Тема № 9: Порушення митних правил і відповідальність за нихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 9: Порушення митних правил і відповідальність за нихСемінарське заняття: «Порушення митних правил і відповідальність за них»

Навчальна мета заняття:

1. Виробити навички у курсантів щодо застосування норм митного права в конкретних ситуаціях;

2. Ознайомити з адміністративною відповідальністю за порушення митних правил, адміністративними стягненнями що застосовуються до порушників;

3. Навчити здійсненню проваджень у справах про порушення митних правил.

 

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Порушення митних правил.

2. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

3. Адміністративні стягнення що призначаються за порушення митних правил.

4. Провадження у справах про порушення митних правил.

5. Стадії провадження по справах про порушення митних правил.

 

Додаткові питання:

1. Поняття порушень митних правил

2. Види адміністративних порушень митного законодавства

3. Види скарг, заяв та звернень на діяльність митних органів

4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил

5. Види стягнень за порушення митних правил

6. Відповідальність митних органів України

 

Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на наступні аспекти теми: 1) поняття „порушення митних правил”, ознаки порушення митних правил; 2) поняття „адміністративна відповідальність за порушення митних правил” та її функції, адміністративні стягнення та їх види, обставини що звільняють від відповідальності за порушення митних правил, обставини що пом’якшують відповідальність за порушення митних правил, обставини що обтяжують відповідальність за порушення митних правил; 3) провадження у справах про порушення митних правил, види провадження (звичайне, спрощене), завдання провадження, основні стадії провадження.

Слід звернути увагу на: Поняття митних правопорушень. Переміщення товарів під негласним контролем. Види порушень митних правил. Заходи щодо запобігання контрабанди. Порушення режиму зони митного контролю. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю. Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу. Проведення операцій без дозволу митного органу. Порушення порядку проходження митного контролю. Недекларування товарів і транспортних засобів. Неподання митному органу звітності, документів та зразків товарів. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідальність за порушення митних правил. Види стягнень за порушення митних правил: основні та додаткові. Попередження. Штраф. Конфіскація. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил. Міжнародне співробітництво в сфері боротьби з порушеннями митних правил.

Література

1. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

2. Курило, Т.В. Митне право України : навч. посіб.. - Львів:Новий Світ-2000: вид. Краснощоких А.А., 2007. - 240 с.

3. Прусс, В.М. Дізнання у кримінальних справах про контрабанду : навч. посіб.. - Х.:Бурун Книга, 2009. - 128 с.

4. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил : навч. посіб.. - Х.:Право, 2010. - 160 с.

5. Титова, В. Крупный размер контрабанды //Законность . - 2008 . - № 5. - С. 43-45.

6. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил" //Вісник Верховного Суду України . - 2008 . - № 6. - С. 24-25.

7. Співак, І.В. Надання митним органам України статусу правоохоронних - важливий чинник організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил //Часопис Київського університету права . - 2008 . - № 3. - С. 170-174.

8. Перепьолкін, С.М. Щодо відповідальності законодавства України з питань митної справи положенням Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур на прикладі боротьби з порушенням митних правил: теоретичний і практичний аспекти //Сучасні проблеми юридичної науки . - 2008. - С.166-169.

9. Допілка, В.О. Вдосконалення практики протидії контрабанді //Актуальні проблеми кримінального права та кримінології . - 2009. - С.207-209.

10. Кувакін, С.В. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2009 . - № 2. - С.75-82.

11. Шевчук, Л.М. Конституційно-правове регулювання нагляду прокуратури за дотриманням законів митними органами України у справах про контрабанду та порушення митних правил // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична . - 2009 . - № 1. - С.81-87.

12. Жилка, І.П. Поняття та структура правоохоронної діяльності митних органів //Наше право/ Our law . - 2009 . - №1 ч.1. - С.14-20.

13. Павленко, Є. Особливості вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів України //Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 12. - С.54-57.

14. Тулянцева, І.В. Окремі питання, що виникають у практиці застосування відповідальності за порушення законодавства України про вивезення та ввезення культурних цінностей //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2007 . - № 2. - С.149-153.

