Тема № 7: Митне оформлення та митне декларуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 7: Митне оформлення та митне декларуванняСемінарське заняття: «Митне оформлення та митне декларування»

Навчальна мета заняття:

- - розкрити поняття декларування товарів, ознайомити курсантів з видами декларацій;

- поглибити знання курсантів щодо питань підприємницької діяльності у митній справі.

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Декларування товарів та види декларацій.

2. Підприємницька діяльність у галузі митної справи.

3. Митний перевізник.

Додаткові питання:

1. Поняття митного оформлення

2. Здійснення митного оформлення

3. Етапи митного оформлення

4. Митне декларування і порядок його здійснення

5. Форми митного декларування

6. Порядок митного декларування

7.Підприємницька діяльність з надання митних послуг

 

Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на наступні аспекти теми: 1) поняття „декларування товарів”, „митна декларація”, види декларацій (попередня, тимчасова (неповна), періодична, повна, декларація митної вартості); 2) поняття „митний брокер”, його функції, документи на підставі яких здійснюється декларування; 3) поняття „митний перевізник”, вимоги до ведення посередницької діяльності митного перевізника.

Слід чітко засвоїти: Поняття митного оформлення товарів та інших предметів. Місця проведення, порядок митного оформлення. Мова митних документів. Поняття декларування, форми, процедура. Тимчасова та неповна декларація. Періодична митна декларація. Попередня митна декларація. Прийняття митної декларації. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації. Місце, строки декларування. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів. Поняття майна в митному праві. Документування, порядок митного оформлення ввезення (вивезення) майна. Строки ввезення (вивезення) товарів. Продовження строків. Режим митного оформлення іноземних інвестицій. Поняття та види інвестицій. Підприємства з іноземними інвестиціями. Порядок подання декларації суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. Умови та порядок оформлення звільнення від сплати мита. Поняття гуманітарної допомоги. Етапи процесу ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України. Етап визнання вантажу. Митне оформлення вантажу. Звіт перед митним органом про використання вантажів. Декларування вантажів з гуманітарною допомогою. Пакет документів для декларування.

Література

1. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

2. Шершун, А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.-метод. посібник. - К.:Кондор, 2007. - 330 с.

3. Гіжевський, В.К. Митне право України : навч. посіб.. - К.:Атіка, 2008. - 204 с.

4. Курило, Т.В. Митне право України : навч. посіб.. - Львів:Новий Світ-2000: вид. Краснощоких А.А., 2007. - 240 с.

5. Митне право України : навч. посіб.. - К.:Істина, 2008. - 328 с.

6. Титова, В. Крупный размер контрабанды //Законность . - 2008 . - № 5. - С. 43-45.

7. Кувакін, С.В. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2009 . - № 2. - С.75-82.

8. Шевчук, Л.М. Конституційно-правове регулювання нагляду прокуратури за дотриманням законів митними органами України у справах про контрабанду та порушення митних правил // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична . - 2009 . - № 1. - С.81-87.

9. Бакаева, О.Ю. Правовые аспекты таможенного администрирования: понятие и признаки //Государство и право . - 2009 . - № 11. - С.94-98.

10. Волков, А. Таможенный режим "временный ввоз" //Юридическая практика . - 2010 . - 26 октября (№ 43). - С.11.

11. Ашмрин, А.И. Финансово-правовые аспекты таможенного контроля //Государство и право . - 2009 . - № 1. - С.94-100.

12. Погодина, Н.А. Историческая природа таможенного досмотра //Современное право . - 2009 . - № 12. - С.157-160.

13. Міщенко, І.В. Митна логістика в Україні: поняття та перспективи розвитку //Митна справа . - 2009 . - № 2. - С.26-29.

14. Болибок, Є. Поняття та застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) //Прокуратура. Людина. Держава . - 2004 . - № 10. - С.103-110.

15. Ліпинський, В.В. Проблемні питання судового розгляду справ про порушення митних правил //Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України ( з 2006 р. - Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) . - 2011 . - № 4. - С. 424-432.

16. Нестеров, В. Чи може громадянин України тимчасово ввезти автомобіль без сплати ввізного мита? //Юридичний журнал . - 2010 . - № 12. - С. 83-84.

