Міжнародної наукової конференціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародної наукової конференціїПРОГРАМА

Міжнародної наукової конференції

“Польська культура в контексті

волинського тексту”

Квітня 2014 року

Луцьк – 2014


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету –ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Коцан Ігор Ярославович, доктор біологічних наук, професор

 

Співголови:

Громик Юрій Васильович –декан Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент

Оляндер Луїза Костянтинівна –завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України

Осадчий Володимир – доктор історичних наук, професор, директор Centrum Ucrainicum Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

Кучма Наталія Зіновіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Єршов Володимир Олегович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка

Зимомря Микола Іванович– доктор філологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Силюк Анатолій Михайлович – директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України

Пушкар Наталія Юхимівна – головний хранитель фондів Волинського краєзнавчого музею, український історик, краєзнавець, музеєзнавець, лесезнавець.

 

Члени оргкомітету:

Констанкевич Ірина Мирославівна –кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Зінчук Руслана Степанівна –кандидат філологічних наук,заступник декана Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Колтуцька Ірина Анатоліївна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Приймачок Оксана Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Вишневська Оксана Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Васейко Юлія Святославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Секретаріат оргкомітету:

Моклиця Андрій Володимирович –кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Остапчук Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Яручик Ольга Борисівна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стрільчук Наталія Андріївна –старший лаборант кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Квітня 2014 р.

  1. Реєстрація (вул. Винниченка, 30а, корпус Н СНУ ) 900 – 10 50
  2. Пленарне засідання 1100 – 1400
  3. Обід 1400 – 1500
  4. Робота секцій 1500 – 1800

 

Квітня 2014 р.

  1. Сніданок 0900 – 945
  2. Друге пленарне засідання 1000 – 1200
  3. Екскурсія 1220 – 1350
  4. Обід 1400 – 1450
  5. Заключне пленарне засідання. 1500 – 1600

Підведення підсумків конференції

  1. Від’їзд учасників конференції

 

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв.

 


ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Квітня 2014 р.

1100 год., корпус Н СНУ, ауд. 101

Керівники:

Громик Юрій Васильович –декан Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент

Оляндер Луїза Костянтинівна –завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України

Гром’як Роман Теодорович –доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, академік АН ВО України

Кучма Наталія Зіновіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Осадчий Володимир – доктор історичних наук, професор, директор Centrum Ucrainicum Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

Ярошенко Роман Васильович -кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

Відкриття роботи конференції

Вітальне слово

Громик Юрій Васильович –декан Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент

Гром’як Роман Теодорович –доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філологічних наук, академік АН ВО України

 

Доповіді

(1) 1. Польська література ХХ – початку ХХІ століть як складова загальноєвропейського красного письменства і Волинський текст

Оляндер Луїза Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(2) 2. Katolicyzm I kultura polska na Wołyniu w okresie międzywojennym

Осадчий Володимир – доктор історичних наук, професор, директор Centrum Ucrainicum Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

 

(3) 3. Своєрідність історико-ремінісцентного фону в «Мемуарах» Г. Олізара

Єршов Володимир Олегович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна)

(4) 4. Польський фрагмент Волинського тексту Лесі Українки

Моклиця Марія Василівна– доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(5) 5. Яків Гудемчук та його творчість в контексті доби

Зимомря Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка (Дрогобич, Україна)

(6) 6. Wołyń Józefa Czechowicza

Ферт Юзеф Франчішек – доктор філологічних наук, професор Католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

 

 

 

(7) 7. Wołyński malarz Józef Prechtl – trynitarz z Beresteczka i jego dzieła na Wołyniu I Zamojszczyźnie

Кондрачук Пьотр– доктор гуманітарних наук в сфері історії та історії мистецтва Замойського музею (Замость, Польща)

 

(8) 8. Роман «Будник» Ю. И. Крашевского: художественное воплощение социальной жизни

Сенькевич Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (Брест, Білорусь))

 

(9) 9. Образ Волыни в творчестве Дмитрия Балашова и современных украинских писателей (опит сопоставительного анализа)

Нікольський Євген Володимирович – кандидат філологічних наук, професор Російської Академії Наук (Москва, Росія)


РОБОТА СЕКЦІЙ

Секція 1

польська культура волині:

Історико-краєзнавчі аспекти

Квітня 2014 р.

