Запорізької міської федерації футболуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запорізької міської федерації футболуЗапорізької міської федерації футболу

Запоріжжя – 2011

Апеляційний комітет (АК):   орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції.
Арбітр:   особа, призначена ЗМФФ для проведення матчу, якій надані виключні повно­важення щодо застосування та трактування Правил гри.
Визначений термін:   період дії дисциплінарної санкції, визначений конкретно при її застосуванні Органом.
Відмова від участі в змаганнях:   відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ЗМФФ або юридичної особи, в якому клуб був заявлений.
Відсторонення:   позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою або організацією на підставі рішення Органу.
Делегат, інспектор:   особа, призначена ЗМФФ для виконання офіційних функцій з перевірки організації та прове­дення матчу та оцінки дій арбітрів.
Дискримінація:   обмеження чи позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною приналежністю, статтю, політичними і релігійними переконаннями, або за іншими ознаками, що не мають правовстановлюючого значення .
Дисциплінарні положення:   зведення правил та процедур щодо порядку розслідування, розгляду справ та винесення рішень з питань порушення Статуту ФФУ, ЗМФФ, Дисциплінарних правил та інших регламентних документів.
Дисциплінарні правила:   уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.
Дисциплінарні санкції:   заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.
ЗМФФ   Громадська організація «Запорізька міська федерація футболу».
Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК):   орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції.
Маніпулювання:   незаконне втручання з метою змінити результати або не допустити виконання встановлених процедур контролю за дотриманням антидопінгових правил.
Міжнародний матч:   матч між двома командами, що належать до різних національних асоціацій (два клуби, один клуб і одна національна збірна або дві національні збірні).
Напад:   поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, свідомо нанесений учаснику змагання, офіційній собі або глядачу, чи плювок, скоєні стосовно тих же осіб.
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка:   поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних та інших осіб, що не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.
Обтяжений випадок нападу:   дії, скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або ци­нізмом, поєднані з ударом, завданим будь-якою частиною тіла або предме­том учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь яку частину тіла, особливо після зупинки матчу.
Орган, Органи:   органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ та інші дисциплінарні органи юридичних осіб, уповноважені розглядати справи та приймати рішення стосовно спорів спортивного характеру.
Офіційна особа:   представники, які виконують офіційні функції від імені юридичних осіб, ФФУ, ЗОФФ, ЗМФФ у заходах, пов’язаних з футболом.
Офіційна особа матчу:   арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, делегат матчу, інспектор матчу, особа, відповідальна за безпеку та будь-які інші особи, призначені ЗОФФ, ЗМФФ або юридичною особою для виконання обов'язків у зв'язку з проведенням матчу.
Офіційний матч:   матч що проводиться за розкладом ігор у змаганнях під егідою юридичних осіб ЗМФФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.
Підозрювана особа:   особа, стосовно якої існує припущення про порушення нею законодавства, норм статутних і регламентних документів.
Передматчевий:   проміжок часу між взяттям стадіону під охорону та прибуттям команд на територію стадіону та свистком арбітра про початком матчу.
Післяматчевий:   проміжок часу між фінальним свистком арбітра та відбуттям команд за межі стадіону і повної евакуації глядачів.
Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики:   матч, результат якого є підстави вважати визначеним за домовленістю, та проведеним без дотримання принципів спортивного змагання і чесної гри.
Провокаційні дії:   навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи(іб) з метою підштовхнути іншу особу на згубні вчинки або негативну реакцію.
Рапорт арбітра:   офіційний документ ЗМФФ, у якому записано арбітром учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками та офіційними особами Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.
Рапорт делегата:   офіційний документ ЗМФФ, в якому делегат фіксує остаточний результат та оцінює організацію проведення матчу.
Рапорт інспектора:   офіційний документ ЗМФФ, в якому інспектор або делегат оцінює роботу арбітрів.
Рапорт "Чесної гри":   офіційний документ ЗМФФ, в якому делегат оцінює дотримання учасниками та офіційними особами клубів принципів "Чесної гри".
Расизм:   ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю людей до так званих "вищих" і "нижчих" рас.
Регламент:   регламенти змагань з футболу серед команд клубів юридичних осіб.
Розпорядження, директиви:   додаток до дисциплінарних санкцій з метою підсилення вимог дотримуватися встановлених норм.
Самовільне залишення поля:   залишення командою (футболістами) футбольного поля під час матчу без дозволу ар­бітра.
Спір спортивного характеру:   протиріччя або неузгодженість позицій між суб’єктами діяльності в футболі.
Статутні і регламентні документи:   статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи юридичних осіб, ЗМФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
Товариський матч:   матч, організований ЗМФФ, юридичною особою, клубом або іншою особою, між командами, визначеними для цього випадку, які можливо належать до різних сфер діяльності; рахунок має значення тільки для даного матчу або змагання.
Тренер:   фахівець, який має диплом або атестат відповідної категорії ФФУ, що дає право організовувати та проводити навчально-тренувальну роботу, керувати командою в матчах.
УЄФА:   Європейський Союз Футбольних Асоціацій.
Умовна одиниця (у. о.):   назва долара США, що застосовується при розрахунках і визначенні розмірів грошових внесків у гривнях (за курсом Національного банку України на день сплати).
Упереджений, упередженість:   несправедливе ставлення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів (команд), яке склалося наперед та ґрунтується на ігноруванні реальних фактів.
Учасники змагань:   футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які виконують на матчі офіційні функції.
ФІФА:   Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій
Футболіст-легіонер:   футболіст, громадянин іншої країни або особа без громадянства.
ФФУ:   Всеукраїнська спортивна громадська організація „Федерація Футболу України”.
Юридичні особи, суб’єкти відповідальності:   асоціація, ліга, відомство, ФСТ, регіональна федерація – колективний член ФФУ, ФФУ, що організовує та проводить змагання з футболу або бере в них участь.

