Повідомляю тему і мету уроку. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повідомляю тему і мету уроку. 

V. Сприйняття навчального матеріалу.

Фізика наука експериментальна, вона спирається на спостереження й досліди. Обмежитися лише спостереженнями не можна, навіть якщо спостереження проводиться систематично та цілеспрямовано. Тому вчені проводять фізичні експерименти (досліди), вони самі відтворюють явища за різних умов, не очікуючи, поки воно відбудеться у природі. На основі отриманих даних роблять висновки про природні явища.

Чим спостереження відрізняється від дослідів?

Досліди проводять з певною метою, за обдуманим планом, виконують вимірювання. На підставі проведених спостережень і дослідів учені будують теорії, що дозволяють пояснити отримані результати і навіть передбачити результати інших спостережень і дослідів, навіть тих, які ще ніхто на проводив!

Приклад. Вчені без спостережень і дослідів дуже давно передбачили існування деяких планет Сонячної системи. І лише після відкриття телескопів їх передбачення виправдалося.

Отже вся фізична теорія будується на основі спостережень і дослідів. Коли теорія побудована спостереження і досліди дозволяють перевірити її правильність.

 

Порівнюючи різні фізичні тіла чи явища, ми помічаємо, що вони мають відмінності: тіла вищі чи нижчі, легкі чи важкі, витісняють при занурені більше води чи менше тощо. Явища можуть протікати швидше чи повільніше. Зазначені вище відмінності описують такі поняття як вага, висота, час. Ці поняття називаються фізичними величинами.

Фізична величина – кількісна характеристика фізичної властивості тіла чи явища. Які ще приклади фізичних величин ви можете навести? (площа, маса, температура, довжина…)

Особливістю фізичних величин є те, що їх можна виміряти.

Виміряти будь-яку фізичну величину – значить порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю. Для кожної фізичної величини своя одиниця вимірювання і навіть декілька.

Приклад. Висота кімнати 2м. 2- числове значення, м (метр) – одиниця вимірювання. Запис h = 2 м.

 

VІ. Початкове закріплення.

1. Колективне складання ОК.

2. Заповнення таблиці «фізичних величин» в кінці зошита.

 

Назва Позначення Одиниці Прилад для вимірювання
Довжина L м Лінійка
Ширина в м Рулетка
Висота H, h м Мірна стрічка

 

VІІ. Рефлексія знань.

Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей.

 

Л.Р. № 1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті».

· Вивчення інструкції до л.р.

· Бесіда про дотримання правил безпеки.

· Виконання роботи згідно інструкції

· Оформлення письмового звіту

· Висновок про виконання роботи.

 

VІІІ. Підсумки уроку.

Інтерактивна вправа «Літачок».

Учитель запускає паперовий літачок. Поблизу кого він приземлиться, той говорить одне речення-підсумок і запускає далі.

 

ІХ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст § 2 п.1, п.2, п.3 с.14 (Підручник фізика 7, В.Р. Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко )

2.Дати відповіді на питання після параграфу.

3.Виконати вправу ІІ – 4, ІІІ – 1, 2 (творче завдання)

4.Підготувати повідомлення про термометр, про одиниці маси і довжини.


Урок 1/3

Вимірювання та вимірювальні прилади.

Л.Р. № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу»

Мудрість – це сукупність корисних для життя істин,

здобутих розумом, спостереженням

і досвідом, - це гармонія ідеї з життям.

І. Гончаров, російський письменник.

Мета: сформувати навички визначення ціни поділки вимірювальних приладів і користування вимірювальними приладами; у процесі виконання л.р. закріпити вміння визначати ціну поділки й межі вимірювань різних приладів, правила фізичних вимірювань величин; формувати інтерес до вивчення фізики; виховувати акуратність і точність під час проведення експериментів.

 

Тип уроку:комбінований.

Наочність і обладнання:найпростіші вимірювальні прилади (лінійка, термометр, годинник, транспортир, мензурка), шкали вимірювальних приладів, зошити з друкованою основою для лабораторних робіт, підручник, обладнання до л.р., ППЗ «Бібліотека електронних наочностей . Фізика 7-9».

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1. Привітання.

2. Аналіз виконання л.р.

ІІ. Перевірка д/з.

