БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ.Дія іонізуючої радіації різного типу на тканини живого організму визначається процесом збудження і іонізації атомів і молекул речовини. Збуджені атоми і молекули володіють високою хімічною активністю, тому в клітинах організму з’являються нові хімічні речовини, не властиві даному організму. Під дією іонізуючої радіації розпадаються окремі складні молекули і елементи клітинної структури. При одержанні невеликої дози радіоактивного випромінювання живий організм може відреагувати легко, без будь-яких симптомів. Великі дози випромінювання можуть привести до складних захворювань і навіть смерті.

Сучасною медициною встановлено, що експозиційна доза в 25 і більше рентген може привести до суттєвого враження живого організму. Звідси загальне правило: при роботі з радіоактивними препаратами і іншими радіоактивними випромінювачами рівень радіоактивного випромінювання повинен бути наближений до мінімального.

АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ І ЙОГО ЕКСПОЗИЦІЙНА ДОЗА.

Потужність дози - випромінювання точкового радіоактивного випромінювача в повітрі пропорційна активності випромінювача “А” і обернено пропорційна квадрату віддалі від нього. Крім того, потужність дози залежить від енергії і числа -квантів, що звільнюються при одному розпаді. Ця залежність визначається коефіцієнтом (гамма-постійною). Значення для деяких випромінювачів приведене в таблицях. Для .

Потужність експозиційної дози випромінювача (Р/год) на віддалі (см) від препарату активністю А (у мкКu) визначається формулою:

(8)

ДОЗИМЕТР ДРГЗ-02

До складу дозиметра ДРГЗ-02 входить:

1. Детекторний блок (БД), який складається з детектору, кільцевої діафрагми і фотоелектронного помножувача;

2. Підсилювач постійного струму;

3. Блок живлення.

Детектор являє собою суспензію із сірчистого цинку, активованого сріблом у сцинтиліруючій пластмасі на основі полістиролу. Енергія рентгенівського чи - випромінювання в детекторі перетворюється в світлову енергію. Світлові фотони за властивістю фотоефекту викликають імпульси струму, що надходить до підсилювача. Таким чином, робота дозиметра основана на принципі вимірювання середньої інтенсивності сцинтилляцій в детекторі, що є пропорційною вимірюваній потужності дози Д.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. До комплекту дозиметра входить радіоактивний препарат типу Т-19 90Sr - 90Y з активністю 18,5 • 104 с-1. Контейнер контрольного препарату має товщину стінок, що забезпечують повністю поглинання радіоактивних частинок. Забороняється порушувати фольгу, що закриває радіоактивну речовину, наближати відкритий контейнер до очей.

2. У блоці живлення є напруга в межах 1000-1600 В. Забороняється відкривати детекторний блок, неохайно поводитися з приладом.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

1. Ознайомтеся з дозиметром і підготуйте його до роботи відповідно з інструкцією до приладу. (інструкція вивчається в лабораторії).

2. Необхідно провести вимірювання потужності експозиційної дози Д контрольного препарату на діапазоні приладу 10 мкР/с.

3. Провести заміри в лабораторії в різних її частинах, а також у коридорі. Якщо прилад не виявляє іонізуючого випромінювання, то потужність випромінювання не перевищує чутливості приладу;

4. Визначите активність “А” невідомого радіоактивного препарату. Для цього необхідно виміряти потужність експозиційної дози препарату дозиметром і розрахувати “А” за формулою (8).

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

1. Записати визначення понять, величин і одиниці вимірювання, якими користуємося в роботі;

2. Занести в таблиці необхідні виміри, провести розрахунки. Підкреслити кінцеві результати;

3. Висновки про радіоактивний фон в приміщенні.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Що таке іонізуюче випромінювання?

2. Описати взаємодію іонізуючого випромінювання з речовиною.

3. Активність препарату і одиниці вимірювання.

4. Доза поглинання, потужність дози. Одиниці вимірювання.

5. Небезпечна дія іонізуючого випромінювання. Можливий захист.

6. Що таке радіаційний фон? Яка потужність експозиційної дози радіаційного фону в нашій місцевості

ЛІТЕРАТУРА.

1. Савельєв И.В. "Курс загальної фізики" Т.3. 1979 (1973);

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П, "Ядерна фізика" М. 1972;

3. Іванов В.И. "Курс дозиметрії" М. 1988


Таблиця І

Перевірка дії дозиметра.

Діапазон виміру Вимір Похибка виміру
     
     
     

Висновки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця ІІ.

Потужність експозиційної дози в приміщенні і на вулиці.

Діапазон Місто Середнє Похибка
    Лабораторія    
    Коридор    
    Вулиця    

Висновки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця ІІІ

Визначення активності препарату .

Діапазон r (см) А (Ku) A (Бк)
           
           
           

Розрахунки А

 

Висновки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.016 с.)