Стаття 2. Мета

1.Впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.

 

Стаття 3. Завдання

1. Визначення юрисдикції Органів.

2. Впровадження порядку розслідування, розгляду справ та ухвалення рішень з порушень норм статутних і регламентних докуме­нтів та спорів між суб’єктами футболу.

3. Встановлення дисциплінарних санкцій та порядку їх застосування за пору­шення норм статутних і регламентних докуме­нтів.

 

Стаття 5. Обсяг застосування

1. Правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів.

 

Стаття 8. Види порушень

1.Порушенням є – протиправна умисна або необережна дія чи бездіяльність, що суперечить нормам статутних і регламентних документів ЗМФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА та законодавства України.

2.Видами порушень є:

a.порушення Правил гри:

– порушення, за які футболістові виноситься попередження;

– серйозні порушення, за які футболіст підлягає вилученню з поля;

b.безладдя до, під час та після матчу:

– неналежна поведінка відносно футболістів та інших осіб;

– бійка;

– неспортивна поведінка команди;

– підбурювання до насильницьких дій;

– провокування глядачів на порушення громадського порядку;

– внесення до Рапорту арбітра прізвищ футболістів, які не мають права брати участі в матчі;

– відмова від участі в матчі;

c.агресивна поведінка;

d.демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-екстремістської, образливої поведінки, що порушує регламентні правила проведення змагань, морально-етичні норми футбольного співтовариства та/або суспільства;

e.залякування (зазіхання на свободу особистості);

f.фальсифікація документів;

g.участь чи спроба взяти участь у корупції;

h.порушення рішень та вимог Органів;

i.невиконання регламентних норм з організації та проведення матчів;

j.неналежна поведінка глядачів;

k.маніпулювання результатами матчу;

l.використання спортивних заходів з неспортивною метою;

m.поведінка, яка шкодить репутації футболу та ЗМФФ;

n.невиконання вимог арбітра і/або делегата (інспектора) ЗМФФ;

o.навмисна неявка або явка на гру із запізненням;

p.навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу;

q.будь-які інші вчинки, що можуть вплинути на хід і/або результат матчу;

r.невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами (контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або задіяні у футболі.

3.Спроба здійснити порушення прирівнюється до порушення з точки зору застосування дисциплінарних санкцій.

4.Часом порушення є безпо­середній час вчинення порушення норм статутних і регламентних документів.

5.Особа, яка свідомо підбурює до порушення або виступає в ролі співучасника, підлягає дисциплінарній відповідальності.

 

Стаття 10. Вина

1.Формою вини є проста необережність, за якої особа не знала норм статутних і регламентних документів, але могла і повинна була знати, або припускати, що вона вчиняє дисциплінарний проступок, але самовпевнено сподівалася уникнути його наслідків.

