Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.Семестровий бал виставляється на основі результатів усіх видів оцінювання за цей період.

Окрема підсумкова робота (семестрова) не проводиться.

Семестровий бал виставляється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів Перевага надається результатам другого семестру.

Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Державна підсумкова атестація здійснюється у 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. №94 (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 р. №1151), зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 18 січня 2010 р. за № 39/17334).

У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою - з української мови (мова і читання) та математики;

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин - з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською та мовами національних меншин атестація результатів навчальної діяльності учнів з української (державної) мови, якщо вони вивчали її лише у двох останніх класах початкової школи, здійснюється за бажанням учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють).

Бали за атестацію із цих предметів (Держ. підс. ат.) виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт і в журналах фіксуються під датою проведення контрольної роботи.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання у розділі класного журналу «Зведений облік досягнень у навчанні учнів 1 - 4 класів».

Акцентуємо увагу на тому, що додаткові види перевірних робіт у 4-их класах не проводяться.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів.

Мови

У процесі початкового навчання мови забезпечується розвиток та вдосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння), навчання дітей читання і письма, навчання роботи з дитячою книжкою, формування умінь будувати письмові зв’язні висловлювання; формується певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечується мотивація вивчення мови.

Уроки „Розвитку зв’язного мовлення” у 1 - 2 класах спрямовані на розвиток усного мовлення, у 3 - 4 класах — на формування умінь писати перекази і твори. Ці уроки записуються на сторінках, відведених на мову навчання та на українську мову (у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини).

На правій сторінці журналу перед записом теми робиться позначка Розв. мовл., на лівій – ставиться дата і бал за рівень виконаної роботи. За навчальні письмові перекази і твори бали в журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал заноситься тільки оцінка за зміст, у зошит ставляться дві оцінки в балах: за зміст та за грамотність.

Тематичний бал з мови фіксує рівень знань з мови та мовні уміння за певними мовними темами програми (Звуки і букви, Значення слова, Граматична форма слова, Речення тощо).

У таблиці „Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах) з мови навчання (українська мова) внесено зміни (додатки 2, 3, а саме):

Додаток 2

Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах)

Мова навчання (українська мова)
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог - -
3. Усний переказ - - - -
4. Усний твір
5. Читання
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість
Українська мова у школах з російською чи іншою мовою національної меншини
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог
3. Усний переказ
4. Усний твір -
5. Читання
6. Знання й уміння з мови
7. Диктант
8. Списування
9. Етнокультуро- знавчі знання (на уроках читання)
  Загальна кількість

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

 

Додаток 3

Мова навчання у школах з навчанням мовами національних меншин
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог
3. Усний переказ
4. Усний твір
5. Читання (вголос та мовчки) чит. вг.- 1 чит.вг.-1 чит. вг.- 1 чит. вг.-1, чит. м.-1 чит. вг.-1 чит. вг.-1, чит. м.-1
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість
Примітка: кількість перевірок є орієнтовною. Друга мова
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог - - -
3. Усний переказ
4. Усний твір
5. Читання (вголос та мовчки) - - - - чит. вг.-1 чит. вг.-1   чит. вг.-1,   чит. м.-1
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови -
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

З української мови перевіряються й оцінюються навчальні досягнення учнів із таких аспектів:

· слухання – розуміння (аудіювання);

· діалогічне мовлення;

· монологічне мовлення (усний переказ чи твір);

· читання вголос;

· письмо (письмовий переказ);

· знання про мову й мовлення, мовні уміння і навички (мовна тема);

· орфографічні та пунктуаційні навички (диктант);

· графічні навички письма (списування).

На кожний вид перевірки відводиться окрема колонка.

Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних видів перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках.

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати.

На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно зазначити вид перевірки в день (дні) проведення відповідно виду контролю (див. додаток 4).

 

Додаток 4

17.01 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.
... ...
23.01 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний переказ.
... ...
11.02 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний твір.
... ...
20.02 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.
... ...
07.03 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний переказ.
... ...
15.03 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний твір.
... ...
25.04 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний твір.
... ...
30.04 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота.Усний переказ.
... ...
15.05 [Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.

 

У першому класі передбачено два види перевірок: читання та списування, які записуються лише на правій сторінці журналу поруч з темою уроку. Ліва сторінка може мати такий вигляд (додаток 5).

 

Додаток 5

Зразок оформлення обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі (ліва сторона)

Навчання грамоти

1 клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць   Прізвище та ім’я …   ...       …     …       …         …   …   ...   ...      
1.                                
2.                                
3.                                
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 2-го класу за умови відповідного рішення педради у І півріччі фіксуються за зразком 1-го класу (вербальне оцінювання), результати оцінювання у ІІ півріччі - в балах за зразком 3-го класу (додатки 6, 7, 8).


