Плати, які справляються митними органамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Плати, які справляються митними органамиЗ вступом України до Світової організації торгівлі були скасовані митні збори, а сплаті підлягає· плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" від 18.01.03 № 93. · плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, встановлена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів" та НаказуДМСУ від 29.07.2008 N 821 «Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органівПлата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часомПлата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата), справляється з осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, на підставі їх письмового звернення до керівника відповідного митного органу щодо проведення такого оформлення; Плата справляється у національній валюті, за офіційним (обмінним) курсом Національного банку, що діє на дату подання митному органу вантажної митної декларації до митного оформлення, а у разі її нарахування за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - на дату оформлення такої квитанції; Кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до доходів державного бюджету;Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, нарахування розміру плати та її внесення встановлюється Держмитслужбою. РОЗМІР плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
  Назва операції За одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення), євро
1. Митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів  
  у робочий час 20
у надурочний, нічний час і вихідні дні 40
у святкові та неробочі дні 50
2. Митне оформлення товарів і транспортних засобів у місцях розташування митних органів поза робочим часом, установленим для митних органів  
  у надурочний, нічний час і вихідні дні 40
у святкові та неробочі дні 50
Плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органівВідповідно до ПостановиКабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів" та НаказуДМСУ від 29.07.2008 N 821 «Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органівПлатником плати є власник товарів і транспортних засобів або вповноважена ним особа. Плата сплачується платником у гривнях за офіційним курсом Національного банку України, установленим на дату її внесення, у сумі, розрахованій відповідно до встановлених розмірів та залежно від строку зберігання товарів і транспортних засобів.Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу для нарахування плати обчислюється, починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом і до дня їх видачі зі складу митного органу власникам або вповноваженим особам. При нарахуванні плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів до розрахункового строку не включаються час затримки митного оформлення, яка сталася з вини митного органу, а також строк дії обставин непереборної сили.При справлянні плати строк зберігання обчислюється в календарних днях. День видачі зі складу митного органу товарів і транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального строку нарахування плати не включається. Кошти, отримані від справляння плати, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки митних органів, відкриті в органах Державного казначейства України. Кошти, отримані від справляння плати, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією зберігання.РОЗМІР ПЛАТИза зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів
№ п/п Категорії товарів Розмір плати в євро за добу
1. Товари в закритому сховищі (на складі):  
  за піддон (800 х 1200 мм) 2,0
за кубічний метр (якщо зберігається не на піддонах) 1,0
2. Товари на відкритих майданчиках:  
  за піддон (800 х 1200 мм) 1,0
за кубічний метр (якщо зберігається не на піддонах) 0,5
3. Транспортні засоби, за одиницю:  
  легкові, мікроавтобуси, мотоциклимопеди (максимальна вага яких перевищує 3 500 кг і кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує восьми) 10,0
вантажні, автобуси (максимальна вага яких 3 500 кг та/або які мають восьми місць для сидіння, крім сидіння водія) 22,0
інші (за квадратний метр займаної площі) 1,0

Основні принципи Інкотермс

Базові умови поставок – це сукупність основних обов’язків контрагентів щодо транспортування та страхування товарів на шляху їх переміщення від експортера до імпортера. Упродовж тривалої міжнародної торговельної практики склались певні умови обміну товарами, а також відповідно до цих умов обов’язки сторін здійснювати певні заходи, сукупність яких формує торгові звичаї. З метою уникнення суперечностей між торговими партнерами Міжнародна торгова палата розробила і в 1936 році вперше опублікувала збірник тлумачень найпоширеніших торгових звичаїв, що дістав назву “Інкотермс”. Згодом поправки і доповнення вносились у них у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 р. 2000 і останні – у 2010 році(вступили в дію з 1 січня 2011 року) для приведення цих правил у відповідність до сучасної практики міжнародної торгівлі

У комерційній діяльності зовнішньоторгових організацій постійно постає потреба детального розгляду взаємних обов’язків продавців і покупців, що випливають з базових умов поставок. Для цього використовують збірник “Інкотермс”.

Інкотермс – офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торгових термінів, які полегшують міжнародну торгівлю. Посилання на Інкотермс-2010 у договорі купівлі-продажу чітко визначає відповідні обов’язки сторін і зменшує ризик юридичних ускладнень.

У базових умовах поставок визначено обов’язки продавця щодо забезпечення доставки вантажу за встановлену в контракті ціну в певну географічну точку, завантаження товару на транспортний засіб чи передання його транспортній організації.

