ТОП 10:

Суб'єкти патентування. Утримування й види торгових патентів 

торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його відокремленого підрозділу займатися зазначеними видами підприємницької діяльності.

 

При провадженні підприємницької діяльності використовуються такі види торгових патентів:

- на право провадження торговельної діяльності;

- на право надання побутових послуг;

- на право обміну готівкових валютних цінностей;

- на право надання послуг у сфері грального бізнесу;

- короткотерміновий;

- спеціальний;

- пільговий.

Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню є:

- фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

- юридичні особи.

-їх відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо).

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного

значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства

робітничого постачання;

в) фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві,

на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках

продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою

в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки),

продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

Види торгового патенту:

звичайний торговий патент.

пільговий торговий патент – патент, який видається суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю виключно товарами вітчизняного виробництва.

Санкції за порушення порядку обліку торговельних операцій.

Відповідальність встановлюється Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме Розділом 5, статті 17-29.

1) За порушення вимог цього Закону до суб'єктів

господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари

(послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової

служби України застосовуються фінансові санкції;

2) У разі порушення встановленого цим Законом порядку

виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до

уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють

свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими

банками, за рішенням відповідних органів державної податкової

служби України застосовуються фінансові санкції;

3) До суб'єктів господарювання, що реалізують для

застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори

розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру

реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне

забезпечення яких внесені зміни, не передбачені

конструкторсько-технологічною та програмною документацією

виробника, за рішенням відповідних органів державної податкової

служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний

реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість

реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована

продукція підлягає конфіскації;

4) До суб'єктів господарювання, що здійснюють

реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку,

застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості

необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та

зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) У разі встановлення контролюючими органами факту

внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та

програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне

забезпечення належним чином опломбованого реєстратора

розрахункових операцій, до центра сервісного обслуговування, який

здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора,

застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) Суми фінансових санкцій, які визначені статтями

17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами

господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін

з дня прийняття органами державної податкової служби України

рішення про застосування таких фінансових санкцій.

7) Посадові особи та працівники торгівлі,

громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи

уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють

свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими

банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення

вимог цього Закону притягуються органами державної податкової

служби України до адміністративної відповідальності згідно з

законом.

8) Особи, які внесли непередбачені

конструкторсько-технологічною та програмною документацією

виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення

реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до

знищення чи зміни накопичених даних про розрахункові операції за

товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу

іноземної валюти, притягаються до відповідальності згідно з

законом.

9) У разі встановлення при застосуванні реєстратора

розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи

програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати

інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з

купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної

пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти

у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

10) У разі встановлення при застосуванні реєстратора

розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи

програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію

про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з

купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної

пам'яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за

рішенням органів державної податкової служби України

застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому такі

реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник

зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту господарювання, а

зазначена модель реєстратора розрахункових операцій у

встановленому порядку виключається з Державного реєстру

реєстраторів розрахункових операцій.

Біржа. Аукціон

Біржа (нім. Börse, від пізньолат. bursa — гаманець) — організований торгівельний майданчик, на якому відбувається оптова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється динаміка ціни тільки під впливом ринкового попиту та пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та прогнозувати хід торгів в майбутньому.

В наш час біржа — юридична особа, що забезпечує регулярне функціонування організованого ринку товарів, валют, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Біржа гарантує виконання угод, кожен член біржі проходить процедуру лістингу, де перевіряється повністю всі дані про компанію — від фінансової звітності, до моральних якостей керівника. Все це мінімізує ризики щодо невиконання угод та робить торгівлю на біржі більш зручною та впевненою.

Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на: Товарні, фондові, валютні, ф'ючерсні, універсальні

Біржа може мати біржовий склад, що сертифікується і контролюється біржею, і за договором з нею обслуговує процедуру виконання поставки товару за ф'ючерсними контрактами.

Аукціо́н (ціно́вка; нім. Auktion, від лат. auctio — збільшення ) — 1. Спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну. 2. Англійський аукціон - аукціон, на якому ставки піднімаються знизу вверх. 3. Голландський аукціон - аукціон, на якому торги починаються з навищої ставки і понижуються до тих пір, поки не знайдеться покупець.

