Стаття 25. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітраМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 25. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітра1.Комітет арбітрів відсторонює арбітра, асистентів арбітра та четвертого арбітра (далі - арбітр) від арбітражу змагань або відмовляється від його послуг за помилки під час проведення матчів змагань, що проходять під егідою ЗМФФ. Відповідальність поширюється й на інші конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю арбітра.

2.До арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені частинами 1 і 2 статті 14, а також додатково:

1) тимчасове відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів;

2) відсторонення від арбітражу на визначений термін.

3.Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог Регламентів:

1) неявка на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних причин перед початком кола змагань - відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

2) невиконання у встановлені комітетом арбітрів ЗМФФ терміни нормативів з фізичної і/або теоретичної підго­товки перед початком кола змагань - відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

3) неявка на календарний матч без поважних причин – відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць;

4) несвоєчасне відправлення Рапорту арбітра, неохайне його оформлення:

вперше - попередження;

повторно - відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць;

5) установлені факти: упередженого арбітражу матчу; фальсифікації записів до Рапорту арбітра про вилучення та попередження; невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали місце до під час та після матчу; приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб – відсторонення від арбітражу на 2 (два) місяця;

6) порушення Регламенту в частині допуску футболістів до матчу - відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

7) неповідомлення післяматчевої інформації суб’єкту, визначеному Регламентом, у випадку відсутності делегата або інспектора - відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі.

4.Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

1) порушення загальновизнаних у суспільстві правил поведінки та норм моралі під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема – неправомірні вимоги до умов свого проживання або харчування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги – відсторонення від арбітражу до 10 (десяти) матчів;

2) неетичне, некоректне ставлення до делегата, інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів - відсторонення від арбітражу до 10 (десяти) матчів.

5.Дисциплінарні санкції до арбітрів за неякісний або посередній арбітраж:

1) неякісний арбітраж в одному колі змагань (оцінка незадовільно):

1) вперше – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

2) повторно – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на визначений термін;

2) посередній арбітраж в одному колі змагань (оцінка задовільно):

1) вперше – попередження;

2) повторно – відсторонення від проведення матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

6.Дисциплінарні санкції до арбітрів за помилки арбітражу, не помічені делегатом (інспектором), або не занотовані в Рапорті делегата:

1) вперше – попередження;

2) повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць.

7.Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення вимог до екіпірування арбітра під час виконання обов'язків або офіційних заходів ЗМФФ:

1) вперше - попередження;

2) повторно - відсторонення від арбітражу на 1 (один) місяць.

8.Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному сезоні, якщо Орган не встановить інше.

9.Комітет арбітрів своїм рішенням може утриматися від призначення арбітра для проведення матчів на період з'ясування обставин та прийняття Органом рішення щодо допущених арбітром порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра.

10.Якщо арбітр не згоден з виставленою інспектором ЗМФФ оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд Комітету арбітрів не пізніше 10 діб після закінчення матчу.

 

Стаття 26. Відповідальність інспекторів

1.Комітет арбітрів відсторонює інспекторів від інспектування змагань або відмовляється від їх послуг за помилки під час проведення матчів змагань, що проводяться під егідою ЗМФФ, а також інші конфліктні ситуації, пов'язані з діяльністю інспектора.

2.До інспекторів можуть бути застосо­вані дисциплінарні санкції, визначені частинами 1 і 2 статті 14, а також додатково:

1) відсторонення від інспектування на визначений термін.

3.Дисциплінарні санкції до інспекторів за:

1) неявку на навчально-практичні семінари, запізнення на матч без поважних причин, неохайно заповнений Рапорт делегата або несвоєчасне подання Рапорту делегата (інспектора) суб’єкту, визначеному Регламентом:

1) вперше - попередження;

2) повторно - відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі;

2) упереджене інспектування; фальсифікацію при внесенні до Рапорту інспектора записів про попередження, вилучення; не внесення до Рапорту інспектора вилучень і попереджень, які мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів, глядачів - відсторонення від інспектування на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

3) неявку на матч без поважних причин:

1) вперше - відсторонення від інспектування на 1 (один) місяць;

2) повторно - відсторонення від інспектування на 2 (два) місяця або;

3) у разі подальшого порушення норм пункту 3 частини 3 цієї статті – відсторонення від інспектування на визначений термін.

4) невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра), які істотно вплинули на хід та кінцевий результат матчу протягом одного кола змагань:

а) вперше – відсторонення від інспектування матчів усіх рівнів на 1 (один) місяць;

б) повторно – відсторонення від інспектування матчів усіх рівнів на визначений термін;

5) невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра), які вплинули в деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий результат матчу:

1) вперше – попередження;

2) повторно – відсторонення від інспектування матчів на 1 (один) місяць;

6) недотримання вимог регламентних документів щодо ор­ганізації та проведення матчу – відсторонення від ін­спектування на 1 (один) місяць;

7) порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне ставлення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів – відсторонення від інспектування на 2 (два) місяця.

4.Комітет арбітрів своїм рішенням може утриматися від призначення інспектора для інспектування на період з'ясування обставин та прийняття Органом рішення щодо допущених інспектором порушень під час інспектування матчів/матчу, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю інспектора.

5.Дисциплінарна санкція, застосована до делегата інспектора, за рішенням органу здійснення футбольного правосуддя діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні, якщо Орган не встановить інше.

 

Стаття 27. Маніпулювання результатами матчу

1. За будь-який вплив або змову з метою змінити результат матчу способом, несумісним зі спортивною етикою, особа підлягає відстороненню від змагань на визначений термін, а також сплаті обов’язкового грошового внеску у сумі не менше 100 у. о. в гривнєвому еквіваленті. Крім цього, Орган може ухвалити рішення про заборону діяльності, пов'язаної з футболом, у тому числі – довічно.

 

Стаття 28. Корупція

1. Корупція визначається, як:

– будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ЗМФФ, юридичній особі, клубу, офіційній особі матчу, футболістові, іншій особі, яка працює або задіяна у футболі, від свого імені або від імені третьої сторони;

– протиправне використання своїх повноважень;

– схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та регламентних документів і законодавства України – з метою отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

2. За факти корупції до юридичних та інших осіб застосовуються дисциплінарні санкції визначені у статті 14 Правил.

3. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

 

Стаття 29. Фальсифікація

1.Виготовлення фальшивого або підробка справжнього документа, а також його використання в діяльності, пов'язаній з футболом з метою обману, тягне за собою відсторонення не менше, ніж на 6 (шість) місяців.

2.Якщо порушник є офіційною особою, застосовується дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком не менше, ніж на 12 (дванадцять) місяців, а також сплати обов’язкового грошового внеску в сумі від 100 у. о. в гривнєвому еквіваленті

3.Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

 

Стаття 30. Образа

1.Особа яка завдала образи будь-якому учасникові матчу жестами або у вербальній формі, або проявила агресію, спрямовану на формування почуття страху, чи таку, що об’єктивно здатна викликати таке почуття, карається відстороненням:

1) не менше, ніж на два матчі, якщо порушником є футболіст;

2) не менше, ніж на чотири матчі аж до заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, якщо порушником є офіційна особа, а до клубу застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)