2.Якщо не передбачене конкретною нормою Правил, дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від того, здійснені вони вмисно чи з необережності. Форма та ступінь вини, якщо вони не становлять елемент складу певного порушення, враховуються при обранні виду дисциплінарної санкції.

 

Стаття 28. Корупція

1. Корупція визначається, як:

– будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ЗМФФ, юридичній особі, клубу, офіційній особі матчу, футболістові, іншій особі, яка працює або задіяна у футболі, від свого імені або від імені третьої сторони;

– протиправне використання своїх повноважень;

– схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та регламентних документів і законодавства України – з метою отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

2. За факти корупції до юридичних та інших осіб застосовуються дисциплінарні санкції визначені у статті 14 Правил.

3. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

 

Стаття 29. Фальсифікація

1.Виготовлення фальшивого або підробка справжнього документа, а також його використання в діяльності, пов'язаній з футболом з метою обману, тягне за собою відсторонення не менше, ніж на 6 (шість) місяців.

2.Якщо порушник є офіційною особою, застосовується дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком не менше, ніж на 12 (дванадцять) місяців, а також сплати обов’язкового грошового внеску в сумі від 100 у. о. в гривнєвому еквіваленті

3.Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.

 

Стаття 30. Образа

1.Особа яка завдала образи будь-якому учасникові матчу жестами або у вербальній формі, або проявила агресію, спрямовану на формування почуття страху, чи таку, що об’єктивно здатна викликати таке почуття, карається відстороненням:

1) не менше, ніж на два матчі, якщо порушником є футболіст;

2) не менше, ніж на чотири матчі аж до заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, якщо порушником є офіційна особа, а до клубу застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску.

 

Стаття 37. Арбітр

1.Згідно з правилом 5 Правил гри, арбітр має виключні повноваження стосовно їх застосування, тлумачення та прийняття рішень щодо порушень.

2.Рішення, прийняті арбітром до, під час та після матчу, є остаточними.

3.Рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій, прийняті арбітром під час матчу, є остаточними і не можуть бути переглянуті Органами.

4.Органи можуть розглядати тільки правові наслідки прийнятого арбітром дисциплінарного рішення у випадках, коли таке рішення спричинило явну помилку, наприклад помилку, припущену при визначенні особистості покараного гравця.

 

Стаття 39. Визначення

1. Відповідно до положень статей 45-48 Статуту ЗМФФ Органи:

1) мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до членів ЗМФФ, відповідної асоціації, клубів, футболістів, офіційних та інших осіб, які працюють або задіяні у футболі;

2) уповноважені видавати директиви, які визначають порядок застосування та виконання дисциплінарних санкцій, а також вимоги до зацікавлених осіб здійснювати певні дії;

3) встановлення наявності або відсутності фактів, які мають юридичне значення.

2. Органи є незалежними. Їх члени діють виключно в межах статутних і регламентних документів, законодавства та цих Правил на принципах законності та справедливості.

3. Органи підзвітні тільки Конгресу, який, однак, не може втручатися у здійснення правосуддя з конкретних справ.

 

Стаття 40. Незалежність

1.Органи ухвалюють рішення самостійно і незалежно на підставі Правил, норм статутних і регламентних документів, законодавства України про спорт. Ніхто не має права впливати на Органи під час підготовки та розгляду справ і прийняття рішень.

2.З метою забезпечення незалежності Органів від будь-якого стороннього впливу їх засідання проводяться у закритому режимі.

3.Член іншого органу не може бути присутнім в залі засідань під час розгляду справи, якщо тільки його офіційно не запрошено бути присутнім.

4.Під час остаточного обговорення та ухвалення рішення запрошені особи повинні покинути зал засідань.

 

Стаття 41. Конфіденційність

1.Члени Органів зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої ними за період виконання своїх обов'язків: не розголошувати і не коментувати факти справ, процедуру розгляду питань, порядок прийняття рішень і голосування по них.

2.Рішення можуть бути оприлюднені тільки після того, як будуть направлені зацікавленим сторонам.

 

Стаття 43. Кворум

1.Органи здійснення футбольного правосуддя ЗМФФ приймають рішення в присутності всіх членів.

