Завдання 3. Перекладіть словосполучення українською мовою. Наведіть тлумачення поданого курсивом лінгвістичного поняття. Складіть просте ускладнене речення з підкресленим словосполученням.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 3. Перекладіть словосполучення українською мовою. Наведіть тлумачення поданого курсивом лінгвістичного поняття. Складіть просте ускладнене речення з підкресленим словосполученням.Инспектор по технике безопасности Илья Геннадиевич Соловьёв, срочно сообщив по телефону, обсуждается следующая повестка дня, три новых сертификата, отстаивать свою точку зрения, получая высшее юридическое образование, преодолев объективные трудности, интеллектуальная собственность, компрометируя Савченко Андрея, перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине "Конституционное право", граждане Украины, местные советы, выполненные обязательства, временный устав предприятия, украинский государственный язык.

Завдання 4. Схарактеризуйте збори і нараду (спільне та відмінне).

Завдання 5. Складіть за чинними вимогами автобіографію як документ.

Завдання 6. Відредагуйте словосполучення, які активно функціонують в усній та письмовій формах офіційно-ділового стилю. Складіть відповідно до комунікативної ситуації діалог із 5-7 реплік і використайте в ньому відредагований варіант підкресленого словосполучення.

Докладна записка, запрошуємо прийняти участь, лист на ім'я пана Коваленко, звіт о практиці, не дивлячись на всю суперечливість подій, два графіка, спілкуватися по телефону.

Комунікативна ситуація: студенти-випускники обговорюють проблему сучасної освіти й освіченості молоді.

Завдання 7. Доберіть питомі еквіваленти до поданих інтернаціональних терміноодиниць іншомовного походження. Складіть із підкресленим словом просте речення, ускладнене дієприслівниковим або дієприкметниковим зворотом, та наведіть антоніми до іменників, поданих курсивом.

Адресант, елемент, контур, паритет, корекція.

Завдання 8. Відредагуйте словосполучення, що активно функціонують у реченнях наукового стилю української мови.

Згідно експертного заключення, діючий нормативний правовий акт, виписка із банківського рахунка, область міжнародних відношень, об'єм дизайнерської роботи, переводити технічний текст, вірний експеримент, зміст домішок в металі, офіційне направлення на навчання Кушнір Євгена Юрійовича в Болонський університет.

 

Завдання 9. Перекладіть українською мовою фаховий текст, наведений без розділових знаків у реченнях. Запропонуйте до тексту вмотивований заголовок, номінативний план та рекомендаційну анотацію. Підкресліть прямою рискою вузькоспеціальні терміни.

Задолго до Конституции США 1787 года конституции Франции и Польши 1791 года была провозглашена 5 апреля 1710 года Конституция Украины. Это был договор между тремя политическими силами казаческой державы. До сих пор остается открытым вопрос относительно авторства этого документа хотя и есть аргумент с которым трудно спорить стиль Конституции 1710 года очень схожий с более поздними документами авторство которых приписывается Орлику–старшему. Конституция 1710 года предусматривала целый ряд важных реформ в духовной и исполнительной власти. В целом этот прогрессивный документ был проникнут демократизмом. Говоря современным языком в Украине утверждалась парламентская форма правления поскольку приоритет власти имел коллегиальный орган парламент который и контролировал исполнительную власть. В шестнадцати статьях этой конституции была описана реальная модель свободного независимого государства основанного на признании естественного права человека и народа на свободу и самоопределение разработаны фундаментальные принципы внутренней и внешней политики (Алексей Онуфриенко).

Завдання 10. Лаконічно (2-3 реченнями) поясніть сутність актуального в професійній діяльності поняття «Рецензія фахового тексту» та назвіть обов’язкові структурні компоненти.


 

ВАРІАНТ 9

Завдання 1. Поясніть лексичне значення та стилістичні особливості поданих інтернаціональних слів. Складіть із підкресленим іменником просте речення, ускладнене однорідними членами, та поясніть ужиті розділові знаки.

Адаптація, ритор, імітація, імпічмент, інавгурація.

 

Завдання 2. Запишіть речення з необхідними розділовими знаками і наведіть у дужках відповідні правила. Обґрунтовано визначте стилістичну приналежність записаних речень. Проілюструйте прикладами зміст п'ятого речення.

2.1.Дистрибуція діяльність щодо розміщення товарів на ринку їх просування до споживача.

2.2.Демпінгова ціна це експортна ціна що є нижчою від витрат виробництва тобто собівартості виробництва товарів.

2.3.У сфері економічних відносин під реципієнтом як правило розуміють одержувача платежу чи субсидії.

2.4.Грошову чи натуральну допомогу пряму й непряму називають субсидією.

