Облік вибуття основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік вибуття основних засобівКінцевою стадією руху основних засобів є їх вибуття. Вибуття, що супроводжується списанням з балансу установи зазначених об'єктів обліку здійснюється через:

o непридатність для подальшого використання (фізично зношене);

o недостачі, виявлені за результатами інвентаризації;

o моральне старіння;

o пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

Подальші дії щодо основних засобів:

o ліквідація (на підставі акта);

o безоплатна передача;

o відчуження майна (шляхом його продажу).

Відповідно до Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом МФУ та ДКУ від 29.11.2010 № 447 постійно діюча комісія установи:

o проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

o установлює конкретні причини списання майна: фізичне зношення, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуатації, пошкодження внаслідок аварії тощо;

o установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо таке є);

o установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів від списаного майна і проводить їх оцінку;

o здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

o визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі.

За результатами обстеження комісією у разі ліквідації складаються відповідні акти про списання основних засобів типових форм, порядок їх складання затверджені наказом ГУДКУ та Держкомстату України від 02.12.97 № 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання".

Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта про списання здійснюється за умови, якщо воно не може бути продане або безоплатно передане в установленому порядку, а також коли подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних активів полягає у внесенні пропозицій стосовно їх продажу, передання чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється винятково через аукціони та біржі згідно із Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976.

Безоплатна передача майна, яке є державною власністю здійснюється згідно з вимогами постанови КМУ від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється відповідно до вимог постанови КМУ від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності".

Експертна оцінка- це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою.

Вибуття основних засобіввідображається за кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 131 "Знос основних засобів".

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття основних засобів відображено в табл. 24.15.

Таблиця 24.15. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списують повністю зношені, непридатні для використання основні засоби 103-109
Списують основні засоби, ще не повністю зношені, але не придатні для використання    
а) на суму залишкової вартості 103-109
б) на суму нарахованого зносу 103-109
Списання необоротних активів у наслідок недостачі, установленої при інвентаризації, тощо:    
а) на суму залишкової вартості 104-109
б) на суму нарахованого зносу 104-109
Водночас роблять другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб
Списання недостач необоротних активів, установлених при інвентаризації    
а) на суму залишкової вартості 104-109
б) на суму нарахованого зносу 104-109
Водночас роблять другий запис, коли винні особи не встановлені  
Списання основних засобів у зв'язку з їхнім переведенням до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів    
а) на суму залишкової вартості 104-109
б) на суму нарахованого зносу 104-109
Одночасно оприбутковують малоцінні та швидкозношувані предмети

Синтетичний облік вибуття та переміщення основних засобівбюджетними установами здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення необоротних активів ф. 438 (бюджет) - меморіальний ордер 9.

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатної передачі основних засобів іншим установам та організаціям відображено в табл. 24.16.

Таблиця 24.16. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Безоплатно передано об'єкт основних засобів    
а) на суму залишкової вартості 103-109
б) на суму нарахованого зношення 103-109

Схему обліку вибуття основних засобів бюджетних установ відображено на рис. 24.3.

Рис. 24.3. Схема обліку вибуття основних засобів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.015 с.)