На аукціоні можуть продаватися об'єкти нерухомості, антикваріат, витвори мистецтва тощо. Крім добровільних, аукціони можуть бути примусовими — за рішенням судових органів. Добровільні організуються власниками товарів з метою найвигіднішого їх продажу. Примусові влаштовуються відповідними органами з метою стягнення боргів, реалізації конфіскованих товарів, незапитаних і неоплачених вантажів, невикупленого з ломбардів майна тощо.

Торги (тендери).

 

Те́ндер (англ. tender — пропозиція) — конкурентна форма розміщення замовлення на закупівлю товарів, надання послуг чи виконання робіт відповідно до наперед визначених у документації умов, в узгоджені терміни на принципах змагальності, справедливості й ефективності. Контракт заключається з переможцем тендеру — учасником, який подав пропозицію, що відповідає документації і в якій надані найкращі умови.

 

Торги - це укладання юридичної угоди з будь-якою особою: оферентом (експортером, виконавцем, постачальником, підрядником), яка запропонувала найбільш вигідні замовникам (імпортерам) умови. До торгів при укладанні договорів звертаються в основному державні і громадські установи. За суттю торги реалізують принципи конкурентних засад при виробництві та передачі будь-якого виду.

 

Торги дозволяють:

 

1) регулювати ціну продукції та послуг, використовуючи механізм конкуренції;

 

2) висувати більш жорсткі вимоги з гарантування якості та належного виконання договірних зобов'язань;

 

3) запропонувати різні методи фінансового регулювання: а) торги з пропозицією ціни; б) торги зі знижкою ціни, при яких ціна фіксується в оголошенні про торги, а оферент" пропонують свою знижку;

 

4) запропонувати умови кредитування робіт, різні форми оплати продукції: готівкою, безготівковою оплатою, на основі товарообмінних операцій, а також інші умови.

 

У наш час існують такі форми проведення торгів, які відрізняються способами залучення учасників та гласністю результатів:

 

— прилюдні, або відкриті, торги (open tenders;

 

— закриті торги (closed tenders), до участі у яких запрошується обмежена кількість (5-7) найбільших фірм-виробників даних товарів та послуг, здатних забезпечити високу якість товару та послуг

- покупці, державні організації, які представляють федеральні, регіональні, муніципальні органи виконавчої влади, представники національних та міжнародних банківських структур;

 

— одиничні, або неприлюдні, торги (nonpublic tenders), які проводяться у відсутності учасників і без публікації результатів торгів;

 

21. Ярмарок. Виставка. Ринок.

Ярмарки дають можливість широкому колу виробників, споживачів, посередників вступати в безпосередні комерційні контакти, сприяючи регулюванню попиту та пропозиції, активізації господарської ініціативи сторін.

Роль ярмарків полягає в тому, що їх діяльність пов’язана:

• із вивченням товарного ринку;

• аналізом потреб покупців;

• знаходженням оптимальної ціни, що відображає характер товару і попиту на нього;

• регулюванням руху товару.

Оптовий ярмарок є короткочасною і періодичною формою оптової реалізації товарів і здійснення операцій купівлі-продажу на основі огляду зразків товарів.

 

Предметом торгівлі на ярмарках можуть бути товари та інші матеріальні цінності, заздалегідь замовлені, заплановані до виробництва та постачання в найближчий період, або такі, що виготовлені заздалегідь і постачаються в деякі регіони.

 

Торгові виставки поділяються на наступні види:

 

1) за місцем проведення;

2) за частотою проведення;

3) за напрямом роботи;

4) за видами пропозиції;

5) залежно від попиту.

 

1. За місцем проведення:

 

1) виставки, що проводяться на території країни;

2) виставки, що проводяться за кордоном.

 

Виставки поділяються на регіональні, міжрегіональні, національні та міжнародні.

За частотою проведення виставки бувають:1) періодичні - через два, три роки;

2) щорічні;3) сезонні.

Ринок — місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару.

Оптові продовольчі ринки (ОПР) - це місце купівлі-продажу конкурентоспроможної сільськогосподарської сировини і продовольства оптовими і роздрібними торговельними підприємствами і приватними торговцями.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.012 с.)