Товари як об’єкти комерційної діяльності можуть поділятися за багатьма ознаками, серед яких головна – призначення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товари як об’єкти комерційної діяльності можуть поділятися за багатьма ознаками, серед яких головна – призначення.Класифікація товарів


Запам’ятайте

Завдання №4

Скласти схему основоположних характеристик товару


Завдання №5 Вкажіть, яке тлумачення має вказане поняття


II. Відповідно до Декрету кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993 року вимоги до якості товарів і послуг визначаються в нормативних документах зі стандартизації. Ці нормативні документи повинні ґрунтуватися на сучасних досягненнях науки, техніки і технології, міжнародних стандартах, правилах і рекомендаціях зі стандартизації, прогресивних національних стандартах інших держав, враховувати умови використання товарів, результатів роботи, послуг, умови і режим праці і не порушувати положення законодавства

Стандарт - це документ, розроблений на основі консен­сусу і затверджений визнаним органом, у якому встановлю­ються правила загального і багаторазового використання, за­гальні принципи або характеристики, які стосуються різних видів діяльності та її результатів, і котрий спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі. В перекладі з англійської слово «стандарт» означає зразок, норму, основу. Стандартизація ґрунтується на досяг­неннях науки, техніки та передового досвіду і має бути на­дійним гарантом якості товарів, які надходять на внутрішній і зовнішній ринки.

Стандартизація як практична діяльність полягає вроз­робці, впровадженні і застосуванні нормативних документів і нагляді за виконанням вимог, правил і норм, викладених у них.

Будь-який товар, що надходить на ринок, повинен випус­катися у відповідності до вимог нормативних документів зі стандартизації, незалежно від того, на підприємстві якої фо­рми власності він виготовлений.

До нормативних документів зі стандартизаціі відносяться:

стандарти; технічні умови; технічні описи; методичні вказівки; рекомендації по стандартизації і положення.

Основне місце серед них займають стандарти і технічні умови.

Сертифікація - це дія, яка засвідчує за допомогою серти­фіката або знака відповідності, що товар відповідає вимогам певних стандартів чи технічних умов. Вона є гарантією того, що даний товар відповідає вимогам стандартів. У більшості розвинутих країн існують національні системи сертифікації. Така система була впроваджена в Україні з 1995 р. для харчових продуктів вітчизняного виробництва і тих, що завозяться, за назвою УкрСЕПРО.

Сертифікат якостідокумент, що засвідчує якість товару.Видається відповідними компетентними органами, лабораторіями як в країні-експортері, так і в країні-імпортері. За умовами контракту сертифікат якості може видаватися фірмою-виготовлювачем і в ідеалі повинен містити таку інформацію:

- найменування і адресу виготовлювача (продавця, постачальника), повну назву товару (з урахуванням усіх специфічних особливостей товару, у тому числі сорту, марки тощо);

характеристику всіх основних показників якості, які регламентуються відповідною нормативною документацією, з обов'язковим зазначенням параметрів нешкідливості, специфічних властивостей, у тому числі, якщо необхідно, призначеність (наприклад, для дієтичного харчування);

повний перелік рецептурних компонентів;

технологічну схему та основні режими виготовлення;

строк виготовлення і зберігання, спосіб використання або доведення до готовності;

кількість товару в партії;

найменування транспортного і споживчого упакування;

номер відповідної документації, яка регламентує властивості товару у країні-виготовлювачі;

найменування установи, яка оформила і завірила сертифікат якості.

 

Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність товару вимогам певних стандартів та норм. Видається органами Держстандарту України як результат проведення сертифікаційних заходів.

Сертифікат походження - документ, що вказує з якої країни експортується товар. У міжнародній торгівлі вважається за необхідне наявність в пакеті документів, які супроводжують продовольчий товар, різних видів карантинних посвідчень.

Завдання №6

Вкажіть, які розрізняють стандарти за категоріями

За категоріями стандарти розрізняють

 
       
 
 
 
   
 


 
 
***

III. Процес управління товаропросуванням вимагає інформаційного забезпечення. Для будь-якого підприємства наявність відомостей про кількість та характер продукції, її походження, оперативність отримання інформації про товаропотоки і правила їх обліку - життєво необхідна. Уся інформація, що наноситься на упаковку містить лише споживчі характеристики товару і не дозволяє вирішити завдання оперативного обліку руху продукції. Можливості оперативного обліку за такого маркування обмежені також суб'єктивними можливостями людини, яка здійснює інвентаризацію, облік, приймання та продаж товарів. Водночас дається взнаки і технологічне відставання у використанні обчислювальної техніки, що робить використання ЕОМ неефективним. Крім того, зростає ймовірність допущення помилок, яка, за деякими відомостями, становить 1:300, у той же час при використанні штрихового коду - у десять тисяч разів менша.

Заповнення документів вручну, пошук потрібних товарів на складі потребують чималих затрат часу і численного штату працівників. При цьому можливі помилки при виконанні цих операцій. У міжнародній торгівлі витрати, пов'язані з опрацюванням паперових документів, оцінюються у межах від 3,5 до 15% вартості товару.

Принцип ШК - кодування алфавітно-цифрових знаків у вигляді чергування чорних і світлих смуг різноманітної товщини (штрихів і прогалин), зчитування за допомогою пристрою, що сканує, розшифровує коди і передає на ЕОМ. ШК - одне з найбільш поширених засобів автоматичної ідентифікації (АІ). До числа інших засобів АІ відносяться цифрова, магнітна, радіочастотна, звукова і візуальна ідентифікації (магнітна картка, радіочастотна бирка і т.п.).

ШК наноситься на транспортну або споживчу упаковку імпортних і вітчизняних товарів друкарським способом або за допомогою етикетки або ярлика, що приклеюється. Відповідно до вимог здійснення зовнішньоторговельних операцій наявність штрихового коду на упакуванні товару є обов'язковою умовою його експорту. Відсутність ШК негативно впливає на конкурентоспроможність продукції.

Іноді незакодований товар просто неможливо реалізувати, оскільки торгові фірми, у яких товаропросування автоматизоване, не приймають на реалізацію товар, що не має штрихового коду. Причина полягає у тому, що система кодування й опрацювання інформації про товар за допомогою штрихових кодів стає економічно виправданою лише тоді, коли вона охоплює не менше 85% товарів.

Використання ШК дозволяє автоматизувати оперативне управління товаропросуванням. Запам’ятайте


Завдання №7 Для самостійного виконання Заповніть таблицю:

№ пп Вкажіть ознаки, які дозволяють відрізнити справжні штрихові коди від фальсифікованих :
 
 
 
-
-

IV.Об’єкти експертизи.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.015 с.)