Хід виконання лабораторної роботи № 1 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хід виконання лабораторної роботи № 11.Відкрити навчальну базу даних (індивідуальне завдання, див. [1]).

2.Записати у зошиті для лабораторних робіт інструкції SQL для створення полів зі списком у таблицях оперативних даних.

3.Спроектувати поля зі списком у таблиці індивідуального завдання з ручним заповненням вкладки Подстановка конструктора таблиць з використанням варіанів підстановки даних існуючої таблиці та створенням стовпчика підстановки.

4.Розглянути використання інструкцій SQL при розробці підпорядкованих форм. Записати відповідні інструкції SQL, які використовуються у формах різного типу для введення та виводу інформації із різних таблиць бази даних.

5. Викликати режим SQL у конструкторі запитів. Розглянути запити, що розроблені у навчальній базі даних та записати у зошиті відтрансльовані інструкції SQL для параметричних та групових запитів.

6. Розглянути SQL інструкції при розробці групування у звітах та їх відображення у вікні Свойства.

7. Створити звіт з виконання лабораторної роботи № 1.

У звіт включити :

· Титульну сторінку- тема роботи, виконавець, варіант роботи, дата виконання;

· Короткі відомості про SQL інструкцій, див. 3.2. (Синтаксис SELECT, аргументи та речення);

· Результати роботи по пунктам 3-6 з поясненнями стосовно призначення інструкцій та речень у них. Пояснення додати у програми як коментарі. Результати роботи мають бути оформленні наступним чином: Спочатку вказується для якого об’єкта використовується інструкція, потім як остання записується і за яким алгоритмом відбувається відбір даних.

Лабораторна робота виконується упродовж 45 хвилин,потім робота оформляється в класі та захищається у викладача.

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи № 1 будуються на основі попередніх завдань, див. [1] і включають наступні об’єкти за варіантами, див. Табл. 1.

Таблиця 7.1.

Поле з підстановкою (Таблиця.Поле ) Запити Форми
1. Довідник.Група робіт, Довідник.Код виконавця Додатковий Підпорядкована
2. Замовлення.Код обладнання, Обладнння. Код країни-виролбника Додатковий Підпорядкована
3. Результати тестування. Код несправності; Результати тестування. Код системи двигуна Додатковий, Системи двигуна, які не мали несправностей. Підпорядкована
4. Фактично проведено.Код теми, Фактично проведено.Код обладнання Додатковий, Теми, що не замовлялись Підпорядкована
5. Фактично проведено.Код теми, Фактично проведено.Код обладнання Додатковий, Рейтинг за вартістю обладнання Підпорядкована
6. Фактично проведено.Код теми, Фактично проведено.Код обладнання Додатковий, Рейтинг за кількістю Підпорядкована
7. Фактично проведено.Код теми, Фактично проведено.Код обладнання Створенняя таблиці за запитом Длдатковий Підпорядкована
8. Таблиця 1. Код автозапчастини Додатковий Підпорядкована
9. Таблиця 1. Код обладнання Додатковий Підпорядкована
10. Реалізація. Код туру Додатковий Підпорядкована
11. Таблиця 1. Код фірмового магазина Додатковий Підпорядкована
12. Таблиця 1. Код моделі обладнання Додатковий Підпорядкована
13. Путівки.Код транспорта Додатковий Підпорядкована
14. Реалізація. Код путівки Додатковий Підпорядкована
15. Реалізація. Код замовника Додатковий Підпорядкована
16. Договір.Код послуги Додатковий Підпорядкована
17. Каталог цін…Код міста Додатковий Підпорядкована
18. Каталог цін…Код послуги Додатковий Підпорядкована
19. Каталог цін…Код послуги Додатковий Підпорядкована
20. Виконання робіт.Група робіт Додатковий Підпорядкована
21. Виконання робіт.Група робіт Додатковий Підпорядкована
22. Виконання робіт.Група робіт Додатковий Підпорядкована
23. Виконання робіт.Група робіт Додатковий Підпорядкована
24. Виконання робіт.Група робіт Додатковий Підпорядкована
25. Об’єм робіт. Група робіт Додатковий Підпорядкована
26. Заявки на…Код обладнання… Додатковий Підпорядкована
27. Замовлення.Код роботи Додатковий Підпорядкована
28. Замовлення.Код виконавця Додатковий Підпорядкована
Замовленняпослуг.Код послуги Додатковий Підпорядкована

Контрольні запитання

1. За допомогою якої мови зовнішні конвертори підтримують доступ до баз даних із інших додатків?

2. Чому постійно удосконалюються додатки, що здатні отримувати доступ та змінювати дані, які зберігаються у різноманітних системах баз даних?