ауд. 201 , 1515 – 1730

Керівники: Гаврилюк Світлана Віталіївна,доктор історичних наук, професор.

Пушкар Наталія Юхимівна, український історик, краєзнавець, музеєзнавець, лесезнавець

Секретар: Муляр Галина Володимирівна – аспірант

(10) 1. Історико-культурні пам’ятки Волині у творчій спадщині Тадеуша Стецького

Гаврилюк Світлана Віталіївна– проректор, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(11) 2. Пам¢яткознавча діяльність на Волині в умовах Другої Речі Посполитої: виклики та можливості

Гаврилюк Олександр Никифорович– кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(12) 3. Співпраця музеїв України та Польщі (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)

Муляр Галина Володимирівна – аспірант кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, викладач Київського професійного педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка(Київ, Україна)

(13) 4. Кременець як полікультурний центр (до питання про українсько-польські літературні взаємини)

Василишин Олег Васильович – кандидат філологічних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (Кременець, Україна)

(14) 5. Антиунійна польськомовна проза волинських культурних осередків XVII ст.

Сухарєва Світлана Володимирівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(15) 6. Полікультурні взаємозв’язки перших волинських друкарень (на прикладі польсько-волинських взаємин)

Ярошенко Роман Васильович –кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

(16) 7. Польськомовна книга у складі родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських

Рабчун Оксана Станіславівна – кандидат історичних наук, завідувач відділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, Україна)

(17) 8. Українсько-польські культурні відносини на Волині у 1921-1939 рр.

Чернецька Наталія Григорівна – кандидат мистецтвознавства кафедри музичних інструментів Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(18) 9. Відбиття етнопсихологічних ознак української та польської ментальності у романі Уласа Самчука «Волинь»

Ятищук Оксана Василівна – доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

 

(19) 10. Польська етнокультурна модель Правобережної України в російськомовній мемуаристиці доби романтизму

Мельник Катерина Олегівна – аспірант кафедри теорії та історії світової літератури Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

(20) 11. Почаївська лавра в культурній спадщині України у 1712-1831 рр. у контексті просвітницької діяльності отців василіан

Мартинів Юрій – здобувач Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

(21) 12. Дерев’яні храми волинсько-польського пограниччя

Шеломанова Юлія Миколаївна – старший викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(22) 13. Житлові та господарські будівлі

Тарасюк Іван Іванович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(23) 14. Народна сорочка Волині у працях польських дослідників кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Вархамєєва Галина Іванівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(24) 15. Побажання благополуччя новонародженій дитині в обряді «хрестин» населення українсько-польського пограниччя: порівняльна характеристика

Ганус Дзвенислава Михайлівна – аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (Київ, Україна)

(25) 16. Історико-краєзнавча діяльність музеїв Волинського воєводства Другої Речі Посполитої

Кінд-Войтюк Наталія Василівна– кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

(26) 17. Фонд Юліуша Словацького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї: нові надходження

Костюк Степан Володимирович - директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею (Тернопіль, Україна)

 

(27) 18. Втрачений некрополь: римо-католицьке кладовище у м. Луцьку (початок XIX - друга половина ХХ ст.)

Мазурик Юрій Михайлович – провідний спеціаліст департаменту охорони культурної спадщини Луцької міської ради (Луцьк, Україна)

 

(28) 19. Польська архітектура міста Кременець

Яцечко-Блаженко Тетяна Володимирівна - старший викладач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(29) 20. Поляки на Волині: етапи розвитку діаспори і сучасне національно-культурне відродження

Надольська Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

Секція 2

теорія літератури

Квітня 2014 р.

