Визначення об’єктів експертизи та їх відбір залежать від виду товару, виду експертизи та питань, поставлених на вирішення експертизиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення об’єктів експертизи та їх відбір залежать від виду товару, виду експертизи та питань, поставлених на вирішення експертизиОб’єкти товарознавчої експертизи
   
   
   
   
   
   

Завдання №8

 

V. Асортимент товарів

Експертиза товарів є одним з найважливіших і обов'язкових видів експертизи. Експертиза товарів передбачає оцінку всіх або частини основних характеристик товару. Таким чином, доцільно розглянути особливості їхньої оцінки експертом.

Запам’ятайте Розрізняють такі види експертизи товарів: експертиза якості, кількості, асортиментна, документальна і комплексна.

Експертиза кількості - оцінка кількісних характеристик товару експертами при неможливості застосування вимірювальних методів і необхідності підтвердження достовірності результатів вимірювань незалежною стороною.

Експертиза якості -це оцінка якісних характеристик товару експертами для встановлення відповідності вимогам нормативних документів.

Асортиментна експертиза -оцінка експертом кількісних та якісних характеристик товару для встановлення його асортиментної приналежності.

Документальна експертиза -оцінка експертом товарознавчих характеристик товарів, що основана на інформації товаросупровідних, технологічних та інших документів. Самостійно документальна експертиза застосовується у випадку відсутності товару (наприклад, внаслідок його реалізації, крадіжки, псування, втрати із-за непередбачуваних обставин: пожежі, повені тощо), а також внаслідок виникнення кількісних та якісних втрат.

Комплексна експертиза -це оцінка експертом усіх характеристик товару на основі їх досліджень та аналізу документів. Вона може мати не лише товарознавчі, але і вартісні характеристики. Розглянемо більш детально поняттяасортимент товарів.

Запам’ятайте

 

Асортимент товарів - це набір товарів, що сформований за певними ознаками і задовольняє різноманітні, аналогічні й індивідуальні потреби

 


Поняття асортименту використовується для характеристики состава товарної маси. Асортимент підрозділяють на груповій, видовій і внутрішньовидовій.


Для самостійного виконання


VI. Дефекти товарів

Одним із завдань оцінки якості товарів є виявлення дефектів.

Дефект – невиконання завданої чи очікуваної вимоги, яка стосується об’єкта , а також вимоги, яка відноситься до безпеки.

Дефекти поділяються за ступенем значимості, наявності методів, засобів і місця виникнення.

Завдання №11 Заповніть відсутнє

Класифікація дефектів


                 
   
 
     
       
 


Тема №2 «Організація і процедура проведення

Товарознавчої експертизи»

Інформаційний матеріал та практичні завдання до теми

І. Товарознавча експертиза

Запам’ятайте Органи, які уповноважені проводити товарознавчі експертизи Якщо в економічно розвинутих країнах світу функції незалежних експертиз виконують сотні і десятки сотень установ (тільки у межах органів, які відповідають безпосередньо за захист прав споживачів їх налічується майже 120 у Франції, 260 у США і т. д.), то у нашій державі перелік такого роду організацій значно обмежений. Але тенденції розвитку ринкових відносин, які висувають на перший план конкурентної боротьби якість товарів, дозволяють робити припущення про швидке розширення переліку установ, до сфери діяльності яких буде входити товарознавча експертиза. На сьогодні, незалежні товарознавчі експертизи здійснюються у Торгово-промисловій палаті України, Центрі метрології і стандартизації Держстандарту України, структурах Міністерства охорони здоров'я України, державних структурах із захисту прав споживачів, деяких громадських установах, діяльність яких пов'язана з дослідженням якості товарів.  
Запам’ятайтеНезависимая товароведческая экспертиза- специальное компетентное исследование точно сформулированного вопроса о качестве, происхождении, составе, безопасности предмета экспертизы, его соответствия определенным нормам и стандартам требующее специальных знаний и представления мотивированного заключения.  Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.009 с.)