Господарський кодекс України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарський кодекс УкраїниГосподарський кодекс України

Оглавление документа

Господарський кодекс України. 1

Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 12

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 12

Стаття 1. Предмет регулювання. 12

Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання. 12

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини. 12

Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. 13

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. 13

Стаття 6. Загальні принципи господарювання. 14

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності 14

Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 15

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності 15

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики. 15

Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави. 15

Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 17

Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності 17

Стаття 13. Державне замовлення. 18

Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 18

Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання. 19

Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб’єктів господарювання. 19

Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності 20

Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 20

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.. 20

Стаття 20. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. 21

Стаття 21. Об’єднання підприємців. 22

Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки 22

Стаття 23. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. 23

Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки 24

Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 24

Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання. 24

Стаття 26. Обмеження конкуренції 25

Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці 25

Стаття 28. Природні монополії 25

Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку. 26

Стаття 30. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання. 26

Стаття 31. Дискримінація суб’єктів господарювання. 26

Стаття 32. Недобросовісна конкуренція. 27

Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. 27

Стаття 34. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції 28

Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції 29

Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.. 29

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.. 29

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції 29

Стаття 39. Захист прав споживачів. 30

Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства 30

Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство. 31

Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 31

Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності 31

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності 31

Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності 32

Стаття 45. Організаційні форми підприємництва. 32

Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці 32

Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців. 32

Стаття 48. Державна підтримка підприємництва. 33

Стаття 49. Відповідальність суб’єктів підприємництва. 33

Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні 33

Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності 33

Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 34

Стаття 52. Некомерційне господарювання. 34

Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності 34

Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності 34

Розділ II СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 34

Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 34

Стаття 55. Поняття суб’єкта господарювання. 34

Стаття 55-1. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання. 35

Стаття 56. Утворення суб’єкта господарювання. 35

Стаття 57. Установчі документи. 36

Стаття 58. Державна реєстрація суб’єкта господарювання. 36

Стаття 59. Припинення діяльності суб’єкта господарювання. 37

Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання. 38

Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання. 38

Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО.. 38

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання. 38

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств. 39

Стаття 64. Організаційна структура підприємства. 40

Стаття 65. Управління підприємством.. 40

Стаття 66. Майно підприємства. 41

Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами. 42

Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 42

Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства. 42

Стаття 70. Об’єднання підприємств. 43

Стаття 71. Облік і звітність підприємства. 43

Стаття 72. Законодавство про підприємства. 43

Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА.. 44

Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства. 44

Стаття 74. Державне комерційне підприємство. 44

Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств. 45

Стаття 76. Казенне підприємство. 46

Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств. 47

Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства. 48

Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА.. 49

Стаття 79. Поняття господарського товариства. 49

Стаття 80. Види господарських товариств. 49

Стаття 82. Установчі документи господарського товариства. 50

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства. 51

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства. 51

Стаття 85. Власність господарського товариства. 51

Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства. 52

Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товариства. 52

Стаття 88. Права і обов’язки учасників господарського товариства. 52

Стаття 89. Управління господарським товариством.. 53

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства. 53

Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства. 54

Стаття 92. Законодавство про господарські товариства. 54

Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ. 54

Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 54

Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів. 54

Стаття 95. Виробничий кооператив. 55

Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу. 55

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу. 55

Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі 55

Стаття 99. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу. 56

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу. 56

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом.. 57

Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу. 57

Стаття 103. Правління виробничого кооперативу. 57

Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу. 58

Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу. 58

Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу. 59

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу. 59

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу. 59

Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу. 60

Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу. 60

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації 60

Стаття 112. Підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій. 61

Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ.. 61

Стаття 113. Приватні підприємства. 61

Стаття 114. Фермерське господарство. 61

Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями. 62

Стаття 117. Іноземне підприємство. 62

Глава 12 ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.. 62

Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств. 62

Стаття 119. Види об’єднань підприємств. 63

Стаття 120. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. 63

Стаття 121. Статус підприємства — учасника об’єднання підприємств. 64

Стаття 122. Управління об’єднанням підприємств. 64

Стаття 123. Майнові відносини в об’єднанні підприємств. 65

Стаття 124. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. 65

Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії 66

Стаття 127. Інші форми об’єднання інтересів підприємств. 66

Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 66

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання. 66

Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. 67

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання. 67

Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 68

Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 69

Глава 14 МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 69

Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 69

Стаття 134. Право власності — основне речове право у сфері господарювання. 69

Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника. 69

Стаття 136. Право господарського відання. 70

Стаття 137. Право оперативного управління. 70

Стаття 139. Майно у сфері господарювання. 70

Стаття 140. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. 71

Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. 71

Стаття 142. Прибуток (доход) суб’єкта господарювання. 72

Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. 72

Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання. 72

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання. 73

Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств. 73

Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання. 74

Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 74

Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання 74

Стаття 149. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання. 74

Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності 75

Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування. 75

Стаття 152. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. 75

Стаття 153. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. 75

Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 76

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 76

Стаття 155. Об’єкти прав інтелектуальної власності 76

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка 76

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки. 77

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам.. 77

Стаття 159. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування. 77

Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення. 78

Стаття 161. Використання назви країни походження товару. 78

Стаття 162. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці 78

Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 79

Стаття 163. Цінні папери та їх види. 79

Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання. 79

Стаття 165. Придбання цінних паперів суб’єктами господарювання. 80

Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів. 80

Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ.. 80

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин. 80

Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави. 81

Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави. 82

Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави 82

Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави. 82

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави. 82

Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.. 82

Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.. 82

Стаття 173. Господарське зобов’язання. 82

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 82

Стаття 175. Майново-господарські зобов’язання. 83

Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання. 83

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. 84

Стаття 178. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. 84

Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ.. 84

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання. 84

Стаття 180. Істотні умови господарського договору. 85

Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів. 86

Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів. 87

Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.. 87

Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. 88

Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах 88

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів. 88

Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду. 88

Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 88

Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 89

Стаття 189. Ціна у господарських зобов’язаннях. 89

Стаття 190. Вільні ціни. 89

Стаття 191. Державні та комунальні ціни. 89

Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення. 90

Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 90

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 90

Стаття 194. Виконання господарського зобов’язання третьою особою.. 90

Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. 91

Стаття 196. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. 91

Стаття 197. Місце виконання господарського зобов’язання. 91

Стаття 198. Виконання грошових зобов’язань. 92

Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. 92

Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. 92

Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань. 92

Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. 93

Стаття 203. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням.. 93

Стаття 204. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі 93

Стаття 205. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання. 93

Стаття 206. Розірвання господарського зобов’язання. 94

Стаття 207. Недійсність господарського зобов’язання. 94

Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.. 94

Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ... 95

Стаття 209. Неспроможність суб’єкта підприємництва. 95

Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників. 95

Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 95

Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 95

Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника. 96

Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства. 96

Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 96

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 97

Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 97

Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. 97

Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання 97

Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності 98

Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 98

Стаття 220. Прострочення боржника. 98

Стаття 221. Прострочення кредитора. 99

Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 99

Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності 100

Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 100

Стаття 224. Відшкодування збитків. 100

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків. 100

Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків. 101

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків. 101

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. 101

Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. 102

Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ. 102

Стаття 230. Штрафні санкції 102

Стаття 231. Розмір штрафних санкцій. 102

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій. 103

Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій. 103

Стаття 234. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в натурі 103

Стаття 235. Оперативно-господарські санкції 104

Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій. 104

Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій. 104

Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ. 105

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання 105

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій. 105

Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу) 105

Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція. 106

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів. 106

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування. 106

Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб’єкта господарювання. 106

Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання за порушення закону. 107

