Розробка схеми: «Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка схеми: «Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності»Юридична відповідальність
Позитивна (перспективна)-сумлінне виконання усіх правових приписів Ретроспективна (негативна)-відповідальність за протиправні вчинки в минулому
Поняття юр. в-сті
Через обов’язок особи Через засіб державного примусу Через категорію правовідносин
Закріплений в законі юр. обов’зок особи винної у скоєнні правоп. Зазнати з боку держави несприятливих наслідків особистого, майнового, організуй х-ру. Це засіб держ.примусу, що застос. до особи, яка вчинила правоп. Пов’язаний з при терпінням особою втрат майн,особ,організ х-ру Це правовідноси між державою та правопорушником, в я ких держава має право застосувати певні заходи держ.примусу, а правопорушник зобов’язаний нести відовідні несприятливі наслідки
       

 


 

Сутність держави – це головна визначальна характеристика будь-якого предмета чи явища від якої залежать всі її інші властивості
Підходи до розуміння сутності держави
Розробка схеми: «Сутність держави»

 

 

1.стратний(загальні інтереси певної соціальної групи) 2.Загально-соціальний – захист інтересів всіх членів суспільства) 3.комбінований(інтегрований-дуалістичний) – поєднання 2х попередніх елементів
1.класова

2.загально-соціальна

3.релігійна

4.національна

Елементи апарату держави (органи держави): Органи законодавчої влади. Органи виконавчої влади. Органи судової влади. Контрольно-наглядові органи.
це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і функції.
Апарат держави — частина механізму держави
Державні підприємства (здійснюють функції держави у сфері виробництва, надання послуг, виконання робіт).
Державні установи (здійснюють функції держави у сферах, де немає потреби у владних повноваженнях: освіта, культура, охорона здоров’я).
Відсутність державно-владних повноважень
Апарат держави Наявність державно-владних полвноважень  
Державні органи
5.расова

           
   
Державні підприємства Державні установи
 
 
   
 


Розробка схеми: «Апарат держави Україна»
Розробка схеми: «Механізм держави»
sdfsfs

 

         
   
Розробка схеми: «Політична система суспільства»
 
 
Політична система суспільства - це держава й недержавні об'єднання громадян, взаємодіючі в процесі цілеспрямованого керування суспільством на основі застосування державної влади, участі в її застосуванні, впливу на її застосування
 
   

 

                                           
   
а) суб'єктний (інституціональний)-держава, партії, профспілки, трудові колективи й т.д. як організаційно оформлені носії певної політики; б) нормативний - право, мораль, звичаї, політичні й інші норми, що регулюють відносини суб'єктів політичної системи, в) функціональний - політичний режим, характер якого (авторитарний, демократичний) істотно позначається на можливості доступу недержавних об'єднань громадян до державної влади; г) ідеологічний -політична ідеологія, характерна для суб'єктів політичної системи (ідеологія лібералізму, консерватизму, фашизму й т.д.); д) інтегративний - політичні відносини, які реально поєднують всі вищезгадані компоненти в цілісне, хоча й суперечливе утворення.
   
Принципи права- 1)як фундаментальні ідеї,ідеологічна основа 2) вихідні нормат-керівні засади(імпер.вимоги) 3)вимоги, які відображу.специфіку правов.регул.
 
 
   
Загальні
 
Спеціальні (3)
 
   
гуманізм Справед-ливість Свобода Демокра-тизм Рівно прав-ність
 
       
Види соц.. норм-система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідний для здійснення сумісних узгоджених дій.
 
 
     
2.Норми моралі правила повед., які склавшись у сусп., виражають уявл.людей про добро й зло, справедл. й неспр, борг, честь, достоїнства.
     
1.Норма права Загальнообов., формально визнач.певні правила повед., які встановлені або санкціон.і, а також охор. державою.
 
   
3.Інститутів права- - діють у межах однорідних суспільних відносин, що регулюються нормами окремого інституту.
 
 
 
   
Фукції права
 
   
Загальноспе-ціальні Гуманістична Ідеологічна Економічна Політична Виховна Інформаційна організаторсько-управлінську оціночно-орієнтаційну -гносеологічну (пізнавальну) -
 
спеціально-юридична регулятивна - спрямована на врегул. Сусп..відносин шляхом закріп. бажаної поведінки суб. в тих чи інших галузях права. охоронна – спрямив. на захист відповідної сист.суспіл.відн. шляхом усунення соц..шкідливих і небезп. діянь .  
 
 
 

 

 

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)