2.Проведення засідання та прийняття рішення допускається у присутності двох членів Органу за умови, якщо третій через використання сучасних комунікаційних технологій має можливість в реальному режимі приймати активну участь у роботі Органу.

 

Стаття 44. Юрисдикція КДК

1. Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом та цими Правилами.

2. КДК розглядає протести на рішення Органів юридичних осіб, а також питання щодо порушень статутних і регламентних документів.

3. КДК застосовує дисциплінарні санкції у випадку порушення статутних і регламентних документів, якщо це не відноситься до юрисдикції іншого органу, а також:

1) застосовує дисциплінарні санкції за порушення, не помічені офіційними особами матчу;

2) виправляє явні помилки в рішеннях, прийнятих арбітром;

3) подовжує відсторонення на матч, автоматично обумовлене вилученням з поля;

4) встановлює наявність чи відсутність фактів, що мають юридичне значення;

5) застосовує додаткові дисциплінарні санкції (наприклад – обов’язковий грошовий внесок).

 

Стаття 45. Юрисдикція АК

1. До юрисдикції АК відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення КДК.

 

Стаття 47. Рівноправність

1. Органи розглядають справи на засадах рівноправності сторін. Кожній стороні повинні бути надані рівні можливості для обґрунтування своєї позиції, захисту своїх прав та інтересів, а також принципів чесної гри.

 

Стаття 48. Подання заяви

1.Провадження по справі відкривається з поданням заяви до Органу, в якій заявник викладає свої вимоги в письмовій формі.

2.Заява повинна містити:

1) ім’я (найменування) заявника, місце проживання або місцезнаходження, реквізити зв’язку;

2) дата подання заяви;

3) зміст вимог заявника;

4) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує вимоги;

5) зазначення доказів, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві;

6) перелік документів та матеріалів, що додаються до заяви.

3.Заява підписується заявником та подається у 3-денний термін до Органу.

4. (Частину 4 ст. 48 виключено за рішенням Виконкому ЗМФФ від 15.03.2012р.)

5.Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в канцелярії, а при відправленні заяви поштою – дата штемпеля поштового відділення місця відправлення.

6.Головою Органу постановляється ухвала про відкриття провадження по справі, в якій має бути зазначено також дату і місце розгляду справи.

7.Голова може відмовити у відкритті провадження у справі мотивованою ухвалою в разі невідповідності заяви вимогам, передбачених цією статтею, та у випадках подання заяви до некомпетентного органу.

 

Стаття 56. Докази

1.Сторони мають право подавати докази у вигляді письмових або усних свідчень.

2.До доказів відносяться:

1) офіційні заяви сторін;

2) рапорти арбітрів, асистентів арбітра, делегатів матчу та інспекторів;

3) документи;

4) показання свідків;

5) пояснення сторін;

є) перевірка на місці;

6) записи та документи, надані на вимогу;

7) висновки експертів;

8) аудіо та відеозаписи;

і) особисті визнання;

9) інші матеріали, значимі для встановлення обставин справи та їх належної правової оцінки.

 

Стаття 57. Розгляд доказів

1. Під час розгляду справ Органи проводять дослідження доказів та здійснюють аналіз правових підстав для прийняття рішення.

2. Сторони повинні довести обставини, на які вони посилаються, як на підстави своїх вимог чи заперечень. Органи вправі вимагати надання сторонами додаткових доказів, що обґрунтовують їхні вимоги чи заперечення, а також на власний розсуд просити надання доказів третіми особами, викликати і заслуховувати свідків.

3. Сторони надають письмові докази в оригіналі чи у вигляді завірених копій. При необхідності Органи можуть вимагати від сторін оригінали документів.

4. Обставини та інциденти у звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата (інспектора) матчу, є достовірними і незаперечними.

5. У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата (інспектора) матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.

6. Сторони можуть надати докази неточності змісту звітів, зазначених у частинах 4 й 5 цієї статті.

7. При оцінці доказів Орган діє на власний розсуд і приймає рішення на основі своїх власних суджень і внутрішнього переконання, які ґрунтуються на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні наявних у справі доказів.

Стаття 58. Обговорення

1.Обговорення справи проводиться за закритими дверима.

2.Обговорення проводиться без перерви, якщо Орган не прийме іншого рішення.

3.Голова визначає черговість розгляду питань, запропонованих для обговорення.

4.Присутні члени висловлюють свої думки в черговості, установленій Головою, який завжди виступає останнім.

