Соціально-педагогічний паспорт закладу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-педагогічний паспорт закладу1. Тип закладу.

2. Мета і завдання діяльності (соціально-педагогічного процесу).

3. Соціально-педагогічний потенціал закладу (вік, освітній і статевий склад спеціалістів, матеріально-технічна і методична база для успішного вирішення соціально-педагогічних завдань), програми (освітні, розвивальні, молодіжні), які реалізуються даним закладом.

4. Характеристика педагогічної інфраструктури соціуму.

5. Специфіка і основні проблеми соціально-педагогічної роботи закладу.

6. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності і форми звітності.

7. кадрове і фінансове забезпечення соціально-педагогічної роботи.

8. Структура управління соціально-педагогічною роботою у закладі.

9. Наявність факторів „ризику”.

10. Основні категорії дітей (молоді), які потребують соціально-педагогічної допомоги і підтримки, з якими працює заклад. Основні програми, методи, форми роботи з цими дітьми.

11. Соціально-педагогічні технології та інновації у роботі закладу.

12. Професійна взаємодія закладу з іншими закладами, установами, організаціями і спеціалістами.

Додаток № 5

Соціально-педагогічна карта-характеристика особистості

1) стан:

— стать;

— здоров’я;

— рід діяльності;

— місце проживання (мікросередовище);

— інші показники;

2) рівень самооцінки, впевненість у собі;

3) соціальне оточення, його вплив на розвиток особистості;

4) роль у спільній діяльності;

5) статус у колективі;

6) переважаючий характер спрямованості особистості;

7) особистісні якості:

а) потреби;

б) здібності;

в) вольові якості;

г) моральні якості;

8) успішність, рівень вихованості, рівень розвитку;

9) уявлення про сенс життя;

10) соціальна готовність до життєвих випробувань і труднощів;

11) соціальна історія сім’ї; роль сім’ї (батьків) у вихованні, соціалізації і розвитку особистості;

12) рівень соціальної адаптації особистості;

13) додаткові характеристики.

 

Додаток №6

Програма вивчення сім’ї

1. Соціальна інформація про сім’ю:

– склад сім’ї;

– структура сім’ї;

– професія, освіта, подружній стан сім’ї.

2. Житлово-побутові умови:

– гарні (у дитині окрема кімната, куточок для занять та ігор тощо);

– задовільні;

– незадовільні, потребують покращення житлово-побутових умов.

3. Матеріальна забезпеченість сім’ї:

– забезпечена;

– малозабезпечена;

– потребує соціальної допомоги.

4. Побутовий стан сім’ї:

– мікроклімат сім’ї;

– традиції;

– інтереси і культурні потреби батьків, педагогічна культура батьків.

5. Характер внутрісімейних стосунків, становлення батьків до дітей, стиль виховання у сім’ї.

 

Додаток №7

Програма соціально-педагогічної допомоги дитині

Програма соціально-педагогічної допомоги дитині складається після вияву основних проблем дитини, поведінкових порушень і рівня дезадаптації дитини. Програма повинна бути спрямована на вирішення конкретних проблем, які виявлені у ході практики (діагностики). При написанні програми студент може орієнтуватися на такі параметри:

1. Опис основних проблем і соціальних відхилень дитини;

2. Область передбачуваної соціально-педагогічної діяльності (технології відповідної діяльності) і соціально-педагогічна профілактика, соціально-педагогічна підтримка, психолого-педагогічна корекція соціальної ситуації розвитку дитини, соціальний захист дитини, соціально-педагогічна реабілітація.

3. Мета і завдання програми соціально-педагогічної допомоги дитині.

4. Які ресурси необхідні для реалізації програми допомоги.

5. Зміст програми (дії і заходи, які плануються).

6. Технологія роботи з підлітком, яка планується .

7. Роль спеціалістів різного профілю (соціального педагога, психолога, дефектолога, працівників правоохоронних органів і органів опіки) у реалізації програми.

8. Опис дій, які здійснив практикант по реалізації програми соціально-педагогічних дій, аналіз власної педагогічної діяльності.

