Облік позабюджетних коштів належать бюджетним організаціям 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Облік позабюджетних коштів належать бюджетним організаціям[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

Установи, що фінансуються з бюджету, можуть мати у своєму розпорядженні позабюджетні кошти, тобто кошти, що надходять не з бюджету, а з інших джерел.

У складі позабюджетних коштів виділяють:

1, кошти належать установі;

2, кошти, які не належать установі.

Кошти, що належать установі, можуть бути отримані в результаті реалізації продукції, робіт, послуг вироблених підсобними господарствами, реалізація виконуваних науково-дослідних робіт за договорами із замовниками, освітні послуги у школах. Крім того, доходи можуть бути отримані з інших позабюджетних джерел - орендна плата, плата в музеях і на виставках, плата за навчання у ВНЗ, плата за надання медичної допомоги та ін [10, c.365].

Порядок планування, обліку та використання позабюджетних коштів регламентується Методичними вказівками про порядок планування, використання та обліку доходів, отриманих від діяльності юридичних осіб, що фінансуються з бюджету, затверджені Постановою Міністерства фінансів від 12.11.2002г. № 152 [6].

По кожному виду позабюджетних коштів установа складає кошторис доходів і витрат у розрізі статей бюджетної класифікації.

Для обліку руху грошових коштів на поточних рахунках з позабюджетних коштів призначений активний субрахунок 111 «Поточний рахунок з позабюджетних коштів» і 118 «Поточний валютний рахунок з позабюджетних коштів». За дебетом цих рахунків субрахунків записуються надійшли на поточний рахунок суми, а по кредиту - суми, перераховані з поточного рахунку, отримані в касу для виплати заробітної плати, на відрядження та інших цілей [9].

Облік операцій по руху коштів на поточному рахунку ведеться в накопичувальній відомості Ф.381, меморіальний ордер 3; а при ручній обробці - аналітичний облік ведеться в книзі ф.297-б.

До засобів, що не належить установі, відносяться суми за дорученням та депозитні суми.

Облік сум за дорученням - це кошти, отримані установами від підприємств, установ, організацій для виконання певних доручень, зокрема для розрахунків з виїжджаючими до місця роботи молодими спеціалістами, на виплату стипендій за рахунок підприємства, благодійна допомога.

Суми за дорученням не плануються, витрачаються суворо за цільовим призначенням. Не використані суми повертаються не пізніше 31 грудня поточного року [1, c.112].

Для обліку руху сум за дорученнями використовуються пасивний субрахунок 176 «Розрахунки за цільовим сум» і активний субрахунок 111 «Поточний рахунок з позабюджетних коштів». Аналітичний облік за субрахунком 176 ведеться по кожній установі, від якого були отримані кошти в книзі поточних рахунків та розрахунків ф.292 або картках 292-а.

Депозитними сумами є кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження бюджетних установ та підлягають при настанні певних умов повернення вносителю або передачі за призначенням (гроші та документи хворих, суми, що перебувають у тимчасовому розпорядженні судових органів і підлягають поверненню). На документи та грошові кошти, прийняті від хворих, складаються окремі відомості обліку грошей і грошових документів ф.41-М3, на підставі яких в бухгалтерії на кожного хворого виписується прибутковий ордер. Гроші, отримані від хворих на зберігання здаються в банк [10, c.385].

Для обліку руху грошових коштів на поточних рахунках за депозитами є активний субрахунок 112 «Поточний рахунок по депозитах» і пасивний субрахунок «Розрахунки за депозитними сумами». Аналітичний облік ведеться в розрізі одержувачів в книзі ф. 292 або картках ф.292-а.

Для обліку фінансування з інших позабюджетних джерел призначений пасивний субрахунок 237 «Інші джерела».

За кредитом цього субрахунка протягом року записуються суми отриманих доходів у відповідності з кошторисом доходів і витрат, а також інші суми, що відносяться на збільшення цих доходів, зокрема суми, виявлені під час інвентаризації надлишків матеріалів, придбаних за рахунок інших позабюджетних джерел, вартість які поступили на склад матеріалів від ліквідації основних засобів, МШП, матеріалів. По дебету - суми, списаних за рахунок установи недостач матеріалів, а також безоплатне отримання матеріалів. У кінці року за дебетом цього субрахунку відображається сума проведених за рік фактичних витрат за рахунок позабюджетних джерел. Кредитовий залишок на кінець року показує суму невикористаних коштів [9].

Для обліку витрат за рахунок інших позабюджетних джерел використовується активний субрахунок 211 ​​«Витрати з позабюджетних коштів». За дебетом цього субрахунка протягом року відображаються суми, зроблених витрат. Після закінчення року загальна сума витрат по субрахунку 211 списується на субрахунок 237 «Інші джерела». Залишок на субрахунку 211 на кінець року означає суму витрат, що перевищують інші позабюджетні джерела фінансування.

Таким чином, для обліку позабюджетних коштів використовуються система активних і пасивних субрахунків за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторисів витрат організацій, що фінансуються з бюджету.

 

Облік фактичних видатків загального фонду

Просмотров - 8

Фактичні витрати– це дійсно проведені витрати або нараховані установою витрати. Синтетичний облік фактичних витрат здійснюється на активному рахунку 80 «Витрати загального фонду», на субрахунках 801 «Витрати держбюджету на зміст установи» 802 «Витрати місцевого бюджету на зміст установи і інші заходи».

У всіх випадках на суми проведених фактичних витрат дебетуються субрахунки 801, 802 і кредитуються різні субрахунки.

Протягом року по дебету субрахунків 801, 802 накопичуються витрати наростаючим підсумком з початку року. В кінці року всі проведені витрати завершальними оборотами списуються з кредиту субрахунків №801, 802 на рахунок 431 «Результат виконання кошторису».

· Не списуються в кінці року і переходять на баланс наступного року суми нарахованої зарплати за другу половину грудня, якщо її виплата проводиться за рахунок асигнувань нового року.

Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків загального фонду

№ з/п Зміст операцій Дебет Кредит
  Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ 801 802  
  Нараховано внески до Пенсійного фонду, загальнообов’язкового державного соціального страхування 801 802 651, 652, 653
  Затверджені авансові звіти підзвітних осіб 801 802  
  Списані продукти харчування 801 802  
  Списані медикаменти на лікування хворих 801 802  
  Списані матеріали на утримання уста­нови 801 802 231, 234, 239
  Нараховано стипендії студентам і аспірантам 801 802  
  Списані видатки загального фонду   801,802

Аналітичний облік фактичних витрат по субрахунках 801, 802 ведеться в картці аналітичного обліку фактичних витрат по кодах економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях - в розрізі обслуговуваних установ.

Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків загального фонду

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.011 с.)