ауд. 212, 1515 – 1730

Керівник: Колошук Надія Георгіївна– доктор філологічних наук, професор

Секретар: Приходько Вікторія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент


(30) 1. Переклади польської поезії у творчій спадщині Івана Гнатюка

Колошук Надія Георгіївна– доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(31) 2. Інтерпретація художнього тексту та художній переклад: термінологічний аспект (на матеріалі творів Конрада)

Приходько Вікторія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Луцького НТУ (Луцьк, Україна)

 

(32) 3. Motywy wołyńskie w twórczości przedstawicieli szkoły ukraińskiej w romantyzmie polskim – casus Tomasza Augusta Olizarowskiego (1811-1879)

Борушковська Івона – аспірантка кафедри сучасної критики факультету полоністики Ягеллонського університету в Кракові (Краків, Польща)

 

(33) 4. Парадигма жанрових модифікацій мемуаристики Є. Фелінської

Білявська Вікторія Сергіївна – викладач кафедри теорії та історії світової літератури Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 

(34) 5. Рецепція «української школи» у дослідженнях Юзефа Третяка

Чужа Тетяна Володимирівна– кандидат філологічних наук, викладач кафедри полоністики ІФ КНУ ім. Тараса Шевченка (Київ, Україна)

 

(35) 6. Польська мемуаристика про Рівненське реальне училище (гімназію)

Климчук Андрій Миколайович– представник ТО «Мистецькі грані» (Рівне, Україна)

 


(36) 7. Польська літературна критика 30-х років ХХ століття на сторінках «Нового часу»

Лоза Людмила Володимирівна– магістрантка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

 

Секція 3

 

Польська література і Волинський текст

 

Квітня 2014 р.

ауд. 213, 1515 – 1730

 

Керівник: Пасічник Олена Василівна– кандидат філологічних наук, доцент

Секретар: Вишневська Оксана Антонівна– кандидат філологічних наук, доцент

 

(37) 1. Волинсько-польські літературні зв’язки

Талько Олена Борисівна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 

(38) 2. Польська література і Тарас Шевченко

Комінярська Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (Кременець, Україна)

 

(39) 3. Łobodowski na straży Wołynia

Пахоцкі Даріуш – доктор філологічних наук, професор Католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

 

(40) 4. Ю. Лободовський про українську поезію

Кучма Наталія Зіновіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Смолин Соломія Григорівна– старший лаборант кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (Тернопіль, Україна)

 

(41) 5. Топос Кременця в листах до матері Юліуша Словацького

Пасічник Олена Василівна– кандидат філологічних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (Кременець, Україна)

Сафіюк Олена Володимирівна —кандидат філологічних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (Кременець, Україна)

 

(42) 6. Юліуш Словацький – Волинь і Польща – у поемі Євгена Маланюка «П’ята симфонія»

Богуславська Валерія Борисівна – член Національної спілки письменників України, (Київ, Україна)

 

(43) 7. Даніель Братковський – поет двох культур

Вишневська Оксана Антонівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(44) 8. Волинські ландшафти в поезії Юзефа Чеховича

Єржиківська Наталія Олексіївна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка (Київ, Україна)

 

(45) 9. Часопростір Волині у творчості Міхала Чайковського

Брацка Марія Валентинівна – асистент кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

 

(46) 10. Волинь у житті та творчості Г. Запольської

Головій Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 


(47) 11. Гендерний дискурс у творах Г. Запольської

Краснобаєва Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(48) 12. Імплементація дромоничних мотивів у «Спогадах…» Г. Жевуського

Кацемба Юліана Леонідівна – викладач кафедри теорії та історії світової літератури Rавчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

(49) 13. Своєрідність художнього світу в «Картинках Волині» М. Г. Гарина-Михайловського

Бондаренко Галина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 

(50) 14. Польськомовна творчість Данила Братковського у біографічному контексті

Бай Олена Сергіївна– аспірант кафедри української літератури Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(51) 15. Дж. Рига та С. Мражек: спільне і відмінне

Комінярський Ілля Богданович – асистент кафедри англійської філології Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (Кременець, Україна)

 

(52) 16. Волинсько-польський аспект творчості Уласа Самчука

Тищенко Ольга Олександрівна– асистент кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Україна)

 

(53) 17. Сенсаційний автор з Волині: Адам Гуровський у дискурсі американської популярної літератури ХІХ сторіччя

Калініченко Михайло Михайлович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики англійської мови і прикладної лінгвістики Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна)

 

Секція 4

 

юзеф ігнацій крашевський та волинський текст

 

Квітня 2014 р.