Стаття 60. Закриття справ

1.Розгляд справи може бути закрито, якщо:

1) сторони уклали мирову угоду;

2) одна із сторін офіційно повідомляє про своє банкрутство (ліквідацію);

3) Орган виніс ухвалу про відсутність у нього компетенції розглядати передану на його розгляд справу;

4) справа недостатньо обґрунтована для ухвалення рішення по суті;

5) не встановлено будь-якого порушення;

6) є рішення суду загальної юрисдикції, що вступило в законну силу, про спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

7) відсутні передумови, необхідні для розгляду, у тому числі в разі неявки заявника, якщо така явка визнана Органом необхідною;

8) Орган виніс ухвалу про передання справи до правоохоронних органів за умови ознак кримінального злочину.

 

Стаття 61. Ухвалення рішень

1.Органи здійснення футбольного правосуддя ЗМФФ приймають рішення простою більшістю голосів присутніх членів без урахування голосів членів, які утрималися.

2.При однаковій кількості голосів голова має право вирішального голосу.

3.Орган виносить рішення в письмовій формі і вказує мотиви, на яких воно ґрунтується.

4.Резолютивна частина рішення оголошується сторонам усно одразу після його прийняття, якщо вони були присутніми при розгляді справи. Мотивоване рішення повинно бути вручено під розписку сторонам протягом 10 (десяти) днів від дня його проголошення, а у разі неможливості – надіслано рекомендованою поштою з повідомленням про вручення.

5.При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість його апеляційного оскарження до АК у 5-денний строк з моменту його отримання (частина 4 цієї статті).

 

Стаття 69. Засідання КДК

1.Засідання КДК скликає Голова.

2.Слухання проводяться за заявою, поданою у письмовій формі.

3.Про дату та час розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у письмовій формі або у телефонному режимі.

4.КДК з'ясовує обставини справи на основі поданих документів. При необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали.

5.КДК може проводити засідання та/або обговорення справ і приймати рішення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.

6.За підсумками розгляду питань КДК має право залишити оскаржуване рішення без змін, змінити, скасувати його або ухвалити нове рішення.

Стаття 73. Окремі положення

1.Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ЗМФФ покладається на Виконавчий комітет ЗМФФ.

2.Провадження в органах здійснюється українською мовою. За заявою сторони/сторін або членів Органу під час розгляду справи Орган може здійснити провадження російською мовою. А у випадку, якщо сторона просить надати рішення російською мовою, вона компенсує витрати на переклад.

3.Діловодство Органів ведеться українською мовою.

4.Видання Правил здійснюється українською мовою.

 

Голова

Запорізької міської федерації футболу _________________ М. С. Козиряцький

 

 