 

 

Додаток № 8

Аналіз досвіду соціально-педагогічної діяльності бази практики (орієнтовна схема)

1. Об’єкт, що вивчається ____________________________________________

(соціальний педагог, працівник, колектив тощо)

2. Назва досвіду ____________________________________________________

(напрям, тема роботи)

3. Методи вивчення досвіду __________________________________________

4. Опис досвіду:

а) які завдання виховання, розвитку, навчання, соціальної підтримки вирішуються у даному досвіді;

б) конкретні умови, у яких формувався досвід;

в) опис реального протікання соціально-виховного процесу;

г) діяльність вихователів і вихованців, її зміст і форми, характер взаємостосунків учасників;

д) труднощі, протиріччя, „слабкі ланки”;

е) результати виховання, розвитку, соціальної підтримки: зрушення у адаптації, реабілітації, вихованості.

5. Міра надійності і стабільності результатів, їх відповідність критеріям, у якій мірі (% високий, середній, низький):

а) успішність діяльності, які здійснюються;

б) розвиток особистості;

в) здоров’я, фізичного розвитку, захворюваності _______________________ ;

г) соціальної адаптації і престижу;

д) психологічного комфорту.

6. Педагогічний аналіз:

а) джерело досвіду:

— наукові значення;

— передовий досвід;

— власні спроби;

б) характеристика:

— цілей;

—змісту;

— ідей, задумок;

—технологій;

в) встановлення причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей і принципів, які забезпечують успіх і ефективність;

г) вияв:

— новизни;

— органічності;

— значимості.

ДОДАТОК 9

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу

1. Проблема виховного заходу (заняття), його актуальність і цільова спрямованість.

2. Форма проведення і її відповідність даному віку дітей, рівню їх розвитку.

3. Оформлення місця проведення заходу.

4. Характеристика методів, ТЗН, наочності.

5. Організаційний аспект діяльності студента в період підготовки і проведення заходу: чи враховані інтереси дітей при його розробці, чи залучалися діти до організації заходу, розробки сценарію тощо.

6. Зміст. Структура заходу:

а) початок;

б) основна частина;

в) заключна частина.

7. Якість підготовки заходу з боку практиканта (самостійність, ініціатива, творчість).

8. Діяльність організатора заходу під час проведення, вміння встановити контакт з дітьми, його культура спілкування з учасниками, опора на дитячий колектив у ході його проведення.

9. Увага, активність, інтерес, ініціатива дитячої аудиторії під час заходу.

10. Характеристика результативності виховного впливу на дітей проведеного заходу: чи досягнуті поставлені мета і завдання, практична значимість проведеного заходу.

11. Загальна оцінка проведеного заходу.

 

Додаток № 10

Схема написання тезисного сценарію виховного заходу

1. Вид заходу (пізнавальний, художньо-естетичний, спортивний, суспільно-корисний, трудовий, ціннісно-орієнтаційний, організаторський тощо).

2. Форма заходу (бесіда, диспут, подорож, турнір тощо).

3. Мета.

4. Короткий опис особливостей методики організацій даної форми роботи.

5. Учасники (вік, кількість – по мікрогрупах тощо).

6. Атрибутика і обладнання (особливості реквізиту, наочність, ТЗН, музичний супровід, оформлення місця проведення тощо).

7. Набір ролей (якщо є ігрові моменти або це гра).

8. Хід проведення:

а) підготовчий етап;

б) проведення;

в) аналіз (разом з дітьми).

9. Поради організаторам по проведенню даної форми роботи.

10. Література.

Додаток № 11

Типовий алгоритм соціально-педагогічного програмування

Що необхідно визначити Компоненти програмування
Що повинно бути досягнуто у кінцевому результаті? Мета програми
Що потрібно зробити для досягнення мети? Завдання, перелік заходів
Які ресурси і в якому об’ємі потрібні для реалізації програми? Інформаційні, матеріальні, фінансові, трудові ресурси (в т.ч. організації-партнери)
На який період часу розрахована програма? Часова характеристика програми
Який механізм управління реалізацією програми? Організаційна структура, включаючи керівника програми і ланки, які відповідають за виконання завдань; взаємодія між ними
Як відслідковується і оцінюється виконання програми? Звітний і контролюючий механізм (механізм зворотного зв’язку)
Які зміни слід внести у зміст і реалізацію програми? Корективи змісту і механізму реалізації програми
Як і наскільки виконана програма? Підведення підсумків. Закінчення програми.

 

 

Додаток №12
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)