Додаток 6

Українська мова

Клас, І семестр

№ з/п Число і місяць   Прізвище та ім’я Аудіювання …         …         Вед. зош. …     Тем. бал         Вед. зош.   …   …     …   Вед. зош.         …                 Вед. зош.     Тем. бал. І семестр
 
1.                                                        
2.                                                        
3.                                                        
4.                                                      
5.           Мовна тема       Диктант         Диктант             Мовна тема          
                             
                             
                             
                             
                                                 

Додаток 7

Українська мова

Клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я Аудіювання Усний твір Усний переказ ...   …     Вед. зош Тем. бал   …     Вед. зош Тем. бал ...     Вед. зош. ...     Вед. зош.   Списування Списування ... Вед. зош. Тем. бал ІІ семестр Річний бал
                        05
1.                                                          
2.                                                          
                                                         
4.                                                        
                                                         
            Мовна тема         Диктант Мовна тема Письмовий переказ         Диктант         Екскурсія
                                 
                                 
                                 
                                             

 

Записи на правій сторінці журналу:

Додаток 8

№ з/п Дата Зміст уроку Завдання додому
  ... [Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна робота. Діалог.  
  ... Перевірка знань з мови (“Повторення”, “Мова і мовлення”).  
  ... Диктант “Золота осінь”.  
  ... [Тема уроку згідно з календ. планом]. Перевірна робота. Аудіювання.  
  ... Перевірка знань з мови (“Текст”, “Речення”).  
  ... Диктант “Зимові розваги”.  
  …. [Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна робота. Списування  

Читання

Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять відповідої кількості творів:

2 клас – 6 - 7 віршів;

3 клас – 7 - 8 віршів;

4 клас – 8 -10 віршів, 2 - 3 уривки з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально, що дає змогу вчителю накопичувати дані про динаміку розвитку в учнів виразності читання і враховувати їх під час підсумкового оцінювання. Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою „вивчення напам’ять” після дати, коли цей твір було задано.

Перевірка вивчення напам’ять творів малих жанрів (скоромовок, прислів’їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.

Підсумкова перевірканавичкичитання вголос здійснюється в 2-4 класах індивідуальній два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів.

Учні читають незнайомий текст. Під час перевірки враховується розуміння прочитаного, спосіб читання, правильність і темп. Швидкість читання не є пріоритетом при визначенні оцінки за рівень сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання. Результати перевірки фіксуються в балах у колонці без зазначення дати.

Підсумковому контролю в 4 класі, крім навички читання вголос, підлягає навичка читання мовчки. Рівень сформованості цього виду читання визначається темпом, способом читання та розумінням прочитаного. Така перевірка здійснюється фронтально наприкінці кожного семестру під час проведення контрольної роботи. Результати контролю в балах заносяться в окрему колонку лівої сторінки журналу із зазначенням дати. На правій сторінці журналу фіксується вид контролю і назва тексту (додаток 9):

Додаток 9

№ з/п Дата Зміст уроку Завдання додому
... ... ... ...
  20.05 Контрольна робота. Читання мовчки. Всеволод Нестайко "Жевжик".  
... ... ... ...

Тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням результатів поточного оцінювання, результатів навички читання вголос та мовчки, якості вивчення віршів напам’ять.

Семестрове оцінювання відбувається на основі тематичного оцінювання.

Річне оцінювання відбувається на основі семестрових оцінок (додаток 10).

Математика

Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи.

Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:

І семестр – 4 контрольні роботи;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт (з них одна робота - річна)

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль.

Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі спостережень учителя за роботою учня, поточних та тематичних оцінок.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів (додаток 11).

Я і Україна

У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета„Я і Україна” („Ознайомлення з навколишнім”, "Довкілля") здійснюється вербально.

У 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета„Я і Україна” („Природознавство”, „Громадянська освіта”, "Я і Україна. Довкілля") здійснюється за відповідними критеріями.

У класному журналі на кожний навчальний предмет відводяться окремі сторінки. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного предмета окремо.

Навчальний матеріал поділяється на блоки. Після вивчення кожного блоку проводиться тематична перевірка (по 2 рази на семестр - з курсів „Природознавство” і „Громадянська освіта”; 4 рази на семестр - з курсу "Я і Україна. Довкілля" ). Тривалість кожної перевірної роботи - 10 - 15 хв (додаток 12).

 

 

Додаток 10

Українське читання

Клас, ІІ семестр

  № з/п   Число і місяць   Прізвище та ім’я ...     ...     Вірш напам. ... Тем. бал     Уривок напам. ... ... ... Тем. бал   ... Читання вголос Тем. бал ІІ семестр Річний бал
  01   01   01                             05
1.                                                
2.                                                
                                               
4.                                                
5.                           Читання мовчки       Підс.контр.роб.Держ.підс.ат.            
                                 
                             
                             
                             
                                        Екскурсія

 

У школах з навчанням російською мовою заповнення сторінок класного журналу з предмета "Чтение" щодо оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється аналогічно до предмета "Читання" у школах з навчанням українською мовою (додаток 10).


Додаток 11

Математика

Клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я ...   ... ... Тем. бал …   Вед. зош.   ... ... Тем. бал Вед. зош. ...     Вед. зош. ...   ...   Тем. бал Вед. зош. Тем. бал ІІ семестр Річний бал
        02            
1.                                                
2.                                                
                                               
4.                                            
      Контр. робота       Контр. робота         Контр. робота     Контр. робота   Підс.контр.роб.Держ.підс.ат.          
                     
                     
                     
                     
                                       

Додаток 12

Природознавство

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я ...   ... Контр робота ... Тем. бал …   ...   Контр робота ... Тем. бал ... ...   ... ...     Тем. бал ІІ семестр Річний бал
          04             05
1.                                          
2.                                          
                                         
4.                                      
                                       
                           
                          Екскурсія
                         
                         
                                     

На правій сторінці журналу робиться запис: Контрольна робота. “Тема” (додаток 13).

Додаток 13

№ з/п Дата Зміст уроку Завдання додому
... ... ... ...
... 18.02 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.  
... ... ... ...
... 20.04 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.  

Семестровий бал виставляється на основі поточних та тематичних балів.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів.

Образотворче мистецтвоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.015 с.)