Запорізької міської федерації футболу

Запоріжжя – 2011

Апеляційний комітет (АК):   орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції.
Арбітр:   особа, призначена ЗМФФ для проведення матчу, якій надані виключні повно­важення щодо застосування та трактування Правил гри.
Визначений термін:   період дії дисциплінарної санкції, визначений конкретно при її застосуванні Органом.
Відмова від участі в змаганнях:   відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ЗМФФ або юридичної особи, в якому клуб був заявлений.
Відсторонення:   позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою або організацією на підставі рішення Органу.
Делегат, інспектор:   особа, призначена ЗМФФ для виконання офіційних функцій з перевірки організації та прове­дення матчу та оцінки дій арбітрів.
Дискримінація:   обмеження чи позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною приналежністю, статтю, політичними і релігійними переконаннями, або за іншими ознаками, що не мають правовстановлюючого значення .
Дисциплінарні положення:   зведення правил та процедур щодо порядку розслідування, розгляду справ та винесення рішень з питань порушення Статуту ФФУ, ЗМФФ, Дисциплінарних правил та інших регламентних документів.
Дисциплінарні правила:   уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.
Дисциплінарні санкції:   заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.
ЗМФФ   Громадська організація «Запорізька міська федерація футболу».
Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК):   орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції.
Маніпулювання:   незаконне втручання з метою змінити результати або не допустити виконання встановлених процедур контролю за дотриманням антидопінгових правил.
Міжнародний матч:   матч між двома командами, що належать до різних національних асоціацій (два клуби, один клуб і одна національна збірна або дві національні збірні).
Напад:   поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, свідомо нанесений учаснику змагання, офіційній собі або глядачу, чи плювок, скоєні стосовно тих же осіб.
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка:   поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних та інших осіб, що не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.
Обтяжений випадок нападу:   дії, скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або ци­нізмом, поєднані з ударом, завданим будь-якою частиною тіла або предме­том учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь яку частину тіла, особливо після зупинки матчу.
Орган, Органи:   органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ та інші дисциплінарні органи юридичних осіб, уповноважені розглядати справи та приймати рішення стосовно спорів спортивного характеру.
Офіційна особа:   представники, які виконують офіційні функції від імені юридичних осіб, ФФУ, ЗОФФ, ЗМФФ у заходах, пов’язаних з футболом.
Офіційна особа матчу:   арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, делегат матчу, інспектор матчу, особа, відповідальна за безпеку та будь-які інші особи, призначені ЗОФФ, ЗМФФ або юридичною особою для виконання обов'язків у зв'язку з проведенням матчу.
Офіційний матч:   матч що проводиться за розкладом ігор у змаганнях під егідою юридичних осіб ЗМФФ, ЗОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.
Підозрювана особа:   особа, стосовно якої існує припущення про порушення нею законодавства, норм статутних і регламентних документів.
Передматчевий:   проміжок часу між взяттям стадіону під охорону та прибуттям команд на територію стадіону та свистком арбітра про початком матчу.
Післяматчевий:   проміжок часу між фінальним свистком арбітра та відбуттям команд за межі стадіону і повної евакуації глядачів.
Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики:   матч, результат якого є підстави вважати визначеним за домовленістю, та проведеним без дотримання принципів спортивного змагання і чесної гри.
Провокаційні дії:   навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи(іб) з метою підштовхнути іншу особу на згубні вчинки або негативну реакцію.
Рапорт арбітра:   офіційний документ ЗМФФ, у якому записано арбітром учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками та офіційними особами Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.
Рапорт делегата:   офіційний документ ЗМФФ, в якому делегат фіксує остаточний результат та оцінює організацію проведення матчу.
Рапорт інспектора:   офіційний документ ЗМФФ, в якому інспектор або делегат оцінює роботу арбітрів.
Рапорт "Чесної гри":   офіційний документ ЗМФФ, в якому делегат оцінює дотримання учасниками та офіційними особами клубів принципів "Чесної гри".
Расизм:   ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю людей до так званих "вищих" і "нижчих" рас.
Регламент:   регламенти змагань з футболу серед команд клубів юридичних осіб.
Розпорядження, директиви:   додаток до дисциплінарних санкцій з метою підсилення вимог дотримуватися встановлених норм.
Самовільне залишення поля:   залишення командою (футболістами) футбольного поля під час матчу без дозволу ар­бітра.
Спір спортивного характеру:   протиріччя або неузгодженість позицій між суб’єктами діяльності в футболі.
Статутні і регламентні документи:   статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи юридичних осіб, ЗМФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані Міжнародною Радою футбольних асоціацій.
Товариський матч:   матч, організований ЗМФФ, юридичною особою, клубом або іншою особою, між командами, визначеними для цього випадку, які можливо належать до різних сфер діяльності; рахунок має значення тільки для даного матчу або змагання.
Тренер:   фахівець, який має диплом або атестат відповідної категорії ФФУ, що дає право організовувати та проводити навчально-тренувальну роботу, керувати командою в матчах.
УЄФА:   Європейський Союз Футбольних Асоціацій.
Умовна одиниця (у. о.):   назва долара США, що застосовується при розрахунках і визначенні розмірів грошових внесків у гривнях (за курсом Національного банку України на день сплати).
Упереджений, упередженість:   несправедливе ставлення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів (команд), яке склалося наперед та ґрунтується на ігноруванні реальних фактів.
Учасники змагань:   футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які виконують на матчі офіційні функції.
ФІФА:   Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій
Футболіст-легіонер:   футболіст, громадянин іншої країни або особа без громадянства.
ФФУ:   Всеукраїнська спортивна громадська організація „Федерація Футболу України”.
Юридичні особи, суб’єкти відповідальності:   асоціація, ліга, відомство, ФСТ, регіональна федерація – колективний член ФФУ, ФФУ, що організовує та проводить змагання з футболу або бере в них участь.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.027 с.)