності, підтримкою підприємництва у науково-виробничій сфері

 

Регулювання патентного захисту в Україні здійснює?

Український інститут промислової власності

 

Результати дослідно-конструкторських робіт оформляються за вимогами:

ЕСКД

 

Реновація – це :

Процес заміщення морально і фізично зношених основних виробничих фондів новими

 

Розгалужена територіальна інноваційна структура, створена на базі населеного пункту, чи створює такий населений пункт навколо себе -

Технополіс

 

Розподіл видів діяльності за рівнями менеджменту -

Вищий, середній та нижчий

 

Розроблення ідей і варіантів нового об’єкта - це:

Проектні роботи

 

Розроблення технологічних процесів - це:

Технологічні роботи

 

Результати дослідно – конструкторських робіт оформляють з вимогами:

ЕСКД

-=С=-

Скільки існує основних базових методів боротьби з ризиком? 4. ЧОТИРИ

 

Система фінансування інноваційних програм включає:

Джерела фінансування та організаційні форми фінансування

 

Сутність фактора часу полягає

У тому, що інвестор, який вклав свої кошти в якийсь проект, через кілька років отримає більшу суму;

СБППП спрямованні на досягнення:

3 – х цілей

 

Серед нових типів робочого графіка називають:

Гнучкий графік

Скільки етапів включає в себе процес прийняття рішень?

Скільки складових визначає інноваційну стратегію фірми?

 

Скількома шляхами можна здійснювати розроблення стратегії?

Структура ЕСТПВ визначають сукупністю скількох факторів?

Двох

Складність сіткового графіка оцінюють:

Коефіцієнтом складності

 

Сфера застосування включає такі види технологій:

Управлінські(основні, допоміжні, обслуговуючі); виробничі (те ж)

 

Спонукання , яке схиляє людину діяти специфічно і цілеспрямовано - це:

Мотивація

 

Скільки основних змінних включає теорія чекань?

 

Скільки є етапів відповідно до ступеня впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційного циклу?

 

Скільки змін у розвитку виділив Й. А. Шумпетер?

 

Стимулююча функція характеризується як:

отримання прибутку підприємцем за рахунок реалізації інновації служить стимулом до нових інновацій

 

Сукупність визначених організаційно-економічних методів і форм управління всіма стадіями і видами інноваційних процесів підприємств і об'єднань з максимальною ефективністю - це?

Інноваційний менеджмент

 

Сукупність базисних інновацій, сконцентрованих на визначеному відрізку часу й у визначеному економічному просторі - це

Кластер

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)