Про початок виконання підготовчих робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про початок виконання підготовчих робіт 

____ ________________ 20____- р.

 

_____________________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва, категорія складності)

 

_____________________________________________________________________________________________

 

1. Інформація про замовника

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким, коли виданий,

 

_____________________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

 

_____________________________________________________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

 

_____________________________________________________________________________________________

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

 

_____________________________________________________________________________________________

і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

 

_____________________________________________________________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

2. Інформація про керівника замовника — юридичної особи (за наявності)

 

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

 

_____________________________________________________________________________________________

 

3. Інформація про особу, відповідальну за проведення технічного нагляду

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника — якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, _____________________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника _____________________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються _____________________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

 

_____________________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і _____________________________________________________________________________________________

мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

 

_____________________________________________________________________________________________

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

5. Інформація про керівника генерального підрядника (підрядника) (за наявності)

 

_____________________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

 

 

7. Інформація про ліцензію підрядника (обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Орган, що видав ліцензію

Серія і номер ліцензії

Дата видачі

Строк дії

 

8. Інформація про проектувальника

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,

 

_____________________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

 

_____________________________________________________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

 

_____________________________________________________________________________________________

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

 

_____________________________________________________________________________________________

і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

 

_____________________________________________________________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

 

_____________________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника: головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

 

11. Інформація про ліцензію проектувальника (обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Орган, що видав ліцензію

Серія і номер ліцензії

Дата видачі

Строк дії

 

 

12. Інформація про проектну документацію на виконання підготовчих робіт

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва, дата видачі та номер документа про затвердження проектної документації,

 

_____________________________________________________________________________________________ результати її експертизи; прізвище, ім’я та по батькові експерта, серія та номер його

 

_____________________________________________________________________________________________

кваліфікаційного сертифіката — обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р. (за наявності)

 

13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (за наявності)

Реєстраційний номер

Дата видачі

Орган, що видав містобудівні умови та обмеження

 

14. Інформація про земельну ділянку

Місце розташування

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Площа ділянки, гектарів

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Кадастровий номер

_____________________________________________________________________________________________

 

Цільове призначення

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Форма власності або користування

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Документ, що посвідчує право замовника на земельну ділянку

Назва________________________________________________________________________________________

 

від _____ ________________ 20____ р. № ___________________

 

_____________________________________________________________________________________________ (найменування органу, який видав документ)

_____________________________________________________________________________________________

 

Зобов’язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

_______________________________________

(найменування посади)

________________________________________

(підпис)

__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

МП

 

Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності)

 

 

ЗРАЗОК бланка повідомлення про зміну даних

У зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

 

Додаток 3 до Порядку виконання

підготовчих робіт, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 13.04.11 № 466

 

 

Начальнику _______________________________

(найменування органу, який провів реєстрацію,

__________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника)

__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

__________________________________________

ким, коли виданий, місце проживання;

__________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про зміну даних у зареєстрованій декларації

Про початок виконання підготовчих робіт

 

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій __________________________ ____________________________________________________________________________________________:

(дата) (номер)

_________________________________________________________________

(право на будівництво передано іншому замовнику; змінено генерального підрядника (підрядника — якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт (зазначити необхідне та додати інформацію, передбачену декларацією про початок виконання підготовчих робіт).

 

______ _________20 ___р. ___________________________ ________________________________

(підпис попереднього замовника) (прізвище, ім’я та по батькові

попереднього замовника)

МП

 

Зобов’язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

 

_____ ___________20 ___р. _________________ __________________________

(підпис замовника) (прізвище, ім’я та по батькові замовника)

МП

 

 

______________________

 

ЗРАЗОК бланка повідомлення

Про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних

У повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Додаток 1 до Порядку виконання

будівельних робіт, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 13.04.11 № 466

 

Начальнику ______________________________

(найменування органу, якому направляється

_______________________________________

повідомлення, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

_________________________________________

ким, коли виданий, місце проживання; найменування юридичної

_________________________________________

особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

_________________________________________

або податковий номер; номер телефону)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про початок виконання будівельних робіт/про змінуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)