ауд. 301, 1515 – 1730

 

Керівники: Удалов Віктор Лазарович– доктор філологічних наук, професор

Астрахан Наталія Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент

Секретар: Полежаєва Тетяна Вікторівна– кандидат філологічних наук, доцент

 

(54) 1. Rachunki – zapomniane dzieło Ignacego Kraszewskiego

Крушевський Войцех – доктор філологічних наук, професор Католицького університету імені Івана Павла ІІ (Люблін, Польща)

 

(55) 2. Специфіка структури історичного роману Ю. І. Крашевського

Удалов Віктор Лазарович– доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(56) 3. Опозиція «своє – чуже» у романі Ю. І. Крашевського «Прадавня легенда» («Stara baśń»)

Мусій Валентина Борисівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна)

 

(57) 4. Концепція художньої творчості в романі Юзефа Ігнація Крашевського «Stara baśń»

Астрахан Наталія Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 


(58) 5. Відкриваючи духовний смисл буття (творчість Ю. Крашевського в горнилі буття)

Лісовський Антон Михайлович– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Навчально-наукового інституту Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 

(59) 6. Етапи розвитку ліричного сюжету в творчості Ю. І. Крашевського

Полежаєва Тетяна Вікторівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(60) 7. Волинський пейзаж у творах Ю. І. Крашевського в слові та малюнках

Шумік Лілія Сергіївна– магістрантка кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(61) 8. Волинська природа у романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»

Кольцова Ірина Ігорівна– магістрантка кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(62) 9. Вияв авторської свідомості у романі Ю. І. Крашевського «Графиня Козель»

Коржовська Ольга Вікторівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Житомир, Україна)

 

(63) 10. Твори про дітей та для дітей Ю. І. Крашевського

Лисенко Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Україна)

Щербатюк Вікторія Станіславівна –старший викладач кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ, Україна)

 


(64) 11. Вербальні образи жінок у творах Ю. І. Крашевського

Васейко Юлія Святославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(65) 12.Українсько-польські часткові лексичні еквіваленти як проблема художнього перекладу

Приймачок Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

Секція 5

 

волинянин яків гудемчук –

Квітня 2013 р.

ауд. 303, 1515 – 1730

 

Керівник: Зимомря Іван Миколайович –доктор філологічних наук, професор

Секретар: Юрош Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

(66) 1. Збірка «Різноцвіття» Якова Гудемчука у контексті художньої спадщини поета

Зимомря Іван Миколайович –доктор філологічних наук, професор Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна)

 

(67) 2. Поезії Якова Гудемчука та її пісенне наповнення

Юрош Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна)

 

(68) 3. Традиції Івана Котляревського в творчості Якова Гудемчука

Гаврилюк Христина Юріївна – аспірант Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Україна)

 


(69) 4. Образи Волині в творчості Якова Гудемчука

Гошко Ольга Валентинівна – студентка Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Україна)

 

(70) 5. Польські мотиви в творчості Якова Гудемчука

Юрош Владислав Владиславович – студент Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна)

 

(71) 6. Образна система в творчості Якова Гудемчука

Белень Михайло Олексійович – доктор мистецтвознавства, автор меморіальної дошки (Київ, Україна)

 

(72) 7. Наші спогади про батька

Гудемчук Андрій(Кошалін, Польща)

Гудемчук Микола(Кошалін, Польща)

 

(73) 8. До питання про художні досягнення Якова Гудемчука

Гудемчук Анастасія (Кошалін, Польща)

 

Секція 6

 

Квітня 2014 р.