15. Павленко, Є. Теоретичні засади визначення профілактики порушень митних правил //Підприємництво, господарство і право . - 2010 . - № 8. - С.40-43.

16. Зименко, А.В. Аспекти правової відповідальності за порушення митних правил в митному праві України //Митна справа . - 2009 . - № 2. - С.32-34.

17. Петровський, О.М. Система загальних принципів неюрисдикційних проваджень у митному праві //Митна справа . - 2009 . - № 2. - С.35-38.

18. Бегишева, И. В. Применение специальных знаний по классификации товаров при расследовании таможенных правонарушений стран-участниц Таможенного союза //"Черные дыры" в Российском законодательстве . - 2010 . - № 4. - С. 158-164.

19. Ельцов, В.О. Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про порушення митних правил //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2009 . - № 4 (№ 47). - С.183-190.

20. Антоненко, О.А. Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з переміщенням товарів через державний контроль України //Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави . - 2011. - С. 189-190.

21. Звягин, М.М. Административная ответственость за нарушение таможенных правил //Российская юстиция . - 2010 . - № 10. - С. 5-6.

22. Ліпинський, В.В. Проблемні питання судового розгляду справ про порушення митних правил //Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України ( з 2006 р. - Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) . - 2011 . - № 4. - С. 424-432.

23. Нестеров, В. Чи може громадянин України тимчасово ввезти автомобіль без сплати ввізного мита? //Юридичний журнал . - 2010 . - № 12. - С. 83-84.

Тема № 10: Україна як суб’єкт міжнародного митного права

Семінарське заняття: «Україна як суб’єкт міжнародного митного права»

Навчальна мета заняття:

1. Ознайомити курсантів з поняттям міжнародного митного права та його впливом на розвиток митного права України;

2. З’ясувати правові засади міжнародного митного співробітництва.

 

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Поняття міжнародного митного права та його вплив на розвиток митного права України.

2. Правові засади міжнародного митного співробітництва.

3. Митна служба України та міжнародні організації.

4. Регіональне митне співробітництво.

Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на наступні аспекти теми: 1) поняття міжнародного митного права та його вплив на розвиток митного права України; 2) правові засади міжнародного митного співробітництва; 3) митна служба України та міжнародні організації; 4) регіональне митне співробітництво.

Література

1. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

2. Шершун, А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.-метод. посібник. - К.:Кондор, 2007. - 330 с.

3. Міжнародне право: Основні галузі : Підручник. - К.:Либідь, 2004. - 816 с.

4. Прусс, В.М. Юридична відповідальність за порушення митних правил : Навч. посібник. - Одеса:Фенікс, 2006. - 100 с.

5. Основи митної справи в Україні : підруч.. - К.:Знання, 2008. - 652 с.

6. Гіжевський, В.К. Митне право України : навч. посіб.. - К.:Атіка, 2008. - 204 с.

7. Право Європейського Союзу. Особлива частина : навч. посіб. (з урахуванням положень Лісабонського Договору). - К.:Істина, 2010. - 528 с.....

8. Стан виконання адаптаційної складової Плану дій Україна - ЄС за сферою митне право //Євроїнформ . - 2007 . - № 1. - С. 24-59.

9. Дьомін, Ю. Становлення митного законодавства триває //Вісник прокуратури . - 2003 . - №2. - С.36-38.

10. Павленко, Є. Специфіка інтеграції норм митного права в країнах Європейського Союзу //Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 8. - С.52-54.

11. Приймаченко, Д. Щодо поняття функцій митних органів //Підприємництво, господарство і право . - 2007 . - № 12. - С.84-87.

12. Максимов, Ю.А. Основы формирования законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности Росийской Федерации //Влада. Людина.Закон: міжнародний науковий журнал/ ГО "АВ ЮФ ЗДУ" . - 2010 . - № 6. - С.44-51.

13. Оніщик, Ю. Проблеми митного законодавства //Право України . - 2011 . - № 9. - С.274-279.

14. Трунина, Е. В. К вопросу о концепции правооохранительной службы в таможенных органах //Российский следователь . - 2010 . - № 13. - С. 31- 35

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.014 с.)