Обгрунтування місця розташування пересувного АБЗМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обгрунтування місця розташування пересувного АБЗ 

В даному розділі розрахунково-графічної роботи студентам необхідно, знаючи маси складових компонентів асфальтобетонних

 


сумішей, згідно індивідуального завдання (першого, другого і третього шарів дорожнього покриття), раціонально розмістити пересувний АБЗ в плані відрізку дороги, щоб отримати мінімальний тоно-кілометраж для перевезення щебеню, піску, мінерального порошку, бітуму та хімічних добавок від визначених місць їх розташування в завданні до пересувного АБЗ з метою мінімалізації вартості перевезень для виготовленні асфальтобетонних сумішей при забезпеченні мінімальної відстані доставки асфальтобетонних сумішей в радіусі 20…25 км від пересувного АБЗ на заданій ділянці автомобільної дороги.

Оскільки від місця розташування АБЗ на ділянці дороги залежить вартість перевезення матеріалу, а отже і вартість дороги, яка будується та необхідна кількість транспортних засобів, то однією із основних задач є саме вишукування оптимального місця розташування АБЗ.

Виходячи із цього, приходимо до висновку, що одна з основних умов проектування виробничої бази є встановлення найбільш до-цільного місця розташування підприємства для забезпечення райо-ну дорожньо-будівельними матеріалами, а також слід враховувати технологічні особливості випуску продукції і особливу увагу необ-хідно звертати (головний критерій) на кінцеву собівартість продук-ції. Керуючись вище наведеними критеріями, проектуємо приблизне місце розташування АБЗ: на відстані мінімум 20 км від

обласного центру, використовуючи дорогу в якості під’їзних шляхів для постачання дорожньо-будівельних матеріалів. На наступному

етапі проводимо уточнення місця розташування заводу, керуючись наступним:

- визначаємо показники пануючого напряму вітрів у заданій області і за отриманими даними будуємо „розу вітрів”, на основі якої визначимо з якого боку від населеного пункту повинен розташовуватися завод;

- керуючись нормами санітарних відстаней між підприємства-ми і населеними пунктами, проектуємо відстань від населеного пункту;

- розташовуємо асфальтобетонний завод з прив’язкою до існуючої транспортної мережі.

Об’єми робочого матеріалу для асфальтобетонного заводу,


згідно видів та шарів асфальтобетонних сумішей розраховуються за залежністю:

, (4.1)

где : В- ширина дорожнього полотна, м;

L- довжина відрізка дороги, м, що визначена в завданні;

h- висота шару асфальтобетонного покриття, м;

ky- коефіцієнт ущільнення для різних видів асфальтобетонів.

Ширина дорожнього полотна для доріг другої, третьої і четвертої категорій, які розглядаються в даній РГР, проектується для двох полос руху, шириною 3,75 м кожна плюс дві ширини укріплювальних полос на узбіччі по 0,75 м для другої категорії та по 0,5 м – для третьої категорії доріг.

Тоді маса укладеного та ущільненого асфальтобетону розраховується за залежністю:

, (4.2)

де: V- проектний об’єм заданого шару асфальтобетону, м3;

- середня густина шару асфальтобетону, т/м3.

В розрахунковій роботі приймаємо такі середні густини та ко-ефіцієнти ущільнення:

для дрібнозернистого асфальтобетону

, ,

для крупнозернистого асфальтобетону

, ,

для щебеня

, ,

для бітуму .

За наведеними вище даними і залежностями розраховуємо маси заданих шарів та видів асфальтових бетонів для конкретного завдання на РГР.

Для визначення мас складових компонентів (щебеню, піску,


мінерального порошку, бітуму), виготовлених видів та шарів асфальтових бетонів згідно завдання, скористаємося орієнтовними нормами витрат складових матеріалів на 1 тону асфальтобетону, що наведені нижче.

Для дрібнозернистої асфальтобетонної суміші:

- щебеню……………………………508 кг;

- піску……………………………….338 кг;

- мінерального порошку…………...94,5 кг;

- бітуму……………………………...61,2 кг;

Для крупнозернистої асфальтобетонної суміші:

- щебеню……………………………707 кг;

- піску……………………………….210 кг;

- мінерального порошку…………...38,2 кг;

- бітуму……………………………...35,9 кг4

Розраховані маси (наближені) щебеню, піску, мінерального порошку і бітуму для заданих в завданні шарів і видів асфальтових бетонів заносимо в табл.4.1.

З метою техніко-економічного обгрунтування місця розташу-вання пересувного асфальтобетонного заводу викреслимо план-схему відрізку дороги, кар’єри щебеню та піску, положення най-

Таблиця 4.1

Порівняльна таблиця варіантів розташування пересувного АБЗ

  Матеріали Кіль-кість ван-тажу, т Відстані перевезень, км Тоно-кілометри перевезень матеріалів
  АБЗ-1   АБЗ-2   АБЗ-3   АБЗ-1   АБЗ-2   АБЗ-3
Щебінь гранітний                
Пісок кварцевий                
Бітум, БНД 60/90                
Мінеральний порошок                
Гарячий дріб-нозернистий а/бетон                

 

Продовження табл.4.1

Холодний крупнозернис-тий а/бетон              
ВСЬОГО      

 

ближчої залізничної станції – рис.4.1 у прийнятному масштабі на листку паперу формату А-4.

На план-схемі (рис.4.1.) розташуємо три варіанти розміщення АБЗ або більше.

В загальному випадку на вибір місця розташування АБЗ суттєво впливають слідуючі основні фактори: наявність електроенергії, води і т.ін., відстань транспортування гарячих асфальтобетонних сумішей, наявність робочої сили, відстані транспортування компонентів сумішей, а також транспортний фактор та інші.

Для техніко-економічного обґрунтування місця розташування пересувного АБЗ визначимо середні відстані перевезень асфальтобетонних сумішей для трьох варіантів його розміщення, що зображені на рис.4.1 за залежністю:

 

; (4.3)

- довжина ділянки дороги, що будується, км;

- відстань по перпендикуляру від місця транспортування материалу до траси дороги, км та запишемо їх в табл.4.1.

Крім того, виміряємо за схемою на рис.4.1 відстані перевезень щебеню, піску, мінерального порошку і бітуму від кар’єрів і залізничної станції до трьох АБЗ та занесемо їх в тал.4.1.

Після цього виконуються розрахунки в табл.4.1 об’ємів переве-зень (в тоно-кілометрах) двох видів асфальтобетонних сумішей – гарячого дрібнозернистого та холодного крупнозернистого ас-фальтових бетонів для укладання і ущільнення їх на проектуємій ділянці дороги, а також їх складових компонентів до кожного із трьох місць розміщення АБЗ.

 

Щебінь

ПГС АБЗ-3

           
   
 
     
 
 

 

 


11

АБЗ-1

0 3 9 16 20 23

       
   
 
 


Мін. порошок

Бітум

 

 

 

       
   
 


АБЗ-2

Пісок

 

 

Рис.4.1. План-схема варіантів розташування пересувного (мобільного) АБЗ.

В результаті ретельного вивчення даних табл.4.1 студенту необхідно визначити оптимальний варіант розміщення пересувного

АБЗ на проектуємій ділянці автомобільної дороги (рис.4.1), врахо-вуючи мінімальний тоно-кілометраж перевезень автомобільним транспортом складових компонентів асфальтобетонних сумішей до пересувного АБЗ, з якого готові гарячі асфальтові бетони транспор-туються на відстані до 25-30 км для забезпечення їх робочих темпе-ратур при укладанні, розрівнюванні та ущільненні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)