До звіту з ПЕРЕДДИПЛОМНої практики уМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До звіту з ПЕРЕДДИПЛОМНої практики уУ Головному управлінні Казначейства у області, управліннях Казначейства у містах, районах, районах міст

1. Схему організаційної структури Головного управління Державної казначейської служби України у області (управління у містах, районах, районах міст )
2. Звіт (форма 412).
3. Таблиці, які характеризують склад, структуру та динаміку надходжень до державного бюджету.
4. Таблиці, які характеризують склад, структуру та динаміку надходжень до місцевих бюджетів.
5. Висновок на повернення надмірно або помилково сплачених платежів.
6. Таблиці, які характеризують склад, структуру та динаміку видатків державного бюджету за останні три роки.
7. Реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань договір та кошторис бюджетної установи державний бюджет).
8. Таблиці, які характеризують склад, структуру та динаміку видатків місцевих бюджетів за останні три роки, а також таблиці, які характеризують отриманні міжбюджетні трансферти та видатки за їх рахунок за останні три роки. Схему проведення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
9. Реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань, договір та кошторис бюджетної установи Місцевий бюджет).
10. Оборотно-сальдову відомість.
11. Оборотно-сальдовий баланс.
12. Меморіальний ордер.
13. Форми звітності по державному та місцевих бюджетів за видатками (ф.2.4.7)
14. Звіт про наявність кредиторської та дебиторської заборгованості по державному та місцевих бюджетів (ф.7)
15. Таблиці по відмовах та протоколах про бюджетне правопорушення окремо по державному та місцевих бюджетах за три роки.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Конституція України // Закон України: В 11т. – Верховна Рада України. – К.: 1997. – Т.10. – С.3-41.

2. Бюджетний Кодекс України: Закон України // Голос України. – 2010. – 4 серпня. – №143(4893).

3. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.95 №335/95.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170. – С.379-429.

5. Про рахункову палату України: Закон України // Закони України. В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997. – Т.11. – с. 60-769.

6. Про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13.04.11р. № 460/2011.

7. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного Казначейства України: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 15.09.1999р. № 1721.

8. Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (зі змінами та доповненнями): Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

9. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002р. № 490.

10. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16.01.2007 № 34.

11. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України вiд 28.01.2002 № 57.

12. Про паспорти бюджетних програм: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

13. Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї: Наказ Міністерства фінансів України вiд 14.05.2010 № 263.

14. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «».

15. Положення про єдиний казначейський рахунок: Наказ Головного управління Держказначейства України від 21.03.1997р. № 28 //Офіційний вісник України. – 1997. – № 14. – С. 241.

16. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119.

17. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України: Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119.

18. Положення про порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу, його оперативного обліку та оперативного обліку заборгованості перед державою за позиками, наданими за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії: Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2001р. № 81 та Наказ Державного Казначейства України від 16.02.2001р. № 19.

19. Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової адміністрації України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами: Наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України 25.04.2002р. № 74/194.

20. Порядок управління єдиним казначейським рахунком: Наказ Державного казначейства України від 11.02.2002р. № 23.

21. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938.

22. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518.

23. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету: Наказ Міністерства Фінансів України від 30.09.2011 №1223.

24. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстицій України 20.03.2012 за №419/20732.

25. Щодо бухгалтерського обліку власних надходжень бюджетних установ: Лист Державного казначейства України від 14.02.2006р.

26. Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 14.12.07 № 233.

27. Про порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: Наказ Міністерства Фінансів України від 22.12.2011 № 1691.

28. Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків Державної казначейської служби України у 2012-2014 роках: Наказ Міністерства Фінансів України від 09.12.2011 р № 1587.

29. Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету: Наказ Державного казначейства України від 11.08.08 № 327.

30. Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів: Наказ Державної казначейської служби України від 08.02.2012 № 49.

31. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: Наказ Державного казначейства України вiд 05.01.2011 № 2.

32. Щодо затвердження Порядку складання органами Державного казначейства України бюджетної звітності про виконання державного бюджету: Наказ Державного казначейства України від 24.01.2011 № 11.

33. Про Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного Банку України від 21.01.2004р. №22.

34. Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / С.О. Булгакова, Н.В. Базанова, Л.В. Єрмошенко, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, Т.А. Шаповал, Н.П. Шульга – К.: КДТЕУ, 2000. – 300с.

35. Галушка Є.О. Казначейська справа. Підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк, Д.П. Ротар. Чернівці, Книги – ХХІ, 2008. – 464 с.

36. Федосов В. Бюджетний менеджмент. Підручник / В Федосов. Київ, КНЕУ, 2004. – 864 с.

37. Юрій С.І. Казначейська система. / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. - Тернопіль. Видавництво «Карт-бланш», 2006. – 818 с.

 

 

Internet-ресурси

 

1.www.rada.kiev.ua

2.www.kmu.gov.ua

3.www.minfin.gov.ua

4.www.me.gov.ua

5. www.ac-rada.gov.ua

6.www.rada.gov.ua

7.www.treasury.gov.ua

 


Міністерство ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова Академія

   

 

Робоча програма переддипломної практики

У Головному управлінні Державної казначейської служби України у області, управліннях у містах, районах, районах міст

для студентів V курсу, які навчаються

За галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

За спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Факультет фінансовий

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів

та державного управління

Протокол №3 від 08.10.2012 р.

 

Завідувач кафедри_____д.е.н., проф. Л.В.Лисяк

«___» ________________2012р.

 

Дніпропетровськ – 2012


Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.01 с.)