Стаття 248. Порядок ліквідації суб’єкта господарювання за порушення закону. 107

Стаття 249. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій. 107

Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій. 107

Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 108

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства 108

Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб. 108

Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) 109

Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання. 109

Стаття 255. Відшкодування збитків. 109

Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей. 109

Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію.. 109

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 109

Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 109

Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин 109

Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація. 110

Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація. 110

Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва. 110

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання. 111

Глава 30 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 111

Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність. 111

Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут. 111

Стаття 265. Договір поставки. 112

Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки. 112

Стаття 267. Строки і порядок поставки. 112

Стаття 268. Якість товарів, що поставляються. 113

Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 113

Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються. 114

Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок. 115

Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 115

Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації 115

Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації 116

Стаття 275. Договір енергопостачання. 116

Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання. 116

Стаття 277. Правила користування енергією.. 117

Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність. 117

Стаття 279. Товарна біржа. 117

Стаття 280. Права та обов’язки товарної біржі 118

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. 118

Стаття 282. Припинення товарної біржі 119

Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання. 119

Стаття 284. Умови договору оренди. 119

Стаття 285. Основні права та обов’язки орендаря. 120

Стаття 286. Орендна плата. 120

Стаття 287. Оренда державного та комунального майна. 120

Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна. 120

Стаття 289. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. 121

Стаття 291. Припинення договору оренди. 121

Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання. 121

Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання. 122

Стаття 294. Зберігання у товарному складі 122

Глава 31 КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 122

Стаття 295. Агентська діяльність. 122

Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин. 123

Стаття 297. Предмет агентського договору. 123

Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 123

Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини. 123

Стаття 300. Передача прав комерційного агента. 124

Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. 124

Стаття 302. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах 124

Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору. 124

Стаття 304. Припинення агентського договору. 125

Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання. 125

Глава 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ.. 125

Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 125

Стаття 307. Договір перевезення вантажу. 126

Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення. 126

Стаття 309. Зміна умов перевезення. 127

Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення. 127

Стаття 311. Плата за перевезення вантажів. 127

Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні 127

Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. 127

Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. 128

Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. 128

Стаття 316. Договір транспортного експедирування. 129

Глава 33 КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.. 129

Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві 129

Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво. 129

Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник. 130

Стаття 320. Права замовника. 130

Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 130

Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. 131

Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 131

Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт. 132

Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 132

Стаття 325. Інноваційна діяльність. 132

Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності 132

Стаття 327. Види інноваційної діяльності 133

Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності 133

Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності 133

Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів. 133

Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 134

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність. 134

Глава 35 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 134

Стаття 333. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 134

Стаття 334. Правовий статус банків. 135

Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України. 135

Стаття 336. Організаційно-правові форми банків. 135

Стаття 337. Державні банки. 136

Стаття 338. Кооперативні банки. 136

Стаття 339. Банківські операції 136

Стаття 340. Депозитні операції банків. 136

Стаття 341. Розрахункові операції банків. 137

Стаття 342. Банківські рахунки. 137

Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків. 138

Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції 138

Стаття 345. Кредитні операції банків. 138

Стаття 346. Кредитування суб’єктів господарювання. 139

Стаття 347. Форми та види банківського кредиту. 139

Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту. 139

Стаття 349. Кредитні ресурси. 139

Стаття 350. Факторингові операції 140

Стаття 351. Лізингові операції банків. 140

Стаття 352. Страхування у сфері господарювання. 140

Стаття 353. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання. 140

Стаття 354. Договір страхування. 141

Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання. 141

Стаття 356. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. 141

Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів 141

Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. 141

Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів. 142

Стаття 360. Фондова біржа. 142

Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі 142

Стаття 362. Аудиторська діяльність. 142

Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит. 143

Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація. 143

Стаття 365. Аудиторська палата України. 143

Глава 36 ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ) 143

Стаття 366. Договір комерційної концесії 143

Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії 144

Стаття 368. Комерційна субконцесія. 144

Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії 144

Стаття 370. Обов’язки правоволодільця. 144

Стаття 371. Обов’язки користувача. 145

Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії 145

Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача. 145

Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії 146

Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. 146

Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії 146

Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 146

Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 146

Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 146

Стаття 378. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 147

Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції 147

Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 147

Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 147

Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти) 148

Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 148

Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 148

Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 148

Стаття 386. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 149

Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності 149

Стаття 388. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. 149

Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 150

Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 150

Стаття 390. Іноземні інвестори. 150

Стаття 391. Види іноземних інвестицій. 150

Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій. 150

Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій. 151

Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій. 151

Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій. 151

Стаття 396. Діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні 151

Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій. 152

Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій. 152

Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності 153

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції 153

Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 153

Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ.. 153

Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони. 153

Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони. 153

Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон. 153

Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні 153

Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони. 154

Глава 40 КОНЦЕСІЇ. 154

Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні 154

Стаття 407. Засади концесійної діяльності 154

Стаття 408. Концесійний договір. 154

Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію.. 155

Стаття 410. Законодавство про концесії 155

Глава 41 ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 155

Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України. 155

Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України 155

Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються. 156

Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства 156

Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку 156

Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації 157

Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану. 157

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання. 157

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 157

 

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО

Стаття 190. Вільні ціни

1. Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни.

2. Вільні ціни визначаються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах — також за рішенням суб’єкта господарювання.

Стаття 230. Штрафні санкції

1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

2. Суб’єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього Кодексу.

Параграф 1. Поставка

Стаття 279. Товарна біржа

1. Товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям.

2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

3. Товарна біржа створюється на основі добровільного об’єднання заінтересованих суб’єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов’язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.

5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.

6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог статті 58 цього Кодексу.

7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.

Стаття 286. Орендна плата

1. Орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об’єкта оренди.

3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.

4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Стаття 320. Права замовника

1. Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

2. У разі якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

3. Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити у разі порушення замовником своїх зобов’язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими.

4. Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущені з вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок.

Стаття 337. Державні банки

1. Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності.

2. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

3. Найменування державного банку повинно містити слово “державний”.

4. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій (паїв), які належать їй у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку.

5. У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку цей

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.014 с.)