Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИРозділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

 

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків.

4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень.

4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень.

4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог.

4.6. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеків.

4.7. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивів.

4.8. Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток.

 

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 

Поточні рахунки відкриваються суб'єктам господарювання та фізичним особам згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

Поточний рахунок – це основний рахунок суб'єкта господарювання. Без відкриття поточного рахунку підприємство не має права займатися господарською діяльністю. Поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цим рахунком відповідно до чинного законодавства України.

Банки здійснюють комплексне розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні поточного рахунку клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством. За коштами на поточних рахунках банки нараховують проценти та зараховують їх на поточні рахунки клієнтів банку. За розрахунково-касове обслуговування клієнти сплачують комісійну винагороду банку.

Операції за поточними рахунками суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

 

Інші кошти на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються на рахунках:

2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

2604 П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

 

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 2608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання".

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 7020 А "Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання".

 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів обліковуються за рахунком 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів".

 

Бухгалтерські проводки

1. Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:

Д-т Різні рахунки К-т 2600

 

2. Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом поточних рахунків:

Д-т 2600 К-т Різні рахунки

 

3. Нарахування процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 7020 К-т 2608

 

4. Сплата процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 2608 К-т 2600

 

5. Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

Д-т 2600 К-т 6110

 

Поточні рахунки фізичних осіб призначені для обліку вкладів на вимогу і використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. За довіреністю власника рахунку, засвідченою нотаріально, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. Банки нараховують проценти за коштами на поточних рахунках та зараховують їх на поточні рахунки фізичних осіб. За розрахунково-касове обслуговування фізичні особи сплачують банку комісійну винагороду.

 

Кошти фізичних осіб на вимогу обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

 

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб обліковуються за рахунком 2628 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб".

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб обліковуються за рахунком 7040 А "Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб".

 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб обліковуються за рахунком 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів".

Бухгалтерські проводки

1. Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:

Д-т Різні рахунки К-т 262

 

2. Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом рахунків:

Д-т 262 К-т Різні рахунки

 

3. Нарахування процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:

Д-т 7040 К-т 2628

 

4. Сплата процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:

Д-т2628 К-т2620

 

5. Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

Д-т 2620 К-6110

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в одному банку:

Д-т 2600 (платника) К-т 2600 (одержувача)

 

2. Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в різних банках:

• у банку платника:

Д-т 2600 (платника) К-т 1200

• в банку одержувача:

Д-т 1200 К-т 2600 (одержувача)

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в одному банку:

Д-т 2600 (платника) К-т 2600 (одержувача)

 

2. Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в різних банках:

• у банку платника:

Д-т 2600 (платника) К-т 1200

• у банку одержувача:

Д-т 1200 К-т 2600 (одержувача)

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників:

Д-т 2600, 2602, 2610, 2615 (платника) К-т 1200, 2600 (одержувача)

 

2. Договірне списання коштів з рахунків платників:

Д-т 2600 (платника) К-т 1200, 2600 (одержувача)

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Видача чекової книжки:

Д-т 9910 К-т9821

 

2. Депонування суми ліміту:

Д-т 2600,2620 (платника) К-т 2602,2622

 

3. Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти обслуговуються в одному банку:

• отримання розрахункового чека з реєстром:

Д-т 2602, 2622 К-т 2600, 2620 (одержувана)

 

4. Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти обслуговуються в різних банках:

• в банку платника:

– отримання розрахункового чека з реєстром, перерахування коштів до банку-одержувача:

Д-т 2602,2622 К-т 1200

 

• в банку одержувача:

– отримання розрахункового чека з реєстром на інкасо:

Д-т 9830 К-т 9910

– відправлення розрахункового чека з реєстром на інкасо:

Д-т 9831 К-т 9830

– отримання коштів від банку платника:

Д-т 1200 К-т 2600, 2620 (одержувача)

Д-т 9910 К-т 9831

 

5. Повернення невикористаної суми ліміту:

Д-т 2602,2622 К-т 2600, 2620 (платника)

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Депонування суми покритого акредитива в банку-емітенті: • у банку-емітенті:

Д-т 2600 (платника) К-т 2602

• у банку-виконавці:

Д-т 9802 К-т 9910

2. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

• у банку-емітенті:

Д-т 2602 К-т 1200

• у банку-виконавці:

Д-т 1200 К-т 2600 (одержувача)

• одночасно:

Д-т 9910 К-т 9802

 

3. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

Д-т 2602 К-т 2600 (платника)

 

 

Рис. 4.6. Документообіг при розрахунках покритими акредитивами з депонуванням коштів у виконуючому банку:

1 – заява на відкриття акредитива;

2 – перерахування суми акредитива до банку-виконавця;

3 – повідомлення про відкриття акредитива;

4 – відвантаження продукції, товарів;

5 – товарно-транспортні накладні та грошово-розрахункові документи;

6 – сплата документів, витяг із поточного рахунку про зарахування коштів;

7 – повідомлення про проведений платіж;

8 – витяг із рахунку депонованої суми про списання коштів

 

Бухгалтерські проводки

1. Депонування суми покритого акредитиву у виконуючому банку:

• у банку-емітенті:

Д-т 2600 (платника) К-т 1200

• одночасно:

Д-т 9802 К-т 9910

• у банку-виконавці:

Д-т 1200 К-т 2602

 

2. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

• у банку-емітенті:

Д-т 9910 К-т 9802

• у банку-виконавці:

Д-т 2602 К-т 2600 (платника)

 

3. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

• у банку-емітенті:

Д-т 1200 К-т 2600 (платника)

• у банку-виконавці:

Д-т 2602 К-т 1200

 

 

Бухгалтерські проводки

1. Видача бланків платіжних карток:

• видача під звіт бланків платіжних карток:

Д-т 9892 К-т 9891

• списання з підзвіту бланків платіжних карток:

Д-т 9910 К-т 9892

 

2. Внесення, перерахування коштів на картрахунки:

Д-т 1001, 2600, 2620, 1200 К-т 2605,2625

 

Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

 

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків.

4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень.

4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень.

4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог.

4.6. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеків.

4.7. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивів.

4.8. Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток.

 

4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 

Поточні рахунки відкриваються суб'єктам господарювання та фізичним особам згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

Поточний рахунок – це основний рахунок суб'єкта господарювання. Без відкриття поточного рахунку підприємство не має права займатися господарською діяльністю. Поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цим рахунком відповідно до чинного законодавства України.

Банки здійснюють комплексне розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні поточного рахунку клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством. За коштами на поточних рахунках банки нараховують проценти та зараховують їх на поточні рахунки клієнтів банку. За розрахунково-касове обслуговування клієнти сплачують комісійну винагороду банку.

Операції за поточними рахунками суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

 

Інші кошти на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються на рахунках:

2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

2604 П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

 

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 2608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання".

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 7020 А "Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання".

 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів обліковуються за рахунком 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів".

 

Бухгалтерські проводки

1. Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:

Д-т Різні рахунки К-т 2600

 

2. Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом поточних рахунків:

Д-т 2600 К-т Різні рахунки

 

3. Нарахування процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 7020 К-т 2608

 

4. Сплата процентів за коштами на рахунках клієнтів:

Д-т 2608 К-т 2600

 

5. Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

Д-т 2600 К-т 6110

 

Поточні рахунки фізичних осіб призначені для обліку вкладів на вимогу і використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. За довіреністю власника рахунку, засвідченою нотаріально, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. Банки нараховують проценти за коштами на поточних рахунках та зараховують їх на поточні рахунки фізичних осіб. За розрахунково-касове обслуговування фізичні особи сплачують банку комісійну винагороду.

 

Кошти фізичних осіб на вимогу обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

 

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб обліковуються за рахунком 2628 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб".

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб обліковуються за рахунком 7040 А "Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб".

 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб обліковуються за рахунком 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів".

Бухгалтерські проводки

1. Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:

Д-т Різні рахунки К-т 262

 

2. Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом рахунків:

Д-т 262 К-т Різні рахунки

 

3. Нарахування процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:

Д-т 7040 К-т 2628

 

4. Сплата процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:

Д-т2628 К-т2620

 

5. Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

Д-т 2620 К-6110

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.065 с.)