Як називається співучасник злочину, який схилив іншу особу до вчинення злочину? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Як називається співучасник злочину, який схилив іншу особу до вчинення злочину?1. Підбурювач до вчинення суспільно-небезпечного діяння.

2. Ініціатор злочину.

3. Пособник.

4. Підмовник до вчинення злочину.

5. Виконавець злочину.

6. Організатор злочину.

7. Керівник злочину.

8. Співвиконавець злочину.

9. Підбурювач.

10. Основний співучасник.

 

18. Вкажіть правильну відповідь, в якій визначено законодавче поняття підбурювача до вчинення злочину:

1) підбурювачем є особа, яка схилила іншого учасника злочину вчинити суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України;

2) підбурювачем є особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою, іншим чином схиляє іншого суб`єкта до вчинення злочину;

3) підбурювачем є особа, яка умовлянням, погрозою, підкупом чи інакше схилила іншого співучасника до злочину;

4) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примушенням чи іншим способом схиляє співучасника до злочину;

5) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину;

6) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, примусом чи іншим чином умовила іншого суб`єкта вчинити злочин;

7) підбурювачем є особа, яка умовляннями, підкупами, погрозами чи іншим способом схиляє іншого співучасника до вчинення злочину.

 

19. Вкажіть варіанти відповідей, які визначають кримінальну відповідальність підбурювача:

1) підбурювач підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин;

2) в разі вчинення виконавцем незакінченого злочину підбурювач не підлягає кримінальній відповідальності;

3) у разі вчинення виконавцем закінченого злочину підбурювач підлягає кримінальній відповідальності за вчинений виконавцем злочин;

4) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину підбурювач підлягає кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині;

5) підбурювач підлягає кримінальній відповідальності за ч. 4 статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем;

6) ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, не ставляться у вину іншим співучасникам злочину, в тому числі і підбурювачу;

7) підбурювач не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він відвернув вчинення злочину або своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється;

8) підбурювач не підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалось його умислом.

 

20. В якому варіанті відповіді найбільш повне і точне визначення пособника злочину:

1) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами або вказівками;

2) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину наданням засобів;

3) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину усуненням перешкод;

4) пособником визнається особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину;

5) пособником визнається особа, яка обіцяла сховати сліди злочину;

6) пособником визнається особа, яка безпосередньо приймала участь у вчиненні злочину;

7) пособником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину;

8) пособником визнається особа, яка схилила іншу особу до вчинення умисного злочину і сприяла вчиненню злочину;

9) пособником визнається особа, яка заздалегідь не обіцяла переховати злочинця, а так само знаряддя, засоби вчинення злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом;

10) пособником є особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати самого злочинця, знаряддя, засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, або іншим чином сприяти злочинові.

21. Вкажіть варіанти правильних відповідей щодо кримінальної відповідальності пособника у вчиненні злочину:

1) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину пособник підлягає кримінальній відповідальності лише за готування до злочину;

2) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину пособник не підлягає кримінальній відповідальності;

3) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину пособник підлягає кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині;

4) пособник підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину з необережності;

5) пособник підлягає кримінальній відповідальності за ч.5 статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем;

6) пособник не підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем;

7) пособник підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, хоч воно і не охоплювалось його умислом;

8) пособник не підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалось його умислом.

22. У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) пособник не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він:

1) відвернув настання злочинних наслідків;

2) відвернув вчинення злочину;

3) повідомив органи самоврядування про розпочатий злочин;

4) своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про вчинений злочин;

5) своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється;

6) тільки надав засоби для вчинення злочину;

7) не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;

8) умовляв виконавця злочину не вчиняти злочин.

23. Організатор, підбурювач та пособник у разі добровільної відмови виконавця від вчинення злочину підлягають кримінальній відповідальності за (вкажіть найбільш точний варіант відповіді):

1) готування до того злочину, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

2) замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

3) готування до того злочину та замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

4) готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

5) немає правильної відповіді.

24. Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності:

1) тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією;

2) тільки за ті злочини, які він безпосередньо організував та вчиненням яких керував;

3) за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом;

4) тільки за злочини, передбачені статтями (частинами статей) Особливої частини, в яких вчинення злочину у співучасті є кваліфікуючою ознакою злочину;

5) за сприяння злочинам, які вчинила організована група чи злочинна організація.

 

25. Учасники організованої групи чи злочинної організації (крім організатора організованої групи чи злочинної організації):

1) не звільняються від кримінальної відповідальності за злочини, у підготовці і вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

2) не звільняються від покарання за злочини, у підготовці яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

3) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

4) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

5) підлягають кримінальній відповідальності лише за злочини, у вчиненні яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

26. Вкажіть варіант відповіді, в якій вказано де визначено поняття форми співучасті:

1) у Кримінальному кодексі України;

2) у Кримінально-процесуальному кодексі України;

3) у Постановах Пленуму Верховного Суду України;

4) у теорії (науці) кримінального права України;

5) жодна з наведених відповідей не є правильною.

27. Форми співучасті –це:

1) типи спільної діяльності декількох суб’єктів злочину у процесі виконання об’єктивної сторони злочину, передбаченого КК України;

2) типи умисної спільної участі декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину, які різняться за способом їх взаємодії та ступенем узгодженості дій;

3) типи спільної участі осіб у вчиненні будь-якого злочину, які відрізняються за способом їх взаємодії та ступенем узгодженості дій;

4) типи умисної діяльності декількох суб’єктів у вчиненні лише тяжких і особливо тяжких злочинів, які відрізняються за способом їх взаємодії між собою;

5) типи умисної спільної участі 2 і більше осіб, які організовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.017 с.)