Базові умови визначають й інші обов’язки продавців і покупців, зокрема:

- хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів територіями країн продавця, покупця, транзитних країн, морськими та повітряними шляхами;

- обов’язки продавців у частині пакування та маркування товарів;

- обов’язки сторін щодо страхування вантажів і оформлення комерційних документів;

- місце і час переходу від продавця до покупця ризиків втрати чи пошкодження товарів.

З моменту створення в 1936 р. правил Інкотермс Міжнародною торговою палатою вони регулярно коригуються, щоб бути на рівні розвитку міжнародної торгівлі.

Зауважимо, що сфера дії Інкотермс обмежена питаннями, пов’язаними з правами й обов’язками сторін договору купівлі-продажу щодо постачання проданих товарів (під товарами тут розуміються і матеріальні, і нематеріальні товари, такі як комп’ютерне програмне забезпечення).

Умови Інкотермс стандартизовані. Ці умови регламентують момент передачі прав на товар і усі пов’язані з цим ризики.

Правила Інкотермс-2010 спрямовані для використання як у випадку міжнародної, так і у випадках внутрішньої торгівлі. Правила Інкотермс-2010 містять 11 термінів. Для полегшення розуміння усі терміни згруповано у 4 категорії відповідно до розподілу зобов’язань між продавцем і покупцем: E, F, C, D

КатегоріяЕ. КатегоріяЕ (від слова Ех, термін - EX WORKS) охоплює варіанти з мінімальною відповідальністю для продавця і максимальною - для покупця. У цій групі продавець відповідає тільки за виробництво товарів, доступних для покупця за узгодженою ціною, які отримує покупець на підприємстві продавця.

Категорія F. КатегоріяF (від слова free, ("F" - терміни - FCA, FAS і FOB)) об'єднує варіанти, для яких характерна відсутність відповідальності у продавця на основній ділянці транспортування. Іншими словами, продавець зобов'язується тільки доставити товари до перевізника, вказаного покупцем. При цьому він не несе відповідальності за основне перевезення і оплачує тільки частину витрат, потрібних для доставки продукції, — тільки на початковому її етапі.

КатегоріяС. КатегоріяС (від cost — витрати або carnage ~ перевезення, терміни CFR, CIF, CPT і CIP) включає варіанти, при яких продавець організовує та оплачує перевезення без прийняття на себе пов’язаних з ним ризиків. Тобто продавець несе відповідальність за укладення контракту з основним перевізником і оплату його послуг, але не приймає на себе ризик збитків або псування продукції, а також не оплачує додаткові витрати, що відбулися після транспортування вантажу або його відправки.

КатегоріяD. КатегоріяD (від delivery –доставка, терміни DAТ, DАР і DDP) охоплює 5 варіантів доставки на умовах INCOTERMS, при яких продавець несе відповідальність за всі витрати і ризики, пов'язані з доставкою товарів в країну призначення. Продавець зобов’язаний надати товари у розпорядження покупця в обумовленому місці призначення (забезпечити прибуття).

Крім того усі терміни Правил Інкотермс 2010 згруповані у 2 групи:

- терміни, що використовуються при перевезенні будь-яким видом транспорту (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP);

- терміни, що використовуються при морських і внутрішніх водних перевезеннях (FAS, FOB, CFR, CIF)

E Категорія E Відвантаження
EXW перевезення будь-яким видом транспорту Франко завод (... назва місця) EX Works (...named place)
F Категорія F Основне перевезення не оплачено продавцем
FCA перевезення будь-яким видом транспорту Франко перевізник (... назва місця) Free Carrier(...named place)
FAS морські і внутрішні водні перевезення Франко вздовж борта судна (... назва порту відвантаження ) Free Alongside Ship (...named port of shipment)
FOB морські і внутрішні водні перевезення Франко борт (... назва порту відвантаження) Free On Board (...named port of shipment)
C Категорія C Основне перевезення оплачено продавцем
CFR морські і внутрішні водні перевезення Вартість і фрахт (... назва порту призначення) Cost and Freight (...named port of destination)
CIF   морські і внутрішні водні перевезення Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення) Cost, Insurance and Freight (...named port of destination)
CIP перевезення будь-яким видом транспорту Перевезення і страхування оплачено до (... назва місця призначення) Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination)
CPT перевезення будь-яким видом транспорту Перевезення оплачено до (... назва місця призначенння) Carriage Paid To (...named place of destination)
D Категорія D Доставка
DAT перевезення будь-яким видом транспорту Поставка на термінал (... назва терміналу) Delivered At Terminal (...named terminal of destination)
DAP перевезення будь-яким видом транспорту Поставка в пункт(... назва пункту) Delivered At Piont(...named point of destination)
DDP перевезення будь-яким видом транспорту Поставка з оплатою мита (... назва місця призначення) Delivered Duty Paid (...named place of destination)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.021 с.)