2.5Характерна ознака словозміни складних числівників що є назвами десятків невідмінюваність їхнього першого компонента (кореня).

Завдання 3. Перекладіть словосполучення українською мовою. Складіть просте ускладнене речення з підкресленим словосполученням. Наведіть тлумачення поданого курсивом поняття.

Вопреки обычаям, вследствие непогоды, комиссия по проверке, речевая культура специалиста, три протокола происшествия, продолжительные совещания, депутатская неприкосновенность, деловое письмо от Симоненко Алексея Анатольевича, ограничение прав и свобод, расследуемое преступление, выездное заседание коллегии областного суда, засекреченная информация, действующее законодательство, подготовить обоснованное экспертное заключение, гражданское право.

Завдання 4. Запишіть «золоті правила» спілкування в професійній сфері та вмотивуйте обов’язковість їх дотримання.

Завдання 5. Складіть за чинними вимогами текст своєї візитівки як особовий документ.

Завдання 6. Відредагуйте словосполучення, які активно функціонують в усній та письмовій формах офіційно-ділового стилю. Складіть відповідно до комунікативної ситуації діалог із 5-7 реплік і використайте в ньому відредагований варіант підкресленого словосполучення.

Об'єм прес-релізу, документи по призначенню, у травні місяці, у попередньому року, на сьогоднішній день, по даних на початок року, три додатка.

Комунікативна ситуація: ділові партнери обговорюють новий договір.

Завдання 7. Доберіть питомі еквіваленти до поданих інтернаціональних терміноодиниць іншомовного походження. Складіть із підкресленим словом просте речення, ускладнене дієприслівниковим або дієприкметниковим зворотом, та наведіть антоніми до іменників, поданих курсивом.

Курс, куртьє, ліквідація, імідж, нонсенс.

Завдання 8. Відредагуйте словосполучення, що активно функціонують у реченнях наукового стилю української мови.

Експертне заключення, відповідно з діючим нормативним правовим актом, виписка із банківського рахунка, область міжнародних відносин, об'єм дизайнерської роботи, переводити технічний текст, вірний експеримент, зміст домішок в металі, офіційне направлення на участь Івченко Олега Семеновича у міждержавних переговорах.

 

Завдання 9. Перекладіть українською мовою фаховий текст, наведений без розділових знаків у реченнях. Запропонуйте до тексту вмотивований заголовок, номінативний план та рекомендаційну анотацію. Підкресліть прямою рискою вузькоспеціальні терміни.

Украинский историк этнограф Д.Яворницкий в своем всемирно известном исследовании «История запорожских казаков» описал пять условий зачисления кандидатов в казаки Запорожской Сечи 1) быть вольным и независимым 2) разговаривать на украинском языке 3) дать присягу на верность царю 4) быть православного вероисповедания 5) пройти полный курс военного обучения.

Характерной особенностью «казаческого права» была устная форма его выражения. Главная причина этого непринятие запорожцами писаных законов боязнь того что они могут изменить их вольную жизнь. Обычное право казаков регулировало отношения административно-правового характера (самоуправление) гражданско-правового (собственность) криминально-правового (преступление) а также порядок судпроизводства (Алексей Онуфриенко.)

 

Завдання 10. Лаконічно (2-3 реченнями) поясніть сутність актуального в професійній діяльності поняття «Стандартизація термінів» та проілюструйте правильними прикладами.


ВАРІАНТ 10

Завдання 1. Поясніть лексичне значення та стилістичні особливості поданих інтернаціональних слів. Складіть із підкресленим іменником просте речення, ускладнене однорідними членами, та поясніть ужиті розділові знаки.

Інновація, адвокат, адоптація, аксіома, версія.

 

Завдання 2. Запишіть речення з необхідними розділовими знаками і наведіть у дужках відповідні правила. Обґрунтовано визначте стилістичну приналежність записаних речень. Проілюструйте прикладами зміст п'ятого речення.

2.1.Український центр правничих студій УЦПС був заснований 1992 року в Києві з метою створення високопрофесійної школи права яка навчатиме українських правників і студентів а пізніше й іноземців використовуючи прогресивний світовий досвід.

2.2.УЦПС є частиною Київського національного університету імені Тараса Шевченка одного з найавторитетніших ВНЗ України.

2.3.Відомо що 1998 року був проведений всеукраїнський конкурс на краще есе про європейську конституцію за двома номінаціями для юристів і для представників інших спеціальностей.

2.4.Ввічливість уважність чемність основні вимоги мовного етикету кожного.

2.5.Іменники у формі орудного відмінка виконують такі функції знаряддя дії суб'єкта дії в безособовому реченні місця часу дії співучасника діяча.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 216; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.016 с.)