Заходи щодо пожежної безпеки - див 2.4.1. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заходи щодо пожежної безпеки - див 2.4.1.



Заходи з ергономіки та технічної естетики:

- обладнання робочого місця людини-оператора;

- загальна компоновка робочого місця;

- робочі меблі людини-оператора;

- конструкція пульта управління, органів управління;

- розташування органів керування, засобів відображення інформації (з урахуванням основних принципів, наведених у 2.4.1.);

- наявність сигналізаторів, головного вимикача;

- оцінка відповідності рухів людини, роботи, що виконується фізіологічним і анатомічним можливостям людини;

- зовнішній вигляд робочого місця з точки зору технічної естетики; рішення щодо кольорів, естетична гармонійність;

- зручність виконання робіт з налагодження, огляду, ремонту устаткування та інші заходи.

Цей розділ відноситься в основному до проектування обєкту, при експлуатації якого головною дійовою особою є оператор. Розглядаються засоби відображення інформації, органи управління, індикатори, сигналізатори, конструкція пульта з панеллю інформації та панеллю керування, інформаційне поле і його оптимальна зона; моторне поле і відповідність розташування органів управління зоні досяжності для різних фіксованих поз, зоні легкої досяжності та оптимальної зони, керуючись рекомендаціями з конструювання радіоелектронної апаратури та вимогами відповідних ГОСТів.

Основні принципи розміщення приладів і органів керування такі:

а) принцип функціональної організацій (розташування приладів на їх функцій);

б) принцип значимості (прилади, що мають більш важливе значення, зберігаються там, де є найкращі умови їх сприйняття);

в) принцип оптимального розташування в залежності від особливостей кожного приладу (необхідної точності зчитування показників, швидкості сприйняття, зручності маніпулювання органами управління і т.д.);

г) принцип послідовного використання (тобто розміщення відповідно до послідовності операцій );

д) принцип частоти використання (розміщення найбільш часто використовуваних елементів в місцях, найбільш зручних для спрянття або маніпулювання).

2.4.3. Приклади можливих заходів з охорони праці при основних технологічних процесах конструювання об'єкта.Дана тема за змістом повинна відповідати прийнятому напрямку аналізу умов праці (див. 2.3.3.) при основних технологічних процесах виготовлення спроектованого об’єкту. Тобто заходи розробляються для умов однієї-двух найбільш специфічних і цікавих операцій будь-якого проектованого технологічного процесу виготовлення об’єкту (при виготовленні окремих елементів, деталей, механічної та спеціальної обробки, нанесення покриттів, паяльних, лакокрасочних і інших видах робіт, монтажі, налаштуванні, регулюванні, ерметизаціі, випробуваннях елементів або пристрою в цілому, контролі, ремонті та інших операціях).

Нижче наводяться приблизні вимоги до змісту заходів по даний темі.

Заходи щодо виробничої санітарії:

При розробці нової, модернізації старої або описі існуючої технології необхідно:

- вказати правила, на основі яких розробляються безпечні методи роботи;

- обгрунтувати необхідність застосування вентиляції: загальнообмінної і місцевої, штучної і природної; витяжної та приточної;

- визначити необхідну кратність обміну повітря, а також розробити вимоги до виконання вентиляції;

- розробити правила зберігання матеріалів, що використовуються, знищення або збору відходів;

- вибрати індивідуальні захисні засоби та розробити правила особистої гігієни;

- інші необхідні заходи (див. 2.4.1.).