1. Перевірка виконання творчого завдання.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивна вправа «Ромашка»

Учитель заздалегідь виготовляє паперову ромашку, на зворотній стороні кожної пелюстки записує запитання. Учнів по черзі відривають пелюстки читають запитання і відповідають на них.

1. Як фізики пізнають світ?

2. На що спирається фізика?

3. Чим досліди відрізняються від спостережень?

4. Що ви знаєте про фізичні величини?

5. Що значить виміряти фізичну величину?

 

Повідомлення теми і мати уроку.

ІV. Сприйняття навчального матеріалу.

Ми вже знаємо, що фізичні величини вимірюють. Для цього існують спеціальні прилади. Ці прилади називаються вимірювальні.

З якими вимірювальними приладами ви знайомі? Що спільного в цих вимірювальних приладах?

В цих приладах є шкала. Але в кожного вона своя, особлива.

Демонстрування:

1. Різних вимірювальних приладів і шкал вимірювальних приладів, які є в наявності кабінету.

2. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей . Фізика 7-9» - фізичні прилади.

 

Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел.

Штрихи – це риски, нанесені на шкалі.

Поділки – це відстань між двома найближчими штрихами.

Біля деяких штрихів на шкалі стоять числа.

Щоб скористатися вимірювальним приладом, зняти показання з нього, спочатку необхідно визначити ціну поділки приладу.

Ціна поділки – це значення найменшої поділки шкали.

Щоб визначити ціну поділки, треба взяти перші два штриха з числами, від більшого значення відняти менше й отримане число розділити на число поділок, що знаходяться між ними

Визначаю ціну поділок демонстраційних приладів і пояснюю, як це робити.

Демонстрування за допомогою ППЗ «Бібліотека електронних наочностей . Фізика 7-9» визначення ціни поділок.

 

Для того, щоб користуватися вимірювальним приладом, крім ціни поділки необхідно знати межі вимірювання. Межі вимірювання – це найменше і найбільше значення, яке можна виміряти цим фізичним приладом. Визначаю межі вимірювань демонстраційних приладів.

 

Робота з підручником. Розгляньте мал.. 6 на с.15.

Які вимірювальні прилади зображені на малюнку?

Визначте межі вимірювання, ціну поділки вимірювальних приладів.

Які покази цих приладів?

 

Чи можна під час вимірювань отримати точне значення фізичної величини?

Від чого залежить точність вимірювань?

 

Результати вимірювань на можуть бути точними, вони завжди наближені, тому що чутливість не тільки наших органів почуттів, але й вимірювальних приладів має певні межі. На точність результатів вимірювання впливає також правильність зняття показів з вимірювального приладу.

Пояснюю, як правильно знімати покази з вимірювальних приладів.

При знятті показів з приладів необхідно вказати не тільки наближене значення фізичної величини, але й похибки, що можуть бути допущенні.

Робота з підручником.

Розгляньте мал.. 7 с.16 і дайте відповідь на запитання:

1) Що вимірюють на малюнку?

2) Чи однакові шкали цих лінійок? Визначне ціну поділки.

3) Яка довжина бруска в обох випадках?

4) Яка похибка вимірювання в обох випадках?

5) Як необхідно записати результати вимірювань в обох випадках?

 

V. Початкове закріплення.

1. Визначення ціни поділки і меж вимірювання приладів, зображених на картках.

2. Заповнення таблиці «фізичних величин» в кінці зошита.

 

 

VІ. Рефлексія знань.

Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей.

 

Л.Р. № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу»

 

· Вивчення інструкції до л.р.

· Бесіда про дотримання правил безпеки.

· Виконання роботи згідно інструкції

· Оформлення письмового звіту

· Висновок про виконання роботи.

 

VІІ. Підсумки уроку.

Інтерактивна вправа «Результат».

Учні по черзі роблять висновки про те , чого вони навчалися на уроці, якого результату досягли.

 

VІІІ. Домашнє завдання.

 

1. Опрацювати текст § 2 повністю (Підручник фізика 7, В.Р. Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко )

2.Дати відповіді на питання після параграфу.

3.Виконати вправи: І – 2, 3.

4.Підготувати повідомлення про термометр, про одиниці маси і довжини.


Урок 1/4

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 32; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.006 с.)