Приклади організації розслідування нещасного і що стався під час навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади організації розслідування нещасного і що стався під час навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі1. Під час занять з фізичної культури дитина отримала забій коліна, проте вихователь одразу не зреагував на травму, днів у дитини опухло коліно, лікар-травматолог діагностував запалення зв'язок. Дитина не відвідувала дошкільний на заклад протягом 10 днів. Після закінчення лікування розслідування нещасного випадку за письмовою заявою батьків дитини керівник дошкільного навчального закладу утворив комісію, яка провела розслідування і склала акт Н-Н.

 

2. Унаслідок нещасного випадку дитина травмувала руку не відвідувала дошкільний навчальний заклад протягом трьох тижнів. Протягом цього періоду вона захворіла на вітряну віспу, що засвідчено медичною довідкою. Під час розслідування неї випадку погіршення стану здоров'я, пов'язане з вітряною не враховують.

 

Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки лікувально-профілактичного закладу керівник дошкільного навчального закладу складає та надсилає у десятиденний строк до органу управління освітою та всім особам і організаціям, яким надіслано акти Н-Н повідомлення про наслідкинещасного випадку згідно з додатком до Положення.

Нещасні випадки, що сталися з вихованцями дошкільного навчального закладу у транспортних засобахпід час організованого прямування на заняття, екскурсію тощо під керівництвом вихователя, розслідують відповідно до Положення з урахуванням мате розслідування, що проводять уповноважені на це органи у встановленому порядку. Для отримання результатів розслідування уповноважених органів керівник дошкільного навчального закладу надсилає до них письмовий запит. Ці матеріали додають до акта що складає комісія.

 

Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-Н, обліковують реєструють у дошкільних навчальних закладах (органах управління освітою) у журналі реєстрації нещасних випадків,що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, згідно з додатком 3 до Положення.

Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу і не спричинили втрату здоров’я, наслідком є мікротравми, засвідчують і реєструють медичні працівники шкільних навчальних закладів в окремому журналі реєстрації мікротравм,що сталися з учасниками навчально-виховного про згідно з додатком 4 до Положення. Такі нещасні випадки не беруть на облік у дошкільних навчальних закладах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Мікротравмами вважають незначні ушкодження, що не впливають на загальний стан здоров’я (синці, незначні поранення, запорошення очей тощо).

 

Якщо погіршення здоров’я унаслідок мікротравм у постраждалого настало з часом, то розслідування нещасного випадку про­водять протягом календарного місяця з дня одержання письмової заяви від батьків потерпілого або особи, яка їх замінює, згідно з По­ложенням. У такому разі питання про складення акта Н-Н розглядає комісія, утворена наказом керівника дошкільного навчального за­кладу (органу управління освітою), після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок з урахуванням усіх обставин, медичного ви­сновку про характер травми, можливої причини її походження, свід­чень учасників та інших доказів.

На підставі актів Н-Н дошкільний навчальний заклад подає звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчально­му закладі [далі — звіт) за підсумками року за формою НВ згідно з додатком 7 до Положення відповідному органу управління освітою (див. Додаток 2).

Якщо у звітному періоді настала смерть потерпілого внаслі­док нещасного випадку, що стався минулого року, і у звіті за мину­лий період цей випадок зараховано до загальної кількості потерпі­лих, то у звітному періоді цей нещасний випадок зараховують лише до категорії потерпілих зі смертельним наслідком.

Додаток 2

Приклад оформлення звіту про травматизм під час навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

ЗВІТ

Про травматизм під час навчально-виховного процесу

В навчальному закладі за 2013 рік

Подають
Форма НВ (річна)  
Строк

Подання

Навчальні заклади: дошкільні, загальноосвітні, позашкільні — органу управління освітою за місцезнаходженням незалежно від форми власності та підпорядкування; професійно-технічні, вищі — органу управління освітою за підпорядкуванням не пізніше 01 лютого

Респондент:

Найменування дошкільний навчальний заклад №1111____________________

Місцезнаходження 08292. Київська область, м. Буча, вуя. Проїзна. 9 ________

(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця,

_________________________________________________________________

провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Форма власності комунальна _________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування відділ освіти Бучанськоїміської ради_____________________

 

 

ДОДАТОК 2

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки

 

Учасники на­вчально-вихов­ного процесу № рядка Кількість учасників процесу — усього, осіб Кількість нещасних випадків, оформлених актами Н-Н
усього групових із смертельним наслідком
А Б
Вихованці 120 3 0 0
Учні        
Студенти        
Слухачі        
Стажисти        
Клінічні          
ординатори        
Аспіранти        
Докторанти        

 

Розділ 2. Кількість потерпілих від нещасних випадків

За видами діяльності навчального закладу

Вид діяльності під час навчально-вихов­ного процесу № рядка Кількість потерпілих, осіб
усього у тому числі від нещасних випадків із смертельним на­слідком
А Б
Усього, 3 0
у тому числі під час:      
навчальних занять (уроків, лекцій,      
лабораторних, практичних робіт тощо); 01.1 -  
занять з фізкультури, рухливих ігор: 01.2 2  
виробничої практики; 01.3 -  
уроків професійного і трудового      
навчання (професійної орієнтації); 01.4 -  
перебування (праці) у літніх      
студентських таборах,      
трудових об'єднаннях тощо; 01.5 -  
сільгоспробіт; 01.6 -  
спортивних занять (змагань, тренувань,      
за гартувань тощо) 01.7 -  
екскурсій, походів, експедицій.      
прогулянок; 01.8 1  
перерв; 01.9 -  
інших видів діяльності (роботи із      
самообслуговування, прибирання      
території тощо) 01.10 -  

Завідувач дошкільного навчального закладу №1111 Зяблюк К. Д. Зябли

( місце підпису керівника (власника) та/або осіб, (ПІБ)

відповідальних за заповнення форми звітності)

Телефон: 0(4597)25-123 факс: 0 (4597) 25-123

електронна пошта: гауіс1иуасЬ(а)сіП2І111.иа

 

Приклад зарахування у звіті

Нещасного випадку зі смертельним наслідком

У 2012 році стався нещасний випадок із вихованцем дошкільного навчального закладу — травма голови. Цей нещасний випадок за­раховано до загальної кількості нещасних випадків у звіті за 2012 рік, а у 2013 році настала смерть вихованця. У звіті за 2013 рік цей нещасний випадок зараховують лише до кількості потерпілих зі смертельним наслідком, оскільки він уже був врахований раніше.

Керівник дошкільного навчального закладу має постійно контролюватипитання створення безпечних умов перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі, проводити аналіз причин нещасних випадків, що трапилися, розробляти заходи щодо їх запобігання. Це питання необхідно заслуховувати на засіданнях педагогічної ради дошкільного навчального закладу, виробничих нарадах, засіданнях батьківського комітету тощо.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

v Закон України «Про охорону праці»від 14.10.1992 № 2694-ХІІ

v Закон України «Про охорону дитинства»від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

v (§1 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та облі­ку нещасних випадків невиробничого характеру»від 22.03.2001 № 270

v Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»від 30.11.2011 № 1232

v Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»від 31.08.2001 № 616

v Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»від 18.04.2006 № 304

 Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 302; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.008 с.)