ауд. 310, 1515 – 1730

 

Керівник: Пахолок Зінаїда Олександрівна– кандидат філологічних наук, доцент

Секретар: Масицька Тетяна Євгенівна– кандидат філологічних наук, доцент

 

(74) 1. Родовід Миколая Крушевського. Погляд з ХХІ століття

Пахолок Зінаїда Олександрівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 


(75) 2. Концепція мовних законів М. В. Крушевського в парадигмі української теоретичної лінгвістики ХХ ст.

Колтуцька Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(76) 3. Погляди Миколая Крушевського на замовляння та молитви з позицій філософії первісного мислення

Гунчик Ігор Володимирович - кандидат філологічних наук, доцент, докторант Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

 

(77) 4. Джерельна база досліджень Миколая Крушевського. Литовська мова.

Корольов Ігор Русланович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Київ, Україна)

 

(78) 5. Проблема суффиксального усложнения: Н. В. Крушевский и современная дериватология.

Крючкова Ольга Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завкафедри теорії, історії мови і прикладної лінгвістики Саратовського державного університету ім. М. Г. Чернишевського (Саратов, Росія)

 

(79) 6. Исследование динамики процессов глагольной префиксации в свете идей Н. В. Крушевского

Дмітрієва Ольга Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, завкафедри російської філології і медіаосвіти Саратовського державного університету імені М. Г. Чернишевського (Саратов, Росія)

 

(80) 7. Система словозміни у польськомовних творах Л. Е. Венглінського

Совтис Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент Національного університету «Острозька академія» (Остріг, Україна)

 


(81) 8. Польськомовні впливи в народно-побутовій антропонімії Західного Полісся

Шульська Наталія Миколаївна– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(82) 8. Відіменникова дієслівна аналітична синтаксична транспозиція (на матеріалі творів Ю. Крашевського)

Мельник Ірина Анатоліївна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(83) 9. Функційні особливості простих семантично-елементарних конструкцій у прозі письменників Волині

Масицька Тетяна Євгенівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(84) 8. Родова диференціація іменників у підляських говірках: вияви українсько-польської міжмовної взаємодії

Зінчук Руслана Степанівна– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(85) 9. Байки Ігнація Красіцького: мовно-стилістичні особливості

Яблонська Ярина Романівна –учениця 10 - А класу луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, слухач секції української літератури Волинського відділення МАН України (Луцьк, Україна)

 


Друге ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Квітня 2014 р.

1000 год., ауд. 401

 

Керівники:

 

Оляндер Луїза Костянтинівна –завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України

Астрахан Наталія Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Житомирського державного університету ім. Івана Франка

Доповіді

 

(86) 1. Волинь у світлі польсько-української проблематики публіцистики Юзефа Лободовського

Кравченко Світлана Іванівна – доктор із соціальних комунікацій, професор кафедри соціальних комунікації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(87) 2. Публіцистика на сторінках газети «Волинський монітор»

Теребус Оксана Леонідівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(88) 3. Релігійна тематика на сторінках газети «Волинський монітор»

Рожило Марія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(89) 4. Польський текст у сучасних польських ЗМІ

Регещук Тетяна – студентка 2 курсу журналістики Східно національного університету імені Лесі Українки

 


(90) 5. Януш Корчак і Волинський текст

Остапчук Вікторія Вікторівна– кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(91) 6. Культурно-мистецькі та науково-освітні контакти – невід’ємна й важлива складова українсько-польських відносин

Петрович Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

Стрільчук Людмила Василівна– кандидат історичних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(92) 7. Народні знання мешканців україно-польського пограниччя (на прикладі Любомльського району Волинської області)

Чибирак Світлана Вікторівнакандидат історичних наук, викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

 

(93) 8. З історії Кафедрального костелу Петра і Павла у м. Луцьку (1944-1948)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.025 с.)