Заходи з техніки безпеки:

- спільні заходи з електробезпеки (застосування маих напруг, захисне розділення мереж, профілактика пошкодження ізоляції, забезпечення недоступності струмоведучих частин, занулення, захисне заземлення, захисне відключення, захисні міри при роботі з ручним приладом і т.п.);

- заходи, що забезпечують безпеку при обслуговуванні сосудів, що працюють під тиском, і вакуумних приладів;

- заходи, що забезпечують розряд ємності, на якій може зберігатися небезпечний заряд;

- заходи відведення або нейтралізації зарядів статичної електрики;

- планування обладнання, проходів і проїздів;

- підйомно-транспортне обладнання,що використовуєтсья;

- заходи запобігання порушення надійності кріплення деталей, що оброблюються;

- заходи по захисту від ураження світловим або тепловим випромінюванням технологічного обладнання;

.- безпечний спосіб подачі (установки) матеріалів (заготовок) в робочу зону і видалення обробленого матеріалу;

- застосування спеціального інструменту;

- застосування спеціальних пристроїв;

- застосування дистанційного управління;

- заходи безпеки при механізації та автоматизації виробничих процесів;

- безпечна організація робочого місця (стаціонарного і нестаціонарного);

- застосування запобіжних пристроїв: а) відключення напруги з метою усунення небезпеки; б) що попереджуютьі травмування внаслідок порушення нормальної роботи механічного обладнання; в) що попереджують розрив сосудів;

- застосування сигналізації, кольорів і знаків безпеки та ін

Заходи щодо пожежної безпеки:

- вибрати необхідну мінімальну межу вогнестійкості частин будівлі або споруди, протипожежні розриви між будівлями, найбільшу допустиму кількість поверхів і площу підлоги між протипожежненими стінами;

- описати шляхи евакуації з виробничих приміщень, вказавши при цьому найбільшу допустима відстань до виходу і найменшу ширину проходів;

- висвітлити пожежну профілактику електроустановок: якщо в приміщеннчх знаходяться матеріали і речовини, схильні до займання чи утворення вибухонебезпечної суміші з повітрям, зробити вибір типу виконання електрообладнання, рівня і виду вибухозахисту відповідно, спосіб прокладки проводів і кабелів;

- обрати комплекс захисних заході від ураження блискавкою будівель або споруд;

- за наявності процесів, що супроводжуються утворенням зарядів статичної електрики, розробити комплекс заходів, що забезпечують зниження небезпеки вибуху або пожежі від іскрового розряду;

- обрати та обгрунтувати засоби гасіння пожеж, яка застосовується апаратура і прилади (тип, кількість, розміщення);

- обрати засоби зв'язку та сигналізації, що забезпечують сповіщання про початок пожежі у виробничому приміщенні;

Заходи з ергономіки та технічної естетики:

- зовнішній вигляд проектованого цеху (дільниці, лінії) з точки зору технічної естетики; інтер'єр приміщення;

- кольори, фарбування інтер'єру виробничого приміщення, технологічного обладнання, підйомно-транспортних засобів;

- естетична гармонійність кольорової схеми обладнання (корпусів, рухомих частин, захисних пристроїв);

- загальна компановка виробничого потоку цеху (дільниці, поточної чи автоматичної лінії) з точки зору зручності роботи, установка і зняття деталей (ін. об'єкта праці), розміщення органів управління (щитів, пультів управління);

- взаємне розташування основного і допоміжного обладнання;

- взаємне розташування робочих місць на технологічній лінії;

- зручність виконання робіт з налагодження обладнання;

- зручність виконання робіт з огляду, ремонту виробничого обладнання та ін.

2.4.4. Приклади можливих заходів з охорони праці при при написанні програмного продукту.За своєю структурою і змістом заходи з охорони праці при написанні програмного продукту багато в чому схожий з заходами охорони праці при експлуатації та при виготовленні спроектованого об’єкту (див. 2.4.2., 2.4.3).

Заходи повинні враховувати як вимоги безпеки, так і санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги пожежної профілактики, ергономіки та технічної естетики, При розробці заходів з охорони праці з даної теми можна керуватися рекомендаціями, наведеними вище: в розділах 2.2.2 і 2.3.2 стосовно до обчислювальної техніки; в розділах 2.2.3 і 2.3.3 - стосовно робочого місця в приміщенні, де будуть проводитися написання програмного продукту.




Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)