 

Тема № 8: Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання ЗЕД

Семінарське заняття: «Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання ЗЕД»

Навчальна мета заняття:

1. ознайомити з курсантів з правовими основами митно-тарифного й нетарифного регулювання ЗЕД;

2. ознайомити курсантів з поняттям, структурою митних тарифів;

3. навчити визначати види мита

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Державне регулювання, тарифне й нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Поняття, структура митного тарифу. Види мита.

3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: поняття, призначення.

 

Додаткові питання:

1. Дайте визначення митного тарифу України.

2. Класифікуйте види мита.

3. Охарактеризуйте порядок визначення країни походження товару.

4. Назвіть методики визначення митної вартості.

5. Перелічіть випадки обкладення податком на додану вартість при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України.

6. Назвіть види товарів, увезення яких підлягає обкладенню митом.

7. Вкажіть умови звільнення від оподаткування операцій щодо ввезення товарів громадянами.

8. Класифікуйте операції, при здійсненні яких нараховується митний збір.

Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

При вивченні даного питання курсант має розібратись з поняттям мита, митного тарифу, митної вартості, опанувати методику нарахування мита та порядок визначення країни походження товару.

Основними нормативно-правовими джерелами для вивчення питання є Митний кодекс України.

Курсант має знати, що мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Важливим моментом є опанування курсантом знань про види мита.

В Україні застосовуються такі види мита:

адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та Інших предметів, які обкладаються митом;

специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

комбіноване, що поєднує обидва види митного обкладання.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. На даний час вивізне мито в Україні нараховується лише в особливих випадках.

На окремі товари та інші предмети може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх установлення.

З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:

Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування. антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, ужитих відповідно до законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

Курсант має опрацювати зазначені вище нормативно-правові акти.

Для визначення розміру мита використовується Митний тариф України, який визначається як систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів, яка використовується в переважній частині цивілізованого світу.

Також для опанування методики визначення розміру мита у грошовому виразі курсант має розуміти сутність поняття митної вартості, яка є базою оподаткування при визначенні мита.

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу України.

Визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, здійснюється за такими методами:

1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

2) за ціною договору щодо ідентичних товарів;

3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

4) на основі віднімання вартості;

5) на основі додавання вартості (обчислена вартість);

6) резервним.

Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

Курсант має опрацювати склад подальших витрат при визначенні митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), а також усі інші методи визначення митної вартості.

Також курсант має звернути увагу на те, що мито нараховується митним органом України відповідно до Митного тарифу України, чинного на день подання митної декларації, і сплачується у валюті України.

Література

1. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

2. Митне право України : посібник. - Х.:НУВС, 2001. - 180 с.

3. Кернз, В. Вступ до права Європейського Союзу : Навч. посібник : Пер. з англ.. - К.:Знання, 2002. - 382 с.

4. Основы таможенного дела в Украине : Учеб. пособие. - К.:Знання, 2003. - 494 с.

5. Шершун, А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.-метод. посібник. - К.:Кондор, 2007. - 330 с.

6. Міжнародне право: Основні галузі : Підручник. - К.:Либідь, 2004. - 816 с.

7. Основи митної справи в Україні : підруч.. - К.:Знання, 2008. - 652 с.

8. Курило, Т.В. Митне право України : навч. посіб.. - Львів:Новий Світ-2000: вид. Краснощоких А.А., 2007. - 240 с.

9. Митне право України : навч. посіб.. - К.:Істина, 2008. - 328 с.

10. Право Європейського Союзу. Особлива частина : навч. посіб. (з урахуванням положень Лісабонського Договору). - К.:Істина, 2010. - 528 с.....

11. Стан виконання адаптаційної складової Плану дій Україна - ЄС за сферою митне право //Євроїнформ . - 2007 . - № 1. - С. 24-59.

12. Павленко, Є. Специфіка інтеграції норм митного права в країнах Європейського Союзу //Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 8. - С.52-54.

13. Григорчук, М. В. Криміналізація експортно-імпортних відносин як загроза зовнішньоекономічній безпеці України //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2009 . - № 6. - С. 224-231.

14. Дьоміна, С.Ю. Уточнення понятійного апарату митного законодавства //Держава і право . - 2010 . - № 47. - С.265-268

15. Максимов, Ю.А. Основы формирования законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности Росийской Федерации //Влада. Людина.Закон: міжнародний науковий журнал/ ГО "АВ ЮФ ЗДУ" . - 2010 . - № 6. - С.44-51.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)