ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивівАкредитив– це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити постачальнику платежі за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.

Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумовленість цього в угоді, що регулює взаємовідносини між покупцем і постачальником.

Залежно від того, де акумулюються грошові кошти або за рахунок чиїх коштів здійснюється сплата постачальнику, застосовують такі види акредитивів:

• покритий – за яким для здійснення платежів завчасно депонуються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;

• непокритий – оплата за яким у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту або гарантії;

• відкличний – акредитив, який банк-емітент має право змінити або відкликати без погодження з постачальником;

• безвідкличний – акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефеціара, на користь якого він був відкритий.

Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву на акредитив за формою згідно з вимогами Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, і в разі відкриття покритого акредитива – відповідні платіжні доручення. Заява містить умови акредитива, які складаються так, щоб, з одного боку, вони давали змогу банкам без ускладнень їх проконтролювати, а з іншого – забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитив (рис. 4.5,4.6).

Акредитив вважається відкритим після того, як здійснено відповідні бухгалтерські записи за рахунками та надіслано повідомлення про відкриття та умови акредитива бенефіціару. Дата виконання платіжних доручень, наданих разом із заявою на акредитив, і дата повідомлення бенефіціару мають збігатися.

Суми відкритих покритих акредитивів депонуються в банку на рахунку 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності". Банк-кореспондент враховує суми відкритих покритих акредитивів на рахунку 9802 А "Акредитиви до виконання".

Суми відкритих непокритих акредитивів враховуються в банку-емітенті – на рахунку 9122 А "Непокриті акредитиви", в банку-кореспонденті – на рахунку 9802 А "Акредитиви до виконання" (окремо від покритих).

 

Рис. 4.5. Документообіг при розрахунках покритими акредитивами з депонуванням коштів у банку-емітенті:

1 – заява на відкриття акредитива – депонування коштів;

2 – повідомлення про відкриття акредитива;

3 – повідомлення про відкриття акредитива;

4 – відвантаження продукції, товарів;

5 – товарно-транспортні накладні та грошово-розрахункові документи;

6 – товарно-транспортні накладні та грошово-розрахункові документи;

7 – витяг із рахунку депонованої суми про списання коштів;

8 – здійснення платежу;

9 – витяг із поточного рахунку про зарахування коштів

 

Бухгалтерські проводки

1. Депонування суми покритого акредитива в банку-емітенті: • у банку-емітенті:

Д-т 2600 (платника) К-т 2602

• у банку-виконавці:

Д-т 9802 К-т 9910

2. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

• у банку-емітенті:

Д-т 2602 К-т 1200

• у банку-виконавці:

Д-т 1200 К-т 2600 (одержувача)

• одночасно:

Д-т 9910 К-т 9802

 

3. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

Д-т 2602 К-т 2600 (платника)

 

 

Рис. 4.6. Документообіг при розрахунках покритими акредитивами з депонуванням коштів у виконуючому банку:

1 – заява на відкриття акредитива;

2 – перерахування суми акредитива до банку-виконавця;

3 – повідомлення про відкриття акредитива;

4 – відвантаження продукції, товарів;

5 – товарно-транспортні накладні та грошово-розрахункові документи;

6 – сплата документів, витяг із поточного рахунку про зарахування коштів;

7 – повідомлення про проведений платіж;

8 – витяг із рахунку депонованої суми про списання коштів

 

Бухгалтерські проводки

1. Депонування суми покритого акредитиву у виконуючому банку:

• у банку-емітенті:

Д-т 2600 (платника) К-т 1200

• одночасно:

Д-т 9802 К-т 9910

• у банку-виконавці:

Д-т 1200 К-т 2602

 

2. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

• у банку-емітенті:

Д-т 9910 К-т 9802

• у банку-виконавці:

Д-т 2602 К-т 2600 (платника)

 

3. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

• у банку-емітенті:

Д-т 1200 К-т 2600 (платника)

• у банку-виконавці:

Д-т 2602 К-т 1200

 

 

Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунку представниками юридичних осіб та фізичними особами.

Є багато видів пластикових карток, які відрізняються за характером емітента (банки, небанківські структури), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання (картка з магнітною смугою, картка з мікросхемою, або смарт-картка), за ступенем пільг для користувачів ("стандартні", "золоті", "платинові").

Одним із функціональних призначень банківських пластикових карток є здійснення за їх допомогою платежів, завдяки чому всі їх можна назвати платіжними. Деякі картки мають також інше призначення – забезпечувати кредитування власника картки. Цю групу карток прийнято називати кредитними, а всі інші – дебетними.

Кредитними називаються картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власникам кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за допомогою цих карток. Власникам кредитних карток відкриваються окремі кредитні рахунки.

Дебетними називаються картки, за допомогою яких платежі здійснюються списанням коштів безпосередньо з рахунку власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Дебетні картки є кількох видів:

• картки для операцій з готівкою, за допомогою яких власники можуть отримати готівку зі своїх рахунків безпосередньо в банку або через автоматичні пристрої (банкомати);

• картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах;

• чекові гарантійні картки використовуються для ідентифікації чекодавця і гарантування платежу за чеком.

Порядок емісії платіжних карток і порядок здійснення операцій з їх застосуванням визначає Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 р. № 137.

Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2005 р. № 123.

Для розрахунків платіжними картками юридичним і фізичним особам відкриваються такі рахунки.

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Бланки платіжних карток обліковуються на позабалансовому рахунку 9821А "Бланки суворого обліку".

 

Бухгалтерські проводки

1. Видача бланків платіжних карток:

• видача під звіт бланків платіжних карток:

Д-т 9892 К-т 9891

• списання з підзвіту бланків платіжних карток:

Д-т 9910 К-т 9892

 

2. Внесення, перерахування коштів на картрахунки:

Д-т 1001, 2600, 2620, 1200 К-т 2605,2625

 

Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

• у банку-еквайрі:

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924 К-т 2600

Д-т 1200 К-т 2924

 

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:

Д-т1200 К-т 2924

Д-т 2924 К-т 2600

 

• у банку-емітенті:

Д-т 2605, 2625 К-т2924

Д-т 2924 К-т 1200

 

4. Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги) за рахунок наданого банком кредиту:

• у банку-еквайрі:

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924 К-т 2600

Д-т 1200 К-т 2924

 

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:

Д-т 1200 К-т 2924

Д-т 2924 К-т 2600

 

• у банку-емітенті:

Д-т 2061, 2201 К-т 2605, 2625

Д-т 9900 К-т 9129

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.01 с.)