Тема 6 Участь адвоката в цивільному процесі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6 Участь адвоката в цивільному процесіСемінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі.

2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.

3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

Закон України № 5076- VI від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів// Відомості Верховної Ради України 2010,- N 41-42, 43, N 44-45, ст.529 ) { Із змінами і доповненнями на сучасний стан велючаючи Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010}

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року.

Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. – 2003. - №9. – Ст. 384.

Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

Закон України №1382-IV від 11.12.2003 року "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" // Урядовий кур'єр №7 від 15.01.2004 року.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

Рішення Європейського Суду з прав людини «Влох проти Польщі» від 19 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://search.liqazakon.ua/l_doc2.nsf/linki/S02372html.

Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Шабельник проти України»

Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України» від 18 травня 2012 року № 35.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. К.,2004.

Господарський процесуальний кодекс України. К., 2003.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне видання. К., 2004.

Кримінальне — виконавчий кодекс України //Голос України, 29 серпня 2003 року, № 161.

Кримінальний кодекс України. К., 2012.

Тема 7. Участь адвоката у господарському процесі

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

2. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.

4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

НОРМАТИВНІ АКТИ

6. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

7. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

8. Закон України № 5076- VI від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів// Відомості Верховної Ради України 2010,- N 41-42, 43, N 44-45, ст.529 ) { Із змінами і доповненнями на сучасний стан велючаючи Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010}

11. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року.

12. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року.

13. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

14. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. – 2003. - №9. – Ст. 384.

15. Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

16. Закон України №1382-IV від 11.12.2003 року "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" // Урядовий кур'єр №7 від 15.01.2004 року.

17. Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

18. Рішення Європейського Суду з прав людини «Влох проти Польщі» від 19 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://search.liqazakon.ua/l_doc2.nsf/linki/S02372html.

19. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Шабельник проти України»

20. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України» від 18 травня 2012 року № 35.

21. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. К.,2004.

22. Господарський процесуальний кодекс України. К., 2003.

23. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне видання. К., 2004.

24. Кримінальне — виконавчий кодекс України //Голос України, 29 серпня 2003 року, № 161.

25. Кримінальний кодекс України. К., 2012.

Тема №8 Участь адвокатів у адміністративному процесі

Семінарське заняття – 2 год.

План

 

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі.

2. Підготовка до розгляду справи в суді.

3. Судовий розгляд справи.

НОРМАТИВНІ АКТИ

5. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

7. Закон України № 5076- VI від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів// Відомості Верховної Ради України 2010,- N 41-42, 43, N 44-45, ст.529 ) { Із змінами і доповненнями на сучасний стан велючаючи Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010}

10. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року.

11. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року.

12. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

13. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. – 2003. - №9. – Ст. 384.

14. Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

15. Закон України №1382-IV від 11.12.2003 року "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" // Урядовий кур'єр №7 від 15.01.2004 року.

16. Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

17. Рішення Європейського Суду з прав людини «Влох проти Польщі» від 19 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://search.liqazakon.ua/l_doc2.nsf/linki/S02372html.

18. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Шабельник проти України»

19. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України» від 18 травня 2012 року № 35.

20. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. К.,2004.

21. Господарський процесуальний кодекс України. К., 2003.

22. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне видання. К., 2004.

23. Кримінальне — виконавчий кодекс України //Голос України, 29 серпня 2003 року, № 161.

24. Кримінальний кодекс України. К., 2012.


6. Завдання для самостійної роботи

 

ТЕМА 1 Поняття та сутність інституту адвокатури.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 59; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.019 с.)