Особливості гасіння пожежі в електроустановкахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості гасіння пожежі в електроустановкахЯкщо палаюча електроустановка не відключена і знаходиться під напругою, то гасіння її становить небезпеку ураження електричним струмом. Як правило, гасити ручними засобами пожежу електроустаткування слід при знятому з нього напрузі. Якщо зняти напругу неможливо, то допускається

гасіння установки, що знаходиться під напругою, але за дотриманням особливих заходів електробезпеки, які передбачені [4].

Керівником гасіння пожежі до прибуття першого пожежного підрозділу є старший по зміні енергетичного об'єкта - начальник зміни, черговий інженер, диспетчер електромереж, черговий по підстанції. Відключення приєднань, на яких горить електрообладнання, може проводитися черговим без попереднього дозволу вищого оперативного персоналу, але з наступним повідомленням.

Гасіння пожеж компактними і розпорошеними водяними струменями без зняття напруги з електроустановок допускається тільки у відкритих для огляду ствольщика електроустановках, в тому числі палаючих кабелів при номінальній напрузі до 10 кВ. При цьому ствол повинен бути заземлений, а ствольщик-працювати в діелектричних ботах і рукавичках і знаходитися на відстані від вогнища не менше 3,5 м цри діаметрі сприском 13 мм і напрузі до 1 кВ включно і 4,5 м при напрузі до 10 кВ. При діаметрі сприском 19 мм ці відстані збільшуються відповідно до 4 і 8 м. При цьому застосування морської і сильно забрудненої води не допускається.

Гасіння пожеж ручними засобами в сильно задимлених приміщеннях енергооб'єктів з проникненням у них без зняття напруги не допускається.

Висновок до розділу охорона праці

В цьому розділі наведені всі заходи з охорони праці для стенду взаємного навантаження для випробування тягових двигунів постійного та пульсуючого струму. Були викладено правила безпечного проведення випробувань, схеми захисту персоналу при виконанні роботи.

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТИРИСТОРНОГО ВИПРЯМНОГО ПРИСТРОЮ

Загальна характеристика

Для оцінки ефективності технічного рішення в дипломному проекті потрібна певна система показників, які характеризують об'єкт проектування комплексно, всебічно, як з технічного, так і з економічного боку.

В даний час для забезпечення високої ефективності виробництва велике значення має правильний економічний підхід до планування, виробництва та експлуатації створюваних виробничих і невиробничих машин, а також пристроїв перетворювальної техніки. Тому при здійсненні заходів науково-технічного прогресу (НТП) необхідно правильно давати економічну оцінку розробки та впровадження нової техніки.

Варто відзначити, що сучасний стан напівпровідникової техніки дозволяє замінити не тільки електромеханічні збудники, а й самі ВДМ і ЛГ. При цьому зникає необхідність у приводних асинхронних двигунах. Особливість колишньої схеми з використанням обертових перетворювачів полягає в тому, що в якості вольтододаткові машини та лінійного генератора, як правило, використовуються однотипні (або близькі за параметрами) з випробуваними електромашини, номінальні потужності яких значно перевищують необхідні для випробування. Собівартість цих машин набагато більша, ніж у напівпровідникових пристроїв, які виконують ті-ж самі функції.[1]

Проаналізуємо, на які основні пристрої живлення стенду були витрачені кошти, і яку економічну вигоду принесе тиристорний випрямляч.

Капітальні вкладення

Капітальні вкладення - це витрати на будівництво підприємств, реконструкцію, модернізацію та розширення існуючих об'єктів транспортної галузі.[2]

Для розрахунку капітальних вкладень, що йдуть на створення випробувального стенду за схемою взаємного навантаження, складемо дві зведени кошториси обох варіантів:

Перший варіант - застосування в живленні стенду електромеханічних перетворювачів;

Другий варіант - застосування в живленні стенду напівпровідникових перетворювачів;

Усі дані по вартості обладнання були отримані з сайту abb.com.ua та zpr.com.ua.

Таблиця 6.1. Капітальні вкладення для першого варіанту.

  № Найменування робіт або обладнення Одиниці виміру Кіль- кість   Вартість у гривні
п/п Од. Заг.
Розділ 1: Основні складові схеми.
2. Лінійний генератор (ЛГ) шт.
3. Вольтододатна машина (ВДМ) шт.
4. Двигун для ЛГ шт.
5. Двигун для ВДМ шт.
6. Збуджувач для ЛГ шт.
7. Збуджувач для ВДМ шт.
8. Двигун вентилятора випробувальних машин шт.
             

 

Закінч. табл. 6.1:

9. Двигун вентилятора допоміжних машин шт.
10. Пристої захисту шт.
11. Система керування стенда шт.
12. Приєднувальні кабелі - -
13. Разом по розділу      
Розділ 2: Націнки.
14. Тара і упаковка (0,2%)      
17. Усього      
                 

 

Табл. 6.2.

Капітальні вкладення для другого варіанту

  № Найменування робіт або обладнення Одиниці виміру Кіль- кість Вартість у гривні
п/п Од. Заг.
Розділ 1: Основні складові схеми.
2. Тиристор типу 5STP 04D5200 шт.
3. Тиристор типу 5STP 10T1600 шт.
4. Діод типу 5SDA 10D2303 шт.
5. Діод типу 5SDA 06D6500 шт.
6. Охолоджувач типу О243 шт.
7. СК ВДП шт.
8. СК ЛГ шт.

 

Закінч. табл. 6.2:

9. Двигун вентилятора типу 4А100S2У3 шт.
10. Пристрій захисту ел. кіл - - -
11. Силовий трансформатор для ВДП шт.
12. Силовий трансформатор для ЛГ шт.
13. Система керування стенда шт.
14. Разом по розділу      
  Усього      
             

 

Капітальні вкладення за варіантами становлять:

=284934 грн. =68532 грн, (1)

Експлуатаційні витрати

Експлуатаційні витрати - це поточні витрати підприємства на виробництво продукції, що включають витрати як живої праці, так і суспільної.

Загальна величина експлуатаційних витрат при оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства, впровадження нової техніки використовується для розрахунку собівартості одиниці продукції, терміну окупності, коефіцієнту економічної ефективності, наведених витрат, річного економічного ефекту. [4]Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)