3. Чи правильно стверджувати, що база даних- це просто набір зв’язаних між собою даних?

4. Чи є різниця між даними бази даних та метаданими?

5. Що необхідно для утворення середовища у якому дані логічно упорядковуються?

6. Чи є переваги реляційної моделі даних перед іншими моделями даних?

7. Чому вважають, що Е. Кодд зробив суттєвий внесок в розробку реляційної алгебри?

8. На яких теоретичних засадах базуються засоби маніпулювання відношеннями?

9. Що у реляційній алгебрі прийнято називати «предикатом»?

10. Чи можна обмежити вибір даних із відношення по вертикалі та по горизонталі?

11. Чи дозволяють операції реляційної алгебри на основі кількох відношень будувати нові відношення (таблиці)?

12. Чи дозволяють операції реляційної алгебри на основі кількох відношень розроблювати алгоритми роботи з таблицями?

13. Чи пов’язана поява мови SQL з дослідженнями моделей даних?

14. Яка головна відмінність реляційних систем управління базами данних?

15. Чи існує стандартизована мова програмування, яка використовується для управління та взаємодії даними в РСУБД?

16. Які дії дозволяє виконувати SQL? Чи завжди SQL і РСУБД працюють разом?

 


Лабораторна робота № 2

 

Тема: Використання мови SQL для розробки однотабличних вибірок

Мета:Отримати практичні навички створення простих вибірок з використанням мови SQL.

Для ознайомлення з теоретичними відомостями необхідно розглянути розділ 4 та підрозділ 5.1. даного посібника.

Лабораторне завдання №2

1. Побудувати просту вибірку з фільтром;

2. Побудувати просту вибірку з упорядкуванням;

3.Побудувати запит про результати тестування.

Хід виконання роботи:

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом.

2. Відкрити тренінгову базу даних “Тестування авто 1”, див. Додаток А;

3. Перейти в режим SQL (вкладка Запрос, <Cоздать>, Конструктор, <Создать>, Вид, Режим SQL);

4. Скласти інструкцію відбору даних про результати тестування несправності з кодом 3 для автомобіля з кодом 5, див. стр. 24.. Ввести текст інструкції, запустити на виконання, перевірити правильність виконання. Записати запит.

5. Відкрити запит у конструкторі, не порушуючи умови цілосності, внести зміни у критерій відбору, запустити запит на виконання. Знову переглянути запит у режимі SQL. Зробити висновки відносно синхронності внесення змін в конструкторі запитів та в режимі SQL.

6. Розглянути задачу відбору усіх даних із таблиці Довідник несправостей, упорядкованих за прізвищами контролерів. Переглянути таблицю Довідник несправостей, звернутиувагу на порядок записів.

7. Скласти інструкцію для вирішення задачі перегляду таблиці у зазначеному порядку. Ввести текст інструкції, запустити на виконання, перевірити правильність виконання. Записати інструкцію у зошит.

8. Відкрити запит у Конструкторі запитів, змінити напрямок упорядкування таблиці за спаданням по цінам тестування. запустити на виконання, перевірити правильність виконання.

9. Знову переглянути запит у режимі SQL. Порівняти нову інструкцію з попередньою. Звернути увагу на запис умови сортування. Порівняти з інструкцією записаною у зошиті. Зробити висновки відносно правил запису умов сортування та синхронності внесення змін в конструкторі запитів та в режимі SQL.

10. Підготувати звіт з виконання лабораторної роботи № 2. У звіт включити:

· Титульну сторінку;

· Варіант запису синтаксису інструкції SELECT для розробки простих виборок;

· Результати виконання робіт подати у вигляді таблиці, схематичний вигляд якої наведено нижче:

Таблиця 7.2.

№ п/п Умови відбору та представлення даних у результуючій задачі SQL інструкція Пояснення (стосовно призначення речень, ключових слів, тощо )
· 1 · · ·
· 2 · · ·
· 3 · · ·

 

· Для вибірок з простим фільтром та вибірок з упорядкуванням представити блок-схеми.

· Відповісти на контрольні запитання.

Робота розрахована на 2 академічні години.

Контрольні запитання

1. Як організувати відбір полів (вертикальний відбір) таблиці за допомогою інструкції SQL?

2. Чи здійснюється вертикальний відбір полів за інструкціїю

SELECT*

FROM [<ім’я таблиці>]

3. У якому реченні записується предикат?

4. Чи залежить вертикальний відбір від предиката, який іде за WHERE?

5. Чи можна після SELECT вказати речення WHERE , а потім FROM?

6. Чи упорядковується результуюча таблиця, якщо відсутнє речення ORDER BY?

7. Який вигляд приймає речення ORDER BY для упорядкування за спаданням?


Лабораторна робота № 3

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.013 с.)